вул. Соборності України 50, м.Долинська Кіровоградська обл. 28500
тел: 05(234) 2-08-34, 2-07- 49, e-mail: dolmiskrada@ukr.net

Навігація

Офіційні сайти

Про затвердження правил надання послуг з вивезення твердих побутових та великогабаритних відходів з міста Долинська

 

 

ДОЛИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

Долинського району  Кіровоградської області 

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 21 вересня 2011 року                                                № 205

м. Долинська

 

Про затвердження правил надання послуг

з вивезення твердих   побутових    та 

великогабаритних відходів  з  міста  Долинська

 

Для поліпшення організації вивезення твердих побутових та великогабаритних відходів  з  міста  Долинська, відповідно до ст.36 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  Постанови Кабінету  Міністрів   від 10.12.2008р  № 1070 «Про  затвердження  правил надання послуг з вивезення  твердих  побутових  відходів», керуючись  ст. 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ” 

 

 

  виконавчий  комітет  міської  ради 

ВИРІШИВ :    

 

      1. Затвердити Правила надання послуг з вивезення твердих побутових та великогабаритних  відходів  з міста  Долинська (додаток 1).

      2. Дане рішення довести до  мешканців міста шляхом  розміщення   в  засобах масової  інформації оголошення про  розміщення  рішення  на офіційній  сторінці Долинської  міської  ради  в мережі  Інтернет.

     3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти   на першого  заступника міського голови з питань  діяльності  виконавчого комітету  Бойченка Ю.П.

 

 

Міський голова                                                    С.Зеленокорінний   

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням  виконкому

                                                                                 Долинської міської  ради
                                                                              від  21 вересня №  205
Правила

збору та вивезення твердих побутових та великогабаритних

відходів  з міста  Долинська.

Одним із пріоритетних завдань забезпечення належного екологічного стану навколишнього середовища, покращення благоустрою, створення комфортних умов проживання в місті Долинська є вивезення та захоронення відходів з території міста.

З цією метою передбачено запровадження правил, яке зумовлене необхідністю визначення правових, економічних, екологічних, соціальних та організаційних засад збору та вивезення твердих побутових  та великогабаритних відходів з приватного сектору міста Долинська.

 

1.Загальні положення

1.1.Ці правила розроблені на підставі Конституції України, Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про відходи», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про житлово-комунальні послуги» та Санітарних правил утримання території населених місць.

1.2. Правила спрямовані на запобігання порушень у зборі, вивезенні та захороненні відходів, забезпечення покращення охорони навколишнього природного середовища та естетичного вигляду  міста.

1.3. Ці правила:

1.3.1. Встановлюють правила  збору твердих побутових та великогабаритних відходів.

1.3.2. Встановлюють порядок вивозу твердих побутових та великогабаритних відходів з міста  Долинська.

1.3.3. Регламентують права та обов’язки між власником (користувачем) квартири, будинку, і прибудинкової території, організацією, підприємством, установою та надавачом послуг з  вивезення  та  захоронення твердих побутових та великогабаритних  відходів з території  міста.

1.3.4. Встановлюють порядок визначення величини плати за прийом, транспортування, захоронення твердих побутових та великогабаритних відходів. 
1.3.5. Визначають порядок контролю за дотриманням цих правил.
1.3.6. Визначають відповідальність та міри впливу за порушення правил.
1.4. У цих правилах терміни вживаються в такому значенні:

- виробник відходів - фізична або юридична особа (незалежно власник чи особа, що використовує квартиру, будинок та прибудинкову територію), підприємство,  установа  (організація)  діяльність якої призводить до утворення відходів на території міста  Долинська;

- виконавець – фізична особа  підприємець, яка згідно рішення  виконкому  Долинської  міської  ради  визначена  виконавцем  послуг  з  вивезення  твердих побутових та великогабаритних відходів, або  підприємство, створене згідно рішення Долинської міської  ради, предметом діяльності якого є надання  послуг  із збору, вивезення, захоронення твердих побутових, великогабаритних та  інших відходів;

- відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом видалення;
- тверді побутові відходи – відходи, що утворюються у процесі життєдіяльності людини і накопичуються в житлових приміщеннях, закладах соцкультпобуту, громадських, навчальних, лікувальних, торговельних та інших закладах і не мають подальшого використання за місцем їх утворення;

- відходи, що вивозяться в спеціальному порядку - великогабаритні відходи (старі меблі, деревина, побутові прилади, старий одяг);

- будівельні відходи (залишки від будівельних та ремонтних робіт);

- небезпечні відходи – відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров’я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними;

- садові та городні відходи – листя, скошена трава, рослинні рештки та інші біологічні речовини, які виникають в процесі догляду за присадибною ділянкою;

- зберігання відходів – тимчасове розміщення відходів у спеціально відведених місцях (контейнерах) чи об’єктах (до видалення).

1.5. Правила є обов’язковими до виконання як для фізичних, так і юридичних осіб незалежно від форм власності, які приймають участь у накопиченні, зборі, та вивезенні всіх видів відходів.

1.6. Контроль за виконанням цих правил здійснює виконавчий комітет Долинської  міської ради  .

1.7. Правила містять загальнообов’язкові на території  міста норми, за порушення яких передбачена відповідальність згідно чинного законодавства.

 

2.Суб’єкти у сфері надання послуг по вивезенню твердих побутових
відходів з території приватного сектору, їх права та обов’язки

 

2.1. Учасниками відносин у сфері надання послуг по вивезенню відходів з території міста Долинська  є виробник відходів, виконавець,  виконавчий комітет Долинської   міської  ради  та  Долинська   міська  рада.

2.2.Повноваження :

Долинська  міська рада  у  разі  необхідності створює підприємство, в обов’язки якого входить забезпечення організації вивезення відходів з території  міста  Долинська;

         Виконавчий  комітет Долинської  міської  ради

- забезпечує проведення конкурсу на визначення  надавача  послуг з  збирання  та  вивезення  відходів, розроблення та укладення угод про вивезення відходів між виробниками відходів та виконавцями послуг, розроблення графіків вивезення відходів;

- контролює виконання графіків вивезення відходів;

- розробляє порядок збору платежів за вивезення відходів;

- перевіряє наявність угод на вивезення відходів у виробників відходів;

- затверджує тарифи на вивезення відходів;

- здійснює контроль за поводженням з відходами та забезпечує адміністра-тивні  заходи реагування у випадку недотримання законодавчих актів по питаннях вивезення відходів та цих правил;

- вимагає від виробників відходів виконання цих правил та вживає заходи впливу до їх порушників;

 

2.3. Права, обов’язки та відповідальність виробника відходів.

 

2.3.1.Виробник відходів має право:

         - одержувати вчасно та відповідної якості послуги по вивезенню відходів згідно з умовами договору;

- одержувати необхідну інформацію про загальну вартість та калькуляцію послуги по вивезенню відходів та порядок її надання;

- тимчасово до повного наповнення пакету складувати на своїй присадибній території (контейнера  розміщеного  на  території  підприємства , установи, організації ) тверді побутові відходи, а також великогабаритні відходи до 5 кубічних метрів для  жителів   приватного  сектору ;

- заключати угоди на вивезення відходів з перевізником відходів,

2.3.2.Виробник відходів зобов’язаний:

- утримувати в належному санітарному стані та не допускати накопичення відходів на прибудинковій території та території прилеглій до подвір’я, на  території підприємств, установ та  організацій.

- укласти договір з виконавцем чи перевізником відходів;

- вчасно подавати заявки на вивезення великогабаритних відходів;
- оплачувати вартість послуг по вивезенню побутових відходів у строки становлені договором;

- виконувати умови договору.

2.3.3. Виробник відходів несе відповідальність за понаднормове накопичення відходів, спалювання відходів,закопування відходів, вивезення відходів в несанкціоновані місця, зберігання будь-яких матеріалів на прилеглій до садиби (підприємства , установи, організації ) території.

2.4. Права та обов’язки виконавця.

2.4.1.Виконавець має право:

- розробляти та подавати на затвердження виконавчому  комітету  Долинської  міської  ради тарифи на вивезення твердих побутових відходів;

- вимагати від виробника відходів дотримання вимог правил по вивезенню відходів;

- отримувати компенсацію за надані відповідно до закону окремим категоріям громадян пільги та нараховані субсидії.

2.4.2.Виконавець зобов’язаний:

- забезпечувати вчасно та відповідної якості послуги по вивезенню твердих побутових відходів згідно з умовами договору;

- підготувати та укласти договір з виробником відходів на надання послуг по вивезенню твердих побутових відходів з визначенням відповідальності за дотримання умов його виконання;

- надавати необхідну інформацію про вартість послуг по вивезенню твердих побутових відходів, норми накопичення, графіки вивозу твердих побутовихвідходів;

- розглядати у строки встановлені договором претензії та скарги споживачів.
3. Порядок збору, зберігання, вивезення всіх видів побутових відходів з території міста  Долинська.

3.1. Між виконавцем та виробником відходів укладається Договір про надання послуг з вивозу твердих побутових відходів (ТПВ).

3.2. Договори на вивезення ТПВ укладаються в письмовій формі за пропозицією однієї із сторін, яка направляє іншій стороні проект договору. Виконавець послуг розробляє проект договору на вивезення ТПВ та направляє його виробникам відходів м. Долинська, які протягом 20 днів з дня отримання проекту договору повинні повідомити про прийняття чи неприйняття пропозиції на укладення такого договору. При цьому виробники відходів окремого житлового будинку у приватному секторі вправі визначити самостійно уповноважену особу, яка має право на укладення договору із Виконавцем, як правило такий договір укладається від імені власника будинку, який зареєстрований таким в Долинському міському бюро технічної інвентаризації.

3.3.Договір також укладається між виконавцем та перевізником про надання послуг з вивозу твердих побутових відходів (ТПВ) з присадибної, малоповерхової забудови.

3.4.Виконавець доручає, а перевізник, який виграв конкурс на право надання послуг по вивезенню та знешкодженню ТПВ, приймає на себе зобов’язання по виконанню зазначених видів робіт.

3.5.Виконавець розробляє та затверджує  маршрути, графіки, визначає час збору сміття з території малоповерхової садибної забудови,  погоджує їх  з виконавчим  комітетом  міської  ради   та  доводить  до  відома  виробника відходів.

3.6.Пакети з відходами, зберігаються у садибах споживача до визначеного часу  їх збору виконавцем  послуг .

3.7. Виконавець проводить збір відходів у пакетах( мішках) на території приватного сектору відповідно до умов угоди.

3.8. Виробник відходів, який мешкає на вулиці з вузьким та неможливим проїздом автотранспорту виконавця повинен виносити пакети з відходами до найближче розташованих визначених місць, по яких проходять затверджені маршрути, у суто визначені часи збору ТПВ.

3.9.У випадку захаращення території приватного сектору несанкціонованими звалищами, які несуть характер небезпечного екологічного стану навколишнього середовища, виробник відходів, винний у безвідповідальному нагромадженні відходів різного типу, несе відповідальність згідно чинного законодавства.
3.10. Виробник відходів, якому необхідно вивезти із своєї садиби великогабаритні відходи (ВГВ), повинен щоразу звертатись до виконавця щодо вивезення та захоронення ВГВ із урахуванням об’ємів відходів по окремому тарифу перевізника, або виконувати ці роботи самостійно.

3.11. Виробник відходів може не вивозити садові та городні відходи тільки у випадку наявності компостної ями, облаштованої згідно відповідних вимог.
3.12.У випадку відсутності компостної ями садові та городні відходи вивозяться як тверді побутові відходи.

3.13.Небезпечні відходи вивозяться та знешкоджуються в окремо встановленому порядку.
3.14. Вивезення  твердих  побутових  відходів від  багатоповерхових  будинків   мікрорайонів  міста   проводиться  виконавцем  за  рахунок   складової  тарифу  з  утримання  будинків  та  прибудинкової  території.

4.Прикінцеві положення.

4.1.Ці правила є обов'язковими для виконання на території міста Долинська.
4.2.Контроль за виконанням цих правил здійснює Долинська міська рада через свій виконавчий орган  та виконавця послуг. Для контролю за виконанням цих правил можуть також залучатися представники місцевих органів самоврядування населення.

 _________________________________

Огляд преси


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання