вул. Соборності України 50, м.Долинська Кіровоградська обл. 28500
тел: 05(234) 2-08-34, 2-07- 49, e-mail: dolmiskrada@ukr.net

Навігація

Офіційні сайти

Про погодження проекту міської Програми військово-патріотичного виховання молоді, допризовної підготовки, приписки юнаків, призову та заходів підготовки до особливого періоду на території міської ради на 2013 – 2015 року

УКРАЇНА

ДОЛИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

     Долинського району Кіровоградської області

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

від «28» листопада 2012 року                                                                        № 243

м. Долинська 

Про  погодження проекту   міської   Програми

військово-патріотичного виховання молоді,

допризовної підготовки, приписки юнаків, призову

та заходів підготовки до особливого періоду

на території міської ради на 2013 – 2015 року 

     З метою військово-патріотичного виховання молоді  та  підготовки юнаків до служби в Збройних Силах України, відповідно до пункту 22 статті 26, пункту 9 статті 32 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні,

Виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В : 

  1. Погодити проект міської Програми військово-патріотичного виховання молоді, допризовної підготовки, приписки юнаків, призову та заходів підготовки до особливого періоду на території міської ради на 2013 – 2015 року (додається) та винести на розгляд сесії міської ради..
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на   Бойченка Ю.П.-першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

 

Міський голова                                                                                                         С. Зеленокорінний

 

Погоджено  

рішенням виконкому  міської  ради

від «28» листопада 2012р. № 243                                              

 

МІСЬКА  ПРОГРАМА

військово-патріотичного виховання молоді, допризовної підготовки,

приписки юнаків, призову та заходів підготовки до особливого періоду

на території міської ради на 2013 – 2015 роки.

1. Загальні положення

     Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Положення про організацію допризовної підготовки, затвердженого постановою КМУ від 30 листопада  2000 року №1770 Положення про підготовку і проведення призову, затвердженого постановою КМУ від 21 березня 2002 року № 352. Програма військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних Силах України в районі на 2012-2014 роки спрямована на всебічну підготовку молоді до служби в Збройних Силах України та підтримку Долинсько-Новгородківського об’єднаного міського військового комісаріату, в виконанні покладених на нього завдань з комплектування Збройних Силах України, МВС, СБУ особовим складом.

2. Мета програми

- всебічне забезпечення заходів допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді на основі українських національно – історичних традицій;

- удосконалення якості підготовки та накопичення військово-навчальних людських ресурсів, які підлягають призову на військову службу;

- підвищення якості підготовки призовників до вступу в військові ліцеї, вищі військові навчальні заклади та вищі навчальні заклади, які мають військово-навчальні підрозділи;

- покращення стану проведення призовної кампанії на базі Долинсько-Новгородківського об’єднаного міського військового комісаріату.

3. Основні завдання та заходів програми та результативні показники.

     Програма військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних Силах України в місті на 2013-2015 роки реалізовуватиметься упродовж трьох років.

     Програма є узагальнюючим документом, що визначає можливість розв’язання одного з найважливіших завдань – готовність до виконання громадянами міста конституційного обов’язку щодо Захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, відбуття військової служби відповідно до закону шляхом проведення наступних заходів:

- проведення інформаційної  роз’яснювальної роботи серед молоді щодо необхідності виконання свого обов’язку, передбаченого Конституцією України, виховання національної свідомості на героїчно патріотичних традиціях минулого України, формування свідомості юнаків щодо необхідності захисту держави;

- здійснення контролю за проведенням і результатами допризовної підготовки юнаків у навчальних закладах міста;

- організація попереднього відбору кандидатів для направлення у військові ліцеї, вищі військово-навчальні заклади.

                         4.  Напрямки реалізації

     1. Військово-патріотичне виховання молоді та підготовка юнаків до служби в Збройних Силах України;

     2. Організація приписки громадян міста до призовної дільниці Долинсько-Новгородківського ОМВК.

     3. Проведення диспансеризації юнаків на базі призовної дільниці Долинсько-Новгородківського ОМВК.

     4. Лікувально-оздоровча робота в навчальних закладах міста та на стаціонарній медичній базі Кіровоградського ТРМО.

     5. Культурно – виховні заходи.

     6. Допризовна підготовка юнаків в загальноосвітніх закладах міста.

     7. Організація призову громадян на строкову військову службу.

5. Фінансове забезпечення.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2013 – 1,5 тис.грн.      

2014 – 1,5 тис.грн.      

2015 – 1,5 тис.грн.

6. Контроль за організацією виконання Програми

     Кошти на реалізацію Програми передбачити в міському бюджеті  2013 – 2015 роки.

     Аналіз виконання  Програми є основним напрямком контролю за її реалізацією.

 

Підготував:

Спеціаліст з питань громадського порядку                   Г. Барановський

Керуюча  справами (секретар) виконкому                     В. Ковальчук

Огляд преси


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання