вул. Соборності України 28, м.Долинська Кіровоградська обл. 28500
тел: 05(234) 2-08-34, 2-07- 49, e-mail: dolmiskrada@ukr.net

Навігація

Офіційні сайти

Про заходи щодо запровадження Закону України «Про доступ до публічної інформації» у виконавчих органах Долинської міської ради

 


ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ГОЛОВИ ДОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

м. Долинська

 

 

від  17 травня 2011 року                                                                                          № 54

 

 

Про заходи щодо запровадження  

Закону України «Про доступ до  

публічної інформації» у виконавчих  

органах Долинської міської ради  

 

З метою забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», на підставі п.п. 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

1. Призначити відповідальними особами по міській раді та її виконавчих органах для забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації:

- начальника загального відділу Долинської міської ради Антіпець Тетяну Миколаївну – в частині прийому інформаційних запитів, надання консультацій під час оформлення інформаційного запиту, реєстрації, відправлення відповіді на інформаційний запит, здійснення контролю за дотриманням термінів його виконання;

- спеціаліста І категорії юрисконсульта Дубровську Тетяну Анатоліївну -  в частині здійснення контролю за відповідністю змісту відповіді на інформаційний запит юридичним нормам;

- спеціаліста І категорії з організаційного забезпечення та житлових питань Данилюк Галину Іванівну - за оприлюднення інформації, визначеної частиною 1 ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та ведення розділу сторінки щодо публічної інформації на офіційному веб-сайті Долинської міської ради;

- відділи та спеціалістів апарату виконавчого комітету міської ради – в частині підготовки та надання відповіді на інформаційний запит, дотримання терміну його виконання.

2. Визначити:

- спеціальним місцем для прийняття інформаційних запитів кабінет № 3 адміністративної будівлі виконавчого комітету міської ради (м. Долинська, вул. Леніна, 50);  спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами чи їх копіями (з можливістю копіювання) кабінет № 2 та зал засідань адміністративної будівлі виконавчого комітету міської ради (м. Долинська, вул. Леніна, 50),;

- телефонний номер 0 (5234) 5-10-97 для прийняття запитів на інформацію, поданих в усній формі;

- номер факсу 0 (5234) 5-31-61 для  прийняття запитів на інформацію, поданих факсом та надання на них відповідей;

- електронну адресу dolmiskrada@ukr.net  для  прийняття запитів на інформацію, поданих в електронній формі, та надання на них відповідей.

3. Начальникам відділів та спеціалістам Долинської міської ради:

- відпрацювати систему надання відповідної інформації до відповідальної особи, а також за запитами громадян протягом трьох місяців після вступу в дію Закону України «Про доступ до публічної інформації», а також механізм погодження надання інформації за запитами громадян з відповідальною особою;

 -здійснити підготовку відповідних матеріалів, що підлягають оприлюдненню як публічна інформація, та надати їх відповідальній особі до 01 липня 2011 року;

4. Спеціалісту І категорії з організаційного забезпечення та житлових питань Данилюк Галині Іванівні розробити структуру розділу сторінки щодо публічної інформації на офіційному веб-сайті Долинської міської ради до 30 червня 2011 року.

5. Затвердити:

5.1. Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Долинська міська рада, та інструкцію щодо процедури подання та розгляду запиту на інформацію в Долинській міській раді та її виконавчих органах (додаток 1);

5.2. форму запиту на інформацію та (додаток 2)

5.3. перелік відомостей, що становлять службову інформацію (додаток 3)

5.4. форму журналу для реєстрації запитів на інформацію (додаток 4)

6. Відповідальній особі (Антіпець Т.А.) з метою доступу до публічної інформації та її збереження забезпечити створення та оприлюднення системи обліку документів щодо публічної інформації Долинської міської ради та її виконавчих органів до 01 липня 2011 року.

7.Юрисконсульту міської ради Дубровській Т.А. розробити проект рішення про внесення змін до Регламенту міської ради у зв’язку з введенням в дію Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативних актів з цього питання 03 червня 2011 року.

8. Начальнику планово-бюджетного відділу міської ради Покотило Т.А. розробити та подати на затвердження розмір фактичних витрат на копіювання та друк, який підлягає сплаті запитувачами інформації при  отриманні копій документів обсягом більш як 10 сторінок.

9.Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря Долинської міської ради (Гузема О.Г.) та керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Долинської міської ради (Ковальчук В.П.).

 

 

Міський голова                                                             С. Зеленокорінний 

 

 

 


                                                                                                                                                   Додаток № 1

                                                                                                                                до розпорядження міського голови

                                                                                                                                від 17 травня 2011 р. № 54

 

 Порядок доступу до публічної інформації,

розпорядником якоїє Долинська міська рада, та інструкція

щодо процедури подання та розгляду запиту на інформацію

 

1. Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

3. У верхньому правому куті запиту на інформацію запитувач зазначає розпорядника інформації,  у володінні якого знаходиться інформація, його поштова адреса, номер засобу зв’язку.

4. У запиті на інформацію запитувач вказує своє прізвище, ім’я та по батькові (найменування), поштову адресу, або адресу електронної пошти, номер засобу зв’язку (якщо наявний), зазначає загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.

5. Усі запити на публічну інформацію, які надходять до міської ради (у тому числі електронною поштою), реєструються загальним відділом міської ради. Письмовий запит може бути як у довільній формі, так і шляхом заповнення відповідної форми згідно з додатком.

         Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

    Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, імені особи, адреси або інших вимог, встановлених статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.

6. Залежно від змісту запиту, він направляється секретарю міської ради, секретарю – керуючому справами виконкому, заступникам міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень. Згідно з резолюцією, виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Після підписання відповідь реєструється у загальному відділі міської ради і надсилається адресату.

7. Розпорядник інформації надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’ятьох робочих днів з дня отримання запиту.

8. Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

9. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до  керівника розпорядника, вищого органу або суду.

10. Інформація на запит, поданий в усній формі, надається у зручній для запитувача формі, але, як правило, у письмовому вигляді.

 11. У разі, коли міська рада відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», вона відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що заявник повідомляється письмово.

 Якщо міській раді відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувача, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом.                                                

 

 ______________________________________________________________________________________________________

 

                                                                                                                                             Додаток № 2

                                                                                                                           до розпорядження міського голови

                                                                                                                           від 17 травня 2011 р. № 54

 

                                                                                                                             Долинському міському голові

                                                                                                                             Зеленокорінному С.І.

                                                                                                                             28500, м. Долинська, вул. Леніна, 50

                                                                                                                             Тел. 0(5234) 5-31-61

                                                                                                                              e-mail: dolmiskrada@ukr.net

                                                                                                                             ______________________

                                                                                                                              ______________________

                                                                                                                              ______________________

                                                                                                                              ______________________

                                                                                                                               (прізвище, ім’я, по батькові

                                                                                                                               (найменування)

                                                                                                                                запитувача інформації,

                                                                                                                                поштова адреса або

                                                                                                                                адреса електронної пошти,

                                                                                                                                 номер засобу   зв’язку)

 

ЗАПИТ

на інформацію

 

         Відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені (повідомити мене)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(вказується загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо)

 

«___»______________ 201__ року                                                   _______________________

                                                                                                            (підпис запитувача інформації)

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Запит на отримання публічної інформації складається відповідно до встановленої форми. Відповідь на інформаційний запит має бути надано запитувачеві не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України. 

 

 

                                                                                                                                                      Додаток № 3

                                                                                                                                              до розпорядження

                                                                                                                                              міського голови

                                                                                                                                              від 17 травня 2011 р. № 54

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становить службову інформацію

 

 

1. У міській раді до службової належить така інформація:

1) що міститься у документах міської ради, які становлять внутрівідомчу  службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності міської ради або здійсненням нею контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

2. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф „для службового користування”. Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України „Про доступ до публічної інформації”.

 

________________________________________________________________________________

Огляд преси


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання