вул. Соборності України 50, м.Долинська Кіровоградська обл. 28500
тел: 05(234) 2-08-34, 2-07- 49, e-mail: dolmiskrada@ukr.net

Навігація

Офіційні сайти

Прес - випуск за жовтень

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ СТАТИСТИКИ У ДОЛИНСЬКОМУ РАЙОНІ
вул.Леніна, 20 м. Долинська, 28500
тел. (234) №№ 5-14-96, 5-04-66, 5-04-58 E-mail: dol219@dialup.ukrtel.net

КОРОТКІ ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО

СТАНОВИЩА КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

за січень–серпень 2012 року

     Промисловість. У липні 2012р. промислове виробництво порівняно з липнем 2011р. збільшилося на 3,2%. За підсумками 7 місяців 2012р. приріст виробництва у промисловості становив 4,4%.

     Сільське господарство. У січні–липні 2012р. обсяг валової продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств (у постійних цінах 2010р.) склав, за розрахунками, 2419,4 млн.грн. Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з відповідним періодом 2011р. становив 78,8%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 69,9%, у господарствах населення – 89,9%.

     Будівництво. У січні–липні 2012р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 277,3 млн.грн., що у порівнянних цінах на 10,1% більше ніж у відповідному періоді попереднього року.

     За І півріччя 2012р. в області прийнято (введено) в експлуатацію 57,7 тис.м2 загальної площі житла, що в 3,1 раза більше ніж за відповідний період минулого року.

     Транспорт. У січні–липні 2012р. підприємствами транспорту перевезено 6666,9 тис.т вантажів, що на 9,6% більше ніж у січні–липні 2011р., вантажооборот збільшився на 1,9% і склав 16797,2 млн.ткм.

     Всіма видами транспорту перевезено 51,6 млн. пасажирів, що складає 85,6% січня–липня 2011р., а пасажирооборот – 738,8 млн.пас.км (95,4%).

     Зовнішньоекономічна діяльність. Обсяг експорту товарів за січень–червень 2012р. становив 223,5 млн.дол. США і збільшився проти відповідного періоду 2011р. на 10,1%, обсяг імпорту – 155,6 млн.дол. та збільшився на 35,7%.

     Обсяг експорту послуг за січень–червень 2012р. збільшився проти січня–червня 2011р. на 10%, імпорту – в 1,7 раза і становив 7,9 млн.дол. США  та 4,5 млн.дол. відповідно.

     Роздрібна торгівля. Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках  і фізичними особами-підприємцями) за січень–липень 2012р. становив  7315,2 млн.грн., що на 15,9% більше обсягу січня–липня попереднього року.

     У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 31,3%.

     Індекс споживчих цін у липні 2012р. порівняно з червнем становив 99,9%, з початку року – 99,5%.

     Заробітна плата. Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій (по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за червень 2012р. становила 2546 грн., що в 2,3 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (1094 грн.). Порівняно з травнем 2012р. розмір заробітної плати збільшився на 3,5%, з червнем 2011р. – на 17,3%.

     Індекс реальної заробітної плати в червні 2012р. порівняно з травнем 2012р. становив 103,8%, з червнем 2011р. – 119,5%.

     Загальна сума невиплаченої заробітної плати (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) впродовж червня 2012р. зменшилася на 2,8% і на 1 липня 2012р. становила  41,3 млн.грн.

     Ринок праці. Кількість зареєстрованих безробітних за місяць зменшилася на 1,8% і на 1 серпня 2012р. становила 14 тис. осіб. Допомогу по безробіттю отримували 69,2% осіб, які мали статус безробітного.

     Рівень зареєстрованого безробіття за липень зменшився в цілому  по області на 0,04 в.п. і на 1 серпня 2012р. становив 2,38% населення працездатного віку.

     Населення. Чисельність наявного населення області на 1 липня 2012р., за оцінкою, становила 999,4 тис. осіб.

     За січень–червень 2012р. чисельність населення скоротилася на 3023 особи або на 6,1 особи у розрахунку на 1000 жителів.

КОРОТКІ ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО

СТАНОВИЩА ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ

за січень–серпень 2012 року

     Промисловість. Підприємствами реалізовано промислової продукції  (товарів, послуг) на суму 7,2 млн.грн., що становило 0,1% загального обсягу реалізованої продукції по області.

     Сільське господарство. Виробництво валової продукції сільського господарства у січні–липні 2012р. склало 36%.

     Будівництво. У січні–липні 2012р. будівельниками району виконано робіт на суму 1,2 млн.грн. У липні п.р. виконано робіт у 2,1 раза більше ніж у червні п.р.

     За січень–червень 2012р. у районі прийнято (введено) в експлуатацію  0,8 тис.м2 загальної площі житла, що в 4,1 раза більше ніж за відповідний період минулого року.

     Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту у січні–липні 2012р. перевезено 49,4 тис.т вантажів, що у 1,7 раза більше ніж у січні–липні 2011р. Вантажооборот збільшився на 28,5% і склав 9,3 млн.ткм.  Перевезено 327,9 тис. пасажирів, що у 1,6 раза більше ніж у січні–липні 2011р., пасажирооборот збільшився на 32,2% і склав 8 млн.пас.км.

     Ринок праці. Кількість зареєстрованих безробітних на 1 серпня 2012р. становила 764 особи, що на 1% менше ніж на 1 липня 2012р.

     Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по району на 1 серпня 2012р. становив 3,69% населення працездатного віку. 

Доходи від послуг пошти та зв’язку

у січні–серпні 2012 року

     Доходи підприємств пошти та зв’язку області від основної діяльності у січні–серпні 2012р. склали 284,4 млн.грн., що становить 94,9% відповідного періоду 2011 року. Найбільший обсяг доходів отриманий від надання послуг мобільного зв’язку – 141,2 млн.грн., що становить майже половину загальних доходів. Частка доходів від надання послуг телефонного зв’язку склала  19,7%, поштового – 14%, комп’ютерного – 9,5%, передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв’язку – 4,9%.

     Підприємства пошти та зв’язку від послуг, наданих населенню, отримали доходи у сумі 104 млн.грн., що становило 36,6% загальних доходів.

     У розрахунку на одну особу отримано доходів 103,95 грн.

Робота підприємств сфери послуг по Долинському району

за січень–серпень 2012 року

     Обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг,  за січень–серпень 2012р. становив 15,5 млн.грн., у тому числі  населенню – на суму  4,2 млн.грн. або 26,8% загального їх обсягу.

     У січні–серпні 2012р. питома вага реалізованих послуг по району становила 0,7% загального обсягу послуг, реалізованих по області.

     У серпні 2012р. фактично на ринку послуг працювало 15 підприємств. Чисельність працівників, зайнятих у сфері послуг, становила 265 осіб.

     Обсяг реалізованих послуг у розрахунку на одну особу по району  у січні–серпні 2012 року  склав 117,5 грн. проти 312,7 грн. в цілому по області.

Імпорт товарів Долинського району

за січень–липень 2012 року

     Імпорт товарів у січні–липні 2012р. становив майже 0,2 млн.дол.

     Імпортні надходження підприємства району отримували з 4 країн cвіту. Основу товарної структури імпорту склали недорогоцінні метали та вироби з них.

Соціально-економічне становище Кіровоградської області

за січень–серпень 2012 року

Промисловість

     У серпні 2012р. промислове виробництво збільшилось як до попереднього місяця (на 11,7%), так і до серпня 2011р. (на 44,9%), за підсумками січня–серпня п.р. – на 8,8%.

     Випуск продукції у добувній промисловості порівняно з січнем–серпнем 2011р. збільшився на 18,4%, у т.ч. у добуванні каменю – на 47,6%, піску та глини – на 6,6%.

     У переробній промисловості в січні–серпні 2012р. обсяг промислового виробництва збільшився на 4,5%.

     На підприємствах з виробництва харчових продуктів та напоїв випуск промислової продукції в січні–серпні 2012р. порівняно з січнем–серпнем 2011р. збільшився на 5%. Зросло виробництво олії соняшникової нерафінованої  (на 40200 т), виробів кондитерських з цукру, включаючи білий шоколад без вмісту какао (на 657 т), напівфабрикатів м’ясних (включаючи з м’яса птиці)  (на 133 т), круп (на 124 т).

     У хімічній та нафтохімічній промисловості в січні–серпні 2012р. випуск промислової продукції збільшився на 7,9%, у т.ч. у хімічному виробництві – на 8%, на підприємствах із виробництва пластмасових виробів – на 7,8%.

     На підприємствах із виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції випуск промислової продукції в січні–серпні 2012р. збільшився на 2,1%, найбільше – на підприємствах із виробництва виробів з бетону, гіпсу та цементу – на 12,9%.

     У металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів за січень–серпень 2012р. випуск промислової продукції збільшився на 41%, найбільше – у металургійному виробництві – в 1,6 раза.

     Індекс промислової продукції в січні–серпні 2012р. в легкій промисловості становив 71%, машинобудуванні – 86,6%, целюлозно-паперовому виробництві – 89%, обробленні деревини та виробництві виробів з деревини – 96,7%, виробництві електроенергії – 97,8%. 

Сільське господарство

     У січні–серпні 2012р. обсяг валової продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств (у постійних цінах 2010р.) склав, за розрахунками, 3202,4 млн.грн. Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з відповідним періодом 2011р. становив 79,1%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 71,9%, у господарствах населення – 85,3%.

     Рослинництво. За січень–серпень 2012р. індекс обсягу виробництва продукції рослинництва порівняно з відповідним періодом 2011р. становив 69%, у т.ч. в аграрних підприємствах – 63,9%, у господарствах населення – 76,6%.

     Станом на 3 вересня п.р. всіма категоріями господарств області зернові і зернобобові культури (без кукурудзи) скошено та обмолочено на площі  397,9 тис.га, що складає 93,7% площі посіву зернових культур (без кукурудзи), посіяних під урожай поточного року (торік – 96% таких площ). Валовий збір зерна склав 962,9 тис.т (у початково оприбуткованій вазі), що становить 59,1% порівняно з 1 вересня 2011р., в т.ч. сільськогосподарськими підприємствами намолочено 790 тис.т (58,7%), господарствами населення – 172,9 тис.т (61,2%).

     Найбільші намолоти зерна одержано сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) Олександрійського (85,1 тис.т), Голованівського (64,2 тис.т), Новоукраїнського (63,2 тис.т) та Новоархангельського (51,1 тис.т) районів.

     У загальному обсязі виробництва зернових і зернобобових культур (без кукурудзи) три чверті урожаю становить виробництво озимих зернових культур – 720,1 тис.т, з них пшениці озимої – 607,3 тис.т, ячменю озимого –   111 тис.т. Середня урожайність пшениці озимої становила 28,6 ц з 1 га  (торік – 35,7 ц з 1 га), ячменю озимого – 21,6 ц з 1 га (27,5 ц з 1 га).

     На початок вересня поточного року валовий збір ярих зернових культур склав 242,8 тис.т (торік – 350,3 тис.т). У загальному виробництві ярих зернових 85,7% склав ячмінь ярий (208,2 тис.т), урожайність якого склала 18,8 ц з 1 га, проти 21,6 ц з 1 га торік, площа збирання – 110,5 тис.га (134,3 тис.га торік).

     Ріпак (озимий і ярий) зібрано на площі 23,1 тис.га (97,9% площ, що підлягають до збирання), його валовий збір становить 43,7 тис.т, а середня урожайність – 18,9 ц з 1 га.

     В усіх категоріях господарств накопано 327 тис.т картоплі  (86 ц з 1 га), торік – 443,3 тис.т (120 ц з 1 га). Виробництво овочів відкритого ґрунту становило 114,8 тис.т, урожайність склала 106 ц з 1 га. Виробництво плодоягідної продукції склало 12,2 тис.т при урожайності 55,6 ц з 1 га. Населенням вироблено майже 100% загального обсягу картоплі, 98,4% плодів та ягід, 96,4% овочів.

     Сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) для забезпечення врожаю наступного року підготовку ґрунту під посіви озимих культур, включаючи чисті пари, проведено на площі 177,8 тис.га проти 223,5 тис.га  у 2011р.; зяблеву оранку – на 94,3 тис.га проти 118 тис.га. Озимі на зерно  і зелений корм, уключаючи ріпак, під урожай 2013р. посіяно на площі  34,3 тис.га (торік – 39,8 тис.га), у т.ч. зернові на зерно – на площі 1,4 тис.га, ріпак – на площі 32,8 тис.га. Під посіви цих культур унесено 8,5 тис.ц мінеральних (у поживних речовинах) та 3,4 тис.т органічних добрив.  У розрахунку на 1 га посівної площі було внесено 24,7 кг мінеральних і 0,1 т органічних добрив (торік 41,7 кг мінеральних добрив).

     Тваринництво. У січні–серпні п.р. індекс обсягу виробництва продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом 2011р. становив 99,1%, у т.ч. в аграрних підприємствах – 120,2%, господарствах населення – 94%.

     Збільшення виробництва м’яса порівняно з січнем–серпнем 2011р. відбулося за рахунок росту обсягів реалізації худоби та птиці на забій в сільськогосподарських підприємствах (на 3,2 тис.т або на 36%). У структурі реалізації худоби та птиці на забій сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) частка свиней становила 77,5% (у січні–серпні 2011р. – 73,1%), великої рогатої худоби – 19,1% (26,3%), птиці всіх видів – 2,9% (0,2%).

     Обсяг вирощування худоби та птиці у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) у січні–серпні 2012р. становив 12,8 тис.т, що на 38,9% більше ніж у січні–серпні 2011р., в т.ч. великої рогатої худоби – 2,5 тис.т (на 3%), свиней – 10 тис.т (в 1,5 р.б.), птиці – 0,3 тис.т (на 13,1%). Відношення загального обсягу вирощування худоби та птиці до реалізації тварин на забій становило 105,7% (у січні–серпні 2011р. – 104,8%). Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі зросли на 4,8% та становили 461 г, свиней – на 27,3% (354 г).

     Загальні обсяги виробництва м’яса (реалізація худоби та птиці  на забій у живій вазі) у січні–серпні 2012р. збільшилися порівняно  з січнем–серпнем 2011р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих)    7 районів, значно – Компаніївського (в 9,9 раза), Світловодського (на 43,5%), Голованівського (на 39,2%) та Кіровоградського (на 35,9%) районів.

     У січні–серпні 2012р. виробництво молока в усіх категоріях господарств склало 226,1 тис.т (93,6% порівняно з відповідним періодом 2011р.),  у т.ч. в господарствах населення – 194,6 тис.т (91,6%), у сільськогосподарських підприємствах –31,5 тис.т (на 8,6% більше порівняно з січнем–серпнем 2011р.).

     Збільшилося виробництво молока в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) 13 районів області, найбільш суттєво – Новгородківського  (в 1,8 раза), Вільшанського (в 1,5 раза) та Олександрівського (на 40,3%) районів.

     Порівняно з січнем–серпнем 2011р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) надій молока від однієї корови (по середньому поголів’ю) збільшився на 434 кг (на 17%) і становив 2984 кг. Значно вища середньообласного рівня продуктивність корів у сільськогосподарських підприємствах Новгородківського (4417 кг), Знам’янського (3908 кг), Ульяновського (3707кг), Олександрівського  (3706 кг) та Олександрійського (3622 кг) районів.

     Виробництво яєць у всіх категоріях господарств у січні–серпні 2012р. склало 396,7 млн.шт. (на 2% більше порівняно січнем–серпнем 2011р.), у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 159,5 млн.шт. (на 1,7% більше),   у господарствах населення – 237,2 млн.шт. (на 2,1% більше).

     Обсяги виробництва яєць порівняно з січнем–серпнем 2011р. збільшили сільськогосподарські підприємства (крім малих) 3 райони області  з 11, які займалися цим видом діяльності – Компаніївського (в 3,3 раза), Світловодського (на 43,6%) та Кіровоградського (на 0,6%).

     Несучість курей-несучок збільшилась на 1 штуку та становила 224 яйця. Найвищих показників досягнуто сільськогосподарськими підприємствами Кіровоградського району (224 шт.).

     У господарствах усіх категорій чисельність поголів’я великої рогатої худоби становила 139,5 тис.голів (94,8% порівняно з відповідним періодом 2011р.), в т.ч. корів – 68,2 тис.голів (94,9%), свиней – 267,1 тис.голів (96,7%), овець та кіз – 60 тис.голів (на 1,4% більше), птиці – 6453,8 тис.голів    (на 2,6% більше).

     У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) порівняно  з показниками на 1 вересня 2011р. зросло поголів’я свиней на 13,4%, овець та кіз – на 3,1%, птиці – на 20,9%.

     Найсуттєвіше зросло поголів’я свиней в Компаніївському (в 2,6 раза), Світловодському (в 1,8 раза); овець та кіз – в Олександрівському(в 2,1 раза), Добровеличківському (в 1,8 раза), Олександрійському та Новоархангельському (в 1,5 раза); птиці – Компаніївському (в 1,7 раза), Долинському та Світловодському (в 1,6 раза), Добровеличківському (в 1,5 раза) районах.

     Станом на 1 вересня 2012р. в сільськогосподарських підприємствах області (крім малих) було в наявності кормів усіх видів 59,2 тис.т корм.од, (96,9% порівняно з 1 вересня 2011р.), в т.ч. концентрованих – 22,1 тис.т корм.од (88,3% порівняно з 1 вересня 2011р.). У розрахунку на 1 умовну голову великої худоби припадало по 7 ц корм.од кормів усіх видів, у т.ч. концентрованих – по 2,6 ц корм.од (на 1 вересня 2011р. – відповідно 7,9 ц та 3,2 ц корм.од).

     Реалізація сільськогосподарської продукції. Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої сільськогосподарської продукції за січень–серпень 2012р. порівняно   з січнем–серпнем 2011р. збільшився в 1,7 раза, що зумовлено збільшенням обсягів реалізації продукції рослинництва в 1,7 раза та продукції    тваринництва – на 41,4%. Частка продукції рослинництва в загальній вартості реалізованої продукції склала 90,4%, тваринництва – 9,6% (у січні– серпні 2011р. – відповідно 88,5% та 11,5%).

     Порівняно з січнем–серпнем 2011р. збільшили обсяги реалізації худоби та птиці сільськогосподарські підприємства 9 районів, з них значно – Кіровоградського (в 4,1 раза), Вільшанського (в 1,7 раза), Світловодського (на 41,5%) районів.

     Продаж молока та молочних продуктів збільшено сільськогосподарськими підприємствами 14 районів, з них суттєво – Маловисківського (в 1,8 раза), Вільшанського та Новгородківського  (в 1,7 раза) та Олександрівського (в 1,5 раза).

     Продаж яєць збільшено сільськогосподарськими підприємствами 4 районів області з 9, які здійснювали реалізацію: Компаніївського (в 3,8 раза), Світловодського (на 32,1%), Новоукраїнського (на 24,3%) та Кіровоградського (на 7,2%) районів.

     Наявність зерна та насіння соняшнику. На 1 вересня 2012р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах,  що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 886,6 тис.т зерна (78,6% порівняно з 1 вересня 2011р.), у т.ч. 607,1 тис.т пшениці, 184,5 тис.т ячменю, 51,5 тис.т кукурудзи, 2,5 тис.т жита. Безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 547,8 тис.т зерна (76% порівняно з 1 вересня 2011р.), в т.ч. 340,8 тис.т пшениці, 143,7 тис.т ячменю, 37,3 тис.т кукурудзи, 1,8 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 338,8 тис.т зерна, що становить 83,3% наявності зерна порівняно з 1 вересня 2011р.), в т.ч. зернозберігаючі – 268,7 тис.т (80,3%).

     Запаси насіння соняшнику становили 68,1 тис.т, що в 2,1 р.б. ніж  на 1 вересня 2011р.), з них безпосередньо в аграрних підприємствах   (крім малих) – 30,4 тис.т (в 1,9 р.б.), на підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання – 37,7 тис.т (в 2,3 р.б.).

Капітальні інвестиції

     За січень–червень 2012р. підприємствами та організаціями області освоєно 1235,6 млн.грн. капітальних інвестицій, найбільше – промисловими та сільськогосподарськими підприємствами. Порівняно з відповідним періодом минулого року капітальні інвестиції зросли на 12,6%.

     За рахунок власних коштів підприємств освоєно 59,8% усіх капіталовкладень, 13,9% – за рахунок кредитів банків.

     Зросли обсяги капітальних інвестицій освоєних фінансовими установами; організаціями сфери діяльності готелів та ресторанів; підприємствами торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку; установами охорони здоров’я та державного управління.

     Капітальні інвестиції у житлові будівлі склали 155 млн.грн., що в 2,4 раза більше ніж у січні–червні 2011р. 

Будівельна діяльність

     У січні–серпні 2012р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 330,8 млн.грн. Індекс продукції будівництва порівняно з відповідним періодом 2011р. становив 98,1%.

     У загальному обсязі виконаних будівельних робіт нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 76%, решта – капітальний і поточний ремонти.

     Майже дві третини будівельних робіт виконано будівельниками обласного центру. Їх обсяги, порівняно з аналогічним періодом минулого року, зросли в 1,5 раза.

     Наростили обсяги також і будівельні підприємства міст Олександрії, Кіровограда, Вільшанського, Гайворонського Новоукраїнського та Новгородківського районів. 

Транспорт і зв’язок

     У січні–серпні 2012р. підприємствами транспорту перевезено   7788,5 тис.т вантажів, що на 8,7% більше ніж у січні–серпні 2011р., вантажооборот збільшився на 1,1% і склав 19166,4 млн.ткм.

     Залізницею у січні–серпні 2012р. перевезено 4979,7 тис.т вантажів, що на 6% більше ніж у січні–серпні 2011р. Збільшилося відправлення основних номенклатурних груп вантажів: нафти і нафтопродуктів (у 1,8 раза), зерна  і продуктів перемолу (на 46,6%), чорних металів (на 21,7%) та будівельних вантажів (на 10,5%). Вантажооборот залізничного транспорту в січні–серпні 2012р. склав 18753,8 млн.ткм, що на 1,2% більше ніж у січні–серпні 2011р.

     Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні–серпні 2012р. перевезено  2806,5 тис.т вантажів, що на 14% більше січня–серпня 2011р., вантажооборот  становив 411,7 млн.ткм.

     На автомобільних шляхах та дорогах області скоєно 209 дорожньо-транспортних пригод, що на 17,7% менше ніж у січні–серпні 2011р., внаслідок чого загинуло 57 та поранено 244 особи.

     Всіма видами транспорту в січні–серпні 2012р. перевезено 59,2 млн. пасажирів, що складає 85,4% обсягів перевезень січня–серпня 2011р., пасажирооборот становив 853,9 млн.пас.км (95,5%).

     Серед міст і районів області наростили обсяги перевезення пасажирів  та пасажирооборот 17 та 13 територій відповідно.

     У січні–липні 2012р. підприємствами–операторами зв’язку реалізовано послуг зв’язку на суму 247,3 млн.грн., що складає 95,1% обсягів минулого року.

     Найбільша частка доходів отримана від реалізації послуг мобільного (49,2%), поштового (14%), телефонного міського (13%) та комп’ютерного (9,6%) зв’язку.

     Обсяг реалізації послуг пошти та зв’язку населенню за січень–липень 2012р. склав 91 млн.грн. Частка доходів від надання послуг пошти та зв’язку населенню в їх загальному обсязі склала 36,8% проти 36,7% у січні–липні 2011р.

Зовнішня торгівля товарами

     Обсяг експорту товарів за січень–липень 2012р. становив 267,8 млн.дол. США і збільшився проти відповідного періоду 2011р. на 12,7%, обсяг імпорту – 179 млн.дол. та збільшився на 35,2%.

     Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами 95 країн світу.

     Обсяги експорту товарів до країн СНД становили 43,4% загального обсягу експорту, Європи – 22% (у т.ч. до країн Європейського Союзу – 20,9%), Азії – 21,8%, Африки – 12,4%, Америки – 0,4%.

     Обсяги експортних операцій порівняно з січнем–липнем 2011р. збільшились до країн Африки у 4,7 раза, Азії – в 1,8 раза, зменшились –  до країн СНД на 11,4%, Америки – на 10,4%, Європи – на 9,5%.

     У цілому область експортувала товари до 79 країн світу, серед яких найбільші обсяги поставок здійснювались до Російської Федерації – 67,4 млн.дол. У звітному періоді серед найбільших партнерів-країн СНД зросли експортні поставки до Казахстану, серед країн ЄС – до Греції,  Франції, Іспанії, серед інших країн – до Ірану, Ісламської Республіки, Лівану, Кореї, Республіки, Ізраїлю, Єгипту, Індії. Водночас зменшилися поставки до Нідерландів, Китаю, Білорусі, Російської Федерації.

     У січні–липні 2012р. з області було експортовано жирів та олії тваринного або рослинного походження на суму 72 млн.дол., машин, обладнання та механізмів – на 67,5 млн.дол., продуктів рослинного  походження – на 60,1 млн.дол., готових харчових продуктів – на 31,7 млн.дол., мінеральних продуктів – на 14,3 млн.дол., деревини і виробів з деревини – на 4,8 млн.дол., текстильних матеріалів та текстильних виробів – на 3,9 млн.дол., засобів наземного транспорту. літальних апаратів, плавучих засобів – на 2,9 млн.дол.

     Імпорт товарів здійснювався з 65 країн-партнерів. У січні–липні 2012р.  в область з країн СНД надійшло 6,9% усіх імпортованих товарів, інших країн світу – 93,1%, у т.ч. з країн ЄС – 58,3% (у січні–липні 2011р. відповідно 18,8%, 81,2% та 47,7%).

     Імпортні поставки порівняно з січнем–липнем 2011р. зросли з Чехії, Нідерландів, Бельгії, Індонезії, США, скоротилися – з Білорусі, Малайзії, Російської Федерації.

     У січні–липні 2012р. в область надійшло механічного та електричного обладнання на суму 84,2 млн.дол., засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів – на 17,8 млн.дол., жирів та олії тваринного або рослинного походження – на 16,2 млн.дол., продуктів тваринного походження –  на 13 млн.дол., недорогоцінних металів та виробів з них – на 11,2 млн.дол., продуктів рослинного походження – на 9,9 млн.дол.

     За звітний період підприємства області не експортували давальницьку сировину і не отримували готову продукцію, що виготовлена з давальницької сировини.

     Разом з цим в область надійшло іноземної давальницької сировини на суму 2,4 млн.дол. або 1,3% загального обсягу імпорту. Текстильні  матеріали становили 73,7% загального обсягу імпорту давальницької сировини, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 14,9%. Основним постачальниками давальницької сировини були Італія та Німеччина.

     Обсяг експорту готової продукції, що виготовлена з імпортованої давальницької сировини, склав 3,2 млн.дол. або 1,2% загального обсягу експорту області. У товарній структурі готової продукції на одяг текстильний припадало 72,1%, продукцію хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 27,9%.

Споживчий ринок

     Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень–серпень 2012р. становив 8602,8 млн.грн., що на 15,9% більше обсягу січня–серпня попереднього року.

     Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за цей період збільшився на 0,4% і становив 179,2 млн.грн.

     Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, що здійснювали діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень–серпень 2012р. склав 3981,1 млн.грн., що у порівнянних цінах на 15% більше обсягу січня–серпня 2011р.

     Обсяг роздрібного товарообороту за серпень 2012р. склав 604,2 млн.грн., що в порівнянних цінах більше проти серпня 2011р. на 15,3%, липня 2012р. –  на 8,6%.

     Через мережу автозаправних станцій, що налічує 240 одиниць, у серпні 2012р. продано в роздріб світлих нафтопродуктів та газу на суму майже   130 млн.грн., з них бензину моторного – на 87,4 млн.грн., дизельного  пального – на 25,2 млн.грн., газу скрапленого – на 12,5 млн.грн., газу стисненого – на 4,8 млн.грн. У натуральному вимірі реалізовано дизельного пального 2178 т що на 0,3% більше, ніж у серпні 2011р. Бензину моторного продано 6103,7 т, що склало 92,8% проти серпня попереднього року, газу скрапленого – 1146,3 т (97,2%), газу стисненого – 554,6 т (79,8%).

     У задоволенні потреб населення в товарах значне місце належить ринкам. За рахунок організованих ринків у січні–серпні 2012р. формувалось 27,5% загального обсягу продажу споживчих товарів. В обороті цих ринків частка продажу сільськогосподарських продуктів становила 41,6%.

     Обсяг продажу сільськогосподарських продуктів на ринках м.Кіровограда, що обстежувалися, в січні–серпні 2012р. порівняно з січнем–серпнем 2011р. збільшився на 5,1%, продуктів тваринництва – на 2,2%, продуктів рослинництва – на 12,8%. Індекс цін усіх сільськогосподарських продуктів склав 113,7%, продуктів рослинництва – 83,7%, продуктів тваринництва – 124,1%.

     У січні–серпні 2012р. порівняно з січнем–серпнем 2011р. продукти рослинництва подешевшали на 79,6–0,6%.

     Реалізація послуг. За січень–серпень 2012р. підприємствами сфери нефінансових послуг реалізовано послуг на суму 2306,4 млн.грн. Порівняно  з січнем–серпнем 2011р. обсяг реалізованих послуг збільшився на 3,3%.

     З основного виду діяльності реалізовано послуг на суму  2177,8 млн.грн., що становило 94,4% загального обсягу реалізованих послуг   (у січні–серпні 2011р. – на 1947,1 млн.грн. та 94,8% відповідно).

     Обсяг послуг, реалізованих населенню, становив 313 млн.грн., що складає 93,8% обсягу відповідного періоду 2011р.

     Податок на додану вартість за січень–серпень 2012р. становив  147,7 млн.грн., доходи від здавання в оренду власних приміщень – 14 млн.грн. (за січень–серпень 2011р. – 129,1 млн.грн. та 12,4 млн.грн. відповідно).

Ціни і тарифи

     Індекс споживчих цін у серпні 2012р. порівняно з липнем становив 99,6%, з початку року – 99,1% (по Україні відповідно 99,7% та 99,6%).

     На споживчому ринку в серпні п.р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизились на 0,9%. Найбільше подешевшали овочі та фрукти (на 8,8% та 8,2% відповідно). На 3,9–0,4% знизилися ціни на мед натуральний, сир і м’який сир (творог), шоколад, макаронні вироби, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, масло, маргарин, олію. Водночас на 0,6% подорожчали продукти переробки зернових.

     У сфері охорони здоров’я відбулося зниження цін на 0,1% за рахунок здешевлення фармацевтичної продукції на 0,2%.

     Індекс цін на транспорт у цілому становив 100,0%, при цьому вартість перевезень залізничним пасажирським транспортом знизилась на 1%.

     Індекс цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива становив 100,6%.

     Алкогольні напої, тютюнові вироби стали дорожчими на 0,3% у т.ч. алкогольні напої – на 0,5%.

     Разом з цим на 3,2–0,8% знизились ціни на мобільні телефони, аудіотехніку, фотоапаратуру та обладнання для обробки інформації, побутову техніку, одяг і взуття.

     За період з початку року продукти харчування та безалкогольні напої подешевшали на 2,8%. Найбільше (на 42,6%) знизились ціни на яйця.  На 14,4–2,2% подешевшали рис, молоко, овочі, масло, продукти переробки зернових, олія соняшникова, сир і м’який сир (творог), цукор, мед натуральний, інші молочні продукти, риба та продукти з риби, кисломолочна продукція, інші продукти харчування. Індекси цін на фрукти, хліб, маргарин, м’ясо та м’ясопродукти, безалкогольні напої, кондитерські вироби з борошна та цукру становили в межах 112,1–100,6% .

     Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 4,2% за рахунок підвищення цін на тютюнові вироби на 4,4%, алкогольні напої – на 3,4%.

     Індекс цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива становив 101,7%: на квартирну плату – 113,7%, водопостачання – 107,6%, оренду житла – 102,6%, утримання та ремонт житла – 102,1%. Разом  з цим подешевшали послуги водовідведення – на 15,6%, скраплений газ –   на 12,4%.

     Індекс цін на транспорт становив 103,1%. Зростання цін відбулося головним чином, за рахунок подорожчання палива та мастил на 4,5%. Зросла вартість перевезень залізничним (на 8,8%) та автодорожнім (на 2,8%) пасажирським транспортом.

     Індекс цін у сфері освіти становив 101,5%. Підвищилась плата за послуги закладів дошкільної та початкової освіти на 5,1%.

Заробітна плата та стан її виплати

     У січні–липні 2012р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 2360 грн., що на 17,1% вище відповідного показника 2011 року.

     Рівень заробітної плати в області становив 80% середнього рівня в Україні (2951 грн.).

     В економіці області залишається значною диференціація рівня оплати праці серед видів економічної діяльності. Найвищий рівень оплати праці  в січні–липні 2012р. спостерігався в діяльності транспорту, добувній промисловості та фінансовій діяльності, де заробітна плата працівників  в 1,4–1,6 раза перевищила середній показник по області.

     У сфері освіти, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям, будівництві, діяльності у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг, надання комунальних та індивідуальних послуг, сільському господарстві, діяльності пошти та зв’язку, торгівлі, готелів та ресторанів, рибальстві, рибництві розмір заробітної плати працівників на 1,4–53,7% нижчий від середнього по області.

     У січні–липні 2012р. порівняно з січнем–липнем 2011р. спостерігалося збільшення реальної заробітної плати найманих працівників на 17,1%  (у січні–липні 2011р. порівняно з січнем–липнем 2010р. – на 5,9%).

     Загальна сума невиплаченої заробітної плати (без урахування  найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) упродовж січня–липня 2012р. зменшилася на 13,1% і на 1 серпня 2012р. становила 41,6 млн.грн. або 4,2% загальної суми боргу по Україні.

     Обсяг невиплаченої заробітної плати на початок серпня 2012р. становив 7,8% фонду оплати праці, нарахованого за липень п.р.

     Сума боргу працівникам економічно активних підприємств за період  з початку року зменшилася на 38,4% або на 4,8 млн.грн. і на 1 серпня 2012р. становила 7,6 млн.грн. або 18,3% загальної суми боргу.

     З кожних 100 гривень, невиплачених економічно активними підпри-ємствами, 66,5 гривень заборгували своїм працівникам підприємства промисловості.

     На початок серпня 2012р. вчасно не отримали заробітну плату 1,9 тис. осіб або 0,9% загальної кількості штатних працівників. Кожному з них не виплачено в середньому по 4 тис. гривень.

     Заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок коштів державного бюджету на 1 серпня 2012р. становила 2,8 тис.грн.

     Сума заборгованості з виплат працівникам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності впродовж січня–липня 2012р. збільшилася на 4,4%  і на 1 серпня 2012р. становила 293 тис.грн.

     Сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств-банкрутів за період з початку року зменшилася на 2,3% і на 1 серпня 2012р. становила   32,9 млн.грн. Серед міст та районів найбільша питома вага боргу цих підприємств припадала на м.Олександрію (76,6%).

     На підприємствах, які призупинили виробничо-господарську діяльність у 2009–2011рр. (економічно неактивні), заборгованість із виплати заробітної плати порівняно з 1 січня 2012р. зменшилася на 40,3% або на 0,7 млн.грн.   і на 1 серпня 2012р. становила 1,1 млн.грн.

     У січні–липні 2012р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії звернулося 27079 сімей, з них у міській місцевості – 14533, сільській – 12546 сімей.

     Призначені субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії 24899 сім’ям, що становило 91,9% кількості сімей, які звернулися за наданням субсидії, з них у міській   місцевості – 13732, сільській – 11167 сім’ям.

     Загальна сума призначених місячних субсидій у січні–липні 2012р. склала 887,8 тис.грн., при цьому в міській місцевості цей показник становив  769,2 тис.грн., сільській – 118,6 тис.грн. Середній розмір призначеної місячної субсидії на одну сім’ю у липні 2012р. становив 15,9 грн. (у червні 2012р. –  23,5 грн.).

     Організаціям, що надавали послуги, в січні–липні 2012р. нараховано коштів у сумі 29148,4 тис.грн., перераховано – 33209,2 тис.грн. (113,1% суми отриманих населенням субсидій).

     У січні–липні 2012р. отримали субсидії для відшкодування витрат  на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії 5,9% загальної кількості сімей області.

     За призначенням субсидій готівкою для відшкодування витрат  на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–липні 2012р. звернулися 20072 сім’ї, у т.ч. в міській місцевості – 7104, сільській – 12968 сімей.

     Призначено субсидії 17733 сім’ям (88,3% з числа тих, які звернулися), в т.ч. 6736 сім’ям у міській місцевості та 10997 сім’ям –  у сільській місцевості. Загальна сума призначених субсидій готівкою становила 15707 тис.грн.,  у міській місцевості цей показник склав  6336,2 тис.грн., сільській –  9370,8 тис.грн.

     Субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–липні 2012р. отримали 16295 сімей на суму 14503,3 тис.грн. Заборгованість бюджетів із виплати субсидій населенню готівкою на 1 серпня 2012р. становила 1407 тис.грн.

     У січні–липні 2012р. населенню нараховано плату за житлово-комунальні послуги в сумі 312,3 млн.грн. Сплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 334,8 млн.грн., що становило  107,2% нарахованих до сплати сум.

     Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг станом на 1 серпня 2012р. склала 99,1 млн.грн., термін якої у липні становив 2,2 місяця та зменшилась порівняно з початком року на 19,9%.

     У липні 2012р. мали борг за 3 місяці та більше: за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 32,4% власників особових рахунків,  з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 29,2%, газопостачання – 23,7%, вивезення побутових відходів – 11,7%, централізоване водопостачання та водовідведення – 10,4%.

     Населенням області у липні 2012р. сплачено за спожиту електроенергію 15,7 млн.грн. Заборгованість населення з оплати електроенергії на початок серпня 2012р. становила 5,8 млн.грн.

Ринок праці

     Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в обласній службі зайнятості, на 1 вересня 2012р. становила 14,1 тис. осіб. За допомогою  в працевлаштуванні до цієї установи в серпні 2012р. звернулося 2,7 тис. незайнятих громадян проти 2,8 тис. осіб у липні п.р. (у серпні 2011р. –  2,3 тис. осіб).

     Кількість зареєстрованих безробітних за місяць зменшилася на 2,9%  і на 1 вересня 2012р. становила 13,6 тис. осіб. Допомогу по безробіттю отримували 68,6% осіб, які мали статус безробітного.

     Рівень зареєстрованого безробіття за серпень знизився в цілому  по області на 0,07 в.п. і на 1 вересня 2012р. становив 2,31% населення працездатного віку, у сільській місцевості – на 0,11 в.п. і 2,40% відповідно, у міських поселеннях – на 0,05 в.п. та становив 2,26%.

     Зменшення обсягів зареєстрованого безробіття станом на 1 вересня спостерігалося в усіх містах та районах області, крім м.Кіровограда та восьми районів.

     Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами й організаціями до служби зайнятості,  на кінець серпня 2012р. становила 1469 проти 1294 на кінець липня (на кінець серпня 2011р. – 1456 місць).

     Навантаження незайнятого населення, яке перебувало на обліку державної служби зайнятості, на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) зменшилось з 11 осіб на 1 серпня п.р.  до 10 осіб на 1 вересня.

     За сприяння державної служби зайнятості в серпні 2012р. працевлаштовано 1,6 тис. осіб проти 1,7 тис. осіб у липні  (в серпні 2011р. –  1,6 тис. осіб). Серед працевлаштованих незайнятих осіб 53,8% становили жінки, 55,1% – молодь у віці до 35 років. Рівень працевлаштування незайнятих громадян порівняно з липнем п.р.  знизився на 0,7 в.п. і в серпні становив 9,2%.

     Із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в серпні 2012р. на допомогу по безробіттю було витрачено 9,3 млн.грн. Середньооблікова кількість безробітних, які  її отримували впродовж зазначеного місяця, становила 10,5 тис. осіб.  Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного становив 883,38 грн., що дорівнює 80,2% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1102 грн.).  

Демографічна ситуація

     Станом на 1 серпня 2012р. в області, за оцінкою, проживало  999,3 тис. осіб, що становило 2,2% загальної чисельності населення України. Частка міського населення склала 62,2%.

     Міграційний приріст населення (428 осіб) у січні–липні 2012р. дещо компенсував втрати природного руху населення (3563 осіб). Внаслідок демографічних процесів чисельність населення області скоротилась  на 3135 осіб, що становило 5,4 особи  у розрахунку  на 1000 жителів.

     За сім місяців 2012р. зросло на 5,9% порівняно з відповідним періодом 2011р. число зареєстрованих новонароджених (6337 дітей), одночасно зареєстровано зменшення числа померлих  осіб на 1%.

     Природний рух населення за сім місяців п.р. порівняно з відповідним періодом 2011р. характеризувався зростанням рівня народжуваності   до 10,9 особи у розрахунку  на 1000 жителів. Рівень смертності населення  знизився до  17 осіб на 1000 жителів.

     Природне скорочення у січні–липні п.р. уповільнилось порівняно   з відповідним періодом 2011р. з 6,9 до 6,1 особи  в розрахунку на 1000 жителів.

     Інтенсивність міграційного приросту населення області у січні–липні 2012р. становила 0,74 особи в розрахунку на 1000 жителів (у січні–липні  2011р. – 0,54 особи).

Охорона навколишнього природного середовища

     У січні–червні 2012р. в атмосферне повітря області від стаціонарних джерел забруднення підприємств та організацій надійшло 8,2 тис.т забруднюючих речовин, що на 1,6 тис.т (на 23,9%) більше ніж у січні–червні 2011р.

     У середньому від діяльності одного підприємства у повітря надійшло  36,5 т забруднюючих речовин. У розрахунку на 1 км2 припадає 332,2 кг викидів забруднюючих речовин, на одну особу – 8,1 кг.

     У січні–червні 2012р. найбільше викинуто в атмосферне повітря оксиду вуглецю (36,2%), речовин у вигляді суспендованих твердих частинок (24,0%), сполук азоту (12,5%), діоксиду та інших сполук сірки (9,0%).

     Із загального обсягу викидів забруднюючих речовин викиди метану та оксиду азоту, які належать до парникових газів, складали 0,7 тис.т або 8,8% загального обсягу по області. Крім того, в атмосферу надійшло 473,2 тис.т  діоксиду вуглецю, який також має парникову дію.

     Основними забруднювачами довкілля області є підприємства переробної промисловості (59,5% загального обсягу забруднюючих речовин), транспорту та зв’язку (14,9%).

     Найбільший обсяг викидів забруднюючих речовин області надійшов   в атмосферне повітря від підприємств м.Кіровограда (14,3%), Голованівського (47,9%), Світловодського (7,3%), Кіровоградського (5,0%), Компаніївського (4,8%)  та Петрівського (3,9%)  районів.

     У січні–червні 2012р. в області вироблено продукції, робіт та послуг лісового господарства на суму 35,5 млн.грн., що на 13,2% більше ніж у січні–червні 2011р. Частка обсягів продукції лісозаготівель у загальних обсягах продукції лісового господарства становила 74,6%.

     Найбільший обсяг виробленої продукції припадає на господарства Олександрівського – 7,5 млн.грн. (21,1% загального обсягу виробленої продукції в області), Знам’янського – 6,8 млн.грн. (19,2%), Маловисківського – 5,6 млн.грн. (15,8%), Голованівського – 5 млн.грн. (14 %) районів.

     Від усіх видів рубок заготовлено 85,6 тис.м3 ліквідної деревини, що на 5,3% менше ніж у січні–червні 2011р. Обсяг заготівлі лісоматеріалів круглих становив 24,3 тис.м3, питома вага яких у загальних обсягах заготовленої ліквідної деревини склала 28,4%.

Криміногенна ситуація

     За повідомленням органів внутрішніх справ та прокуратури протягом січня–серпня 2012р. зареєстровано 8190 злочинів  (без урахування злочинів, зареєстрованих податковою міліцією), що на 239 злочинів (на 2,8%) менше ніж у відповідному періоді 2011р., серед яких 39,5% – тяжкі та особливо тяжкі.

     У загальній кількості злочинів 75% становили злочини проти власності, 7% – у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 4% – проти життя   та здоров’я особи, 2,9% – проти громадського порядку та моральності, 2,6% –  у сфері службової діяльності, 2% – проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 1,9% – проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян.

     Протягом січня–серпня 2012р. скоєно 47 умисних вбивств та замахів   на вбивство, що на 20,3% менше ніж у відповідному періоді 2011р., 70 умисних тяжких тілесних ушкоджень, 9 зґвалтувань та замахів на зґвалтування (відповідно на 20,7% та на 12,5% більше порівняно із січнем–серпнем 2011р.).

     Кількість крадіжок (5420), грабежів (274) та розбоїв (37) порівняно   із відповідним періодом 2011р. зменшилась відповідно на 3,5%, 19,2%  та 36,2%, проте кількість шахрайств (305) збільшилась на 28,7%. За січень–серпень 2012р. зареєстровано 39 випадків хабарництва.

     Кількість потерпілих від злочинів за січень–серпень 2012р. становила 6207 осіб (на 1,1% менше ніж у січні–серпні 2011р.), з числа яких 2485 – жінки, 831 – пенсіонери, 174 – неповнолітні та 79 – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих від крадіжок – 4699 осіб (75,7%), серед яких жінки –  1961 особа (41,7%). Від злочинних діянь загинула 81 особа, з числа яких 42% було вбито.

      Серед виявлених осіб (3253), які вчинили злочини, 1661 особа раніше вже ставала на злочинний шлях, із яких 55,9% мають незняту або непогашену судимість, 24,3% вчинили злочин у групі, 23,4% – знаходились у стані алкогольного сп’яніння; 13,1% – жінки, 8,4% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 43,4%.

Головне управління статистики

у Кіровоградській області 

 

 

Огляд преси


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання