вул. Соборності України 50, м.Долинська Кіровоградська обл. 28500
тел: 05(234) 2-08-34, 2-07- 49, e-mail: dolmiskrada@ukr.net

Навігація

Офіційні сайти

Проект положення про оренду земельних ділянок у м. Долинська та порядок встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки

ПРОЕКТ 

Затверджено:

рішенням міської ради

від «___» _______ 2012 р. № _____

ПОЛОЖЕННЯ
про оренду земельних ділянок у м. Долинська та порядок встановлення

розмірів орендної плати за земельні ділянки

1. Загальні положення

     1.1. Положення про оренду земельних ділянок та порядок встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки в межах м. Долинська (далі – Положення) розроблено відповідно до Конституції України, Земельного Кодексу України, Податкового Кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі» та інших нормативно-правових актів.

     1.2.Положення розроблено з метою визначення порядку справляння орендної плати за земельні ділянки у м. Долинська з питань, які не врегульовані діючим законодавством.

     1.3. Орендарями земельних ділянок можуть бути юридичні та фізичні особи, іноземні особи, іноземні юридичні особи, міжнародні об’єднання і організації, а також іноземні держави.

     1.4. Орендодавцем є Долинська міська рада. Дія цього Положення поширюється на всі землі територіальної громади м. Долинська.

     1.5.Положення регламентує:

  • порядок передачі в оренду земельної ділянки або її частини (частки);
  • правила та порядок визначення розміру орендної плати з урахуванням грошової оцінки земельної ділянки.

     1.6. Підставою для укладання договору оренди є рішення Долинської міської ради про передачу ділянки (її частини) з обов’язковим визначенням категорії земель за основним цільовим призначенням (ст. 19 Земельного кодексу України) і категорії земель за функцією використання.

     1.7. Договір оренди землі – це угода сторін про взаємні зобов’язання, відповідно до яких орендодавець за плату передає орендареві (орендарям) у володіння, користування земельну ділянку на обумовлений договором термін.

     У договорі оренди землі, крім істотних умов договору, можуть встановлюватися інші договірні зобов’язання.

     Сторонами договору оренди земельної ділянки є власник земель в особі Долинської міської ради (далі – Орендодавець) та зацікавлена особа (особи) в отриманні земельної ділянки в оренду (далі – Орендар, Орендарі).

     1.8. Договір оренди земельної ділянки набирає чинності після досягнення домовленості з усіх умов, підписання його сторонами і реєстрації у Долинській  міській раді та державної реєстрації.

     1.9 Об’єктом оренди є земельна ділянка, або її частина (реальна частка).

     1.10. Земельна ділянка або її частина може за згодою Орендодавця передаватись у володіння і користування іншій особі (суборенда) у разі переходу до неї права володіння і користування на будівлю (її частину) або споруду (оренда приміщень), що розташовані на земельній ділянці.

     1.11. Органом реєстрації  договорів оренди земельних ділянок у м. Долинська є відділ Держкомзему у Долинському районі Кіровоградської області.

2. Принципи встановлення розмірів орендної плати за землю

     2.1. Розмір, умови і терміни внесення орендної плати за землю встановлюються у договорі оренди між Орендодавцем і Орендарем відповідно до цього Положення та згідно з чинним законодавством України.

     2.2. Розмір орендної плати за земельні ділянки встановлюється відповідно до їх функціонального призначення у розрізі економіко-планувальних зон м. Долинська згідно з грошовою оцінкою.

     2.3. Річний розмір орендної плати за земельні ділянки:

- які не використовуються не для комерційної діяльності, становить 3% від нормативної грошової оцінки.

     2.4. Річний розмір орендної плати за земельні ділянки комерційного використання, встановлюється в залежності від зони розташування:

Зони  міста

 

% від грошової оцінки землі

 

 

Перша  центральна

12

Друга  центральна

12

Середня

12

Переферійна

10

ЗОНИ МІСТА  ДОЛИНСЬКА

затверджені рішенням виконавчого комітету міської ради

        07.09.2007 року  № 385      

№п/п

Зони

З півночі

Зі сходу

З півдня

з заходу

І

Перша центральна

пров. Заводський

вул.Калініна

пров.

Транспортний

вул.Чкалова

ІІ

Друга центральна

вул.Леніна

вул.Інтернаціональна

пров. Транспортний

вул.Чкалова

ІІІ

Середня

пров.Котовського

вул.Войкова

пров.

Транспортний

вул.Макаренко

ІV

Середня

пров. Горького

вул. Шевченка

пров. Транспортний

вул.Войкова

V

Середня

пров. Горького

вул.Нова

пров. Заводський

вул.Шевченка

Середня

пров. Горького

вул.Нова

вул.Леніна

вул.Калініна

VІІ

Середня

пров.Кірова

пул.Щорса

пров. Транспортний

вул.Шевченка

VІІІ

Середня

пров. Мічуріна

вул.Войкова

пров. Пролетарський

вул.Макаренка

ІХ

Середня

пров. Чапаєва

вул.Войкова

пров. Вокзальний

вул. Макаренка

Х

Периферійна

база МТО

вул.Макаренка

пров. Транспортний

вул.Чапаєва

ХІ

Периферійна

база МТО

вул.Войкова

пров.Котовського

вул.Макаренка

ХІІ

Периферійна

пров.Знам”янський

вул.О.Кошового

пров. Горького

вул.Войкова

ХІІІ

Периферійна

пров. Транспортний

вул.Чкалова

пров. Матросова

вул.Мічуріна

ХІV

Периферійна

Пров. Васильченка

вул.Дзержинського

вул.Заводська

Залізниця

ХV

Периферійна

Північно-західний промрайон.МРБ

вул .Войкова

База МТО

Рілля ПСП “Надія

ХVІ

Периферійна

пров.Транспортний

вул.Войкова

Тимчасове житло для іноземців

Рілля КСП “Червоний маяк”

ХVІІ

Периферійна

Одеська залізниця на Кр.Ріг

Одеська залізниця на Кр.Ріг

Сади та рілля ЗАТ

“Долинський плодорозплідник”

Одеська залізниця на Миколаїв

ХVІІІ

Периферійна

 пров. Транспортний

городнє товариство “Едем”

Одеська залізниця на Кр.Ріг

вул.Чкалова

ІХХ

Периферійна

 рілля СТОВ “Лан”

Рілля СТОВ “Лан”

пров. Транспортний

Східно-об’їздне шосе

ХХ

Периферійна

 дорога на Першотравневе

Східно-об”їздне шосе

дорога на кр.Ріг

пров. Знам’янсь

кий

ХХІ

Периферійна

 пров.      Знам’янський

пров.Знам’янський

Дорога на кр.Ріг(вул.Ле

ніна)

вул.Нова,

О.Кошового

ХХІІ

Периферійна

 рілля СТОВ “Лан”

вул.Войкова

Північно-західний промрайон.МРБ

 рілля СТОВ

“ Лан “

 

     2.5. Річний розмір орендної плати за земельні ділянки водного фонду становить 5 відсотків від нормативної грошової оцінки.

     2.6. Річний розмір орендної плати за земельні ділянки, надані для городництва, встановлюється в розмірі трикратного земельного податку. За земельні ділянки, надані для сільськогосподарського використання (крім ведення городництва), встановлюється в розмірі 5 відсотків від грошової оцінки.

     2.7. Несплата орендної плати терміном більше 3-х місяців або самовільна зміна функції використання ділянки (її частини) є підставою для дострокового розірвання договору з ініціативи Орендодавця з вимогою відшкодування упущеної вигоди і сплатою Орендарем штрафних санкцій, передбачених договором оренди.

     2.8. Підставою розірвання договору може бути:

а) взаємна згода сторін;

б) вимога однієї зі сторін у випадку невиконання іншою стороною обов’язків, передбачених договором;

в) добровільна відмова Орендаря від оренди земельної ділянки або припинення діяльності Орендаря;

3. Порядок погодження розміру орендної плати

     3.1. Підставою для визначення розміру орендної плати є грошова оцінка землі, затверджена рішенням Долинської міської ради, яка є чинною на момент укладення договору оренди.

     3.2. Орендодавець на підставі рішення Долинської  міської ради щодо передачі в оренду земельної ділянки конкретного розміру, цільового призначення та дозволеного функціонального використання, відповідно до цього Положення готує розрахунок річного розміру орендної плати і погоджує його з орендарем.

     3.3. Розмір орендної плати переглядається у випадку зміни нормативної грошової оцінки землі в м. Долинська,  зміни розмірів земельного податку, зміни коефіцієнтів індексації та у разі зміни законодавства щодо встановлення плати за землю.

     При зміні розміру орендної плати Орендодавець односторонньо письмово повідомляє Орендаря.

     3.4. Розмір орендної плати може бути зменшено у разі настання таких умов:

     3.4.1 Для новостворених юридичних та фізичних осіб-підприємців (термін реєстрації яких становить менше ніж 1 (один) рік до подання звернення про укладання договору оренди) встановлюється розмір орендної плати в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки землі строком на 1 календарний рік. Зазначена норма діє виключно для юридичних та фізичних осіб-підприємців місцем реєстрації яких є  м. Долинська.

     3.4.2 В разі ведення будівництва, яке передбачає розширення діючих, або створення нових виробничих потужностей, що призведе до збільшення обсягів виробництва продукції (робіт, послуг) розмір орендної ставки складає 3% від грошової оцінки землі терміном не більше 5 (п’ять) років.

     Для підтвердження ведення будівництва орендар зобов’язаний надати до міської ради затверджену проектно-кошторисну документацію до моменту розгляду питання встановлення чи зміни орендної плати для діючих підприємств. Для новостворених - на протязі року з моменту встановлення розміру орендної плати. В разі ненадання затвердженої проектно-кошторисної документації в зазначені терміни розмір орендної плати встановлюється на загальних підставах.

     Зазначена норма діє виключно для юридичних та фізичних осіб – підприємців місцем реєстрації яких є м. Долинська.

     3.4.3 У зв’язку із скрутним становищем ФОП (підприємства, установи, організації), розмір орендної плати може встановлюватись в розмірі (лише при наявності робочих місць):

5% - периферійна зона;

6% перша центральна, друга центральна, середня зона від грошової оцінки землі.

     Для встановлення розміру орендної плати зазначеного в даному пункті орендарю необхідно надати до міської ради пояснювальну записку щодо скрутного фінансового стану та план виходу з фінансової кризи. Істотними умовами  плану виходу з фінансової кризи повинні бути:

- збільшення обсягів реалізації продукції (робіт,послуг);

- збільшення кількості робочих місць;

- соціальне партнерство (благоустрій та освітлення прилеглої території. Відсутність заборгованості працівників за комунальні послуги, наявність договору про вивіз сміття).

     Після погодження на засіданні бюджетної комісії плану виходу з фінансової кризи рішення про встановлення орендної плати виноситься на розгляд сесії міської ради та приймається на період до кінця бюджетного періоду.

     В разі виконання істотних умов плану виходу з фінансової кризи, про що орендарем надаються підтверджуючі документи,  рішення може бути продовженим терміном не більше як на один календарний рік.

     Зазначена норма діє виключно для юридичних та фізичних осіб підприємців місцем реєстрації яких є м. Долинська.

     Пільги даного Положення не застосовуються:

- для орендарів земельних ділянок, які протягом року, з моменту прийняття рішення про передачу їм в оренду землі, не уклали договору оренди згідно чинного законодавства України та не сплачували орендної плати;

- для землекористувачів земельних ділянок, які протягом 6 місяців з дня набуття права власності на будівлі, не звертались до міської ради для отримання дозволу на виготовлення правоустановчих документів на землю.

     3.5. Рішення про зміну розміру орендної плати за земельну ділянку, згідно звернень орендарів, розглядає сесія Долинської міської ради за поданням спеціалістів виконавчого комітету та постійної планово-бюджетної та з питань торгівлі комісії міської ради.

     3.5.1. Для розгляду питання щодо зменшення орендної плати за земельну ділянку орендар надає:

- лист на ім’я міського голови з поясненням причини неможливості сплати встановленого розміру орендної плати;

- довідку з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов’язкових платежах до бюджету;

- баланс підприємства за попередній рік та поточний рік за відповідний звітний період, який настав на момент подачі заяви.

     3.5.2. Спеціалісти виконавчого комітету відповідно наданих документів готують проект рішення щодо встановлення орендної плати за земельну ділянку.

     3.5.3 Планово-бюджетна та з питань торгівлі комісія міської ради (далі комісія) розглядає проект рішення та подає його на розгляд сесії  міської ради. 

4. Порядок справляння орендної плати за землю

     4.1. Орендна плата за земельні ділянки справляється виключно у грошовій формі.

     4.2. Орендна плата вноситься Орендарем щомісячно на рахунок Долинської міської ради рівними частками за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

     4.3. За несвоєчасну сплату орендної плати розмір пені обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

     4.4. Внесення орендної плати на майбутній період оренди допускається на термін не більше одного року.

     4.5. Кошти від орендної плати за землю зараховуються до   загального  фонду міського бюджету.

Огляд преси


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання