вул. Соборності України 50, м.Долинська Кіровоградська обл. 28500
тел: 05(234) 2-08-34, 2-07- 49, e-mail: dolmiskrada@ukr.net

Навігація

Офіційні сайти

Про коригування тарифів на ритуальні послуги, які включені до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг

ДОЛИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  16 травня    2012  року                                                  № 92

м. Долинська

Про коригування  тарифів на ритуальні послуги,
які включені до необхідного мінімального переліку
окремих видів ритуальних послуг

             У  зв’язку  з підвищенням  мінімальної  заробітної  плати, розглянувши   розрахунки   вартості     ритуальних  послуг ,   керуючись  необхідним  мінімальним   переліком   окремих   видів   ритуальних  послуг,  затверджених   наказом  Державного  комітету    України з питань  житлово - комунального господарства від 19.11.2003 р. №193, статтею 10 Закону України  "Про поховання та похоронну справу", відповідно  до  статті  28 Закону   України   "Про  місцеве   самоврядування   в   Україні " , 

виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ

1.  Затвердити   тарифи  на   ритуальні   послуги , які включені до необхідного мінімального   переліку   окремих   видів  ритуальних послуг згідно з додатком.

2.  Тарифи  вводяться  в  дію  з 01липня  2012року .

3.  Вважати  таким,  що втратило  чинність  з 01липня  2012року   рішення  виконавчого  комітету  від 16  лютого2011р  № 36 "Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, які включені до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг".
4.  Рішення    довести   до   територіальної    громади   шляхом  оприлюднення оголошення  про   прийняте   рішення   в  засобах    масової    інформації   та    розміщення його  на    офіційному  сайті  Долинської  міської  ради   в  мережі   Інтернет.

5.  Організацію    контролю   за     виконанням   даного    рішення   покласти   на Бойченка  Ю.П.- першого заступника міського голови    з  питань  діяльності  виконавчих органів ради.

 

Міський  голова                                                                                С.Зеленокорінний

 

 

Додаток  до проекту  рішення

виконавчого   комітету  від 16.05.2012р  №92

 

 

 

 

Затверджені   згідно  рішення виконавчого комітету від 16  лютого 2011ор  № 36

Запропонований тариф  згідно  розрахунків

Оформлення  договору  замовлення

3

3

Копання  ями  механізованим  способом  в зимовий  період

227

227

Копання  ями  механізованим  способом  в літній  період

190

190

Копання  ями  вручну

297

 

Зачистка  могили   після  екскаватора  в  зимовий  період

100

153

Зачистка  могили   після  екскаватора  в  літній  період

 

146

Копання  стандартної могили  вручну  в  зимовий  період

 

381

Копання  стандартної могили  вручну  в  літній   період

 

297

Копання   нестандартної могили  вручну  в  зимовий  період

 (2,2х1,3х1,7 )

436

Копання   нестандартної могили  вручну  в літній період

 (2,2х1,3х1,7 )

 

346

Копання  дитячої  могили вручну  в  зимовий  період

 

299

Копання  дитячої  могили вручну  в літній  період

 

216

 Закопування  стандартної  могили   вручну в зимовий  період

100

195

 Закопування  стандартної  могили   вручну в літній  період

 

176

Закопування  нестандартної  могили вручну в зимовий період

 

230

Закопування  нестандартної  могили вручну в літній  період

 

211

Закопування дитячої  могили вручну в зимовий  період

 

136

Закопування дитячої  могили вручну в літній  період

 

111

опускання  покійного  в  могилу

40

40

 

                                  Аналiз регуляторного впливу

до проекту рішення виконкому Долинської міської ради "Про коригування  тарифу   на ритуальні    послуги які включені до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг" 

1.Опис проблеми, яку планується розв'язати шляхом прийняття рішення.

Проект рішення "Про коригування  тарифу   на ритуальні    послуги які включені до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг"  підготовлений з метою приведення у відповідність тарифів на ритуальні послуги до законодавчої бази та економічних умов сьогодення.

Необхідність встановлення тарифів зумовлене зростанням тарифів на енергоносії та паливно-мастильні матеріали, росту мінімальної заробітної плати, а також аби захистити споживачів від неякісного та несвоєчасного надання ритуальних послуг, отриманні можливості здійснення поховання в одному місці померлих членів родини.

2. Визначення цілей регулювання.

Відповідно до Закону України від 10.07.2003 № 1102-IV „Про поховання та похоронну справу", ст.28 Закону України від 21.05.97 № 280/97-ВР „Про місцеве самоврядування в Україні" регулюються (встановлюються) тарифи на ритуальні послуги, які включено до необхідного переліку окремих видів ритуальних послуг.

Ціль прийняття регуляторного акта – встановлення    економічно  обґрунтованих  тарифів  на ритуальні  послуги,  які включено до необхідного переліку окремих видів ритуальних послуг.

 3. Аналіз альтернатив.

1. Не коригувати  тарифи на  ритуальні  послуги ,  які включено до необхідного переліку окремих видів ритуальних послуг.

    Дану альтернативу запропоновано відхилити в зв'язку тим, що у разі неприйняття зазначеного проекту рішення  надання  ритуальних  послуг  буде  збитковим .

2. Прийняття зазначеного проекту регуляторного акта  забезпечить  якісне  та  своєчасне  надання  ритуальних  послуг.

4. Механізм розв'язання проблем.

Приведення у відповідність з чинним законодавством тарифів  які включено до необхідного переліку окремих видів ритуальних послуг.

5. Аналіз вигод та витрат.

Надаємо оцінку впливу даного регулювання щодо трьох основних цільових груп, інтереси яких зачіпає регулювання.

Сфера інтересів ,вигоди, витрати.

Населення

Захист споживача від неякісного та несвоєчасного надання  ритуальних  послуг.

Суб'єкти підприємницької діяльності

1. Покращення фінансово-господарського стану надавачів  ритуальних  послуг.
2. Забезпечення належних умов для здійснення похоронно-ритуального обслуговування.

Орган місцевого самоврядування

1. Вдосконалення правових засад здійснення діяльності щодо поховання померлих.
2. Приведення у відповідність з чинним законодавством тарифів на ритуальні послуги, які включені до необхідного мінімального переліку. Впровадження проекту рішення не потребує капіталовкладень та виділення коштів з міського бюджету.
6. Характеристика впливу, соціально-економічні наслідки від прийняття рішення.
Прийняття рішення « Про коригування  тарифу   на ритуальні    послуги (які включені до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг) буде сприяти наданню якісної послуги , а також розвитку та підтримці у належному стані кладовищ.
                                            7.Термін дії регуляторного акту.
Строк дії регуляторного акта необмежений. Передбачається, що зміни до даного рішення можуть бути внесені в разі настання факторів, які суттєво вплинуть на зміст цього акту, а саме:
- підвищення цін і тарифів на складові собівартості виробництва послуг;
- зміни до діючого законодавства України.
8. Показники результативності дії рішення виконкому Долинської  міської ради.
Показники результативності дії рішення виконкому Долинської міської ради:
- забезпечення населення більш якісним та своєчасним наданням ритуальних послуг;
9. Заходи відстеження результативності регуляторного акта.
Базове відстеження результативності регуляторного акта проведено на етапі його підготовки.
Через рік з дня прийняття регуляторного акту буде здійснено повторне відстеження результативності прийнятого рішення з відображенням показників за період з моменту проведення базового відстеження. За цими порівняльними даними буде встановлено повноту та ефективність введення в дію цього рішення, результати якого будуть опубліковані у  ЗМІ.
Кожні три роки з моменту виконання заходів по проведенню повторного відстеження результативності регуляторного акту, при умові його чинності, буде проводитись періодичне відстеження.

Огляд преси


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання