вул. Соборності України 50, м.Долинська Кіровоградська обл. 28500
тел: 05(234) 2-08-34, 2-07- 49, e-mail: dolmiskrada@ukr.net

Навігація

Офіційні сайти

Про звіт про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2012 року

УКРАЇНА

ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

Долинського району Кіровоградської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від  18 липня   2012  року                                                                                                        №  140

                                                                                         м.Долинська

Про звіт про   виконання  міського

бюджету за 1  півріччя   2012  року 

               Заслухавши  інформацію  начальника планово - бюджетного  відділу Покотило Т.А. про  виконання    доходної  та  видаткової  частини  міського  бюджету  за І  півріччя   2012 року , виконавчий  комітет відмічає, що доходна  частина  загального  фонду  міського  бюджету  за І   півріччя   2012 року  без  врахування   дотації з  районного  бюджету  виконана    на 111,2 %.  

Надійшло  3488,1  тис.грн при  плані 3137,4 тис. грн. Перевиконання  складає  350,7 тис.грн..  Дотації    вирівнювання ,  що  передається  з  районного  бюджету  надійшло 1556,1тис. грн. при  плані  1612,8 тис.грн. , недоотоимано     дотації  на  суму 56,7 тис.грн..

           По  спеціальному  фонду    надійшло 5650,0тис.грн при  плані 2580,7тис.грн. Перевиконання  складає  3069,3 тис.грн . 

   Доходи  міського  бюджету за 1півріччя 2012року по  загальному  та  спеціальному фонду  складають 10694,2 тис.грн.  при  плані 7330,8 грн.   перевиконання  - 3363,3 тис.грн.

          Видаткова  частина    міського  бюджету  була  спрямована  на  утримання дошкільних  навчальних  закладів,  утримання  клубів,  апарату  міської  ради, благоустрій  міста, на виконання  Програми  економічного   і    соціального розвитку  міста  та   цільових   Програм  згідно  затверджених  кошторисних  призначень .

       Згідно  підпункту 1 пункту а)  статті 28  Закону  України “  Про  місцеве

 самоврядування  в  Україні “  

Виконавчий  комітет  міської ради
вирішив:

       1.  Звіт  про  виконання   міського  бюджету  за 1   півріччя   2012 року         взяти  до  відома   та подати  на  затвердження  міської  ради

             по доходах в сумі                10694186,59 грн.,

 в  тому  числі :  - по  загальному  фонду            -  5044157,16 грн., 

                            -  по  спеціальному                    -  5650029,43 грн.( додаток 1)

            по  видатках  в сумі              6149565,80 грн.,

 в  тому  числі :    -   по загальному фонду           -   5313160,55 грн.,

                              -  по  спеціальному фонду      -     836405,25 грн. ( додаток 2 )

   2. Спеціалістам  виконавчого  комітету     вжити  всіх  заходів  по  забезпеченню  виконання  міського  бюджету  за  2012  рік .

   3. Контроль за виконанням  даного  рішення  покласти  на  першого  заступника міського голови  Бойченка  Ю.П.

 

    Міський  голова                                                                                           С.Зеленокорінний

                                                                                                                                            Додаток 1
                                                                                                                                            до  рішення  виконавчого  комітету
                                                                                                                                            від 18 липня  2012р  №140

                                                                                          Звіт  

з  виконання   доходної  частини  міського  бюджету
 за 1  півріччя 2012  року

 

код

Разом
на 2012 рік

План  
на  1 півріччя

Факт
  за  1  півріччя

  + , -

%

10000000

       Податкові  надходження

6617350

3083275

3390119,31

306844,31

110,0

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

4204800

1993300

2185125,73

191825,73

109,6

11010000

Податок на  доходи  фізичних  осіб

4194800

1990300

2164932,73

174632,73

108,8

11010100

Податок  на  доходи  фізичних осіб, що сплачується податковими  агентами, із доходів платника податку у вигляді  заробітної плати

4043800

1920000

2085920,64

165920,64

108,6

11010200

Податок  на  доходи  фізичних осіб з грошового  забезпечення, грошових винагород та інших  виплат одержаних військовослужбовцями та особами  рядового і начальницького  складу, що  сплачується податковими агентами

91300

45300

67241,53

21941,53

148,4

11010400

Фіксований податок на доходи фізичних осіб
 від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2011 року

 

 

29,56

29,56

 

11010500

Податок на доходи фізичних осіб ,що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

59700

25000

11754,5

-13245,5

47,0

11010600

Податок на доходи фізичних осіб у вигляді виграшів або призів, отриманих внаслідок проведення конкурсів та інших розіграшів, виграшів в азартні ігри

 

 

-13,5

-13,5

 

11020000

Податок на прибуток підприємств

10000

3000

20193

17193

673,1

11020200

Податок на прибуток підприємств і фінансових  установ комунальної власності

10000

3000

20193

17193

673,1

13000000

 Збори та плата  за спеціальне використання
 природних ресурсів

2246100

1012800

1126910,23

114110,23

111,3

13010200

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів
(крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

0

 

56,52

56,52

 

13050000

Плата  за  землю

2246100

1012800

1126853,71

114053,71

111,3

13050100

Земельний  податок  з юридичних осіб

298000

131000

196904,23

65904,23

150,3

13050200

Орендна плата з юридичних осіб

1556300

700000

727205,85

27205,85

103,9

13050300

Земельний  податок  з фізичних  осіб

28500

16800

16065,17

-734,83

95,6

13050500

Орендна плата з фізичних осіб

363300

165000

186678,46

21678,46

113,1

16000000

Інші податки

0

 

-34,04

-34,04

 

16010000

Місцеві  податки  і збори нараховані  до 1 січня 2011року

0

 

-34,04

-34,04

 

16010200

Комунальний  податок

0

 

-3404

-3404

 

18000000

Місцеві податки і збори

159450

74625

75173,01

548,01

100,7

18020000

Збір за місця для паркування транспортних засобів

32000

14500

14649,62

149,62

101,0

18020100

Збір за місця для паркування транспортних засобів,
 сплачений юридичними особами

32000

14500

14649,62

149,62

101,0

18040000

Збір за провадження деяких видів підприємницької
 діяльності

127450

60125

60523,39

398,39

100,7

18040100

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами

50050

23050

24857

1807

107,8

18040200

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами

45300

21500

22227,29

727,29

103,4

18040500

Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами

2460

1225

1249

24

102,0

18040600

Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами

14950

7470

8045,1

575,1

107,7

18040700

Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами

9950

4950

3010

-1940

60,8

18040800

Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами

500

200

 

-200

0,0

18040900

Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту

1340

430

 

-430

0,0

18041000

Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту

700

350

21

-329

6,0

18041300

Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений фізичними особами

2200

950

1114

164

117,3

19000000

Інші податки та збори

7000

2550

2944,38

394,38

115,5

19040000

Фіксований сільськогосподарський податок

7000

2550

2944,38

394,38

115,5

19040100

Фіксований  сільськогосподарський  одаток  нарахований
   після 1 січня 2011 року

0

 

2944,38

2944,38

 

20000000

        Неподаткові  надходження

114150

54110

97983,76

43873,76

181,1

21000000 

Доходи від власності та підприємницької діяльності 

7150

2850

85953,11

83103,11

3015,9

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних
 підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету, та дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність

0

 

83213,11

83213,11

 

21010500

Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї)
 господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність

0

 

83213,11

83213,11

 

21080000

Інші надходження

7150

2850

2740

-110

96,1

21080900

Штрафні  санкції за  порушення  законодавства про патентування, за  порушення  норм регулювання  обігу готівки

4600

1650

1295

-355

78,5

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

2550

1200

1445

245

120,4

22000000

Адміністративні  збори

107000

51260

12030,65

-39229,35

23,5

22010300

Реєстраційний збір за проведення державної
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

0

 

93,5

93,5

 

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

0

 

200

200

 

22080402

Надходження від орендної плати за користування
 цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

0

 

200

200

 

22090000

Державне  мито

107000

51260

11737,15

-39522,85

22,9

22090100

Державне  мито , що  сплачується за  місцем  розгляду та оформлення  документів, у тому  числі за  оформлення   документів  на  спадщину і  дарування

100000

48000

8740,62

-39259,38

18,2

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

7000

3260

2996,53

-263,47

91,9

 

Всього  доходи

6731500

3137385

3488103,07

350718,07

111,2

41020300

Дотації вирівнювання, що одержуються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів

3225500

1612751

1556054,09

-56696,91

96,5

 

Всього  доходи   загального фонду

9957000

4750136

5044157,16

294021,16

106,2

 

СПЕЦІАЛЬНИЙ  ФОНД

 

 

 

 

 

12000000

Податки  на  власність

35000

17500

20454,67

2954,67

116,9

12020100

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)

0

 

-84,22

-84,22

 

12020200

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян)

17672,56

17672,56

17672,56

0

100,0

12030000

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

35000

17500

2866,33

-14633,67

16,4

12030100

Збір  за першу реєстрацію колісних транспортних засобів(юридичних осіб)

15000

7500

2464,52

-5035,48

32,9

12030200

Збір  за першу  реєстрацію  колісних
  транспортних засобів ( фізичних осіб)

20000

10000

401,81

-9598,19

4,0

18000000

Місцеві податки і збори

500000

250000

610618,21

360618,21

244,2

18040000

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

0

 

5267,00

5267

 

18041500

Збір за провадження торговельної діяльності нафто -
продуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах

0

 

5267,00

5267

 

18050000 

Єдиний податок

500000

250000

605351,21

355351,21

242,1

18050100

Єдиний податок з юридичний осіб, нарахований до 1 січня  2011 року

0

 

-120,55

-120,55

 

18050200

Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня  2011 року

0

 

-26,10

-26,1

 

18050300

Єдиний податок з  фізичних осіб

100000

52000

69627,59

17627,59

133,9

18050400

Єдиний податок з  юридичний осіб

400000

198000

535870,27

337870,27

270,6

19010000

Екологічний  податок

4960

2470

10790,76

8320,76

436,9

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

3460

1790

7234,58

5444,58

404,2

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

1500

680

1546,28

866,28

227,4

19050200

Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища

0

 

1116,37

1116,37

 

19050300

Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами

0

 

893,53

893,53

 

24000000 

Інші неподаткові надходження 

0,00

0,00

1725,07

1725,07

 

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням
законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

0

 

1725,07

1725,07

 

25000000

Власні  надходження  бюджетних  установ

486433,28

285963,28

224770,80

-61192,48

78,6

25010000

 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

468010

267540

203278,80

-64261,2

76,0

25010100

 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

468010

267540

203278,80

-64261,2

76,0

25020100

Благодійні  внески ,гранти   та  дарунки

18423,28

18423,28

21492,00

3068,72

116,7

30000000

Доходи від операцій з капіталом 

2560544

1841667

4593357,92

2751690,92

249,4

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності

 

 

8800,00

8800

 

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

2560544

1841667

4584557,92

2742890,92

248,9

33010000

Кошти від продажу землі

2560544

1841667

4584557,92

2742890,92

248,9

 

Кошти від продажу земельних ділянок несільсько- господарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим)

2560544

1841667

4584557,92

2742890,92

248,9

41030000 

Субвенції 

410369

183112

188312,00

5200

102,8

41034400

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

410369

183112

188312,00

5200

102,8

 

Всього спеціальний  фонд

3997306,28

2580712,28

5650029,43

3069317,15

218,9

 

Разом по  міському  бюджету

13954306,28

7330848,28

10694186,59

3363338,31

145,9

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            Додаток 2
                                                                                                                                            до  рішення  виконавчого  комітету
                                                                                                                                            від 18 липня  2012р  №140

Аналіз  виконання  міського  бюджету  за 1  півріччя 2012  року

 

КФКВ

План на 2012  рік

 План
6  міс

Факт 6  міс

  + ,  -

%

Державне управління

010000

1788507

1002747

884905,54

-117841,5

88,25

Органи місцевого самоврядування

010116

1788507

1002747

884905,54

-117841,5

88,25

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

1168400

646000

580703,97

-65296,03

89,89

Нарахування на заробітну плату

1120

424130

235130

202960,97

-32169,03

86,32

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.

1160

37500

28600

27688,43

-911,57

96,81

          Оплата  теплоенергії

1161

24500

21500

21455,02

-44,98

99,79

          Оплата  водопостачання  та  водовідведення

1162

2000

1100

1013,73

-86,27

92,16

           Оплата електроенергії

1163

11000

6000

5219,68

-780,32

86,99

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку
 по реалізації державних (регіональних) програм

1171

0

0

0

0

 

Окремі  заходи  реалізації  державних ( регіональних)
програм не  віднесених  до  заходів  розвитку

1172

3840

3840

3840

0

100,00

Інші видатки 

5000*

154637,04

89177,04

69712,17

-19464,87

78,17

 Придбання  предметів  , обладнання , інвентарю,
 у тому числі м'який інвентар та обмундирування 

1131

82442,38

52982,38

43024,48

-9957,9

81,21

Оплата  послуг( крім комунальних )

1134

66739,66

31239,66

24814,76

-6424,9

79,43

Інші видатки 

1135

275

275

4,27

-270,73

1,55

Видатки  на  відрядження

1140

5180

4680

1868,66

-2811,34

39,93

Освіта

70000

7451401,8

4201824

4029736,87

-172086,94

95,90

Дошкільні  заклади освіти

70101

7411401,8

4201824

4029736,87

-172086,94

95,90

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

4235347

2276500

2219426,08

-57073,92

97,49

Нарахування на заробітну плату

1120

1542669

837300

821497,65

-15802,35

98,11

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

1132

4400

3050

1389,2

-1660,8

45,55

Продукти харчування

1133

526100

275100

235120,79

-39979,21

85,47

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.

1160

960460

717488

689275,22

-28212,78

96,07

          Оплата  теплоенергії

1161

678282

549000

537005,09

-11994,91

97,82

          Оплата  водопостачання  та  водовідведення

1162

82400

44000

41100,03

-2899,97

93,41

           Оплата електроенергії

1163

112630

65150

63114,54

-2035,46

96,88

         Оплата природного газу

1164

82230

56150

45597,07

-10552,93

81,21

         Оплата  інших  послуг       

1165

4918

3188

2458,49

-729,51

77,12

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

1171

0

0

0

0

 

Окремі  заходи  реалізації  державних (регіональних)програм
не  віднесених  до  заходів  розвитку

1172

11520

11520

11520

0

100,00

Інші  видатки

5000*

130905,81

80865,81

51507,93

-29357,88

63,70

 Придбання  предметів  , обладнання , інвентарю, у тому
числі м'який інвентар та обмундирування 

1131

55005,73

32105,73

26267,75

-5837,98

81,82

Оплата  послуг( крім комунальних )

1134

60634,22

35334,22

17373,22

-17961

49,17

Інші видатки  2350

1135

2200

1900

969,58

-930,42

51,03

Видатки  на  відрядження

1140

13065,86

11525,86

6897,38

-4628,48

59,84

 Із  загальної  суми  видатків  по  коду 070101

0

7411401,8

4201824

4029736,87

-172086,94

95,90

                 - дитячий  сад № 2 "  Івушка "

0

499866,48

280189,5

236929,92

-43259,56

84,56

                -  дитячий  сад  № 3 "Колобок "

0

1459065,6

815575,6

801982,98

-13592,63

98,33

                -  дитячий  сад  № 4 " Казка "

0

2849400,5

1668245

1610845,09

-57399,41

96,56

                -  дитячий  сад  №5  "Ружечка "

0

2603069,2

1437814

1379978,88

-57835,34

95,98

Інші   освітні  програми (перевезення  дітей)

70807

40000

27000

17515,1

-9484,9

64,87

Інші  видатки

5000*

40000

27000

17515,1

-9484,9

64,87

Оплата  послуг( крім комунальних )

1134

40000

27000

17515,1

-9484,9

64,87

Соціальний  захист  та  соціальне  забезпечення 

090000

35000

13300

7050

-6250

53,01

Інші  видатки  на  соціальний захист  населення 

090412

31000

10500

7050

-3450

67,14

    -  допомога  по  зверненнях  громадян 

1343

2000

1500

300

-1200

20,00

   -   допомога  дітям  сиротам

1343

19000

0

 

0

 

  -  допомога  на  поховання

1343

10000

9000

6750

-2250

75,00

Фінансова підтримка  громадських  організацій   

91209

4000

2800

0

-2800

0,00

Інші  видатки

5000*

4000

2800

0

-2800

0,00

  - громадська організація  інвалідів " Товариш "

1310

1000

1000

 

-1000

0,00

 - територіальна  організація "  Українське  товариство  глухонімих "

1310

500

500

 

-500

0,00

  - фінансова  підтримка районної організації ветеранів війни та праці

1310

2500

1300

 

-1300

0,00

Житлово - комунальне господарство

100100

512719

365000

304116,89

-60883,11

83,32

Дотація  житлово - комунального  господарства   

100103

160000

160000

154809,2

-5190,8

96,76

Інші  видатки

5000*

160000

160000

154809,2

-5190,8

96,76

  в  т.ч. :  КП " Центр 

1310

153000

153000

150969,2

-2030,8

98,67

 - на  погашення  заборгованості  по  обов’язкових  платежах  до  бюджету

0

50000

50000

50000

0

 

КП " Центр"  виготовлення  проектно-кошторисної
 документації

1310

11000

11000

9000

-2000

81,82

  -  на  оплату  судового  збору  пр  подачі  позовів  до  суду  на  боржників комунальних  послуг

1310

2000

2000

1969,2

-30,8

98,46

   -  на  оплату  послуг водопостачання

1310

70000

70000

70000

0

100,00

   -  на  технічне  обстеження  ліфтів

1310

20000

20000

20000

0

100,00

Дотація  КП " Долинське міське комунальне господарство "

1310

7000

7000

3840

-3160

54,86

Благоустрій  міст, сіл , селищ

100203

352719

205000

149307,69

-55692,31

72,83

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.

1160

199800

120000

95350,77

-24649,23

79,46

Оплата електроенергії  (вуличне
освітлення )

1163

45000

27000

27651,57

651,57

102,41

Оплата  інших   комунальних  послуг

1165

154800

93000

67699,2

-25300,8

72,79

Утримання  мереж вуличного  освітлення

1165

12000

8000

7776

-224

97,20

Послуги  з видалення   твердих відходів  з міста  та  ліквідація  стихійних  звалищ

1165

39800

22000

16988,4

-5011,6

77,22

Санітарне  оброблення  та  аналогічні  послуги  (замітання  вулиць, прибирання  снігу , посипання   сіллю, піском , чищення  доріг  і  громадських  місць )

1165

103000

63000

42934,8

-20065,2

68,15

Інші  видатки

5000*

152919

85000

53956,92

-31043,08

63,48

  в тому  числі :Оплата  інших  послуг  та  інші видатки

1134

152919

85000

53956,92

-31043,08

63,48

  - ліквідація високорослих  дерев

1134

3000

1000

 

-1000

0,00

   - зимове  утримання  доріг

1134

17000

17000

16997,2

-2,8

99,98

  -  оплата  послуг  з  охорони Парку Слави

1134

3780

3780

3780

 

 

  -  виготовлення  та  установка  дорожніх знаків

1134

1220

1220

 

-1220

0,00

 - придбання  та  перевезення
протиожеледного  матеріалу

1134

5000

5000

4998

-2

99,96

  - на проведення ремонту лавочок
розміщених на території міста Долинська

1134

5000

3000

 

-3000

0,00

 - планування сміття  з  приватного  сектору

1134

21000

9000

5995,2

-3004,8

66,61

  -  поховання  безрідних    КП " Центр "

1134

4000

2000

757

-1243

37,85

  -  утримання  кладовищ  КП " Центр"

1134

53919

27000

17429,92

-9570,08

64,56

   - відлов  бродячих тварин

1134

2000

1000

 

-1000

0,00

   Послуги  в  рослинництві  (послуги   з  садіння  та догляду  за   декоративними  насадженнями )

1134

37000

15000

3999,6

-11000,4

26,66

Культура   і  мистецтво

110000

114900

60900

43820,42

-17079,58

71,95

Філармонії, музичні  колективи і  ансамблі  та  інші  мистецькі
 заклади  та  заходи  

110103

15000

9000

4900

-4100

54,44

 Придбання  предметів  , обладнання , інвентарю, у тому числі м'який інвентар та обмундирування 

1131

5000

3000

 

-3000

0,00

Окремі  заходи  реалізації  державних (регіональних)програм не  віднесених  до  заходів  розвитку

1172

10000

6000

4900

-1100

81,67

Палаци і  будинки культури, клуби та інші заклади  клубного  типу 

110204

99900

51900

38920,42

-12979,58

74,99

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

55500

28300

27583,44

-716,56

97,47

Нарахування на заробітну плату

1120

20200

10300

10012,07

-287,93

97,20

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.

1160

8000

2200

715,34

-1484,66

32,52

Оплата електроенергії 

1163

8000

2200

715,34

-1484,66

32,52

Інші  видатки

5000*

16200

11100

609,57

-10490,43

5,49

 Придбання  предметів  , обладнання , інвентарю, у тому
числі м'який інвентар та обмундирування 

1131

1000

1000

460,56

-539,44

46,06

Оплата  послуг( крім комунальних )

1134

15000

9900

149,01

-9750,99

1,51

Видатки  на  відрядження

1140

200

200

 

-200

0,00

Фізична культура  і  спорт                         1172

130000

6000

3000

300

-2700

10,00

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

130102

6000

3000

300

-2700

10,00

Окремі  заходи  реалізації  державних (регіональних) програм  не  віднесених  до  заходів  розвитку

1172

6000

3000

300

-2700

10,00

Інші заходи в сфері автомобільного
транспорту 

170103

40530,79

27530,79

19588,96

-7941,83

71,15

Інші  видатки

5000*

40530,79

27530,79

19588,96

-7941,83

71,15

Оплата  послуг( крім комунальних )

1134

40530,79

27530,79

19588,96

-7941,83

71,15

Запобігання  наслідків
  надзвичайних  ситуацій

210105

12000

6000

2609,15

-3390,85

43,49

Інші  видатки

5000*

12000

6000

2609,15

-3390,85

43,49

Оплата  послуг( крім комунальних )

1134

12000

6000

2609,15

-3390,85

43,49

Заходи з  організації  рятування  на
  водах

210110

3000

3000

1500

-1500

50,00

Інші  видатки

5000*

3000

3000

1500

-1500

50,00

Оплата  послуг( крім комунальних )

1134

3000

3000

1500

-1500

50,00

Резервний  фонд

250102

10000

0

 

0

 

Інші  видатки

5000*

10000

0

 

0

 

Нерозподілені  видатки

3000

10000

0

 

0

 

Інші  видатки

250404

18017,62

7017,62

2017,62

-5000

28,75

Інші  видатки

5000*

18017,62

7017,62

2017,62

-5000

28,75

Придбання  подарунків  ветеранам ВВВ

1131

0

0

 

0

 

Проведення експертної  оцінки будинку по ул.Ноа,80

1134

3000

3000

 

-3000

0,00

 Доставка  підписки періодичної  преси головам  вуличних  комітетів

1134

568,3

368,3

168,3

-200

45,70

Підписка  періодичної  преси головам 
вуличних  комітетів

1131

5449,32

3649,32

1849,32

-1800

50,68

Внески  в  асоціацію  міста                      

1135

9000

0

 

0

 

РАЗОМ

 

9992076,3

5717319

5313160,55

-404158,71

92,93

Видатки  по  спеціальному  фонду

0

 

 

 

0

 

Органи місцевого самоврядування

010116

10000

10000

5754,6

-4245,4

57,55

Придбання  обладнання  і  предметів  довгострокового
 користування

2110

10000

10000

5754,6

-4245,4

57,55

Освіта

070000

631433,28

375963,3

197955,86

-178007,42

52,65

Дошкільні  заклади освіти

070101

533010

280040

190916,38

-89123,62

68,17

Дошкільні  заклади освіти

1133

468010

267540

188416,38

-79123,62

70,43

Інші  видатки

5000*

65000

12500

2500

-10000

20,00

Капітальний  ремонт

2133

65000

10000

 

-10000

0,00

Капітальний ремонт   ДНЗ № 2 " Івушка "

2133

22500

0

 

0

 

Придбання  фільтру  для додаткового очищення   води   ДНЗ № 2 " Івушка "

2110

2500

2500

2500

0

100,00

Капітальний  ремонт  покрівлі ДНЗ № 4 "Казка "

2133

30000

10000

 

-10000

0,00

Капітальний   покрівлі  в  ДНЗ № 5 "Ружечка "

2133

10000

0

 

0

 

Дошкільні заклади освіти  за рахунок грантів та  дарунків

070101

8423,28

8423,28

4539,48

-3883,8

53,89

  в  т.ч.

1131

6018,6

6018,6

2134,8

-3883,8

35,47

 

2110

2404,68

2404,68

2404,68

0

100,00

Дошкільні  заклади освіти  за  рахунок надходжень
 від  продажу  землі

070101

90000

87500

2500

-85000

2,86

Капітальний  ремонт покрівлі   ДНЗ № 3 " Колобок

2133

40800

38300

 

-38300

0,00

Придбання  фільтру  для  додаткового  очищення
 води в ДНЗ  № З "Колобок"

2110

2500

2500

2500

0

100,00

Капітальний  ремонт  покрівлі ДНЗ № 4 " Казка "

2133

13300

13300

 

-13300

0,00

Капітальний   покрівлі  в  ДНЗ № 5 "Ружечка "

2133

33400

33400

 

-33400

0,00

Житлово-комунальне господарство 

100000

1546000

1401000

315829,42

-1085170,58

22,54

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих
органів влади 

100102 

292000

147000

79999

-67001

54,42

Капітальні  трансферти  :
   - на  проведення  капітального  ремонту  ліфтів багатоповерхових будинків

2410

50000

25000

 

-25000

0,00

    - на капітальний ремонт  мереж  вуличного  освітлення

2410

20000

7000

 

-7000

0,00

    - на  проведення  капітального ремонту  покрівель
 багатоповерхових  будинків

2410

72000

40000

 

-40000

0,00

   - на  капітальний ремонт  водопроводу   питної  води  низького  тиску  м.Долинська Кіровоградської  області

2410

40000

0

 

0

 

   -  на капітальний  ремонт   внутрішньої  системи водопостачання  житлових  будинків   мікрорайонів   № 4,5 м.Долинська

2410

30000

20000

 

-20000

0,00

   -  на капітальний  ремонт  та  заміну обладнання в 
ТРП 4,5, ЦТП ( заміна  насосів та обладнання  управління  насосами)

2410

80000

55000

79999

24999

145,45

за  рахунок  надходжень  від  продажу  землі

 

 

0

 

0

 

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади  за  рахунок  надходжень  від  продажу  землі КП " Координаційному  центру "

100102

320000

320000

160658,34

-159341,66

50,21

Капітальний ремонт  водопроводу  питної  води  низького  тиску м.Долинська, Кіровоградської  області

2410

20000

20000

 

-20000

0,00

Капітальний  ремонт  внутрішньої  системи  водопостачання  та  заміна обладнання в  теплових розподільчих  пунктах (ТРП)4,5 та  центральному  розподільчому пункті (ЦТП) (  заміна  насосів та  обладнання  управління  насосами)

2410

120000

120000

120000

0

100,00

Капітальний  ремонт  покрівель  багатоповерхових будинків  м.Долинська

2410

180000

180000

40658,34

-139341,66

22,59

Дотація  житлово- комунальному  господарству за
 рахунок  надходжень  від  продажу  землі

100103

934000

934000

75172,08

-858827,92

8,05

 Дотація  КП " Координаційний  центр"

2410

248000

248000

39999

-208001

16,13

    придбання  електростанції 7,5-10 квт

 

8000

8000

 

-8000

0,00

    придбання  контейнерів  для  сміття

 

40000

40000

39999

-1

100,00

     реконструкція  забору  на старому  кладовищі

 

60000

60000

 

-60000

0,00

    будівництво  освітлення  тротуару  по пров.Транспортному
 м.Долинська

 

110000

110000

 

-110000

0,00

    капітальний  ремонт мереж  вуличного освітлення
 по пров.Кірова та пров.Колгоспному. М.Долинська

 

30000

30000

 

-30000

0,00

Дотація КП " Долинське міське комунальне господарство"

 

686000

686000

35173,08

-650826,92

5,13

    на придбання   техніки ( 2 трактори МТЗ-82, 2 навісних  пристрої для  чистки  вулиць від  снігу, 1 навісний пристрій для косіння  трави,1 навісний пристрій для підмітання  вулиць, 1  причеп до  трактора )

 

488000

488000

34777,08

-453222,92

7,13

Будівництво двох дитячих  майданчиків

 

198000

198000

396

-197604

0,20

Будівництво

150000

521450,53

446450,5

198760,47

-247690,06

44,52

Капітальні  вкладення

150101

283 000

258000

10309,94

-247690,06

4,00

Інше  будівництво ( придбання ) Всього

2123

15300

15300

9853,94

-5446,06

64,40

Будівництво  освітлення   тротуару  по  пров.Транспортному

2123

0

0

 

0

 

Будівництво  нової  стели  в  Парку Слави

2123

15300

15300

9853,94

-5446,06

64,40

Капітальний  ремонт  міської  ради

2133

30000

15000

 

-15000

0,00

Капітальний  ремонт  міського  клубу "Волохно"

2133

20000

0

 

0

 

Реконструкція  інших  об'єктів ( Всього )

2143

267700

227700

456

-227244

0,20

Реконструкція   мережі   вуличного
  освітлення  по  вул.Войкова

2143

77700

77700

 

-77700

0,00

Реконструкція  газових  мереж в  багатоповерхових
 будинках словацького типу

2143

40000

0

 

0

 

Реконструкція  парку Слави м.Долинська, вул.Жовтнева

2143

150000

150000

456

-149544

0,30

Капітальні  вкладення    на  погашення кредиторської  заборгованості за  рахунок  вільних  лишків

150101

188450,5

188450,5

188450,53

0

100,00

Будівництво  нової  стели  в  Парку Слави

2123

34998,4

34998,4

34998,4

0

100,00

Реконструкція  ДНЗ № 2 "Івушка "

2143

18471,18

18471,18

18471,18

0

100,00

Реконструкція  водонапірної  башти (символу  міста)

2143

27739,82

27739,82

27739,82

0

100,00

Реконструкція  водопроводу  низького  тиску

2143

76778

76778

76778

0

100,00

Реконструкція  мережі  вуличного  освітлення

2143

30463,13

30463,13

30463,13

0

100,00

Сільське    і   лісове  господарство, рибне господарство та  мисливство

160000

3290

3290

3290

0

100,00

Землеустрій

160101

3290

3290

3290

0

100,00

Транспорт ,  дорожнє  господарство, зв'язок, телекомунікації, та інформатика

170000

535821

296264,4

91769,4

-204495

30,98

Видатки  на  фінансування  робіт,  пов'язаних  з  будівництвом, реконструк-цією  ремонтом  та  утриманням  доріг  загального  користування

170703

535821,4

296264,4

91769,4

-204495

30,98

Інші  видатки

5000*

535821,4

296264,4

91769,4

-204495

30,98

Оплата  послуг( крім комунальних (поточний ремонт доріг)

1134

103452,4

85952,4

83769,4

-2183

97,46

Оплата  послуг( крім комунальних)  за  рахунок  коштів  державного  бюджету поточний ремонт вул. Сичова )

1134

130994

67569

 

-67569

0,00

Реконструкція  інших  об'єктів( за  рахунок  коштів державного  бюджету  реконструкція  дороги  по  вул.Жовтнева  -194 804 грн , вул Шевченка -84 571грн

2143

279375

120743

&ntd width=bsp;

-120743

0,00

Реконструкція  інших  об'єктів (Реконструкція  дороги 
на  центральному  кладовищі )

2143

22000

22000

8000

-14000

36,36

Охорона навколишнього  природного  середовища
 та  ядерна  безпека

200000

15710

13220

10746

-2474

81,29

Цільові  фонди 

240000

15710

13220

10746

-2474

81,29

Охорона та раціональне  використання   природних  ресурсів

240601

15710

13220

10746

-2474

81,29

Інші  видатки

5000*

15710

13220

10746

-2474

81,29

Оплата  послуг( крім комунальних )
(посадка дерев)

1134

15710

13220

10746

-2474

81,29

Інші  видатки

250404

10000

10000

9999,5

-0,5

100,00

  на проведення    спортивних  змагань

1134

5000

5000

5000

0

100,00

  на  оплату  послуг  по  благоустрою біля  пам'ятника
 інтернаціоналістам

1134

5000

5000

4999,5

-0,5

99,99

Інші субвенції   2420

250380

993554

299677

2300

-297377

0,77

 Разом  спеціальний  фонд

 

4267258,81

2855865,21

836405,25

-2019459,96

29,29

Всього  загальний  і  спеціальний  фонд

 

14259335,07

8573184,47

6149565,80

-2423618,67

71,73

 

Огляд преси


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання