вул. Соборності України 50, м.Долинська Кіровоградська обл. 28500
тел: 05(234) 2-08-34, 2-07- 49, e-mail: dolmiskrada@ukr.net

Навігація

Офіційні сайти

Про Програму економічного і соціального розвитку міста Долинська на 2013 рік

УКРАЇНА

ДОЛИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА

Долинського  району  кіровоградської  області

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 27 грудня 2012 року                                                                                №

м.Долинська 

Про Програму економічного і соціального

розвитку міста Долинська на 2013 рік

     Розглянувши  поданий  виконавчим  комітетом   міської  ради  проект  програми  економічного і соціального розвитку  міста  на  2013 рік ,  відповідно  до  пункту  22  статті  26  Закону  України  “ Про  місцеве  самоврядування  в Україні “

М І С Ь К А     Р А Д А  

 В И Р І Ш И Л А :

     1. Затвердити Програму  економічного і соціального  розвитку  міста Долинська  на  2013  рік ( додається ) .

     2. Цільові  програми 2013 року вважати  складовими  Програми  економічного і соціального  розвитку  м. Долинська   на 2013  рік.

     3. Виконавчому  комітету  міської  ради, керівникам  підприємств  і  організацій  міста  забезпечити   безумовне  виконання   основних  показників  Програми  економічного і соціального  розвитку міста Долинська  на  2013 рік, збільшення  надходжень  до  міського  бюджету,  підвищення  добробуту  населення,  вирішення  соціально – побутових  питань,   створення  умов  для  забезпечення  достатнього  рівня  стабільності  та  можливостей  відновлення  виробничих  галузей, підтримки  малого  та  середнього  бізнесу, створення сприятливих умов для залучення інвестицій.

     4. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійні  комісії  міської  ради .

 

Міський  голова                                                                                           С. Зеленокорінний

 

Додаток

до  рішення  міської ради

від 27 грудня 2012р №                                                                                                                      

ПОГОДЖЕНО

рішенням  виконкому міської ради

від _________ грудня   2012 року №

Програма  економічного і соціального розвитку

 міста  Долинська на 2013 рік 

Загальні  положення

     Програма економічного і соціального розвитку  міста Долинська  на 2013 рік (далі – Програма) розроблена з  врахуванням  обласної програми "Центральний регіон – 2015". Реалізація Програми буде здійснюватися шляхом забезпечення узгодженої діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, профспілок та роботодавців.

     Основні показники бюджетної політики на 2013 рік ґрунтуються на положеннях Програми економічних реформ на 2010-2014 роки  "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" , стратегії  економічного та соціального розвитку України  "Шляхом європейської інтеграції" на 2004-2015 роки", стратегії економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на  2013 - 2020 роки.

     Реалізація бюджетної політики спрямована на формування сприятливого макроекономічного середовища,  здійснення послідовних та ефективних заходів у податково-бюджетній сфері, забезпечення стабільності державних  фінансів,  високих  темпів  економічного зростання на основі проведення модернізації економіки держави та підвищення її  конкурентоспроможності, формування бюджету  на 2013 рік за принципом середньострокового бюджетного планування з чіткими фіскальними та видатковими орієнтирами.

1. Мета Програми: 

     Головною метою Програми економічного і соціального розвитку   міста  на 2013 рік є забезпечення   виконання   плану   надходжень  податків  і  зборів  до   міського  бюджету,  збільшення  надходжень  до  міського бюджету  за  рахунок   інвентаризації та  надання  в оренду  земельних  ділянок,  вирішення  соціально – побутових  питань, створення  умов  для  забезпечення  достатнього  рівня  стабільності  та  можливостей  відновлення  виробничих  галузей, підтримки  малого  та  середнього  бізнесу,   залучення   коштів  державного  бюджету  та  інвестицій   для зміцнення  матеріально - технічної  бази  підприємств комунальної власності,  створення  об’єднань  співвласників  багатоквартирних будинків, посилення соціальної захищеності  малозабезпечених  верств  населення, підвищення матеріального добробуту жителів міста.  

2. Пріоритетні напрямки Програми:          

     Створення умов для підтримки малого та середнього бізнесу, сприятливого інвестиційного клімату в  місті  за  рахунок   власних  фінансових, матеріальних, трудових та інших ресурсів, що включає:

     1. Створення умов для розвитку місцевих товаровиробників.

     2. Стабілізація діяльності житлово-комунального господарства:

     впровадження заходів по реалізації  міської Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства  м. Долинська на 2010-2014 роки шляхом:

     2.1 створення умов для організації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ( ремонт покрівель та ліфтів у житловому фонді, встановлення засобів обліку  водопостачання  та  теплової енергії)  сприяння залученню коштів з Державного бюджету, місцевих бюджетів та коштів інвесторів,  мешканців  багатоповерхових  будинків  на ремонт  покрівель та ліфтів житлового фонду міста Долинська

     2.2 реалізація інвестиційного енергозберігаючого проекту «Оптимізована енерго-  та  еколого- ефективна  схема  розвитку  системи  теплопостачання  у  м. Долинська.

     2.3 будівництво системи водопостачання із мереж водоканалу  (Лозуватського водозабору) на мікрорайони міста Долинська

     2.4  забезпечення населення міста послугами водопостачання,  водовідведення  та   теплопостачання;  

     2.5 проведення  реконструкції  мереж  водопостачання  низького  тиску  та    внутрішньої системи  водопостачання житлових  будинків мікрорайонів № 4,5 м.Долинська      

     2.6 залучення коштів із Державного бюджету, коштів місцевих бюджетів та коштів спонсорів для проведення ремонту комунальних доріг;

     2.7 утримання, проведення реконструкції та будівництва  нових  мереж  вуличного  освітлення міста.

     3. Благоустрій  міста.

     4. Утримання  дошкільних  навчальних  закладів  освіти.

    5.Утримання  клубів та  проведення культурно-масових і  спортивних заходів у  місті.

Перелік інвестиційних  проектів, реалізація  яких  передбачається у 2013році (додаток 1)

 В бюджетно-податковій сфері

     I. Недопущення скорочення бази оподаткування, реалізація заходів  по детінізації: 

     1. Легалізація робочих місць та заробітної плати в «тіньовому» бізнесі.

     2. Перегляд договорів оренди земель державної власності з метою збільшення орендної плати згідно чинного законодавства.

     3. Продовження роботи по перегляду договорів оренди земельних ділянок (паїв) з землекористувачами з метою збільшення орендної плати.

     4. Проведення  інвентаризації та надання  в оренду  земельних  ділянок;

     5. Посилення  претензійної  роботи  та  зменшення  термінів   оформлення  договорів  оренди  земельних  ділянок ;

     6. Оздоровлення фінансового стану   підприємств  міста , створення умов для зменшення збиткової роботи підприємств житлово-комунального господарства  за рахунок реалізації енергозберігаючих заходів, системного моніторингу споживання електроенергії, тепла, води; перегляду діючих тарифів, зменшення  суми заборгованості  за  надані  житлово - комунальні  послуги за  попередні  періоди .

     7. Підвищення розміру мінімальної заробітної плати та впорядкування системи оплати праці в бюджетній сфері на основі Єдиної тарифної сітки сприятиме підвищенню рівня доходів населення

     II  Створення умов для розвитку  малого  та середнього бізнесу:

     1. Опрацювання питання щодо здійснення дозвільних процедур, які впливають на діяльність підприємств переробної, будівельної галузей та розгляд розпорядчих документів щодо їх спрощення або скасування.

     2. Створення  сприятливих  умов  для  самозайнятості  населення  та  розвитку підприємницької  діяльності

В соціальній сфері

     Головною метою Програми є соціальний захист найменш захищених категорій населення міста, зокрема, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; ветеранів війни та праці, осіб похилого віку, малозабезпечених сімей та людей з обмеженими можливостями, підтримка громадської організації інвалідів “Товариш” та УТОГ (Українське товариство глухих); надання матеріальної допомоги громадянам по особистих зверненнях, які опинилися в складних життєвих обставинах; на поховання непрацюючих на  день смерті; надання допомоги населенню в оформленні відповідних документів на різні види державних соціальних допомог, пільг, субсидій. 

3. Основні завдання Програми

     Виконання міських цільових програм як складових Програми економічного і соціального  розвитку, стабілізація діяльності житлово-комунального господарства:

     сприяння залученню коштів із Державного бюджету та коштів місцевих бюджетів для проведення ремонту  майна  комунальної  власності, реконструкції  мереж водо- та  теплопостачання, капітального та поточного ремонту комунальних доріг, мереж вуличного освітлення;

     створення умов для організації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.

І. Реформування житлово-комунального господарства:

1. Проблемні питання

     Житлово-комунальне господарство  міста    –  важлива сфера обслуговування населення та підприємств, яка надає послуги з  централізованого водопостачання, водовідведення, теплопостачання,  експлуатації утримання  та ремонту житла, благоустрою міста

     1) головні проблеми:

   -  значна зношеність основних фондів підприємств житлово-комунального

господарства;

   -  недостатня конкуренція  на ринку послуг з управління та утримання будинків, споруд та прибудинкових територій;

   -  складний фінансовий стан підприємств (збитковість, наявність значної дебіторської та кредиторської заборгованості);

   - недостатність  фінансових  ресурсів  для  забезпечення якісною питною водою мешканців  міста

2. Мета програми

     Метою програми є здійснення заходів щодо стабільного та надійного забезпечення потреб населення та закладів соціальної сфери якісними житлово-комунальними послугами на основі поетапного реформування галузі;

3. Основні завдання:

     Залучення коштів з  міського, Державного бюджету та коштів інвесторів:

     на проведення капітального ремонту покрівель багатоквартирних  житлових будинків:

     на підвищення теплозахисних властивостей  багатоповерхових житлових будинків за рахунок термомодернізації;

     на заміну та ремонт ліфтів у багатоквартирних житлових будинках,  технічне їх обстеження та випробування;

     на виготовлення  проектно-кошторисної  документації на реконструкцію  мереж газопостачання  будинків чеського варіанту та  проведення  робіт по їх реконструкції.

     Забезпечення ефективності тарифної політики в галузі житлово-комунального господарства. Підвищення ефективності використання енергетичних та матеріальних ресурсів. Прозорість у прийнятті рішень щодо реформування житлово-комунального господарства, розвитку комунальних послуг та становлення тарифів на них, залучення громадськості для проведення цих заходів.

     Утримання  в належному стані  будинків,  споруд  та  прибудинкової  території.       

     Створення ОСББ в багатоквартирних житлових будинках міста.

     Зміцнення бази комунального господарства міста : оновлення  автомобільного  парку, в  тому  числі     придбання  автомобіля  для  підвезення води , бульдозера   для  проведення  робіт по  захороненню  сміття  на  сміттєзвалищі , екскаватора для   виконання   ремонтно-відновлюваних  робіт  на  інженерних  мережах  міста   та  утримання  доріг  в осінньо-зимовий період.

     Встановлення   за  рахунок  кооперування  коштів  населення  та  міської  ради теплових  та  водяних лічильників  на  будинках   нового  мікрорайону.

     Подальше  впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів;

     облаштування та утримання  сміттєзвалища відповідно до вимог законодавства України;

     Доступність житлово-комунальних послуг для громадян з низьким рівнем доходів, адресний соціальний захист населення в оплаті послуг.

     Забезпечення   своєчасної  оплати  споживачами за  отримані  комунальні  послуги.

4. Ресурсне забезпечення:

     Реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, власних надходжень підприємств  комунальної  власності  міста,  коштів  власників  багатоквартирних  будинків.

5. Кількісні критерії виконання програми:

     Для  виконання Програми необхідні кошти:

     - на  проведення  капітальних  ремонтів  покрівель будинків  по   вулиці Інтернаціональна, 14 ( 1-й під’їзд), 16, 18 , вул.Нова, 58, 70, 86,  88, 96, 98, 100   необхідно  - 670.0 тис. грн.

     - на модернізацію, заміну та ремонт ліфтів у багатоквартирних житлових будинках по вул. Новій.  №  54 ( 2 під’їзд ),» 48 ( 4 під’їзд ),58( 2 під’їзд ),66( 2 під’їзд ), Щорса7  ( 1 та 2  під’їзди)  реконструкцію ліфта по  вул.,Радянська,155 (2 під’їзд ), капітальний  ремонт 12  ліфтів, експертне  обстеження та  отримання  висновку на  подальшу  експлуатацію  ( 22  ліфти) необхідно кошти з державного та співфінансування з місцевого бюджету  в сумі  2062,5тис.грн. (у зв’язку  з  невиконанням   робіт  по  заміні  ліфтів  у 2012 році  на  суму  1890,4 тис.грн. )

     - на заміну газових стояків у багатоквартирних житлових будинках 5- мікрорайону(чеський варіант), потреба в фінансуванні  складає 4008,0 тис. грн , в  тому  числі  на виготовлення проектно-кошторисної документації на 12 будинків    90 тис.грн.

     - потреба  у  фінансуванні  робіт  по  реконструкції газопостачання  на  2013 рік складає 424,0тис. грн в т.ч на виконання робіт по реконструкції  мереж газопостачання   будинку по вул. Новій № 90 - 334,0 тис.грн.  та  на  виготовлення  проектно-кошторисної документації на 12 будинків  - 90 тис.грн. за  рахунок  кооперування  коштів  державного, міського  бюджетів та коштів мешканців   багатоповерхових будинків

     Провести  організаційну  роботу:

     -  по завершенню  реформування дільниці по обслуговуванню мереж водопостачання низького тиску та будинкових мереж водопостачання  для безперебійного  забезпечення   водою населення та інших споживачів;

     - по   встановленню  будинкових та квартирних лічильників обліку питної води;

     - по ліквідації  втрат  води в  мережах;

     - поетапно,  за рахунок ТОВ « Долинські об’єднані мережі» здійснити відновлення опалення під’їздів багатоквартирних житлових будинків мікрорайонів;

     - по забезпеченню підвезення згідно графіка питної води в приватний сектор міста ( в місця підтоплення ґрунтовими водами)  та на вулиці, на яких  ТОВ «Долинський міськводоканал»  буде тимчасово припинено  подачу води (зв’язку зремонтом)                                   

ІІ. Благоустрій міста 

1. Проблемні питання

     Недостатність  фінансування   на  виконання робіт  по  благоустрою  міста, збільшення парку  спеціальних  автомобілів  для  виконання  робіт  по благоустрою  міста.

2. Мета  програми

     Належне  утримання   території  міської  ради,  зменшення  кількості  стихійних   звалищ  сміття за  рахунок   збільшення    послуг  по  вивезенню  сміття  з  приватного  сектору  міста.

3. Основні  напрямки та завдання 

     Спрямування зусиль населення міста, керівників підприємств, установ та організацій міста на покращення стану благоустрою. Співпраця з структурними підрозділами райдержадміністрації, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності в питаннях благоустрою – одна із складових успіху.

     Необхідно здійснити заходи по озелененню міста, відновленню  та утриманню  мереж  вуличного  освітлення, ремонту та утриманню культурної спадщини, впорядкуванню тротуарного покриття центральної частини міста, ремонту зупинок для очікування пасажирського транспорту та паркування транспортних засобів,  природоохоронні заходи, роботи по знищенню бур’янів, ремонту  та  утриманню  дитячих  майданчиків, відновленню  та утриманню  мереж  вуличного  освітлення,   утриманню  та благоустрою кладовищ.

4. Ресурсне забезпечення:

     Реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів  міського  бюджету, власних надходжень підприємств  комунальної  власності  міста, коштів установ та організацій міста,  державних  коштів  на  фінансування  громадських робіт через  центр  зайнятості,  коштів підприємців та  населення   міста.

5. Кількісні критерії виконання програми: 

     Загальна потреба у фінансуванні Програми  на 2013 рік складає  -  949,2  тис.грн.

     - прибирання та санітарна очистка міста  –  99,0 тис.грн;

     - вивезення сміття та ліквідація несанкціонованих, стихійних сміттєзвалищ  99,0 тис.грн;

     - озеленення міста та боротьба з бур’янами – 20,0 тис.грн;

     - утримання дитячих майданчиків в належному стані – 5,0 тис.грн.;

     - освітлення міста (Програма  зовнішнього освітлення міста на 2013рік-  793,2 тис.грн) ;

     - ремонт зупинок для очікування пасажирського транспорту – 20,0 тис.грн;

     - утримання та благоустрій кладовищ – 60,0 тис.грн.

ІІІ. Будівництво, ремонт та утримання  доріг на  території    міської ради

1. Проблемні питання

    Значна зношеність   покриття  доріг  міста,   несвоєчасне  проведення  їх поточного  та  капітального  ремонту  та  недостатність  коштів  міського  бюджету.

2. Мета  програми

     Основною метою Програми є  забезпечення  належного  утримання   та  експлуатації  доріг, покращення стану дорожнього покриття доріг міста, забезпечення безпеки руху транспорту та пішоходів, раціональне використання та відтворення дорожнього покриття в м. Долинська .

3. Основні завдання :

     забезпечення виконання програми «Центральний регіон  –  2015»  щодо  розвитку дорожньої інфраструктури;

     поліпшення технічного стану автомобільних доріг міста  шляхом  забезпечення реконструкції  капітального та поточного ремонтів,

     експлуатаційного утримання автомобільних доріг  міста .

4. Ресурсне забезпечення

     Реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, власних надходжень підприємств.

5. Кількісні критерії виконання програми

     Загальна  потреба  на проведення  поточних  та  капітальних  ремонтів  доріг  міста  складає   2391,03 тис.грн . 

     Програма передбачає виконання ремонтних робіт на вулицях міста, виконання робіт по утриманню доріг в належному стані, встановлення і ремонт (оновлення) дорожніх знаків.  за  рахунок  міського бюджету та   державного бюджету .

     Загальна потреба у фінансуванні програми  на рік складає 2293.8 тис. грн .

     Враховуючи можливості міського бюджету, першочергово необхідно передбачити кошти на:

     - поточний  ремонт дорожнього  покриття  по вулицях Войкова , Макаренка, Матросова, 40- річчя Жовтня,Сичова та провулків Кірова, Войкова, Транспортного, Вокзального, Енгельса,Пархоменка дороги  на с. Більшовик

ІV. Водозабезпечення міста Долинська на 2013 рік

1. Проблемні питання

     З 2011 року водопостачання мікрорайонів міста здійснюється  КП «Координаційний центр по обслуговуванню населення» від розподільчої рамки біля магазину «Спорттовари» по пров. Транспортному до квартир споживачів.

     До  розподільчої рамки вода надходить по мережах ДП «КГЗКОР»  від водосховища «Карачуни» м. Кривий Ріг . Але,  в зв’язку з великою  протяжністю водопроводу від ДП «КГЗКОР»  до  міста та  понаднормовим  вмістом  заліза в  воді, виникає  потреба будівництва  альтернативного  джерела  водопостачання  міста.

     Одним з варіантів вирішення проблеми може бути підключення  водопостачання  м. Долинська до групового водопроводу Долинського району, яке планується здійснювати з Лозоватського водозабору.

     Забезпечення водою приватного сектора міста здійснює ТОВ «Долинський міськводоканал»

     Вулиці міста, на яких відсутнє централізоване водопостачання, забезпечуються  привозною питною водою, що розвозиться КП «Координаційний центр по обслуговуванню населення» згідно графіка.

     Жителі будинків по  вул. Макаренка  та  пров. Котовського  забезпечуються  водою від  мереж Долинського заводу залізобетонних  виробів.

2. Основні завдання

     Забезпечення  населення  міста  якісною  питною  водою  в  достатній  кількості,  зменшення  втрат  води.

     Забезпечення  якісної  роботи  створеної дільниці по обслуговуванню мереж водопостачання  низького  тиску та будинкових мереж водопостачання колишніх абонентів ДП «Дирекція КГЗКОР» .

     Встановлення будинкових та квартирних засобів обліку питної води.

     Забезпечити підвезення, згідно графіка, питної води в приватний сектор міста (в місця підтоплення ґрунтовими водами)  та на вулиці, на яких  ТОВ «Долинський міськводоканал» тимчасово припинено подачу води.

     Відшукати можливості  подачі питної води із мереж водоканалу у західну та північну частини міста.

     Спільно з ТОВ «Долинський міський водоканал» вивчити питання щодо забезпечення населення водою у випадках порушення  функціонування централізованих систем водопостачання  від  мереж  КГЗКОРУ  (аварійні ситуації)  та  залучення  інвестицій і  державних  коштів  на   будівництво   альтернативного водогону   від   Лозоватського водозабору.

    Встановлення економічно обґрунтованих тарифів на водопостачання,  водовідведення  та  опрацювання  питання  щодо звернення  до  Кабінету Міністрів України  про  встановлення   вартості   водопостачання  та  водовідведення    для  ДП  « Дирекція  КГЗКОР»  в  межах  середньої  по Україні , або  Кіровоградській  області.

3. Ресурсне забезпечення  

     Реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів  державного бюджету, місцевих бюджетів, інвестицій,власних надходжень підприємств  та  населення  міста.

4. Кількісні критерії виконання програми

     Загальна потреба у фінансуванні Програми  на рік  складає 17 981,469 тис., грн., в тому числі за рахунок державного бюджету 15 842 367 тис. грн.,  тис. грн., міського бюджету 1587,1тис.грн. за рахунок інвестицій 552,0 тис. грн.

V. Зовнішнє  освітлення  м. Долинська

1.Проблемні питання

     Недостатність  коштів  міського  бюджету на будівництво, своєчасне  проведення  поточного  та  капітального  ремонту    мереж   вуличного  освітлення, відсутність  матеріальної  бази .

2. Основні завдання

     Забезпечення освітлення  вулиць  міста  в  вечірній  та  нічний час.

     Виконання робіт по реконструкції  мереж освітлення,  точок  освітлення, заміна  ламп   на енергозберігаючі, заміна  відбивачів світла ліхтарів, встановлення  багатотарифних  лічильників  обліку ел.енергії, проведення повного технічного обстеження автовишки та проведення капітального ремонту автовишки.

3. Ресурсне забезпечення

     Реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів  державного бюджету, місцевих бюджетів, власних надходжень підприємств, установ та організацій міста, фізичних осіб - підприємців.  

4. Кількісні критерії виконання Програми

     Загальна потреба у фінансуванні Програми складає 793,0 тис грн.

     На виконання  Програми  в 2013 році  по  можливості    в міському бюджеті першочергово передбачити кошти  на

- утримання  освітлення вуличної мережі  – 38,0тис.грн.

- оплату за електроенергію 53,0тис. грн.

- капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в м.Долинська  -  97,0тис. грн.

- будівництво тротуарного освітлення по  провулку Транспортному від південного переїзду до вул. Чкалова - 125,0тис.грн.. ( загальна  вартість  будівництва 250,0 тис. грн ) 

VІ. Проведення земельної реформи 

1. Проблемні питання

     Відсутність  інвентаризації  земель, розмежування земель комунальної, державної  та приватної  власності. Прострочений  термін  дії  грошової  оцінки земель.

     Незабезпеченість у повному обсязі фінансування робіт, визначених програмою розвитку земельних відносин.

     Недостатнє здійснення природоохоронних та агротехнічних заходів у землекористуванні.

     Недостатній рівень розвитку ринкових відносин у земельній сфері.

2. Основні завдання

     Раціональне та ефективне використання землі, гарантування права власності на землю, удосконалення земельних відносин:

     - проведення робіт із укладання та переукладання договорів оренди земель сільськогосподарського призначення з метою встановлення розміру ставок орендної плати відповідно до чинного законодавства (у межах 3-12 % від нормативно-грошової оцінки землі);

     - інформаційне забезпечення власників земельних ділянок (паїв) та суб’єктів  господарювання про підвищення вимог до укладання договорів оренди землі та їх державної реєстрації;

     - проведення аукціонів з продажу права оренди та права власності на землю для запровадження бізнес-проектів;

     - виготовлення проектів землеустрою з розмежування земель права державної та комунальної власності;

     - поліпшення земель шляхом рекультивації порушених земель,

     - здійснення контролю за станом дотримання вимог земельного законодавства

     - зменшення  строків  виготовлення  документів  на  землю

 3. Ресурсне забезпечення:

     Реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів державного та місцевих бюджетів, коштів землевласників і землекористувачів зацікавлених у розробці землевпорядної та землеоціночної документації;

Кількісні критерії виконання програми  

     Потреба у фінансуванні на 2013 рік складає 774,46 тис. грн.   в т.ч в першу чергу на поновлення грошової оцінки в м. Долинська  в сумі 150,0 тис. грн.;

VІІ. Програми охорони культурної спадщини

1. Проблемні питання

     Недостатність бюджетних коштів на утримання пам’яток культурної спадщини  в  належному  вигляді.

2. Основні завдання

     Збереження  пам’яток культурної спадщини, розташованих на території Долинської міської ради, та використання їх з метою патріотичного виховання та відродження духовності українського народу.

     Продовження робіт  по  реконструкції   Меморіального  Парку  Слави

3. Ресурсне забезпечення

     Фінансування Програми  охорони  культурної  спадщини здійснити за рахунок коштів  міського бюджету, спонсорської та благодійної допомоги,

4. Кількісні критерії виконання програми

     Загальна потреба у фінансуванні Програми на 2013 рік складає  87,0 тис. грн.

     Враховуючи можливості міського бюджету  на фінансування Програми у 2013 році,  в  першу  чергу передбачити кошти   в  сумі 20 тис.грн. на підготовку пам’яток історії до святкування 21 річниці незалежності України  ,  продовження роботи  по  благоустрою території Меморіального парку Слави - 30 тис.грн., завершити роботи по реконструкції  водонапірної башти, яка є символом  міста, згідно затвердженої  проектно-кошторисної документації – 50,0 тис. грн.                           

VIII. Розвиток  культури та фізичного виховання      

     Програма передбачає комплекс різноманітних заходів по  збереженню та розвитку  міського клубу та клубу села Більшовик; проведенню культурно-масових  та спортивних заходів  у місті.

1. Проблемні питання:

     Низький рівень охоплення громадян фізичною культурою і масовим  спортом та недостатньо налагоджена система матеріально-технічного та кадрового забезпечення

2. Метою програми

     Є створення та забезпечення умов для залучення широких верств населення до масового спорту, як важливої складової здорового способу життя, зміцнення здоров’я нації та розвитку спорту вищих досягнень

3. Основні завдання

     - забезпечення виконання програми «Центральний регіон  –  2015»  щодо розвитку галузі культури  фізичного виховання ;

     - збільшення охоплення громадян фізичною культурою і масовим спортом

     - забезпечення функціонування фізкультурно-оздоровчих клубів

     - проведення різноманітних фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів, конкурсів, фестивалів, спортивних свят у місцях масового відпочинку населення  міста ;

     - проведення  культурно -  масових  заходів  до державних  та  інших  свят

     - забезпечення позитивного впливу на стійкий розвиток суспільства, сприяння духовному і фізичному розвитку молоді, виховання у неї почуття громадянської свідомості, утвердження загальнолюдських цінностей;

     - створення умов для оптимальної рухової активності кожної особистості, досягнення нею достатньої фізичної та функціональної підготовленості, сприяння духовному і соціальному благополуччю, підвищенню рівня здоров’я, здійсненню профілактики різних захворювань і фізичної реабілітації;

     - виховання у населення міста відповідних мотиваційних та поведінкових характеристик, активної соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя;

     - розвиток спорту вищих досягнень для задоволення видовищних та розважально-емоційних запитів населення, ствердження національної ідентифікації та гордості співгромадян, посилення авторитету Долинчан у всеукраїнському та світовому спортивному русі.

4. Ресурсне забезпечення:

     Реалізація  основних завдань  програми здійснюватимуться  за  рахунок  коштів міського ,  районного  бюджетів   та  інших джерел, не заборонених чинним законодавством;

 5. кількісні та якісні критерії виконання програми:

     Загальна потреба у фінансуванні Програми на 2013 рік складає  152,0 тис. грн.,  в  тому  числі :

     - на утримання клубних  закладів - 100,0 тис. грн..

     - на проведення спортивних  заходів 12,0 тис. грн.

     - на проведення  культурно -  масових  заходів  40,0 тис. грн.

ІХ. «Шкільний автобус» та пасажироперевезення  по  місту.

 1. Проблемні питання

     Відсутність конкуренції у  наданні даних послуг по причині збитковості послуг  по  перевезенню пасажирів по місту.                                 

 2. Основні завдання

     Забезпечення надання якісних послуг по перевезенню пасажирів по місту у ранкові та вечірні години, та перевезенню  дітей на навчання з с. Більшовик до ЗОШ № 1 і додому.

3. Ресурсне забезпечення

     Реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів  міського бюджету, коштів  населення  міста

4. Кількісні критерії виконання програми

     Перевезення  пасажирів  за маршрутом: вулиця Будьонного, вул. Войкова через північний переїзд по вул., Радянська, пров. Кірова, вул. Жовтнева, вул. Леніна, вул. Нова, Щорса, до центральної  районної лікарні, птахокомбінат  у робочі дні, з  7 години  ранку, у  зворотному  напрямку  з 17  години  вечора . У вихідні дні за  таким маршрутом  з 7 години  ранку, у  зворотному – о 12  годині  дня  із  додатковою  зупинкою  біля  ринку райспоживтовариства.

     Перевезення дітей із села Більшовик до Долинської ЗОШ №1  і додому на виконання Закону України «Про освіту».

     Загальна потреба у фінансуванні Програми -  90,0 тис.грн.,  в  тому  числі,  на «Шкільний  автобус»  - 50,0 тис.грн., на  перевезення  пасажирів  по  місту -  40,0 тис.  грн. 

Х. Підтримка підприємництва і торгівлі 

     Галузь торгівлі має важливе  значення у соціально-економічному розвитку міста.

1. Проблемні питання

     Недостатній рівень присутності на споживчому ринку товарів місцевого виробництва.

- прояви необґрунтованих цінових коливань на окремі  види споживчих товарів.

-  наявність випадків недотримання  вимог законодавчих і нормативно-правових актів України щодо розміщення і функціонування об’єктів торгівлі, розміщення  зовнішньої та внутрішньої реклами  у   підприємствах торгівлі, правил торговельного обслуговування населення та захисту прав споживачів;

- неналежний  технічний стан та  зовнішній вигляд об'єктів поза магазинної торгівлі;

- неналежний  рівень обслуговування населення на ринках, в об’єктах дрібно-роздрібної торгівлі;

- розповсюдження товарів, які не відповідають вимогам технічних регламентів та нормативних документів щодо їх безпеки і якості;

- існування проявів стихійної торгівлі (у невстановлених місцях, без  наявності дозвільних документів тощо);

2. Основні завдання:

     Сприяння задоволенню потреб населення міста  у товарах та послугах належної якості та за доступними цінами, розширенню  присутності товарів місцевого виробництва: 

- забезпечення реалізації в області проекту "Купуй своє, купуй Кіровоградське";

- залучення підприємств торгівлі до участі у сільськогосподарських ярмарках, презентаціях товарів місцевих виробників;

- сприяння розвитку фірмової торговельної мережі підприємств-товаровиробників.

- реалізація заходів обласної програми захисту прав споживачів;.

- забезпечення належного ветеринарного і санітарно-епідеміологічного контролю за умовами реалізації сільськогосподарської продукції та контроль за її відповідністю вимогам стандартів;

- впровадження правових і економічних засад під час  формування цін і тарифів на товари, роботи та послуги, які підлягають регулюванню;

- забезпечення дотримання засад державної регуляторної політики під час підготовки нормативно-правових документів  з питань ціноутворення;

- здійснення моніторингу цін на соціально важливі товари і послуги.

3. Ресурсне забезпечення

     Реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів підприємств торгівлі, інвесторів, населення, банківських кредитів, та  міського  бюджету.

4. Кількісні та якісні критерії виконання програми.

     З метою забезпечення населення міста необхідними  товарами народного  споживання  та послугами в 2013 році планується:

у сфері  торгівлі: 

     - відкрити: магазини самообслуговування  по продажу  непродовольчих товарів, торговельні павільйони по продажу продовольчих товарів у периферійних  зонах міста,  загальною площею 500  кв.м.;

     - аптечний пункт у західній частині міста;

     - організувати в місті ярмарки:  „Городник- 2013”, „Шкільний базар”  та «Осінній сад»;

     - в межах чинного законодавства  здійснювати контроль за якістю продуктів харчування, що реалізуються в магазинах  міста, достовірністю відпуску товарів на ваговимірювальних приладах в магазинах та на ринках  міста, не допускати неорганізованої  та несанкціонованої  торгівлі ;    

     - організувати державну повірку  та  клеймування ваговимірювальних  приладів в продовольчих  магазинах , торговельних павільйонах  та ринках міста;

     - співпрацювати з  контролюючими органами по проведенню дієвих заходів направлених на легалізацію робочих місць, створених у “тіньовому” бізнесі.

У сфері  послуг :

     - створювати суб’єктам підприємницької  діяльності різних  форм  власності  сприятливі  умови для розвитку організованого ринку послуг та  розширення їх асортименту;

     - сприяти зниженню цін на  послуги,  завдяки  розвитку конкурентних  видів  послуг, що надаються підприємствами міста;

     - працювати  із  суб’єктами підприємницької  діяльності різних форм власності по залученню їх до відкриття : автомобільного діагностичного центру,  автомобільного  газозаправочного  пункту,   залу комп’ютерних  ігор,

     Реалізація даної програми потребує фінансового забезпечення на суму  10,0 тис. грн.

ХІ . Розвиток місцевого самоврядування.

1. Проблемні питання.

     Невідповідність матеріально-технічного забезпечення, оснащеності інформаційними технологіями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування сучасному рівню науки і техніки, передовому світовому досвіду.                             

2. Основні завдання

     Створення умов для забезпечення надання місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування управлінських послуг на належному рівні.

     Забезпечення формування кадрового резерву на заміщення вакантних посад державних службовців з урахуванням ділових якостей та рівня професійної підготовки претендентів.

     Забезпечення розширення надання інформаційних та адміністративних інтерактивних послуг через: веб-сайти місцевих органів самоврядування та виконавчої влади, звернення до державних органів в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису;

3. Кількісні та якісні показники виконання програми

     Приймати  активну  участь  у  роботі обласної регіональної ради та  всеукраїнської  асоціацій міст України. Переймати  передовий  досвід   та  приймати  активну  участь  у обговоренні  проектів  законодавчих  актів що стосуються роботи органів  місцевого  самоврядування.

     Потреба в коштах на реалізацію вказаної Програми на 2013  рік  складає 16.5 тис. грн  :

- внески до Добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування  "Асоціація  міст  України  та  громад" - 6.0 тис.грн.            

- робота з виборним активом - 1.5 тис.грн.

- виплата премії почесному громадянинові  - 1.2  тис.грн.

- підписка газет головам вуличних та будинкових комітетів - 8.0 тис.грн.

ХІІ. Військово-патріотичне виховання молоді, допризовної підготовки,

приписки юнаків, призову та заходів підготовки до особливого періоду

на території міської ради.

1. Мета програми

- всебічне забезпечення заходів допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді на основі українських національно – історичних традицій;

- удосконалення якості підготовки та накопичення військово-навчальних людських ресурсів, які підлягають призову на військову службу;

- підвищення якості підготовки призовників до вступу в військові ліцеї, вищі військові навчальні заклади та вищі навчальні заклади, які мають військово-навчальні підрозділи;

- покращення стану проведення призовної кампанії на базі Долинсько-Новгородківського об’єднаного міського військового комісаріату.

2. Основні завдання та заходи програми та результативні показники.

- готовність до виконання громадянами міста конституційного обов’язку щодо Захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, відбуття військової служби відповідно до закону шляхом проведення наступних заходів:

- проведення інформаційної  роз’яснювальної роботи серед молоді щодо необхідності виконання свого обов’язку, передбаченого Конституцією України, виховання національної свідомості на героїчно патріотичних традиціях минулого України, формування свідомості юнаків щодо необхідності захисту держави;

- здійснення контролю за проведенням і результатами допризовної підготовки юнаків у навчальних закладах міста;

- організація попереднього відбору кандидатів для направлення у військові ліцеї, вищі військово-навчальні заклади.

3. Напрямки реалізації 

- військово-патріотичне виховання молоді та підготовка юнаків до служби в Збройних Силах України ;

- організація приписки громадян міста до призовної дільниці Долинсько-Новгородківського ОМВК.

- проведення диспансеризації юнаків на базі призовної дільниці Долинсько-Новгородківського ОМВК.

- лікувально-оздоровча робота в навчальних закладах міста та на стаціонарній медичній базі Кіровоградського ТРМО.

- культурно – виховні заходи.

- допризовна підготовка юнаків в загальноосвітніх закладах міста.

- організація призову громадян на строкову військову службу.

4. Ресурсне забезпечення:

     Реалізація  основних завдань  програми здійснюватиметься  за  рахунок  коштів міського,  районного  бюджетів   та  інших джерел, не заборонених чинним законодавством;

5. Фінансове забезпечення.


     Потреба в коштах  на  реалізацію  вказаної  Програми на 2013  рік  складає 1,5тис. грн

ХІІІ. ЗАХИСТ ЖИТТЯ, ЗДОРОВ’Я ЧЕСТІ І ГІДНОСТІ ЛЮДИНИ

     Статтею 3 Конституції України визначено, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

1. Головні проблеми:

     ускладнення криміногенної ситуації, у тому числі серед неповнолітніх; наявність антисоціальних проявів у суспільстві;  вживання  неповнолітніми  алкоголю  та  тютюнових виробів

2. Основні завдання:

     метою програми є  мінімізація злочинного впливу на дітей та молодь, зменшення кримінального тиску на  суспільно-економічні відносини;

- виявлення дітей, які вчиняють протиправні дії або втягнені у злочинну діяльність дорослими особами, та проведення з ними виховної роботи з метою запобігання пияцтву, наркоманії і безпритульності та бездоглядності, алкоголізму  та тютюнопаління;

- проведення профілактичної роботи з неблагополучними сім’ями, забезпечення систематичного обстеження умов проживання та виховання у них дітей;

- здійснення належного контролю за дотриманням  культурно-розважальними закладами, ігровими залами, комп’ютерними клубами нормативно-правових актів щодо відвідування їх дітьми, заборони продажу  алкогольних  напоїв,  тютюнових  виробів,  розповсюдження наркотиків, пропаганди проституції, насилля та жорстокості;

- створення  громадських формувань  з метою залучення громадян до охорони громадського порядку;

- організація навчально-роз’яснювальної роботи та формування свідомого ставлення громадян до дотримання правил безпеки дорожнього руху;

- вжиття заходів щодо вдосконалення системи допуску перевізників до виконання пасажирських перевезень, виконання ними рейсів з метою забезпечення безпеки пасажирів;

- влаштування системи відеоспостереження у місті Долинська  шляхом встановлення камер спостереження у межах міста (площа 50–ти річчя Жовтня, перехрестя вулиць Радянська – Леніна, парки Слави та Залізничників, і т.д.) та обладнання пульту управління Системою.

- надання  субвенції  районному  бюджету  на  проведення  капітального  ремонту приміщення  стоматології.

3. Ресурсне забезпечення:

     Реалізація основних  завдань програми буде здійснюватись із залученням   коштів державного і місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ і організацій, інших джерел, незаборонених чинним законодавством;

4. Якісні критерії виконання програми:

     Зменшення рівня злочинності в місті,перешкоджання поширенню тютюнопаління, наркоманії, пияцтва та алкоголізму,забезпечення безпеки дорожнього руху. 

ХІV. Соціальний  захист  населення міста.

1. Проблемні питання

     Збільшення  кількості  населення, яке  потребує  соціального  захисту.

     Проблеми в  працевлаштуванні молоді, яка немає практичного досвіду роботи, наявність нелегальної трудової міграції.

     Недостатній рівень матеріального добробуту значної частини громадян, поширення негативних проявів у молодіжному середовищі;

2. Основні завдання

     Забезпечення соціального захисту найменш захищених категорій населення міста, зокрема, дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, ветеранів  війни та праці, підтримка громадських організацій «Товариш» та УТОГ, надання допомоги на поховання непрацюючих.

     Реалізація заходів по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціальної інфраструктури.

     Створення умов для патріотичного виховання молоді, пропаганда здорового способу життя, запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі шляхом залучення до участі у всеукраїнських і регіональних інформаційно-просвітницьких та мистецьких акціях і заходах.

     Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості дітей та молоді у вільний від навчання час.

     Забезпечення дітей дошкільних  навчальних  закладів  додатковим  харчуванням  в  літній оздоровчий період .

     Сприяння реалізації права дитини на виховання в сім’ї, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка, піклування, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї).

3. Ресурсне забезпечення

     Реалізація основних завдань буде здійснюватись за рахунок коштів міського бюджету із  залученням  коштів  спонсорів.

     Реалізація програми з міського  бюджету потребує виділення коштів  в  сумі 90,0 тис. грн.  на   надання   матеріальної  допомоги  дітям  сиротам,  відшкодування  вартості   поховання  безрідних,  надання  допомоги  по  зверненнях  громадян,  допомоги на  поховання   громадян  не пенсійного віку  і  ніде  не  працюючих ,   надання допомоги  у проведенні  ремонтних   робіт  житлових  будинків учасників  та  інвалідів Великої вітчизняної  війни 

4. Ринок  праці

     Стабілізація ситуації на ринку праці та забезпечення соціального захисту населення міста:

- сприяти здійсненню районним  центром  зайнятості заходів щодо:      

- залучення безробітних до оплачуваних громадських робіт в  місті,

- працевлаштування на новостворені та вільні робочі місця.    

ХV. Освіта

1. Проблемні питання

     Недостатність  коштів  на  утримання  дошкільних  навчальних  закладів  згідно  розрахункової  формули  трансфертів   органам  місцевого  самоврядування.                                              

2. Основні  завдання

     В  галузі  дошкільного  виховання  є утримання  чотирьох  дошкільних  навчальних закладів та  максимальне  охоплення дошкільною  освітою  дітей  ясельного  та  дошкільного  віку  за  рахунок    коштів  міської  ради   та  дотації  з  районного  бюджету.

     В  зв’язку  з  браком   бюджетних  коштів,  всі  витрати  на  утримання  дошкільних навчальних  закладів    зведені  до  мінімуму і  передбачають  в  основному   фінансування  захищених статей  бюджету  .

     Матеріальна   база дошкільних  навчальних закладів потребує оновлення, та ремонту. Протягом багатьох років в дошкільних  навчальних закладах №4 «Казка» та №5 «Ружечка»  не   працюють  басейни.  

     З  метою  вдосконалення  системи  кадрового  відбору,  реалізації  завдань  підготовки , перепідготовки   та  підвищення  кваліфікації  державних  службовців  міської  ради, працівників  дошкільних  навчальних  закладів  та  житлово – комунального  господарства, необхідно  передбачити    періодичність  підвищення  кваліфікації   працюючих   не  рідше  одного  разу  на  5  років,  а  для  вперше  призначених  на  посади -  протягом  першого  року  їх  роботи.

     Потребує вирішення питання    про  добудову  дошкільного навчального  закладу по вулиці Щорса  на 320 місць.

     Для повноцінного функціонування  дошкільних  навчальних  закладів  міста необхідні  кошти  в  сумі  близько 9 мл.грн .

У 2013 році планується:

- забезпечити збереження і раціональне використання майна  дошкільних  навчальних  закладів:

- проведення  капітального  ремонту  покрівель ДНЗ №»3 « Колобок»  та № 4 « Казка»;

- проведення  капітального  ремонту  покрівлі  або  завершення  реконструкції  покрівлі  в  ДНЗ № 5 «Ружечка».                              

3. Ресурсне забезпечення

     Утримання  дошкільних  навчальних  закладів  за  рахунок   дотації  з  державного  бюджету, власних  надходжень  та   платних послуг (батьківської  плати   за  харчування  дітей)        

4. Кількісні критерії виконання програми

 

Факт 2012р

потреба 

на 2013  рік

передбачено
  згідно розрахунків трансфертів

проект

2012 рік

темп
  росту проекту 2012 до  факту 2011р

утримання
 дошкільних  навчальних  закладів

12954,6

 

 

 

 

 

 

загальний 
фонд

7392,2

 

 

 

 

 

  В т.ч.захищені  статті

5444,7

 

 

 

 

 

спеціальний
 фонд  батьківська  плата

 384,5

 

 

 

 

проведення 

капітальних видатків та  придбання  предметів  довгострокового  користування        

117,7                         

 

 

 

 

ХVІ. Енергозбереження та енергоефективність.

1. Проблемні питання

     Недостатність  коштів  на впровадження енергозберігаючих технологій, встановлення  сучасних  засобів  обліку енергоносіїв.

2. Основні завдання та напрямки впровадження програми  

     Основним  завданням  Програми  є  реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення найбільш економного витрачання паливно-енергетичних ресурсів за рахунок їх раціонального використання.

     Досягнення  головної мети Програми вимагає вирішення питань :       

- впровадження ефективних економічних механізмів  раціонального використання енергоресурсів;

- впровадження енергозберігаючих технологій, спрямованих на  підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів;

- встановлення сучасних приладів обліку та регулювання споживання природного газу, електричної,  теплової енергії та води як технічної передумови забезпечення  раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів;

- впровадження енергозберігаючих технологій, які б забезпечили підвищення ефективності використання наявних ресурсів.

Основні напрямки програми

- виконання робіт по підвищенню теплозахисних якостей (утепленню) бокових фасадів житлових будинків по вулиці Новій, № 94,96,98,100 , виготовлення проектної документації на утеплення зовнішніх панелей в будинках по вулиці Новій ( румунський варіант) та проектної документації на утеплення зовнішніх панелей  по вулиці Інтернаціональній, № 14,16,18,20,24,26,28,30,32  -  4 687 тис.грн;

- капітальний ремонт плоских рулонних покрівель  багатоповерхових житлових будинків по вулиці Інтернаціональній, Новій всього – 400 тис.грн.;

- добудова шатрової покрівлі в ДНЗ № 5 “ Ружечка” (ІІ черга)

- 446,5тис.грн  (співфінансування з міського бюджету - 120 тис.грн.);

- капітальний ремонт покрівлі ДНЗ № 4 « Казка»- 120,0 тис.грн.;

- продовження роботи по встановленню трьохтарифних лічильників із заміною нині діючих на суму  18,2тис. грн. ;

- для економного використання теплової енергії  проводити ущільнення вікон та дверей, утеплення підвалів житлового фонду та дошкільних навчальних закладів ;

- встановлення лімітів  споживання  енергоносіїв  та проведення щомісячного контролю за їх споживанням в дошкільних навчальних  закладах та на комунальних підприємствах міста.

3. Основні джерела фінансування

     Фінансування Програми здійснюється за рахунок субвенцій з державного бюджету, коштів міського бюджету, співфінансування коштів на соціальний розвиток міста, спонсорських коштів підприємств різних форм власності, коштів населення та інших коштів, не заборонених законодавством.

     Загальна потреба у фінансуванні Програми з урахуванням цінової політики на 2012 рік складає 5671,7 тис.грн.                                     

ХVІІ. Розвиток інформаційного простору

     Інформаційне забезпечення населення  міста  буде здійснюватися через друковані засоби масової інформації: газети «Долинські новини» та «Провінція», місцеве радіомовлення, мережу Інтернет.

     В 2013  році потреба  на  інформаційне  забезпечення: складає 30,0 тис. грн

ХVІII. Залучення інвестицій для економічного і соціального розвитку м. Долинська  

ХVІII.І. Створення  сприятливих умов  для  надходження інвестицій

     Кіровоградщина має усі передумови для активного залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій.

1. Головні проблеми:

нерозвиненість інвестиційної інфраструктури в місті;

недостатня інвестиційна активність суб’єктів господарювання;

незадовільний технічний стан комунальної інфраструктури (автомобільних доріг, житлового господарства)

2.Мета програми

     Метою програми є створення привабливого інвестиційного клімату та забезпечення суттєвого зростання надходжень інвестицій в економіку міста  для сталого економічного його  розвитку.

3. Основні завдання:

- забезпечення виконання програми «Центральний регіон  –  2015»  щодо залучення інвестицій;

- посилення організаційної роботи виконавчого  комітету  міської  ради щодо створення сприятливих умов інвестиційної діяльності, формування інвестиційних пропозицій та реалізації стратегічних інвестиційних проектів розвитку міста ;

- створення сучасного комплексу з переробки твердих побутових відходів" у рамках національного проекту – "Чисте місто";

- підтримка та реалізація пріоритетних інвестиційних проектів суб’єктів господарювання, що мають наміри щодо їх реалізації у 2013 році;

- забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації керівників і сприяння розробці спільно із суб’єктами підприємницької діяльності усіх форм власності бізнес-проектів за стратегічними напрямками з метою залучення фінансових ресурсів з державного бюджету, приватних інвесторів, коштів міжнародних фінансових організацій тощо;

4. Ресурсне забезпечення:

     Реалізація основних завдань програми буде здійснюватись із залученням коштів:

  • державного бюджету  -  на реалізацію заходів державних цільових та галузевих програм, які реалізуються в області;
  • субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Кіровоградської області;
  • державного фонду регіонального розвитку  на фінансування інвестиційних програм (проектів), що  передбачають будівництво та реконструкцію об'єктів соціально-культурного, житлово-комунального призначення та інфраструктури;
  • субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток, спрямованих на будівництво та реконструкцію об'єктів соціальної сфери;
  • фондів охорони навколишнього природного середовища усіх рівнів  -  на виконання природоохоронних заходів;
  • міжнародних організацій, місцевих бюджетів, у тому числі обласного, територіальних громад  –  на реалізацію мікропроектів у рамках проекту "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" та проекту "Сприяння розвитку соціальної інфраструктури";
  • власних коштів підприємств, коштів інвесторів, кредитів банків та коштів населення; 

ХVІІІ.ІІ. Посилення фінансової  основи  місцевих  бюджетів та  підвищення 

ефективності  використання  бюджетних  коштів     

     Фінансова незалежність місцевих бюджетів дає можливість органам місцевого самоврядування самостійно вирішувати питання економічного і соціального розвитку своєї території та спрямовувати бюджетні кошти на соціальний захист населення, капітальний ремонт, реконструкцію об’єктів

     соціально-культурної сфери і житлово-комунального господарства, розвиток інфраструктури та збереження історико-культурної спадщини тощо.

1. Головні проблеми:

     Недостатній обсяг дохідної частини міського бюджету; невідповідність  дотації  з  державного  бюджету  до  фактичної  потреби на  утримання  дошкільних  навчальних  закладів,наявність тіньової економічної діяльності.

2. Мета Програми

     Метою програми є посилення фінансової основи міського  бюджету, створення умов для стабільного функціонування бюджетної  системи, розвитку інфраструктури та розв’язання гострих соціальних проблем територіальної громади  міста.

3. Основні завдання:

     Вдосконалення системи оподаткування та управління бюджетними коштами:

- забезпечення дотримання Основних напрямів бюджетної політики, схвалених Верховною Радою України;

- вдосконалення регулювання податкових відносин згідно з Податковим кодексом України;

- підвищення рівня та ефективності використання бюджетних коштів внаслідок поступового запровадження програмно-цільового методу у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів та запровадження механізму середньострокового бюджетного планування;

- посилення фінансової основи місцевих бюджетів:

- забезпечення ефективної роботи виконавчого  комітету  міської  ради щодо наповнення бюджету  відповідно до показників економічного розвитку території, розширення податкової бази за рахунок створення нових підприємств та використання передбачених чинним законодавством можливостей збільшення надходжень до міського  бюджету;

- підвищення податкової віддачі окремих платників податків, які мають   значні валові доходи у базових галузях економіки, та результативності роботи щодо припинення мінімізації податкових зобов’язань реального сектору економіки;

- підвищення рівня платіжної дисципліни та скорочення обсягів податкового боргу за рахунок посилення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів податків і зборів (обов’язкових платежів);

- продовження роботи з перегляду та переоформлення договорів оренди землі з метою збільшення розміру ставок орендної плати відповідно до чинного законодавства, вжиття комплексу заходів щодо збільшення надходжень до відповідних бюджетів від оренди земель водного фонду;

- проведення цілеспрямованої роботи щодо  повноти надходження  до Міського бюджету місцевих податків і зборів, збільшення кількості об’єктів оподаткування та здійснення комплексу заходів щодо запровадження податку на нерухоме майно;

- збільшення в межах чинного законодавства власних надходжень бюджетних установ та спрямування цих коштів на заходи, здійснення яких необхідне для виконання основних функцій цих установ;

- перевиконання доходів понад річні планові обсяги по податку на прибуток і акцизному податку та отримання за рахунок цього додаткових фінансових ресурсів для міського  бюджету;

- підвищення ефективності використання бюджетних коштів:

- забезпечення економного і раціонального витрачання бюджетних коштів, посилення контролю за дотриманням вимог  нормативно-правових  актів щодо витрачання бюджетних коштів;

- продовження роботи з реалізації державних заходів щодо реформування діючих систем галузей бюджетної сфери, оптимізації мережі бюджетних установ та видатків місцевих бюджетів;

- забезпечення спрямування видатків місцевих бюджетів на вирішення питань енергоефективності та енергозбереження  з метою заощадливого витрачання енергетичних ресурсів  в бюджетній сфері;

- вжиття комплексних заходів щодо забезпечення попереднього, поточного та наступного фінансового контролю за бюджетними коштами у взаємодії усіх суб’єктів контролю в межах їх повноважень;

- зосередження фінансових ресурсів на реалізацію вагомих інвестиційних проектів та цільових програм, спрямованих на поліпшення інфраструктури територіальних громад та якості життя населення;

- забезпечення підвищення якості та ефективності видатків бюджету розвитку міського  бюджету шляхом спрямування таких коштів на реалізацію пріоритетних інвестиційних проектів та програм з урахуванням оцінки їх економічної ефективності та на здійснення невідкладних капітальних видатків бюджетних установ.

ХІX. БЕЗПЕКА МІСТА

1. Економічна безпека

     Надходження податків і платежів до бюджету міської ради в 2013 році з врахуванням дотації планується у сумі 11,4  млн.грн 

     Виконання прогнозних показників  планується  здійснити за рахунок забезпечення додаткових надходжень та проведення заходів щодо організації роботи з ліквідації схем мінімізації податкових зобов’язань, розширення бази оподаткування шляхом:

- легалізації найманих працівників;

- погашення податкового боргу до бюджету  міста;

- збільшення надходжень від податку з доходів громадян - власників земельних ділянок (паїв);

- збільшення надходжень за рахунок перегляду договорів оренди землі та  надання    в оренду  земельних ділянок ;

- підвищення податкового навантаження та скорочення кількості платників, які мінімізують свої доходи;

2. Продовольча безпека

     В місті  діє 6 хлібопекарень: 3приватні хлібопекарні (ПП Станенко, ПП Парубенко, ПП Василюк ), пекарні райспоживтовариства та  Криворізького гірничо - збагачувального комбінату окислених руд, ТОВ „ОМЕГА ” (магазин „Варус”).

     Забезпечення  міста  хлібом  та  хлібобулочними  виробами проводиться     приватними  підприємствами міста Кіровограда, Кривого Рогу, смт. Новгородка, Зеленодольським  хлібокомбінатом.

     Потужності   діючих хлібопекарень мають можливість забезпечити  в повному обсязі потребу населення   міста   у хлібі та хлібобулочних  виробах. Розгалужена  мережа  продовольчих  магазинів  міста  забезпечує  населення  всіма  необхідними  продуктами  харчування.

3. Техногенна безпека

     Головною метою та завданням у сфері захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій є зниження ризиків та пом’якшення наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення гарантованого рівня безпеки населення, докорінне поліпшення заходів з попередження надзвичайних ситуацій та стану готовності до оперативної ліквідації їх наслідків.

     Основними завданнями на 2013 рік є:

- забезпечення виконання заходів Комплексної районної Програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на 2006 – 2010 роки і на період до 2015 року;

- забезпечення надійності функціонування системи зв’язку, оповіщення та інформатизації для запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій і високу  готовність органів управління та аварійно-рятувальних служб;

- накопичення матеріально-технічних ресурсів для проведення запобіжних заходів та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до встановлених нормативів;

- створення та забезпечення ефективного функціонування і розвитку районної аварійно-рятувальної  служби оперативного реагування на водних об’єктах. З міського бюджету на такі цілі  передбачити 5,0тис.грн;

- здійснення заходів програми поліпшення пожежної безпеки   міста  та об’єктів  усіх форм власності.

- капітальний  ремонт ( реконструкція або  заміна  ) пожежних  гідрантів  на  території  міста

- виконання заходів захисту від підтоплення та затоплення території міста Долинська.

     Фінансування Програми буде здійснюватись  за рахунок субвенцій з державного бюджету, коштів міського бюджету, спонсорських коштів підприємств різних форм власності, населення та інших коштів, не заборонених законодавством.

4. Безпека руху

     Для забезпечення безпеки дорожнього руху необхідно передбачити кошти на :

- впровадження  засобів  примусового  зниження  швидкості (встановлення  лежачих  поліцейських).;

- нанесення  дорожньої  розмітки  ;

- встановлення  дорожніх  знаків;

- обладнання  куточків  безпеки  руху  в  дошкільних  навчальних  закладах  міста.

5. Охорона навколишнього природного середовища

     Екологічна ситуація в місті є задовільною і залишається стабільною. Ведеться  паспортизація  підприємств, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел забруднення.

     У місті діє 1 сміттєзвалище, дорога  до  якого  потребує ремонту. Є потреба у будівництві полігону ТПВ.  

     Згідно  з  змінами в законодавстві  на території  міста зменшується кількість  підприємств,які в ході виробничої діяльності   будуть сплачувати  податки  за  забруднення  навколишнього  природного  середовища.

     З метою поліпшення екологічної ситуації в  місті   необхідно затвердити  на 2013 рік кошторис надходжень та витрат фонду навколишнього природного середовища та бюджетом  міської  ради на 2013  рік   передбачити  видатки  на  озеленення .

ХХ. Організація  контролю за виконанням Програми

     Контроль за виконанням Програми здійснюється  міською радою .

     Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягнення показників Програми будуть :

- розпорядження голови  міської  ради про встановлення контролю за ходом реалізації Програми ;

- щоквартальна звітність структурних підрозділів  виконкому міської  ради про стан виконання відповідних заходів Програми;

- здійснення аналізу ходу виконання Програми та прийняття додаткових заходів, спрямованих на досягнення мети програми;

- отримання та аналіз державної статистичної звітності, відомчої звітності про виконання заходів та показників Програми ;

- залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації Програми, виявлення проблем та недоліків;

 - обговорення стану та проблем реалізації Програми на  щотижневих  нарадах , засіданнях  виконкому  та  сесіях  міської  ради, засіданнях постійних комісій міської ради.

Огляд преси


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання