вул. Соборності України 50, м.Долинська Кіровоградська обл. 28500
тел: 05(234) 5-04-06, 5-31-61, e-mail: dolmiskrada@ukr.net

Навігація

Офіційні сайти

Прес - випуск за березень 2

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ СТАТИСТИКИ У ДОЛИНСЬКОМУ РАЙОНІ

вул.Леніна, 20 м. Долинська, 28500
тел. (234) №№ 5-14-96, 5-04-66, 5-04-58 E-mail: dol219@dialup.ukrtel.net

Індекс цін виробників промислової продукції

у лютому 2013 року

     Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє величину індексу цін виробників промислової продукції  по Україні за лютий 2013р., яка становила 98,4% порівняно з січнем 2013р.

Інвестиційна активність підприємств Кіровоградської області

за 2012 рік

     За 2012р. підприємствами та організаціями області освоєно  4376,7 млн.грн. капітальних інвестицій, що на 22% більше ніж за 2011р. Одним з вагомих джерел фінансування капітальних  інвестицій у 2012р. були власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 71,9% усіх капіталовкладень. Підприємствами  обласного центру освоєно 60,7% загального обсягу капіталовкладень по області.

     Обсяги капітальних інвестицій, освоєні промисловими підприємствами, збільшились на 1,6% та склали 22,9% загального обсягу капіталовкладень  по області.

     За 2012р. капітальні інвестиції підприємств сільського господарства, мисливства та лісового господарства збільшилися на 19,3%, а їх частка у загальних обсягах капітальних інвестицій становила 27,6%.

     Зросли обсяги капітальних інвестицій освоєних фінансовими установами; організаціями сфери діяльності готелів та ресторанів; підприємствами торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку; установами охорони здоров’я та надання соціальної допомоги; підприємствами, що надають комунальні та індивідуальні послуги та здійснюють діяльність у сфері культури та спорту, натомість скоротилися – установами державного управління; освіти; підприємствами транспорту та зв’язку; що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям. Капітальні інвестиції у житлові будівлі склали 311,5 млн.грн. (7,1% усіх капіталовкладень), що на 20,1% більше ніж за 2011р. 

Індекс споживчих цін у лютому 2013 року

     Головне управління статистики у Кіровоградській області направляє для публікації величину індексу споживчих цін (індексу інфляції) за лютий 2013р., яка становила порівняно з січнем 2013р. по Україні 99,9%,  по області – 99,7%.

Заборгованість із виплати заробітної плати

на 1 лютого 2013 року

     Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам області (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) упродовж січня 2013р. зменшилася на 3,7% і на 1 лютого  2013 року становила 38,2 млн.грн. Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам Долинського району станом на 1 лютого 2013 року відсутня. 

Реалізація сільськогосподарської продукції

сільськогосподарськими підприємствами області

за січень 2013 року

     Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції у січні 2013р. порівняно з січнем 2012р. збільшився на 16,4%, у т.ч. продукції рослинництва – на 17,1%, продукції тваринництва – на 12,6%. Частка продукції рослинництва в загальній вартості реалізованої продукції склала 84,9%, тваринництва – 15,1% (у січні 2012р. відповідно 84,3%  та 15,7%).

     Сільськогосподарськими підприємствами області реалізовано  51,8 тис.т зернових культур, що в 1,6 раза менше ніж за відповідній період  2012р., у т.ч. пшениці – 12,3 тис.т (на 32,2% більше), ячменю – 1,7 тис.т  (в 2 рази менше), кукурудзи – 37,1 тис.т (в 1,9 раза менше), насіння соняшнику – 22,1 тис.т (на 18,4% більше), сої – 5,2 тис.т (в 1,7 р.б.), худоби та птиці (у живій вазі) – 1,2 тис.т (на 11,9% більше), молока та молочних продуктів – 2,2 тис.т (на 2,7% більше), яєць – 19,4 млн.шт (на 6,8% більше).

     Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) в січні 2013р. порівняно з січнем 2012р. зросли на 26,9%, у т.ч. на продукцію рослинництва – на 32,4%, на продукцію тваринництва – на 4,1%.

Про оплату населенням Долинського району

житлово-комунальних послуг станом на 1 лютого 2013 року

     Упродовж січня 2013р. населенням Долинського району сплачено за житлово-комунальні послуги 2359,8 тис.грн. Рівень оплати житлово-комунальних послуг за січень 2013р., включаючи погашення боргів попередніх періодів, становив 80,2% (по області – 88,7%).

     Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку у січні 2013р. порівняно з відповідним місяцем 2012р. зменшилися на 11% і з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт·год.) становили 598,41 грн. (по області – 534,21 грн.).

     Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг збільшилась з початку року на 7,8% і на початок лютого 2013р. становила 8114,8 тис.грн.

КОРОТКІ ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО

СТАНОВИЩА КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

за січень 2013 року

     Промисловість. У січні 2013р. порівняно з січнем 2012р. індекс промислової продукції становив 115,5%.

     Сільське господарство. У січні 2013р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з січнем 2012р. склав 102,1%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 107,7%, у господарствах населення – 99,2%.

     Будівництво. У січні 2013р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 17 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні п.р. порівняно з січнем 2012р. становив 63,9%, порівняно з груднем 2012р. – 22,3%. За 2012р. в області прийнято  в експлуатацію 129,9 тис.м2 загальної площі житла, що в 1,7 раза більше ніж за 2011р.

     Транспорт. У січні 2013р. підприємствами транспорту перевезено  605 тис.т вантажів, що на 7,8% менше ніж у січні 2012р., вантажооборот зменшився на 18% і склав 2136,7 млн.ткм. Всіма видами транспорту у січні 2013р. перевезено 8 млн. пасажирів, що на 5,5% більше ніж у січні 2012р., пасажирооборот збільшився на 7,3% і склав  116,3 млн.пас.км.

     Зовнішньоекономічна діяльність. За 2012р. обсяги експорту товарів становив 630,6 млн.дол. США, імпорту – 284,9 млн.дол. і збільшились проти 2011р. на 42,2% та 25,6% відповідно. За 2012р. обсяг експорту послуг майже дорівнював обсягу імпорту і становив 14,4 млн.дол. Порівняно з 2011р. обсяг експорту послуг становив 87,9%, обсяг імпорту – 220,6%.

     Роздрібна торгівля. Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень 2013р. становив 1048,1 млн.грн., що на 13,6% більше обсягу січня 2012р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 32,1%.

     Ціни. Індекс споживчих цін у січні 2013р. порівняно з груднем 2012р. становив 100,2% (по Україні – 100,2%).

     Заробітна плата. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій (по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за 2012р. становила 2428 грн. і зросла порівняно з 2011р. на 14,9% (за 2011р. зросла порівняно з 2010р. на 16,4%). Індекс реальної заробітної плати у грудні 2012р. порівняно з листопадом 2012р. становив 106,6%, з груднем 2011р. – 111,7%. Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) впродовж грудня 2012р. збільшилась на 11,4% і на 1 січня 2013р. становила 39,7 млн.грн.

     Ринок праці. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець січня 2013р. становила 21,1 тис. осіб, з них 77,6% отримували допомогу по безробіттю. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець січня 2013р. склав 3,6%. Населення. Чисельність наявного населення області на 1 січня 2013р.,  за оцінкою, становила 995,2 тис. осіб. За 2012р. чисельність населення скоротилася на 7,2 тис. осіб,
 що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 7,3 особи.

КОРОТКІ ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО

СТАНОВИЩА ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ

за січень 2013 року

     Промисловість. За 2012р. підприємствами району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 12,9 млн.грн., що становило 0,1% від загального обсягу реалізованої продукції по області.

     Сільське господарство. У січні 2013р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) порівняно з січнем 2012р. склав 85,8%.

     Будівництво. У січні 2013р. будівельниками району виконано робіт на суму 65 тис.грн., що становило 0,4% від загального обсягу будівельних робіт по області. За 2012р. у районі прийнято в експлуатацію 1,3 тис.м2 загальної площі житла, що становило 71,4% обсягу прийнятого житла за 2011р.

     Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту у січні 2013р. перевезено 67,8 тис.т вантажів, що у 4,5 раза більше ніж у січні 2012р. Вантажооборот збільшився у 1,5 раза і склав 1,4 млн.ткм. Перевезено 65 тис. пасажирів, що у 2,1 раза більше ніж у січні 2012р., пасажирооборот збільшився на 42,2% і склав 1,3 млн.пас.км.

     Ринок праці. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець січня 2013р. становила 1078 осіб.

Головне управління статистики

у Кіровоградській області 

Огляд преси


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання