вул. Соборності України 50, м.Долинська Кіровоградська обл. 28500
тел: 05(234) 2-08-34, 2-07- 49, e-mail: dolmiskrada@ukr.net

Навігація

Офіційні сайти

Про внесення змін до рішення міської ради від 10 січня 2012 року № 374 « Про міський бюджет на 2012 рік»

                                                                                                              ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ДОЛИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Вісімнадцята  СЕСІЯ

ШОСТОГО   СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

м.Долинська

від  ____жовтня   2012  року                                                                                                    №

Про   внесення  змін  до  рішення   міської  ради

 від 10  січня  2012 року № 374 « Про міський 

бюджет  на 2012  рік»

             Згідно  пункту  23  статті 26   Закону  України “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні “,     статті  78  “ Бюджетного  кодексу  України “,

міська     рада

ВИРІШИЛА : 

          1.  Внести  зміни до  доходної  та   видаткової  частини  міського  бюджету  на  2012  рік , затвердженого   рішенням  міської  ради  від 10  січня    2012 року  № 374  “Про  міський  бюджет  на  2012  рік" згідно додатків 1,2,3,4,6,7,8.     

          2.  Внести  доповнення   до цільових   програм   та  програми  соціально-економічного розвитку міської  ради згідно  додатку 4.

          3.  Додатки   до  цього рішення є  його  невід’ємною  частиною .

          4. Контроль  за  виконанням  даного рішення   покласти  на  постійну планово - бюджетну з питань  підприємництва та торгівлі комісію   міської ради.

 

 

Міський голова                                                                                                         С.Зеленокорінний

Додаток 1

до проекту рішення міської ради

від ______ жовтня 2012року №

Доходи міського бюджету на 2012 рік

код

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

із нього бюджет розвитку

Разом

13010200

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

30000

 

 

30000

13050000

Плата за землю

30000

 

 

30000

13050100

Земельний  податок  з юридичних осіб

30000

 

 

30000

18000000

Місцеві податки і збори

-4000

5000,00

 

1000,00

18040000

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

-4000

5000,00

 

1000,00

18040100

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами

-2000

 

 

-2000,00

18040200

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами

-2000

 

 

-2000,00

18041500

Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах

 

5000,00

 

5000,00

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

205000

 

 

205000,00

21050000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів

205000

 

 

205000,00

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

-26000

 

 

-26000,00

22090000

Державне  мито

-26000

 

 

-26000,00

22090100

Державне  мито , що  сплачується за  місцем  розгляду та оформлення  документів, у тому  числі за  оформлення   документів  на  спадщину і  дарування

-24000

 

 

-24000,00

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

-2000

 

 

-2000,00

30000000

Доходи від операцій з капіталом 

 

493800,00

 

493800,00

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

 

493800,00

 

493800,00

33010000

Кошти від продажу землі

 

493800,00

 

493800,00

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогоспо-дарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим)

 

493800,00

 

493800,00

41030000

Субвенції

 

286129,71

 

286129,71

41036600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування

 

286129,71

 

286129,71

 

Всього  доходи

205000

784929,71

0

989929,71

 

Додаток 2

до проекту рішення міської ради

від ______ жовтня 2012року №

ВИДАТКИ міського бюджету на 2012рік

за тимчасовою класификацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

Всього

з них

Всього

Спожи -вання

з них

розвитку

з них

оплата праці

комунальні  послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджету розвитку

з них

Капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального  фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

070000

Освіта

325000,00

99000,00

190000,00

35000,00

0,00

0,00

0,00

35000,00

35000,00

0,00

360000,00

070101

Дошкільні  заклади освіти

325000,00

99000,00

190000,00

35000,00

 

 

 

35000,00

35000,00

 

360000,00

100000

Житлово-комунальне господарство

35000,00

 

35000,00

782929,71

286129,71

0,00

0,00

496800,00

496800,00

0,00

817929,71

100102

 Капітальний  ремонт  житлового  фонду

 

 

 

200000,00

 

 

 

200000,00

200000,00

 

200000,00

100103

Дотація  житлово - комунального  господарства

 

 

 

296800,00

 

 

 

296800,00

296800,00

 

296800,00

100203

Благоустрій  міст, сіл , селищ

35000,00

 

35000,00

 

 

 

 

 

 

 

35000,00

100602

Погашення заборгованості з різниці в тарифах  на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування

 

 

 

286129,71

286129,71

 

 

 

 

 

286129,71

110000

Культура   і  мистецтво

-13000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-13000,00

110204

Палаци і будинки культури,клуби та інші заклади клубного типу

-13000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-13000,00

150000

Будівництво

 

 

 

-38000,00

0,00

0,00

0,00

-38000,00

-38000,00

0,00

-38000,00

150101

Капітальні  вкладення

 

 

 

-38000,00

 

 

 

-38000,00

-38000,00

 

-38000,00

160000

Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 

13000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13000,00

160101

Землеустрій

13000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13000,00

170000

Транспорт ,  дорожнє  госодарство, зв'язок,телекомунікації,
 та  інформатика

 

 

 

5000,00

5000,00

 

 

 

 

 

5000,00

170703

Видатки на фінансування робіт,пов'язаних з будівництвом, реконструкцією  ремонтом  та  утриманням  доріг  загального  користування 

 

 

 

5000,00

5000,00

 

 

 

 

 

5000,00

 

Разом  видатки

360000,00

99000,00

225000,00

784929,71

291129,71

0,00

0,00

493800,00

493800,00

0,00

1144929.71

Додаток 3

до проекту рішення міської ради

від ______ жовтня 2012року №

Розподіл видатків міського бюджету на 2012 рік

за головними розпорядником коштів

Код типової відомчої класифікації видатків

Назва головеного розпорядника коштів

Видатки загального фонду

 

Видатки спеціального фонду

Разом

Всього

з них

Всього

Спожи-вання

з них

Розвитку

з них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджету розвитку

з них

Код тимчасової класифікаці видатків та кредитування  місцевих бюджетів

Найменування  коду  тимчасової  класифікації  видатків та кредитування  місцевих бюджетів

Капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку( спеціального фонду)

01

Апарат  місцевої ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

070000

Освіта

325000,00

99000,00

190000,00

35000,00

0,00

0,00

0,00

35000,00

35000,00

0,00

360000,00

070101

Дошкільні  заклади освіти

325000,00

99000,00

190000,00

35000,00

 

 

 

35000,00

35000,00

 

360000,00

100000

Житлово-комунальне господарство

35000,00

 

35000,00

782929,71

286129,71

0,00

0,00

496800,00

496800,00

0,00

817929,71

100102

 Капітальний  ремонт  житлового  фонду

 

 

 

200000,00

 

 

 

200000,00

200000,00

 

200000,00

100103

Дотація  житлово - комунального  господарства

 

 

 

296800,00

 

 

 

296800,00

296800,00

 

296800,00

100203

Благоустрій  міст, сіл , селищ

35000,00

 

35000,00

 

 

 

 

 

 

 

35000,00

100602

Погашення заборгованості з різниці в тарифах  на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування

 

 

 

286129,71

286129,71

 

 

 

 

 

286129,71

110000

Культура   і  мистецтво

-13000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-13000,00

110204

Палаци і будинки культури,клуби та інші заклади клубного типу

-13000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-13000,00

150000

Будівництво

 

 

 

-38000,00

0,00

0,00

0,00

-38000,00

-38000,00

0,00

-38000,00

150101

Капітальні  вкладення

 

 

 

-38000,00

 

 

 

-38000,00

-38000,00

 

-38000,00

160000

Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 

13000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13000,00

160101

Землеустрій

13000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13000,00

170000

Транспорт ,  дорожнє  госодарство, зв'язок,телекомунікації, та  інформатика

 

 

 

5000,00

5000,00

 

 

 

 

 

5000,00

170703

Видатки на фінансування робіт,пов'язаних з будівництвом, реконструкцією  ремонтом  та  утриманням  доріг  загального  користування 

 

 

 

5000,00

5000,00

 

 

 

 

 

5000,00

 

Разом  видатки

360000,00

99000,00

225000,00

784929,71

291129,71

0,00

0,00

493800,00

493800,00

0,00

1144929.71

Додаток 4

до проекту рішення міської ради

від____жовтня 2012р №

Перелік державних та регіональних програм, які фінансуватимуться

за рахунок коштів міського бюджету у 2012 році

Код типової відомчої класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Код тимчасової класифікаціх видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування програми

№ і дата рішення міської ради про прийняття програми

Сума

Найменування програми

Сума

Сума

 

 

 

№52 від 23.12.2010р

 

Програма реформування та розвитку житлово - комунального господарства на 2011-2014 роки

258800

258800

100103

Дотація житлово-комунальнму господарству

 

 

 

Придбання насосу для викачки грязної води

5000

5000

100103

Дотація житлово-комунальнму господарству

 

 

 

Придбання лічильника води

22600

22600

100103

Дотація житлово-комунальнму господарству

 

 

 

Придбання запчастин до бульдозера

90000

90000

100103

Дотація житлово-комунальнму господарству

 

 

 

Реконструкція забору на старому кладовищі

96200

96200

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

Реконструкція внутрішньо будинкових газових мереж багатоповерхових будинків комунальної власності міста Долинська

-40000

-40000

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

Реконструкція системи газопостачамння житлового дев'яти поверхового будинрку по вул. Нова, 90 м.Долинська

85000

85000

 

 

 

№ 1114 від 24.12.2010

 

Програма капітальних  ремонтів покрівель багатоповерхових будинків комунальної власності міста на 2010-2014 роки

200000

200000

100102

 

 

 

 

Капітальний ремонт покрівель багатоповерхових будинків (Нова 68, 98, 100, Інтернаціональна 14, 18) м.Долинська

200000

200000

170703

 

 

№ 341 від 15.12.2011р

 

Програма будівництва, ремонту та утримання доріг в м. Долинська на 2012 рік

5000

5000

170703

Видатки на проведення робіт пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

 

 

 

Утримання доріг загального користування

5000

5000

 

 

 

 

 

Поточний ремонт доріг (за рахунок коштів державного бюджету)

0

0

 

 

 

 

 

в тому числі:

Поточний ремонт вул. Сичова м. Долинська

-40032

-40032

 

 

 

 

 

Поточний ремонт пров. Транспортний, м. Долинська

30032

30032

 

 

 

 

 

Поточний ремонт пров. Заводський м.Долинськм

10000

10000

 

 

 

 

 

Будівництво споруд обмежуючих швидкість руху автомобілів (лежачі поліцейські) по вул. Леніна (біля перехрестя вул. Леніна та вул. Калініна) та по вул. Будьонного на в'їзді у м. Долинська

-30000

-30000

 

 

 

 

 

Реконструкція дороги по вул. Леніна, встановлення   споруд  обмежуючих  швидкість  руху  автомобілів ( лежачі  поліцейські )по вул. Леніна  біля  перехрестя  вул. Леніна  та  вул. Калініна   та  по вул.Будьонного  на  в'їзді  у м. Долинська

30000

30000

 

 

Програма зовнішнього освітлення м. Долинська на 2012 рік

№ 343 від 15.12.2011р

35000

Програма зовнішнього освітлення м. Долинська на 2012 рік

0

35000

100103

Дотація  житлово- комунальнму господарству

 

 

 

Реконструкція  мережі вуличного  освітлення по вул.Войкова та  пров.Залізничного

83000

83000

150101

Капітальні  вкладення

 

 

 

Реконструкція  мережі вуличного  освітлення по вул.Войкова та  пров.Залізничного

-83000

-83000

100203

Благоустрій  міст , сіл, селищ

оплата  за  вуличне  освітлення

 

35000

 

 

35000

 

 

 

№ 373 від 10.01.2012р

 

Програма соціально економічного розвитку міста  на 2012 рік

35000

35000

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 2 "Івушка" м.Долинська

17700

17700

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу № 3 "Колобок" м. Долинська

15800

15800

 

 

 

 

 

Придбання насосу для подачі води для ДНЗ №5 "Ружечка"

1500

1500

 

Програма проведення земельтної реформи в м.Долинська на 2012р

 

 

13000

 

 

13000

160101

Землеустрій

Проведення  інвентаіызації  земель

 

13000

 

 

13000

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

Всього по програмах

 

48000

 

498800

546800

Додаток 6

до проекту рішення міської ради

від     жовтня 2012 року №

Перелік об'єктів, видатки на які у 2012 році будуть

проводитися за рахунок бюджету розвитку

Код типової відомчої класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації; тощо

Загальний обсяг фінансування будівництва (грн.)

Відсоток завершеності будівництва об"єктів на майбутні роки

Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки

Разом видатків на поточний рік

Код тимчасової класифікаціх видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

01

Апарат  місцевої  ради

 

 

 

 

 

100103

Дотація  житлово-
комунальному  господарству

Капітальний  ремонт покрівель  багатоповерхових  будинків 
( Нова 68,98,100, Інтернаціональна 14,18) м.Долинська

200000

 

 

200 000

100103

 

Реконструкція  мережі вуличного  освітлення по вул.Войкова  та  пров.Залізничного м.Долинська

83000

 

 

83 000

150101

Капітальні  вкладення

Реконструкція  мережі вуличного  освітлення по вул.Войкова  та  пров.Залізничного м.Долинська

-83000

 

 

-83 000

100103

Дотація  житлово-
комунальному  господарству

Придбання  насосу  для  викачки  грязної  води

5000

 

 

5 000

100103

Дотація  житлово-
комунальному  господарству

Придбання  лічильника  води

22600

 

 

22 600

100103

Дотація  житлово-
комунальному  господарству

Придбання запчастин  до  бульдозера

90000

 

 

90 000

150101

Капітальні  вкладення

 Реконструкція  забору  на старому  кладовищі

96200

 

 

96 200

150101

Капітальні  вкладення

Реконструкція  внутрішньо  будинкових газових  мереж   багатоповерхових  будинків  комунальної  власності міста  Долинська

-40000

 

 

-40 000

150101

Капітальні  вкладення

Реконструкція   системи  газопостачамння  житлового дев'яти поверхового 
будинрку по  вул.Нова,90 м.Долинська

85000

 

 

85 000

170703

Видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією  ремонтом  та  утриманням  доріг  загального  користування 

Будівництво   споруд  обмежуючих  швидкість  руху  автомобілів
(  лежачі  поліцейські )по вул. Леніна (біля  перехрестя  вул. Леніна  та  вул. Калініна ) та  по вул.Будьонного  на  в'їзді  у м. Долинська

-30000

 

 

-30 000

170703

Видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією  ремонтом  та  утриманням  доріг  загального  користування 

Реконструкція  дороги  по  вул.Леніна, встановлення    споруд  обмежуючих  швидкість  руху  автомобілів ( лежачі  поліцейські )по вул. Леніна  біля  перехрестя  вул. Леніна  та  вул. Калініна   та  по вул.Будьонного  на  в'їзді  у м. Долинська

30000

 

 

30 000

150101

Капітальні  вкладення

Реконструкція  мережі вуличного  освітлення по вул.Войкова  
та  пров.Залізничного

-83000

 

 

-83 000

100103

Дотація  житлово-
комунальному  господарству

Реконструкція  мережі вуличного  освітлення по вул.Войкова  
та  пров.Залізничного

83000

 

 

83 000

070101

Дошкільні  заклади  освіти

Капітальний  ремонт  дошкільного  навчального  закладу № 2 " Івушка"
  м.Долинська

17700

 

 

17 700

070101

Дошкільні  заклади  освіти

 Капітальний  ремонт  покрівлі дошкільного  навчального  закладу 
№ 3 " Колобок" м.Долинська

15800

 

 

15 800

070101

Дошкільні  заклади  освіти

Придбання  насосу  для подачі  води  для  ДНЗ №5 " Ружечка"

1 500

 

 

1 500

 

 

 

493 800

 

 

493 800

Додаток 7

до проекту рішення міської ради

від______жовтня 2012року №

Джерела фінансування міського бюджету на 2012 рік

Код

Джерела фінансування міського бюджету на 2012 рік Назва

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Разом

Разом

у тому числі бюджет розвитку

200000

Внутрішнє фінансування

155000

0

 

155000

208000

Фінансування за  рахунок  змін залишків коштів
 бюджетів бюджетів

155000

 

 

155000

208100

На  початок  періоду

175146,22

367874,28

201220,3

543020,5

208200

На  кінець  періоду

20146,22

367874,28

201220,3

388020,5

208400

Кошти одержані  із загального  фонду  до бюджету  розвитку (  спеціального  фонду)

 

 

 

 

 

Усього за  типом  кредитора

 

0

 

0

600000

Фінансування  за  активними  операціями

155000

0

 

155000

602000

Зміни  обсягів  готівкових  коштів

155000

0

 

155000

602100

На  початок  періоду

175146,22

367874,28

201220,3

543020,5

602200

На  кінець  періоду

20146,22

367874,28

201220,3

388020,5

602400

Кошти одержані  із загального  фонду  до бюджету  розвитку (  спеціального  фонду)

 

 

 

 

 

Усього за  типом  боргового  зобов'язання

155000

0

 

155000

 

Додаток 8

до проекту рішення міської ради

від_____жовтня 2012 року №

Перелік робіт одержувачем коштів та їх замовником визначено

 

                           Комунальне  підприємство
                     " Долинське  міське  комунальне               
                         господарство"

 

Капітальний  ремонт покрівель  багатоповерхових  будинків 
( Нова 68,98,100, Інтернаціональна 14,18) м.Долинська

 

Придбання  насосу  для  викачки  грязної  води

 

Придбання  лічильника  води

 

Придбання запчастин  до  бульдозера

 

 Реконструкція  забору  на старому  кладовищі

 

Реконструкція   системи  газопостачамння  житлового дев'яти поверхового  будинрку по  вул.Нова,90 м.Долинська

 

                            Комунальне  підприємство «Координацій-ний  центр»

 
 

Реконструкція  мережі вуличного  освітлення по вул.Войкова  
та  пров.Залізничного

 

 

Додаток 8

до проекту рішення міської ради

від_____жовтня 2012 року №

Перелік робіт одержувачем коштів та їх замовником визначено

 

                           Комунальне  підприємство
                     " Долинське  міське  комунальне               
                         господарство"

 

Капітальний  ремонт покрівель  багатоповерхових  будинків 
( Нова 68,98,100, Інтернаціональна 14,18) м.Долинська

 

Придбання  насосу  для  викачки  грязної  води

 

Придбання  лічильника  води

 

Придбання запчастин  до  бульдозера

 

 Реконструкція  забору  на старому  кладовищі

 

Реконструкція   системи  газопостачамння  житлового дев'яти поверхового  будинрку по  вул.Нова,90 м.Долинська

 

                            Комунальне  підприємство «Координацій-ний  центр»

 
 

Реконструкція  мережі вуличного  освітлення по вул.Войкова  
та  пров.Залізничного

 

Огляд преси


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання