вул. Соборності України 50, м.Долинська Кіровоградська обл. 28500
тел: 05(234) 2-08-34, 2-07- 49, e-mail: dolmiskrada@ukr.net

Навігація

Офіційні сайти

Про встановлення норми споживання водопостачання та водовідведення для населення

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ДОЛИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я 

від _____   грудня    2012 року                                                                                                  № 

м. Долинська

Про встановлення  норми споживання

водопостачання та  водовідведення для

населення 

     Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про житлово – комунальні послуги», «Про питну воду та питне водопостачання» ,  згідно  ДБН 360-92 «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» затвердженого Наказом Держкоммістобудування 17.04.1992 N44, з метою встановлення необхідних обсягів постачання води, а також для планування господарської діяльності КП «Координаційний центр по обслуговуванню населення»,

Виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ :

1. Встановити  норми  споживання  водопостачання   та  водовідведення  для  населення   згідно ДБН 360-92 «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» затвердженого Наказом  Держкоммістобудування 17.04.1992 N 44 з  розрахунку 230 л  на 1  особу, в розмірах   7,015м3  в  місяць  на  одну  особу   .(витяг додається)

2. Визнати таким, що втратив чинність пункт 4 рішення виконавчого комітету Долинської міської ради від 07.10.2011 року № 221 «Про затвердження для КП «Координаційний центр по обслуговуванню населення» тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення»

3. Рішення   вводиться  в  дію   через 15 днів   з дня  опублікування повідомлення   про  прийняте   рішення  в  засобах  масової  інформації та    на  офіційному  сайті  Долинської  міської  ради   в  мережі   Інтернет.

4. Рішення довести до жителів територіальної громади шляхом його оприлюднення.

5. Контроль за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  першого  заступника  міського  голови з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради -  Бойченка  Ю.П.

Міський голова                                                                                                                        С. Зеленокорінний

Витяг  з ДБН 360-92 «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» затвнрдженого Наказом  Держкоммістобудування 17.04.1992 N 44

8.4 Норми господарсько-питного водоспоживання необхідно приймати залежно від планувального ступеня інженерного обладнання забудови, природно-кліматичних умов і величини міст за таблицею 8.1.

Таблиця 8.1

Ступінь благоустрою районів житлової забудови

Середньодобова (за рік) норма господарсько-питного водоспоживання у літрах на жителя у фізико-географічних районах

Полісся, західний, Лісостеп, Прикарпаття

Лісостеп, Закарпаття

Степ, ПБК

Водопровід, каналізація, централізоване гаряче водопостачання

280

290

300

Водопровід, каналізація, місцеві водонагрівники

200

210

230

          Примітка 1. Показники таблиці наведені для групи малих і середніх міст; для інших груп міст слід приймати коефіцієнти: для великих – 1,05, для значних – 1,1, для найзначніших і міст-курортів – 1,2.

         Примітка 2. На першу чергу будівництва залежно від реальних умов реконструкції забудови допускається передбачити тимчасове обладнання житлового фонду системи водопостачання і каналізації без ванн при нормі 150 л. і водозабір із колонок при нормі 50 л/серед.добу.

          Примітка 3. Необлічені витрати слід приймати у відсотках від господарсько-питного водоспоживання (об’єму стічних вод) на першу чергу будівництва: у малих та середніх містах – 5%, у великих і значних – 7%, у найзначніших – 10%, на розрахунковий строк: у малих і середніх містах – 10%, у великих і значних – 15%, у найзначніших – 20%.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

щодо проекту рішення виконавчого комітету

Долинської міської ради  

„Про затвердження норм споживання води та водовідведення для населення

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

     Проект рішення розроблений відповідно до Закону України „Про питну воду та питне водопостачання”, постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 №1107 “Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання” з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою КМУ від 11.03.2004 р. № 308. Аналіз визначає правові, організаційні основи реалізації проекту рішення виконавчого комітету, як правового акту.

2. Визначення цілей регулювання

     Проект рішення підготовлено з метою виконання вимог чинного законодавства, встановлення необхідних обсягів постачання питної води для категорії споживачів, які не мають лічильників обліку холодної води, планування господарської діяльності комунального підприємства, врегулювання відносин, що виникатимуть між надавачом послуг з централізованого водопостачання та споживачами.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, наведення аргументів щодо переваги обраного способу

     Досягнення вирішення проблеми можливе шляхом:

     - збереження існуючого  стану, тобто без прийняття рішення „Про затвердження норм споживання води та водовідведення для населення,;

     - прийняття проекту рішення про затвердження норм споживання води споживачами.

     Аналіз вищевказаних альтернатив показує, що:

     - перша альтернатива не є прийнятною у зв'язку з тим, що у даному випадку це призведе до відсутності умов планування господарської діяльності, встановлення необхідних обсягів постачання води .

     - друга альтернатива є прийнятною, так як цілком задовольняє інтереси підприємства, яке надає послуги з централізованого водопостачання, дозволяє у визначений законодавством спосіб досягти цілей, визначених у п.2 цього аналізу.

     Інші альтернативні способи досягнення встановлених цілей, у тому числі ті, які не передбачають регуляторного впливу – відсутні.

4. Механізм, який застосовується для розв’язання проблеми і відповідні заходи

     З метою отримання зауважень та пропозицій,  проект регуляторного акту та даний Аналіз регуляторного впливу оприлюднюються на офіційному сайті  Долинської  міської  ради в  мережі Інтернет  http : // dolmiskrada. org. ua, відповідне повідомлення публікується в газеті «Провінція ».

     Всі зауваження, які надійдуть в письмовому вигляді в місячний термін після першого оприлюднення, будуть розглянуті виконавчим комітетом Долинської міської ради для врахування в остаточному варіанті регуляторного акту.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

     Прийняття виконавчим комітетом Долинської міської ради проекту рішення дозволить комунальному підприємству «Центр по обслуговуванню населення» спланувати господарську діяльність, встановити норми споживання води споживачами, які не мають лічильників обліку холодної води, для розрахунків оплати за послуги водопостачання.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання та громадян внаслідок дії регулярного акта

     Прийняття цього проекту рішення дозволить:

     - встановити правові, економічні, соціальні та організаційні засади діяльності;

     - створити умови, сприятливі для нормальної життєдіяльності людини;

     - планувати господарську діяльність підприємства;

     - встановити норми споживання води споживачами, відповідно до яких нараховуватиметься плата за послуги водопостачання.

7. Термін дії акту

     Постійно.

     Термін дії регуляторного акту може бути змінений  за зверненням надавача послуг з водопостачання або з власної ініціативи, а також при змінах в нормативно-правовій базі.

8. Показники результативності акту

     У результаті проведення як базового, так і повторного відстеження  будуть аналізуватись такі показники:

     - дотримання вимог чинного законодавства;

     - розмір надходжень від споживачів  послуг з  водопостачання .

     - фінансовий стан комунального підприємства.

     - рівень надання послуг комунальним підприємством споживачам.

9. Заходи, за допомогою яких здійснюватиметься базове відстеження результативності акту

     Базове відстеження результативності проектів рішень буде здійснюватись шляхом аналізу результатів діяльності КП «Координаційний центр по обслуговуванню населення»

     У разі виявлення неврегульованих або проблемних питань, які передбачаються встановлювати шляхом якісних і кількісних показників дії цього акту, буде розглянута можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін до рішення.

     Строк проведення базового відстеження результативності  - до дня набрання чинності рішення.

     Строк проведення повторного відстеження результативності акта - через рік з дня набрання чинності.

     Виконавець відстеження результативності акту – комунальне підприємство « Координаційний центр по обслуговуванню населення»

 

Перший заступник міського голови                                          Ю.Бойченко

Начальник планово- бюджетного відділу                                Т.Покотило

Огляд преси


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання