вул. Соборності України 50, м.Долинська Кіровоградська обл. 28500
тел: 05(234) 2-08-34, 2-07- 49, e-mail: dolmiskrada@ukr.net

Навігація

Офіційні сайти

Проект положення про оренду земельних ділянок у м. Долинська та порядок встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки

                                                                                                                      ПРОЕКТ 

                                                                                                                      Затверджено:

                                                                                                                      рішенням міської ради

                                                                                                                      від «___»  _______  2012 р. № _____

 

ПОЛОЖЕННЯ
про оренду земельних ділянок у м. Долинська та порядок встановлення

розмірів орендної плати за земельні ділянки

1. Загальні положення

1.1. Положення про оренду земельних ділянок та порядок встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки в межах м. Долинська (далі – Положення) розроблено відповідно до Конституції України, Земельного Кодексу України, Податкового Кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі» та інших нормативно-правових актів.

1.2.Положення розроблено з метою визначення порядку справляння орендної плати за земельні ділянки у м. Долинська з питань, які не врегульовані діючим законодавством.

1.3. Орендарями земельних ділянок можуть бути юридичні та фізичні особи, іноземні особи, іноземні юридичні особи, міжнародні об’єднання і організації, а також іноземні держави.

1.4. Орендодавцем є Долинська міська рада. Дія цього Положення поширюється на всі землі територіальної громади м. Долинська.

1.5.Положення регламентує:

  • порядок передачі в оренду земельної ділянки або її частини (частки);
  • правила та порядок визначення розміру орендної плати з урахуванням грошової оцінки земельної ділянки.

1.6. Підставою для укладання договору оренди є рішення Долинської міської ради про передачу ділянки (її частини) з обов’язковим визначенням категорії земель за основним цільовим призначенням (ст. 19 Земельного кодексу України) і категорії земель за функцією використання.

1.7. Договір оренди землі – це угода сторін про взаємні зобов’язання, відповідно до яких орендодавець за плату передає орендареві (орендарям) у володіння, користування земельну ділянку на обумовлений договором термін.

У договорі оренди землі, крім істотних умов договору,  можуть встановлюватися інші договірні зобов’язання.

Сторонами договору оренди земельної ділянки є власник земель в особі Долинської міської ради (далі – Орендодавець) та зацікавлена особа (особи) в отриманні земельної ділянки в оренду (далі – Орендар, Орендарі).

1.8. Договір оренди земельної ділянки набирає чинності після досягнення домовленості з усіх умов, підписання його сторонами і реєстрації у Долинській  міській раді та державної реєстрації.

1.9 Об’єктами оренди є земельні ділянки, її частини (реальні частки).

1.10. Земельна ділянка або її частина може за згодою Орендодавця передаватись у володіння і користування іншій особі (суборенда) у разі переходу до неї права володіння і користування на будівлю (її частину) або споруду (оренда приміщень), що розташовані на земельній ділянці.

1.11. Реєстратором договорів оренди земельних ділянок у м. Долинська є  відділ Держкомзему у Долинському  районі.

2. Принципи встановлення розмірів орендної плати за землю

2.1. Розмір, умови і терміни внесення орендної плати за землю встановлюються у договорі оренди між Орендодавцем і Орендарем відповідно до цього Положення та згідно з чинним законодавством України.

2.2. Розмір орендної плати за земельні ділянки встановлюється відповідно до їх функціонального призначення у розрізі економіко-планувальних зон м. Долинська  згідно з грошовою оцінкою.

2.3. Річний розмір оренд­ної плати за земельні ділянки:

       - які використовуються не  для комерційного використання, становить 3 відсотка від нормативної грошової оцінки;

       -  які  використовуються   для    розміщення  ринків 5 відсотків від нормативної грошової оцінки.

2.4. Річний розмір оренд­ної плати за земельні ділянки комерційного використання, встановлюється в  залежності  від  зони   розташування та площі земельної  ділянки :

Зони  міста

 

до 1000 м2

 

 

Від1000

до 2000 м2

 

Від 2000 до

4000 м2

Від 4000  і  більше

Перша  центральна

12

10

8

6

Друга  центральна

12

10

8

6

Середня

12

10

8

6

Переферійна

10

10

8

6

ЗОНИ МІСТА  ДОЛИНСЬКА

затверджені рішенням виконавчого комітету міської ради

        07.09.2007 року  №385      

№п/п

Зони

З півночі

Зі сходу

З півдня

з заходу

І

Перша центральна

пров. Заводський

вул.Калініна

пров.

Транспортний

вул.Чкалова

ІІ

Друга центральна

вул.Леніна

вул.Інтернаціональна

пров. Транспортний

вул.Чкалова

ІІІ

Середня

пров.Котовського

вул.Войкова

пров.

Транспортний

вул.Макаренко

ІV

Середня

пров. Горького

вул. Шевченка

пров. Транспортний

вул.Войкова

V

Середня

пров. Горького

вул.Нова

пров. Заводський

вул.Шевченка

Середня

пров. Горького

вул.Нова

вул.Леніна

вул.Калініна

VІІ

Середня

пров.Кірова

пул.Щорса

пров. Транспортний

вул.Шевченка

VІІІ

Середня

пров. Мічуріна

вул.Войкова

пров. Пролетарський

вул.Макаренка

ІХ

Середня

пров. Чапаєва

вул.Войкова

пров. Вокзальний

вул. Макаренка

Х

Периферійна

база МТО

вул.Макаренка

пров. Транспортний

вул.Чапаєва

ХІ

Периферійна

база МТО

вул.Войкова

пров.Косовського

вул.Макаренка

ХІІ

Периферійна

пров.Знам”янський

вул.О.Кошового

пров. Горького

вул.Войкова

ХІІІ

Периферійна

пров. Транспортний

вул.Чкалова

пров. Матросова

вул.Мічуріна

ХІV

Периферійна

Пров. Васильченка

Вул.Дзержинського

Вул.Заводська

Залізниця

ХV

Периферійна

Північно-західний промрайон.МРБ

вул .Войкова

База МТО

Рілля ПСП “Надія

ХVІ

Периферійна

пров.Транспортний

вул.Войкова

Тимчасове житло для іноземців

Рілля КСП “Червоний маяк”

ХVІІ

Периферійна

Одеська залізниця на Кр.Ріг

Одеська залізниця на Кр.Ріг

Сади та рілля ЗАТ

“Долинський плодорозплідник”

Одеська залізниця на Миколаїв

ХVІІІ

Периферійна

пров. Транспортний

городнє товариство “Едем”

Одеська залізниця на Кр.Ріг

вул.Чкалова

ІХХ

Периферійна

Рілля СТОВ “Лан”

Рілля СТОВ “Лан”

Пров. Транспортний

Східно-об”їздне шосе

ХХ

Периферійна

Дорога на Першотравневе

Східно-об”їздне шосе

дорога на кр.Ріг

пров. Знам”янсь

кий

ХХІ

Периферійна

Пров. Знам”янський

пров.Знам”янський

Дорога на кр.Ріг(вул.Ле

ніна)

Вул.Нова,

О.Кошового

ХХІІ

Периферійна

Рілля СТОВ “Лан”

Вул.Войкова

Північно-західний промрайон.МРБ

Рілля СТОВ

“ Лан “

2.5. Річний розмір орендної плати за земельні ділянки водного фонду становить 5 відсотків від нормативної грошової оцінки.

2.6. Річний розмір орендної плати за земельні ділянки, надані для городництва, встановлюється в розмірі  трикратного   земельного податку. За земельні ділянки, надані для сільськогосподарського використання (крім ведення городництва), встановлюється в розмірі 5 відсотків від грошової оцінки.

2.7. Несплата орендної плати терміном більше 3-х місяців або самовільна зміна функції використання ділянки (її частини) є підставою для дострокового розірвання договору з ініціативи Орендодавця з вимогою відшкодування упущеної вигоди і сплатою Орендарем штрафних санкцій, передбачених договором оренди.

2.8. Підставою розірвання договору може бути:

а)  взаємна згода сторін;
б) вимога однієї зі сторін у випадку невиконання іншою стороною обов’язків, передбачених договором;
в) добровільна відмова Орендаря від оренди земельної ділянки або припинення діяльності Орендаря;

3. Порядок погодження розміру орендної плати

3.1. Підставою для визначення розміру орендної плати є грошова оцінка землі,  затверджена рішенням Долинської  міської ради, яка є чинною на момент укладення договору оренди.

3.2. Орендодавець на підставі рішення Долинської  міської ради щодо передачі в оренду земельної ділянки конкретного розміру, цільового призначення та дозволеного функціонального використання, відповідно до цього Положення готує розрахунок річного розміру орендної плати і погоджує його з орендарем.

3.3. Розмір орендної плати може бути змінено на вимогу Орендодавця у разі зміни грошової оцінки земельної ділянки та у разі встановлення Верховною Радою України нових ставок земельного податку.

При зміні розміру орендної плати Орендодавець односторонньо письмово повідомляє Орендаря.

3.4. Орендар має право   на  зменшення орендної плати у випадку виникнення форсмажорних обставин.

3.5. Рішення про зміну розміру орендної плати за земельну ділянку , згідно  звернень  орендарів, розглядає  Долинська міська рада за поданням спеціалістів  виконавчого  комітету  та   постійної  планово- бюджетної  та  з  питань  торгівлі комісії міської ради.

3.5.1Для  розгляду  питання  щодо  зменшення  орендної  плати  за  земельну  ділянку  орендар  надає:

     -  лист  на  ім'я  міського  голови   з   поясненням  причин   неможливості    сплати   встановленого  розміру  орендної  плати ;

     -   довідку  з  податкової  інспекції  про  відсутнісь  заборгованості    по  обов’язкових   платежах  до бюджету;

     -  баланс  підприємства   за  попередній  рік   та     поточний рік  за  відповідний звітний  період ,  який  настав  на  момент  подачі  заяви.

3.5.2. спеціалісти  виконавчого  комітету    відповідно  наданих  документів  готують  проект рішення  щодо  встановлення  орендної  плати  за  земельну  ділянку

3.5.3 планово- бюджетна  та  з  питань  торгівлі комісія міської ради (  далі  комісія ) розглядає  проект  рішення    та   подає  його   на  розгляд  сесії міської  ради.

3.5.4  Умови  зменшення  розміру  орендної  плати :

      -  при  умові    проведення  будівництва  розмір  орендної  плати    встановлюється   в  розмірі   від 3  до 5 %  від  грошової  оцінки  земельної  ділянки   на  період  не  більше 3(трьох)  років,  або  до  введення   об’єкту в  експлуатацію.

      -   при  умові    що  частина  земельної  ділянки  для  обслуговування   приміщень   перевищує   площу  земельної  ділянки ,  яка знаходиться під  приміщеннями ,  які  використовуються  в комерційних  цілях,   розмір  орендної  плати  встановлюється  в  розмірі від  6  до 10  %  від  грошоввої  оцінки  землі   на  період    від 1   до 3 років.

    -  у  зв’язку  з  скрутним  фінасовим  становищем   ФОП ( підприємства, установи.  організації) ,   розмір  орендної  плати  встановлюється  в  розмірі від  6 до 10  %  від  грошоввої  оцінки  землі   на  період      до кінця  бюджетного  періоду,  з  можливістю  продовження    дії  даного  рішення при  умові  надання   орендарем  фінансового  звіту  (Балансу )  про  результати роботи  за  відповідний  період

4. Порядок справляння орендної плати за землю

4.1. Орендна плата за земельні ділянки справляється виключно у грошовій формі.

4.2. Орендна плата вноситься Орендарем щомісячно на рахунок Долинської міської ради рівними частками  за місцезнаходженням земельної ділянки  за  податковий  період,  який дорівнює  календарному  місяцю,  щомісяця  протягом 30 календарних днів,  що  настають  за  останнім  календарним  днем   податкового 
(звітного) місяця.

4.3. За несвоєчасну сплату орендної плати  розмір  пені  обчислюється  від  суми  простроченого  платежу  та  не  може  перевищувати  подвійної  ставки Національного  банку України,  що  діяла  у  період, за який  сплачується  пеня      

4.4. Внесення орендної плати на майбутній період оренди допускається на термін не більше одного року.

4.5. Кошти від орендної плати за землю зараховуються до   загального  фонду міського бюджету.

Огляд преси


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання