вул. Соборності України 50, м.Долинська Кіровоградська обл. 28500
тел: 05(234) 2-08-34, 2-07- 49, e-mail: dolmiskrada@ukr.net

Навігація

Офіційні сайти

«Про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності на 2011р"

 

 

ДОЛИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ДОЛИНСЬКОГО  РАЙОНУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

П’ЯТА   сесія

 ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  24 лютого   2011  року                                                                                               №   86                             

                                                                                    м.Долинська

 

«Про збір за провадження деяких видів

 підприємницької діяльності на 2011р"

 

            Керуючись Бюджетним кодексом України, ст.7, 10, 12, 267 Податкового кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,

міська рада
ВИРІШИЛА:

1.       З  01  березня 2011 року встановити на території Долинської міської ради ставки збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності   на 2011 рік  згідно  з  додатком 1.

2.     Ставки збору, визначені відповідно до ст.267 Податкового кодексу України, округлюються (менше як 50коп. відкидається, а 50 коп. і більше округляється до однієї гривні).

3.     Затвердити Положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (додаток 2).

4.     Дане рішення, згідно ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підлягає оприлюдненню .

5.     Рішення  міської  ради  від 12  січня 2011  року  № 75«Про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності на 2011р."діє  до  01  березня  2011 року  

6.     Міжрайонній  податковій  інспекції     зробити перерахунок нарахування   збору за  провадження  роздрібної  торгівлі  в  центральній  частині  міста   нарахованого  згідно  рішення  міської  ради  від 12  січня 2011  року  № 75 «Про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності на 2011р."

          7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на планово-  бюджетну та з питань підприємництва та торгівлі комісію міської  ради.

 

                   Міський  голова                              С. Зеленокорінний

 

 

             Додаток 1

                                                                                   до  рішення міської  ради                                              

                              від 24.02.2011р № 86

             Розміри  збору  за  провадження  деяких  видів              

                                            підприємницької  діяльності                    

 

 

 Види  діяльності

Міні - мальна

заробітна  плата

  розмір

  від  мінімальної  заробітної   плати

Ставка  збору  за  провадження   торговельної  діяльності   для  центральної  зони,  грн

1

Роздрібна торгівля  для  центральної   зони  міста

941

          0,138

 

130

2

Роздрібна торгівля  для  середньої  та  периферійної  зон  міста

941

0,128

120

3

Торговельно- виробнича  діяльність( Громадське  харчування ) (бістро, кафе, бари , ресторани )

941

0,160

151

4

 Роздрібна  торговельна діяльність    для автомагазинів, розвозок  та  інших  видів  пересувної  мережі

941

0,200

188

5

 Оптова   торгівля

941

0,190

179

6

Роздрібна (  оптова ) торгівля   меблями

941

0,200

188

7

Роздрібна (  оптова ) торгівля   металовиробами

941

0,200

188

 

1

       Надання   побутових  послуг

Послуги  з  ремонту   радіотелевізійної   та  іншої аудіо-  і відео апаратури

941

0,125

118

2

Послуги з  ремонту інших  предметів особистого  користування, домашнього  вжитку  та  металовиробів

941

0,2

188

3

Ремонт  та  виготовлення  ювелірних  виробів

941

0,127

120

4

 Прокат  аудіо, відео касет,СD, DVD  дисків

941

0,15

141

5

Технічне  обслуговування  та  ремонт  автомобілів за

 індивідуальними  замовленнями

941

0,17

160

6

Ремонт,будівництво індивідуального житла (кватир, садових  будинків , гаражів) за  індивідуальним  замовленням

941

0,125

118

7

Послуги  з  виконання  фоторобіт

941

0,106

100

8

Послуги  з  тиражування  звукозаписів  за  індивідуальним  замовленням

941

0,106

100

9

Торговельна  діяльність  нафтопродуктами, скрапленим  та стиснутим  газом на  стаціонарних,  малогабаритних і  пересувних автозаправочних  станціях, малогабаритних  і  пересувних  автозаправочних  станціях, заправних  пунктах

941

0,4

376

10

 Інші  види   послуг , які  підлягають патентуванню

941

0,15

141

                                                    ___________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                  Додаток 2

                                                                                                  до  рішення   міської  ради

                                                                                                  від  24  лютого 2010року  № 86


                                               Положення  про збір за провадження

                                              деяких видів підприємницької діяльності

Платниками збору є суб’єкти господарювання (юридичні  підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують-особи та фізичні особи  в установленому цією статтею порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності:

а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

в) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;
г) діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей).
Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг такі суб’єкти господарювання:

а) аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;
б) розташовані у селах, селищах і містах районного значення підприємства та організації споживчої кооперації та торгово-виробничі державні підприємства робітничого постачання;

 в)підприємці - фізичні особи , які провадять торговельну діяльність у межах ринків усіх форм власності

г)  підприємці-фізичні особи  , які здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва і тваринництва, свійської худоби та птиці (як у живому вигляді, так і продукції забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва,

 ґ)підприємці- фізичні особи  які сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;
д) суб’єкти господарювання, утворені громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно із законодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва та продукцією, виготовленою на підприємствах "Українське товариство сліпих", "Українське товариство глухих", а також  інвалідами, зареєстрованими відповідно до закону як-фізичними особами  підприємці;

е) суб’єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених із домішками і без них; продукти дитячого харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти; мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорм для продажу населенню;

є) суб’єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва фізичним особам, які перебувають з ними у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому суб’єкту;

ж) суб’єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки);

з) підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у торговельно-виробничій сфері (ресторанне господарство), у тому числі навчальних закладах, із обслуговування виключно працівників таких підприємств, установ та організацій, а також учнів і студентів у навчальних закладах.
Не є платниками збору за провадження діяльності у сфері розваг суб’єкти господарювання, які провадять комп’ютерні та відеоігри.

                                                                               Ставки збору

Ставка збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг встановлюється міською з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної -заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року (далі  мінімальна заробітна плата), визначеному цим пунктом, з урахуванням місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту товарів, пункту з надання платних послуг та виду платних послуг.

Ставка збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг встановлюється  в  розмірах  від мінімальної заробітної плати  за  січень  місяць  згідно  додатку 1  до  рішення  .

Ставки збору, визначені відповідно до цієї статті, округляються (менш як 50 копійок відкидається, а 50 копійок і більше округляється до однієї гривні).
Строки сплати збору за провадження торговельної діяльності  та діяльності з надання платних послуг,  щомісяця не пізніше 15 числа, який  передує звітному місяцю;

Під час придбання торгового патенту суб’єкт господарювання вносить суму збору за один місяць .На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.

Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.

Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і стягуються до бюджету згідно з положеннями податкового Кодексу.
У разі невнесення суб’єктом господарювання збору у встановлений цією статтею строк, дія такого патенту анулюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулося таке порушення.

Суб’єкт господарювання, що припинив діяльність, яка відповідно до цього Кодексу підлягає патентуванню, до 15 числа місяця, що передує звітному, письмово повідомляє про це відповідному органу державної податкової служби. При цьому торговий патент підлягає поверненню органу державної податкової служби, який його видав, а суб’єкту господарювання повертається надмірно сплачена сума збору.

                               _________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Огляд преси


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання