вул. Соборності України 50, м.Долинська Кіровоградська обл. 28500
тел: 05(234) 5-04-06, 5-31-61, e-mail: dolmiskrada@ukr.net

Навігація

Офіційні сайти

УВАГА, КОНКУРС!

     У зв’язку з введенням в дію Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09 листопада 2017 року №2189-VIII Долинська міська рада відновлює прийом пропозицій на конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку в м.Долинська.

     Організатор конкурсу – виконавчий комітет Долинської міської ради.

     Місцезнаходження організатора конкурсу - 28500, Кіровоградська область, місто Долинська, вул. Соборності України, 50.

     Особа, що уповноважена здійснювати зв'язок із учасниками конкурсу – начальник відділу житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури міста виконавчого комітету Долинської міської ради – Багнюк Андрій Вікторович, телефон: (05234) 5-10-97. Конкурсну документацію можна отримати у відділу житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури (кабінеті №3) Долинської міської ради особисто або поштою після надходження від учасника заяви про участь у конкурсі.

     Конкурс відбудеться 07 червня 2018 року в залі засідань Долинської міської ради о 1400.

     Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій – 06 червня 2018 року.

    Місце подання конкурсних пропозицій – приймальна Долинської міської ради за адресою - 28500, Кіровоградська область, місто Долинська, вул. Соборності України, 50

     Місце та дата розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями – зал засідань Долинської міської ради за адресою - Кіровоградська область, місто Долинська, вул. Соборності України, 50 - 07 червня 2018 року о 14.00.

     

 Критерії оцінки конкурсних пропозицій

     Критеріями оцінки конкурсних пропозицій є:

     ціна послуги, що включає відповідно до статті 12 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»,  зокрема, витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної  площі об’єкта конкурсу;

     рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою;

     наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання та досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців;

     фінансова спроможність учасника конкурсу;

     наявність досвіду роботи з надання послуги у сфері житлово-комунального господарства;

 

     Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, які подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання

      Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають заяву, у якій зазначають:

фізичні особи-підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ.

      Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо.

     У разі якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

 

      Вимоги до конкурсних пропозицій:

1) Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

2) Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) з позначенням кількості сторінок. Реєстр документів є складовою конкурсної пропозиції.

 

      Перелік документів, які подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання:

витяг (виписка) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або копія свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчена у встановленому порядку (дата витягу повинна бути місяцем подання конкурсної документації);

копія довідки із статуправління, що підтверджує відкриття відповідних видів діяльності, засвідчена відповідно до законодавства;

копія статуту або іншого установчого документа, засвідченого відповідно до законодавства;

копія балансового звіту за останній звітній період;

довідка з податкової інспекції про відсутність (наявність) заборгованості по обов’язкових платежах у бюджет, дійсна на час подання пропозицій;

довідка, що містить інформацію про технічний потенціал підприємства (кількість транспортних засобів, обладнання, приладдя, які перебувають на балансі або знаходяться у користуванні підприємства/підприємця, тощо) за наступною формою:

№ з/п

Найменування (транспортних засобів, обладнання, приладдя т інш.)

Модель,тип, марка

Кількість, од.

Технічні характеристики

(основні) та рік випуску

1

2

3

4

5

 

довідка, що містить інформацію про наявність персоналу, його кваліфікацію та досвід роботи, у тому числі стаж роботи в учасника конкурсу за наступною формою:

№ з/п

ПІБ

Спеціальність та кваліфікація

№  диплому, посвідчення, ким видано та дата видачі

Стаж роботи за спеціальністю

1

2

3

4

 

розрахунок вартості послуги з управління багатоквартирним будинком у місті Долинська на кожний багатоквартирний будинок. Ціна на послугу має складатися з витрат на утримання багатоквартирного будинку (утримання спільного майна та прибудинкової території), поточного ремонту спільного майна, оплату послуг стосовно спільного майна та  винагороду управителеві з розрахунку на 1 кв.м. загальної площі (площі житлових та нежитлових приміщень) об’єкта конкурсу;

інші документи, які містять відомості про досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

 Документи подаються відповідно до вимог даного пункту в оригіналі або належним чином засвідчених копіях.

 Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

 Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.

Огляд преси


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання