вул. Соборності України 50, м.Долинська Кіровоградська обл. 28500
тел: 05(234) 2-08-34, 2-07- 49, e-mail: dolmiskrada@ukr.net

Навігація

Офіційні сайти

Про впорядкування роботи міської комісії у справах неповнолітніх

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ДОЛИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

         від «____» листопада 2012  року                                                                                                 №  ___

                                                              м. Долинська 

Про впорядкування роботи

міської комісії у справах

неповнолітніх

     З метою ефективної організації роботи з питань захисту прав дітей, керуючись Сімейним і Цивільним кодексами України, Законами України «Про охорону дитинства», «Про освіту», ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - 

виконавчий комітет міської  ради

ВИРІШИВ:

1. Створити міську комісію у справах дітей та затвердити її склад (додаток № 1).

2. Затвердити Положення про міську комісію у справах дітей (додаток № 2).

3. Вважати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету Долинської міської ради від 21 квітня 1999 року № 75 «Про створення міської комісії у справах неповнолітніх», рішення від 15 лютого 2012 року № 29 «Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 21 квітня 1999 року № 75 «Про створення міської комісії у справах неповнолітніх».

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бойченка Ю.П.

 

Міський голова                                                                                                                   С.Зеленокорінний

Додаток № 1

до рішенням виконкому

Долинської міської ради

від __ листопада 2012 року

№ ____

Склад міської комісії у справах дітей

Бойченко Юрій Петрович – голова міської комісії у справах дітей, перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;

Гадірова Оксана Вікторівна – заступник голови комісії у справах дітей, начальник відділу освіти райдержадміністрації;

Поддєнєжний Олександр Володимирович – секретар комісії у справах дітей, спеціаліст з питань соціального захисту населення;

Члени комісії: 

Волоткевич Валентина Анатоліївна – заступник головного лікаря ЦРЛ;

Дубровська Тетяна Анатоліївна – начальник загального відділу міської ради;

Баленко Наталія Григорівна – голова вуличного комітету;

Стьопкіна Оксана Іванівна – юрисконсульт ПАТ «Ощадбанк»

_____________________________________________

Додаток № 2

до рішенням виконкому

Долинської міської ради

від __ листопада 2012 року

№ ____

ПОЛОЖЕННЯ

про міську комісію у справах дітей 

1. Міська комісія у справах дітей (далі – комісія) є консультативно – дорадчим органом, що утворюється виконавчим органом міської ради.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Сімейним і Цивільним кодексами України, Законами України «Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про освіту», Конвенцією ООН про права дитини, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно – правовими актами.

3. Основним завданням комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

 - розглядає та подає пропозиції до відповідної районної служби щодо дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, дитини – сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

1) розглядає питання, у тому числі спірні, які потребують колегіального вирішення, зокрема:

- утримання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них обов’язків;

- збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

- розгляд звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, піклувальниками обов’язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами;

- інші питання, пов’язані із захистом прав дітей.

5. Комісія має право:

- одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

- подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними законодавства про захист прав дітей, дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- утворювати робочі групи, залучати до них представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій (за згодою) для підготовки пропозицій з питань, які розглядає комісія;

- залучати до розв’язання актуальних проблем дітей благодійні, громадські організації, суб’єкти підприємницької діяльності ( за згодою).

6. Комісію очолює заступник міського голови. Голова комісії може мати заступника.

7. До складу комісії на громадських засадах входять керівники структурних підрозділів виконкому міської ради, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, працівники служби у справах дітей.

8. Основною організаційною формою діяльності комісії є її засідання, які проводяться по мірі необхідності.

Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш половина загальної кількості її членів.

До участі у засіданні комісії можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які беруть безпосередню участь у вирішенні долі конкретної дитини, з правом дорадчого голосу.

9. Робота комісії оформляється протоколом який веде секретар.

10. Голова, його заступник, секретар та члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

__________________________________________________

Огляд преси


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання