вул. Соборності України 50, м.Долинська Кіровоградська обл. 28500
тел: 05(234) 2-08-34, 2-07- 49, e-mail: dolmiskrada@ukr.net

Навігація

Офіційні сайти

Про проект міської програми проведення земельної реформи в місті Долинська на 2013 рік

 

ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

Долинського району Кіровоградської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 28 листопада 2012 року                                                                                      № 245

Про проект міської  програми

проведення земельної реформи в

місті Долинська на 2013 рік

     Згідно підпункту 1 пункту а) статті 27, підпункту 1 пункту 2 статті 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

Виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В: 

     1. Проект міської Програми проведення земельної реформи в м. Долинська на 2013 рік погодити та внести на розгляд Долинської міської ради (додається).

     2.  Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови  з питань діяльності виконавчого комітету Бойченка В.П.

 

Міський голова                                                                                        С. Зеленокорінний

 

ПОГОДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

від  28 листопада 2012  року № 245

 

П Р О Г Р А М А

проведення земельної реформи

в м. Долинська на 2013 рік

В с т у п

     Міська Програма проведенння земельної реформи в місті Долинська (далі – Програма) розроблена відповідно до:

     Постанови Верховної Ради Української РСР  “Про земельну реформу” від 18.12.1990 року №-ХІІ зі змінами, Постанови Верховної Ради України “Про прискорення земельної реформи та приватизацію землі” від 13.03.1992 року № 2200-ХІІ,  Закону України «Про розмежування земель державної та комунальної власності» від 05.02.2004 року № 1457-IV зі змінами, керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

Мета Програми

     Метою земельної програми  є забезпечення ефективного використання та підвищення цінності земельних ресурсів, створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалів землі, перетворення її у самостійний фактор економічного зростання.

     Програма включає :

 • встановлення меж м. Долинська - обґрунтоване формування територій та встановлення меж населенного пункту дають можливість упорядкувати адміністративно-територіальний поділ, розміщення забудови, раціонального використання земель міста, справедливого оподаткування та ведення контролю за використанням та охороною земель;
 • інвентаризація земель м. Долинська -  один  з важливих заходів земельної реформи та перетворення земель на потужний ресурс соціально-економічного розвитку міста є здобуття достовірних та повних відомостей щодо площі, складу та якісних характеристик земель, про землекористувачів та землевласників (юридичні та фізичні особи), врегулювання суміжних меж. Достовірні дані про площі, межі, склад угідь та конфігурацію земельних ділянок надають можливість прогнозувати використання земель, передбачати надходження обґрунтовано нараховувати земельний податок, сприяти здійсненню раціональної політики у сфері формування ринку земель. Обліковим об'єктом інвентаризації є земельна ділянка, що знаходиться у власності або у користуванні юридичних або фізичних осіб;
 • розмежування земель комунальної, державної та приватної власності, -  дасть можливість державі та територіальним громадам реалізувати право власності на землю та посвідчити це право відповідними документами. Це в свою чергу буде сприяти раціональному використанню земель.
 • поновлення нормативної грошової оцінки в м. Долинська, - нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

     Також Програма проведення земельної реформи в м. Долинська також включає :

 • проведення рекультивації земельних ділянок (сміттєзвалище, скотомогильник та кладовище);
 • виготовлення проектно – темничної документації на вільні від забудови земельні ділянки для продажу права оренди не земельних аукціонах;
 • проведення рекультивації земельних ділянок (сміттєзвалище, скотомогильник та   кладовище);
 • виготовлення проектно-технічної документації на вільні від забудови земельні ділянки для продажу права оренди на земельних аукціонах;
 • виготовлення технічної документації та державного акта на право постійного користування для обслуговування  скотомогильника;
 • одержання державного акта на право постійного користування для обслуговування сміттєзвалища;
 • одержання державного акта на право постійного користування для обслуговування футбольного поля;
 • виготовлення технічної документації та державного акта на право постійного  користування для обслуговування  нового кладовища;
 • інвентаризація земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів;
 • проведення робіт з розроблення схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень.

Потреба у фінансуванні Програми

     Потреба у фінансуванні на 2013 рік  складає на:

 • виготовлення проектно-технічної документації на вільні від забудови земельні ділянки для продажу права оренди на земельних аукціонах в сумі 20,0 тис. грн;
 • проведення робіт по розмежуванню земель державної та комунальної власності в сумі 149,240 тис. грн.  (з розрахунку 37,84 грн/га);
 • проведення  робіт  по  встановленню  меж  населенного  пункту  в сумі 303,22 тис. грн.;
 • поновлення грошової оцінки в м. Долинська  в сумі 150,0 тис. грн.;
 • проведення рекультивації земельних ділянок (сміттєзвалище, скотомогильник та кладовище) – 70,0 тис. грн;
 • виготовлення технічної документації та державного акта на право постійного користування для обслуговування  скотомогильника в сумі  17,0  тис. грн;
 • одержання державного акта на право постійного користування для обслуговування сміттєзвалища – 4,0 тис. грн.
 • виготовлення технічної документації та державного акта на право постійного користування для обслуговування  нового кладовища в сумі 17,0 тис. грн.;
 • одержання державного акта на право постійного користування для обслуговування футбольного поля, в сумі 1,0 тис. грн.;
 • інвентаризація земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів – 13,0 тис. грн.;
 • проведення робіт з розроблення схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень – 30,0 тис. грн..

Аналіз виконання Програми за 2012 р.

     На виконання програми проведення земельної реформи в м. Долинська у 2012 році було  сплачено коштів на одержання державного акта на право постійного користування по обслуговуванню клубів по вул. Радянська, 2б  в м. Долинська та по вул. Миру, 35 в с. Більшовик та використано коштів в сумі  510,0 грн.

     Через відсутність коштів в міському бюджеті, ненадходження їх з державного бюджету та підвищенню цін на виконання робіт по розмежуванню земель не вдалося виконати дані роботи та програму по встановленню меж міста Долинська.

   Очікувані кінцеві результати Програми

     Реалізація Програми сприятиме ефективному використанню земельних ресурсів міської ради, проведенню земельної реформи в м. Долинська.

Підготував:

Спеціаліст - землевпорядник:                                                               С. Кравченко

Кер. справами (секретар) виконкому:                                                  В. Ковальчук

Огляд преси


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання