вул. Соборності України 50, м.Долинська Кіровоградська обл. 28500
тел: 05(234) 2-08-34, 2-07- 49, e-mail: dolmiskrada@ukr.net

Навігація

Офіційні сайти

Про проект міської Програми розвитку культури та фізичного виховання на 2013 рік

УКРАЇНА 

ДОЛИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

Долинського району Кіровоградської області

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

від «28» листопада 2012 року.                                                                      № 242

м. Долинська

Про проект міської Програми

розвитку культури та фізичного

виховання на 2013 рік 

     З метою створення умов для розвитку національної культури, відродження духовних традицій українського народу та занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення та  в місцях масового відпочинку, відповідно до пункту 22 статті 26, пункту 9 статті 32 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні,

Виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В : 

     1. Погодити та винести на розгляд сесії Долинської міської ради проект міської  Програми розвитку культури та фізичного виховання на 2013 рік  (додається).

     2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на   Бойченка Ю.П. - першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

 

Міський голова                                                                               С. Зеленокорінний

 

Погоджено  

рішенням виконкому  міської  ради

від «28» листопада 2012р. № 242          

                                                                                                        

Міська Програма

розвитку культури та фізичного виховання на 2013рік

1. Загальні положення

     Програма розвитку культури та фізичного виховання (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні. Одним із головних завдань органів місцевого самоврядування у сфері культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту  є   створення умов для розвитку національної культури,, відродження духовних традицій українського народу та занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення та  в місцях масового відпочинку.

2. Мета Програми

     Метою Програми є всебічне забезпечення подальшого розвитку культурно-мистецької галузі та спорту, відповідно до запитів жителів міста.

     Програма передбачає комплекс  заходів по  збереженню та розвитку  міського клубу та клубу села Більшовик; проведенню культурно-масових  та спортивних заходів  у місті.

3. Основні завдання програми

- забезпечення позитивного впливу на стійкий розвиток суспільства, сприяння духовному і фізичному розвитку молоді, виховання у неї почуття громадянської свідомості, утвердження загальнолюдських цінностей;

- створення умов для оптимальної рухової активності кожної особистості, досягнення нею достатньої фізичної та функціональної підготовленості, сприяння духовному і соціальному благополуччю, підвищенню рівня здоров’я, здійсненню профілактики різних захворювань і фізичної реабілітації;

- виховання у населення міста відповідних мотиваційних та поведінкових характеристик, активної соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя;

- розвиток спорту вищих досягнень для задоволення видовищних та розважально-емоційних запитів населення, ствердження національної ідентифікації та гордості співгромадян, посилення авторитету Долинчан у всеукраїнському та світовому спортивному русі.

4. Напрямки реалізації завдань програми:

- активізація фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх навчальних закладах міста та у місцях масового відпочинку громадян;

- впровадження нових ефективних форм, методів і засобів фізкультурно-спортивної діяльності з урахуванням місцевих особливостей, традицій, економічних факторів, умов праці та вільного часу населення;

- створення широкої системи фізкультурно-спортивних закладів різних типів та форм власності, забезпечення їх належного функціонування у правовому полі;

- збереження та розвиток мережі спортивних споруд з урахуванням запитів різних соціальних, професійних, демографічних груп, їх фізкультурно-спортивних інтересів, рівня спортивної підготовленості;

- формування багатоканальної системи фінансування галузі фізичної культури і спорту – бюджетні кошти, благодійні та спонсорські внески, кошти, отримані від населення за надані послуги, надходження від здійснення фінансово-економічної діяльності тощо;

- удосконалення системи морального і матеріального заохочення працівників галузі, підвищення престижу праці у сфері фізичної культури і спорту, стимулювання досягнення високих спортивних результатів;

- оптимізація процесу визначення потреби у фахівцях галузі з урахуванням місцевих запитів, здійснення підбору кадрів, виходячи з їх фахового рівня, досвіду роботи, уміння працювати в нових економічних умовах;

5. Очікувані результати реалізації програми:

- підвищення рівня охоплення громадян фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою ;

- забезпечення доступності, якості, різноманітності та ефективності форм оздоровчих,  спортивних послуг для різних соціальних груп населення, особливо інвалідів та дітей – сиріт;

- утвердження у громадській думці та суспільній практиці пріоритетності та високої ефективності оздоровчої рухової активності з метою профілактики захворювань та асоціальної поведінки;

- зменшення чисельності дітей, учнівської та студентської молоді, яка має відхилення у фізичному розвитку;

- зупинення розповсюдження наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, підвищення рівня соціальної стабільності в області;

- поліпшення результатів виступів спортсменів міста на змаганнях;

- створення належних умов для розвитку пріоритетних видів спорту в місті;

- підвищення престижу професій галузі фізичної культури та спорту, вдосконалення освітньо-кваліфікаційного рівня фахівців галузі;

6. Матеріально-технічне забезпечення клубних закладів,

загальна  потреба коштів  якого становить:

- музично-технічним обладнанням міського клубу                -  6,0 тис. грн.

- на опалення міського клубу                                                 -10,0 тис. грн.

- телефонізацію клубу села Більшовик                                  -  3,0 тис. грн.

- проведення   поточних ремонтів клубів                              -  3,0 тис. грн.

- забезпечення клубу села Більшовик паливом та

  електроенергією                                                                   -   4,0 тис. грн.

проведення культурно-масових заходів, загальна потреба коштів  яких складає:

- Проводи Зими                                                                         

- 8 Березня                                                                                                                                            

- Дня Перемоги 9 травня                                                         

  з  них:

                        - на придбання подарунків для ветеранів

                          Великої Вітчизняної війни                               

                        - на заходи, присвячені 9 Травню,

                          «вогник» для  Ветеранів ВВв,

                          «солдатську кашу»                              

- Дня захисту дітей                                                                  

- Дня Конституції України,                                                  

- Дня Незалежності України                                             

- Дня міста,                                                                          

- Дня місцевого самоврядування в Україні                  

  з них:

- придбання листівок, грамот, конвертів для вітання депутатів, членів виконкому, голів вуличних

комітетів, керівників організацій, установ міста

- організацію та проведення святкового «вогника» для голів вуличних комітетів                                

- Нового року                                                                                                                                                

- Вокального фестивалю «Долинський листопад»                    

- Аматорського танцювального колективу «Веселка»                                                                            

- Покладання кошиків з квітами до пам»ятних знаків до державних  та видатних дат                                          

- Вітання до професійних свят:

     на грамоти, квіти

всього – 15 тис.грн.

Спортивний розвиток у місті,

загальна потреба коштів якого становить:

- на участь  у спортивних змаганнях  з волейболу -                  - 1,5 тис. грн.

  та футболу                                                 

- проведення спортивних змагань   з усіх видів спорту           - 3,5 тис. грн.

- спортивні заходи до Дня визволення міста Долинська

   від фашистських  загарбників                                              - 7,0 тис. грн.

 

7. Контроль за організацією виконання Програми

Кошти на реалізацію Програми передбачити в міському бюджеті  на 2013 рік.

Аналіз виконання  Програми є основним напрямком контролю за її реалізацією.

 

Підготував:

Спеціаліст з питань громадського порядку                    Г. Барановський

Керуюча  справами (секретар) виконкому                      В. Ковальчук

Огляд преси


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання