вул. Соборності України 50, м.Долинська Кіровоградська обл. 28500
тел: 05(234) 5-04-06, 5-31-61, e-mail: dolmiskrada@ukr.net

Про внесення змін до рішення міської ради від 12 січня 2011 року № 73 » Про міський бюджет на 2011 рік »

 

 

УКРАЇНА

 

ДОЛИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Одинадцята  СЕСІЯ 

ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  15   грудня    2011  року                                                       № 328

м.Долинська

 

Про   внесення  змін  до  рішення   міської  ради

 від 12  січня  2011 року № 73 » Про міський 

бюджет  на 2011  рік » 

 

             Згідно  пункту  23  статті 26   Закону  України “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні “,     статті  78  “ Бюджетного  кодексу  України “,  

 

Міська  рада
вирішила:   

          1.  Внести  зміни до  видаткової  частини  міського  бюджету  на  2011  рік , затвердженого   рішенням  міської  ради  від 12  січня    2011 року  № 73  “Про  міський  бюджет  на  2011  рік " згідно додатків 2,3,4.

          2.  Внести  доповнення   до цільових   програм   та  програми  соціально-економічного розвитку міської  ради згідно  додатку 4.

         3.  Додатки   до  цього рішення є  його  невід’ємною  частиною .

         4. Контроль  за  виконанням  даного рішення   покласти  на  постійну планово - бюджетну та з питань  підприємництва  і торгівлі комісію   міської ради.

 

 

Міський  голова                         С.Зеленокорінний   

 


 

 

 

 

 

 

 Додаток2
 до   проекту  

рішення  міської 

ради  
від   15 грудня  2011року  №328

 

                                                                             ВИДАТКИ      міського  бюджету  на 2011рік

 

 

 

 

 

 

                                                                  за  тимчасовою класификацією  видатків  та  кредитування  місцевих  бюджетів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грн.

 

 

Код 
тимчасової класифікації  видатків та кредиту-

вання  місцевих бюджетів

Наймену-

вання

коду 

тимчасової  класифікації 

видатків 
та кредиту-

вання 

місцевих

бюджетів

Видатки   загального

фонду

                                         Видатки  спеціального  фонду

Разом


 

Всього

з  них

Всього

Спожи -
вання

      з  них

 

розвитку

   з  них

 

оплата  праці

 

комуна-

льні
послуги 

та 

енерго-

носії

 оплата  праці

кому-

нальні


послуги 

та

енерго-

носії

бюджету розвитку

  з них

 

Капі-

тальні

видатки

за 

рахунок

коштів,

що переда-

ються із

загального

фонду до

бюджету

розвитку

(спеціаль-

ного

фонду)

 

010000

Державне

управління

8153

4500

-5900

 

 

 

 

 

 

 

8153

 

010116

Органи

місцевого самовря-

дування

8153

4500

-5900

 

 

 

 

 

 

 

8153

 

070000

Освіта

-6000

-27876

4500

 

 

 

 

 

 

 

-6000

 

070101

Дошкільні 

заклади

освіти

-6000

-27876

4500

 

 

 

 

 

 

 

-6000

 

090000

Соціальний 

захист  та 

соціальне

забезпечення 

-4100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-4100

 

090412

Інші 

видатки  на  соціальний

захист 

населення 

-2100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2100

 

 

 в т. ч 

допомога  по  зверненнях 

громадян

-800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-800

 

 

допомога на

поховання

-1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1300

 

090209

Фінансова

підтримка 

громадських 

організаціцй

-2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2000

 

 

в т.ч.

Громадської організації

інвалідів

"Товариш"

-1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1000

 

 

Територі-

альної

організації

УТОГ

-1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1000

 

100000

Житлово-

комунальне

господарство 

-6363

0

0

 

 

 

 

 

 

 

-6363

 

10010

Дотація

житлово

комуналь-

 

ного

 

господар-

 

ства

-6363

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-6363

 

110000

Культура  і 

мистецтво

7240

2760

-1500

 

 

 

 

 

 

 

7240

 

110103

Філармонії,

музичні 

колективи і 

ансамблі  та 

інші 

мистецькі 

заклади  та 

заходи  

6000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6000

 

110204

Палаци і 

будинки 

культури,

клуби 

та  інші 

заклади

клубного
 типу

1240

2760

-1500

 

 

 

 

 

 

 

1240

 

170000

Транспорт ,


 

дорожнє 

 

госодарство,

зв'язок,

телекому-нікації,
 та

інформа-

тика

4550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4550

 

170103

Інші 

заходи 

в  сфері 

автомо-

більного  транспорту,

перевезе-

ння

пасажирів

по

місту

4550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4550

 

250000

Видатки,

не

віднесені

до

основних

груп 

-3480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-3480

 

250102

Резервний 

фонд

-5480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5480

 

250404

Інші 

видатки 

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

 

 

Разом

0

-20616

-2900

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Додаток   3
 до   проекту 

рішення  міської 

ради  
від   15 грудня 

2011року  № 328

 

 

Розподіл  видатків  міського  бюджету  на 2011  рік

 

 

 

 

 

 

 за  головними  розпорядником  коштів 

 

 

грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код  типової  відомчої класифікації  видатків

Назва 

голове-

ного  розпоряд-

ника 

коштів

Видатки   загаль-

ного фонду

 

 

Видатки  спеціального  фонду

 

 

Разом


 

Всього

з  них

Всього

Спожи-
вання

 з  них

 

Розвитку

 з  них

 

 

 оплата
 праці

кому-

нальні
 послуги  та  енерго-

носії

 оплата  праці

комунальні
 послуги  та  енергоносії

бюджету розвитку

  з них

 

Код 
тимчасової класифікаці видатків та кредитування  місцевих бюджетів

Наймену-

вання 

коду 

тимчасової  класифі-

кації 

видатків 
та кредиту-

вання  місцевих бюджетів

Капітальні  видатки за  рахунок коштів, що передаються із  загального  фонду до бюджету розвитку( спеціального фонду)

 

010000

Державне

управління

8153

4500

-5900

 

 

 

 

 

 

 

8153

 

070000

Освіта

-6000

-27876

4500

 

 

 

 

 

 

 

-6000

 

090000

Соціальний 

захист  та 

соціальне  забезпе-

чення 

-4100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-4100

 

100000

Житлово-

комунальне господар-

ство 

-6363

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-6363

 

110000

Культура 

і  мистецтво

7240

2760

-1500

 

 

 

 

 

 

 

7240

 

170000

Транспорт ,

дорожнє

госодарство, зв'язок,

телекомуні-

кації,
 та 

інформа-

тика

4550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4550

 

250000

Видатки,

не

віднесені

до

основних груп 

-3480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-3480

 

 

Разом

0

-20616

-2900

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток  4
 до  рішення  міської  ради
  від 15 грудня             2011р  № 328

 

Перелік  державних  та  регіональних  програм,  які  фінансуватимуться  за  рахунок  коштів  міського  бюджету  у 2011  році

грн

 

№ з/п


Код  типової
 відомчої класифікації  видатків

Назва  головного
 розпорядника  коштів

Загальний  фонд

Спеціальний  фонд

Разом

Код 
тимчасової класифікаціх  видатків та кредитування  місцевих бюджетів

Найменування  коду  тимчасової  класифікації  видатків 
та кредитування  місцевих бюджетів

Найменування  програми

№ і  дата
 рішення   міської  ради про  прийняття  програми

Сума

Найменування  програми

Сума

Сума

 

001

Долинська  міська  рада

 

 

 

 

 

 

 

250344

 

Програма  соціально економічного  розвитку  міста  на 2011 рік

 

 

 

 

 

 

250380

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

 

 

 

 

 

 

 

 

070101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма  соціального  захисту 
населення міста на 2011 рік

23.12.2010р №49

-4100

 

 

-4100

 

 

 

Допомога по зверненях громадян

 

-800

 

 

-800

 

090412

 

Інши видатки на соціальний захист населення в т.ч. надання допомоги на похованнян

 

-1300

 

 

-1300

 

210110

Фінансова підтримка громадських організацій

Фінансова підтримка громадських організацій

 

-2000

 

 

-2000

 

 

 

  "Шкільний  автобус"  та  пасажироперевезення 
 по  місту  Долинська на 2011  рік

23.12.2010р №61

4500

 

 

4500

 

070807

 

Інші освітні програми (перевезення дітей до школи)

 

0

 

 

0

 

170103

Інші  заходи  в  сфері  автомобільного  транспорту

Перевезення  пасажирів  по  місту

 

4500

 

 

4500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100000

 

Житлово-комунальне господарство

23.12.2010р №52

 

 

 

 

 

100103

Дотація житлово-комунального господарства

 

 

-6363

 

 

-6363

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

на проведення робіт по івиміру опору ізоляції (силових кабелів, електропроводники) житлових будинків мікрорайону міста Долинська

 

-90

 

 

-90

 

 

 

проведення технічної інвентарізації захисних споруд цівільної оборони

 

-1000

 

 

-1000

 

 

 

виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію міжквартальних мереж водопостачання

 

-4403

 

 

-4403

 

 

 

виконання робіт по обстежанню газових стоякив буд. По вул. Нова,90

 

-870

 

 

-870

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

100103

 

 

 

 

 

0

0

 

150101

 

 

 

 

 

0

0

 

100102

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 Міська  програма  розвитку  культури   та    фізичного  виховання на 2011  рік

23.12.2010р    №50

6000

 

 

6000

 

110103

Філармонії, музичні  колективи і  ансамблі  та  інші   мистецькі  заклади  та заходи

 на  проведення    новорічної  ялинки

 

6000

 

 

6000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250404

 

Подписка періодичної преси головам вуличних комітетів

 

2100

 

 

 

 

 

 

Інши заходи

 

-100

 

 

-100

 

160101

Землеустрій

 

23.12.2010 р. №62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

Разом

 

 

2037

 

0

2037