вул. Соборності України 50, м.Долинська Кіровоградська обл. 28500
тел: 05(234) 2-08-34, 2-07- 49, e-mail: dolmiskrada@ukr.net

Навігація

Офіційні сайти

Про затвердження проекту Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування в місті Долинська на 2013 рік

ПРОЕКТ

ДОЛИНСЬКА  МІСЬКА РАДА 

Долинського району Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я 

від 28 листопада    2012 року                                                                                №                                                  

 

Про затвердження проекту Програми сприяння розвитку

місцевого самоврядування в місті 

Долинська на 2013 рік

     Розглянувши  проект Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування в місті Долинська  на 2013  рік,  відповідно  до підпункту 1 пункту а) статті 27, підпункту 1 пункту 2  статті  52 Закону  України  “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні “, 

виконавчий комітет міської ради вирішив : 

     1. Проект Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування в місті Долинська  на 2013 рік винести на розгляд Долинської міської ради (додається).

     2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бойченка Ю.П.

 

Міський  голова                                                                                               С.Зеленокорінний

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням виконавчого комітету

від 28 листопада  2012  року  №

П Р О Г Р А М А

сприяння  розвитку  місцевого  самоврядування 

в  м. Долинська на 2013 рік 

І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

     Міська рада у місті Долинська є органом місцевого самоврядування, який представляє територіальну громаду міста Долинська та села Більшовик, здійснює від її імені та у її інтересах функції повноваження місцевого самоврядування.

     Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування на 2013 рік розроблена відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням взаємовідносин з виборним активом міста, радами різних рівнів, Добровільним об’єднанням органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України та громад»,  Добровільним об’єднанням органів місцевого самоврядування «Асоціація сільських, селищних та міських рад України», Кіровоградським регіональним відділенням Асоціації міст України на підставі відповідних угод, які не суперечать чинному законодавству.

ІІ. ОСНОВНІ  ЦІЛІ  ТА   ЗАВДАННЯ

     Створення  умов  для  ефективної  реалізації  норм  Конституції  та  законів  України  з  питань  місцевого  самоврядування;

     Захист  конституційних  прав  і  свобод  територіальної громади  на  здійснення  місцевого  самоврядування;

     Утвердження  демократичних  принципів  в  системі  управління  державою;

     Сприяння  соціально-економічному  розвитку  міста;

     Поглиблення  взаємодії  та співпраці  з   іншими територіальними  громадами    та  радами  різних  рівнів;

     Захист  прав  та  інтересів  територіальної  громади,  органу  місцевого  самоврядування,  його  посадових  осіб  в  різних  органах  влади  та  управління;

     Обмін  досвідом з питань діяльності  органів  місцевого  самоврядування  по  практичному  вирішенню  проблем  розвитку  населених  пунктів;

     Налагодження взаємодії та співпраці з органами місцевого самоврядування інших міст України;

     Сплата  щорічних  членських  внесків  в  Асоціації;

     Створення  умов  для  підтримки  зацікавлених  груп  з  числа  виборного  активу  та громадян  міста,  які  прагнуть  реалізувати  свої  інтереси  в  різних  сферах  місцевого  самоврядування  ;

     Встановлення  традицій  і  зв’язків  міської ради  з  громадськістю  міста.

     Забезпечення відкритості і прозорості у діяльності міської ради та її виконавчого комітету, громадського контролю за їх діяльністю, підвищення ресурсного потенціалу міської ради, розвиток місцевої ініціативи.

ІІІ.  ШЛЯХИ І ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ

     Розвиток місцевого самоврядування – важливий напрямок на шляху демократизації сучасного українського суспільства.

     На сучасному етапі органи місцевого самоврядування діють в умовах, що вимагають здійснення нових функцій, виконання принципово нових завдань, що у свою чергу, вимагає зміцнення матеріальної бази органів місцевого самоврядування, удосконалення кваліфікації посадових осіб виконкому, міськради, інформування членів територіальної громади і залучення їх до співпраці.

     Депутатський корпус обраний за списками політичних партій, тому є необхідність підвищення ролі міських осередків партій, громадських організацій у вирішенні питань місцевого значення, залучення суб’єктів господарювання до соціального інвестування, з питань:

     профілактики та попередження негативних явищ,

     підтримки людей з обмеженими можливостями, роботи із соціально-незахищеними верствами населення.

ІV.  ВИКОНАННЯ   ПРОГРАМИ

     Виконання Програми здійснюється відповідно  до  Статутів  Добровільного об»єднання органів місцевого самоврядування «Асоціація  міст України та громад»,  Кіровоградського  регіонального  відділення  Асоціації  міст  України та   Угод  по  сплаті  членських  внесків.

     Для  забезпечення  прозорості  дій  міської  ради  та  обізнаності  мешканців  з  існуючими  проблемами  міста,  для  організації  співпраці  з  виборним  активом,  коли  населення  краще  розуміє,  які   рішення  доводиться  приймати  органам   місцевої  влади  через відсутність  відповідних  коштів  у  бюджеті  міської  ради, а  також  для  зміцнення  репутації  та  створення  позитивного  іміджу міської  ради,  передбачити  кошти   в  міському  бюджеті  на  ці  цілі.

V.  ОСНОВНІ  ДЖЕРЕЛА  ФІНАНСУВАННЯ

     Фінансування  Програми  здійснюється  за  рахунок  коштів  міського  бюджету, спонсорської  та  благодійної  допомоги.

VІ. ТЕРМІН  РЕАЛІЗАЦІЇ   ПРОГРАМИ

ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ

     Термін  реалізації  Програми  по  31  грудня  2013  року

     Виконання заходів Програми дозволить досягти:

     створення прозорої системи у прийняті рішень міської ради та її виконавчого комітету, підвищення рівня довіри громадян міста;

     підвищення рівня інформованості та правової освіти жителів міста, надання їм повної та достовірної інформації, необхідної для забезпечення їх особистих прав у вирішенні життєво необхідних проблем;

  створення належних умов для виконання міською радою делегованих повноважень.

VІІ. ЗАХОДИ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

     1. Впровадження статутного права у практику місцевого самоврядування. Здійснення моніторингу колективних потреб територіальної громади міста під час проведення сходів громадян, нарад з керівниками органів самоорганізації населення, зборів мешканців. (Протягом 2013 року).

     2. Навчання, підвищення кваліфікації депутатів ради, посадових осіб місцевого самоврядування.  Участь депутатів у проведенні семінарів (у разі їх організації). Вивчення та впровадження кращого досвіду роботи органів місцевого самоврядування щодо вирішення нагальних потреб територіальної громади. (Протягом 2013 року).

     3. Організаційне, матеріально-технічне забезпечення депутатської діяльності.  Забезпечення депутатів інформаційними та нормативно-правовими документами. (Протягом 2013 року).

     4. Виконання власних та делегованих повноважень:

    проведення робіт щодо усунення причин, що викликають колективні звернення мешканців міста;

     звіти членів виконкому щодо виконання делегованих повноважень (Протягом 2013 року).

     5. Організаційне забезпечення заходів до державних свят та пам’ятних дат:

     підвищення іміджу Почесних громадян міста, які проживають на території міста (згідно окремого плану).

     6. Проведення щорічних міських конкурсів, участь в обласних, всеукраїнських конкурсах:

     серед органів місцевої самоорганізації населення на кращий благоустрій прибудинкової території, вулиці, подвір’я (у секторі індивідуальної забудови); по благоустрою території до Дня незалежності України;

     проведення урочистих заходів з нагоди Дня місцевого самоврядування.

     7. Висвітлення діяльності  органів місцевого самоврядування у засобах масової інформації:

     розміщення на веб - сторінці інформації про діяльність виконкому міської ради з різних напрямків;

     інформування мешканців міста  про діяльність виконкому міської ради у засобах масової інформації.

     8. Організація діяльності органів самоорганізації населення, громадських та політичних організацій у місті:

     залучення міських осередків політичних партій і громадських організацій до обговорення проблем територіальної громади та пошуку шляхів їх вирішення.

VІІІ.  ОРГАНІЗАЦІЯ  ВИКОНАННЯ   ПРОГРАМИ  ТА  КОНТРОЛЮ

     1. Потреба в коштах  на  реалізацію  вказаної  Програми  передбачити в  міському  бюджеті  на  2013  рік  в  сумі   16.5 тис. грн  :

       - внески до Добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування  "Асоціація  міст  України  та  громад"                      - 6.0 тис.грн.             

       - робота з  виборним  активом                            - 1.5 тис.грн.

       - виплата премії почесному громадянинові      - 1.0  тис.грн.

       - підписка газет головам вуличних та

         будинкових комітетів                                        - 8.0 тис.грн.

     2. Відділу бухгалтерського обліку та фінансово – господарського забезпечення  міської  ради  забезпечити  перерахування  внесків  до Добровільного об»єднання органів місцевого самоврядування  "Асоціація  міст  України  та  громад"  згідно  вказаних  вище  розрахунків.

 

Підготували:

Начальник планово – бюджетного відділу міської ради                Т. Покотило

Секретар виконкому міської ради                                                    В.Ковальчук

Огляд преси


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання