вул. Соборності України 50, м.Долинська Кіровоградська обл. 28500
тел: 05(234) 2-08-34, 2-07- 49, e-mail: dolmiskrada@ukr.net

Навігація

Офіційні сайти

Про погодження проекту Програми соціального захисту населення міста Долинська на 2013 рік

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ДОЛИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

         від «____» листопада 2012  року                                                                                                 №  ___

м. Долинська 

Про погодження проекту

Програми соціального

захисту населення міста

Долинська на 2013 рік 

     З метою поліпшення ситуації у сфері соціального захисту населення міста Долинська, відповідно до Закону України «Про державні цільові програми», постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року № 106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм», керуючись п. 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

виконавчий комітет міської  ради

ВИРІШИВ:

1. Погодити проект Програми соціального захисту населення міста Долинська на 2013 рік (додаток №1).

2. Спеціалісту з питань соціального захисту населення  (Поддєнєжному О.В.) винести проект Програми соціального захисту населення міста Долинська на 2013 рік на сесію міської ради для наступного її затвердження.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бойченка Ю.П.

 

Міський голова                                                                                 С.Зеленокорінний

Додаток № 1

до рішенням виконкому

Долинської міської ради

від __ листопада 2012 року № ____

 

Програма соціального захисту населення міста Долинська на 2013 рік 

І  Загальні положення 

     Програма соціального захисту населення міста Долинська на 2012 рік розроблена відповідно до:

- Конституції України;

     Законів України:

         - «Про місцеве самоврядування в Україні»;

         - «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального  захисту»;

         - «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

         - «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

         - «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших  громадян похилого віку в Україні»;

         - «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим  сім’ям;

         - «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»;

         - «Про державну соціальну допомогу інвалідам з  дитинства та дітям інвалідам»;

         - «Про соціальний захист дітей війни»;

         - «Про жертви нацистських переслідувань»;

         - «Про соціальні послуги»;

         - «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей»;

         - «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»;

     На території м. Долинська, Кіровоградської області мешкає значна кількість громадян, що потребують соціального захисту та підтримки з боку державних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

     Соціальний захист незахищених верств населення передбачає ряд заходів, спрямованих на зниження рівня бідності та покращення життя, матеріальних умов малозабезпечених сімей, одиноких громадян похилого віку, інвалідів війни та праці, членів сімей загиблих.

     Враховуючи сучасні соціально-економічні умови зазначеної категорії осіб, необхідно зберегти пріоритетні напрямки соціального захисту населення, які дозволять приділити більше уваги та підпримувати життєдіяльність найбільш соціально вразливих мешканців міста.

     Стан соціального захисту населення міста Долинська у 2013 році буде вимагати подальшого поліпшення, тому існує необхідність прийняття міською радою Програми соціального захисту населення м.Долинська на 2013 рік (далі – Програма).

 ІІ. Мета і завдання Програми

     Головною метою Програми є  соціальний захист найменш захищених категорій населення міста, зокрема, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, підтримка громадських організацій «Товариш» та УТОГ (Українське товариство глухих), надання матеріальної допомоги громадянам по особистих зверненнях, на поховання непрацюючих на день смерті, надання допомоги населенню в оформленні відповідних документів на різні види державних соціальних допомог, пільг, субсидій. 

ІІІ.  Основні розділи виконання Програми

1. Соціальний захист ветеранів війни

     1.1. Спільно з міською територіальною організацією та районною радою ветеранів війни та праці, управлінням праці та соціального захисту населення активізувати роботу, пов’язану  із забезпеченням життєдіяльності ветеранів війни та  людей похилого віку;

     1.2. Допомагати інвалідам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членам сімей загиблих військовослужбовців та прирівняним до них особам,  в оформленні відповідних документів, згідно яких вони мають право на проведення пільгового ремонту житлових будинків;

     1.3. Продовжити участь у забезпеченні ветеранів війни та інвалідів засобами пересування;

     1.4. Брати участь у щорічному проведенні благодійної акції «Милосердя» шляхом організації населення міста на здачу овочів для районної центральної лікарні та територіального центру соціального захисту населення;

     1.5. Брати участь у реалізації заходів щодо безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціальної інфраструктури та транспорту.

2. Соціальна підтримка громадських організацій:

Кошти необхідні для реалізації Програми:

         - міській територіальній організації ветеранів України: - 2,5 тис. грн.

         - районній громадській організації інвалідів «Товариш»: - 1,0 тис. грн.

         - організації УТОГ: - 0.5 тис. грн.                                                                            

3.  Соціальна підтримка малозабезпечених сімей:

     3.1. Сприяти управлінню праці та соціального захисту населення у створенні банку даних малозабезпечених сімей, де виховуються неповнолітні діти;                                    

     3.2. Допомога малозабезпеченим сім’ям в оформленні відповідних документів на виплату всіх видів державних соціальних допомог;

     3.3. Спільно з центром соціальних служб для молоді здійснювати соціальний супровід багатодітних та малозабезпечених сімей шляхом надання послуг різного соціального спрямування;                                      

     3.4. Сприяти малозабезпеченим сім’ям у розвитку підприємницької діяльності;

     3.5. Сприяти забезпеченню житлом учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,які перебувають на квартирному обліку при виконкомі міської ради;

     3.6. З метою оздоровлення  дітей  у літній період:

         - на додаткове харчування дітей ДНЗ за рахунок міського бюджету забезпечити - 16,0 тис. грн.

     3.7.  Сприяти державним організаціям по роботі з молоддю у:      

         - виконанні соціальних програм та заходів - 1,5 тис. грн.

         - відправці дітей в інтернатні заклади та притулки для неповнолітніх (за межі міста) - 0,3 тис. грн.

         - перевезення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на Новорічну ялинку в м. Кіровоград - 0,5 тис. грн.

     3.8. До Нового року надати  подарунки дітям - інвалідам та дітям з багатодітних сімей, де  виховується 4 і більше дітей віком до 14 років – 9,0 тис. грн.                                                                         

4.   Надання матеріальної допомоги:

         - на поховання  непрацюючих - 15,0  тис. грн.

         - на поховання безрідних – 8,0 тис. грн.        

         - по зверненнях громадян - 2,0 тис. грн. 

         - по зверненнях громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах – 3,0 тис. грн.

         - на подарунки інвалідам загального захворювання, які не перебувають на обліку організацій, установ міста до Міжнародного дня інвалідів (3 грудня) – 1,5 тис. грн.

         - на заходи по запобіганню нещасних випадків на воді – 5,0 тис. грн.

         - на фінансування громадських робіт – 35,0 тис. грн.

         - на одноразову виплату на придбання зимового одягу та взуття дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування – 18,0 тис. грн.  

ІV. Очікувані результати реалізації Програми

     Реалізація Програми надасть можливість поліпшити стан захищеності малозабезпечених верств населення, сімей з дітьми, інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів та осіб похилого віку; сприятиме зниженню соціальної напруги та частковому вирішенню проблем нужденних громадян, забезпечить втілення в життя державної соціальної політики, соціального забезпечення та соціального захисту пенсіонерів, ветеранів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідів, малозабезпечених верств населення, осіб, які потрапили в складні життєві обставини, що потребують соціальної підтримки з боку держави.

V. Термін реалізації Програми

Термін реалізації Програми – до 31 грудня 2013 року. 

VI. Основні джерела фінансування

     Фінансування Програми соціального захисту населення міста Долинська здійснюється згідно з чинним законодавством за рахунок коштів бюджету міської ради та за рахунок інших джерел не заборонених законодавством.

Підготував:

Спеціаліст з питань

соціального захисту населення – О.Поддєнєжний                    ______________

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету – В.Ковальчук                                        _______________

Огляд преси


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання