вул. Соборності України 50, м.Долинська Кіровоградська обл. 28500
тел: 05(234) 5-04-06, 5-31-61, e-mail: dolmiskrada@ukr.net

Навігація

Офіційні сайти

Прес - випуск за червень частина 2

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ СТАТИСТИКИ У ДОЛИНСЬКОМУ РАЙОНІ

вул.Леніна, 20 м. Долинська, 28500

тел. (234) №№ 5-14-96, 5-04-66, 5-04-58 E-mail: dol219@dialup.ukrtel.net

Фінансовий стан підприємств області  за січень–березень 2012 року

Фінансовий результат (сальдо) до оподаткування підприємств області за  січень–березень 2012 року склав 34,8 млн.грн. збитку проти 222,8 млн.грн. прибутку у відповідному періоді 2011 року. Більше половини підприємств області (55,4%) отримали прибуток до оподаткування у сумі  156,5 млн.грн.

Найбільший прибуток отримали підприємства промисловості – 111,5 млн.грн., торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – 28,4 млн.грн., діяльності транспорту та зв’язку – 9,1 млн.грн.

Порівняно з відповідним періодом минулого року фінансовий результат (сальдо) до оподаткування збільшився у підприємств сільського господарства, мисливства, лісового господарства – на 2,6 млн.грн. і склав  3 млн.грн. прибутку та роздрібної торгівлі; ремонту побутових виробів та предметів особистого вжитку – на 1,5 млн.грн. і склав 4,4 млн.грн. відповідно.

Позитивні зрушення відбулися у підприємств діяльності транспорту та зв’язку, де негативний фінансовий результат (сальдо) зменшився на 3,5 млн.грн., підприємств з надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльності у сфері культури та спорту – на 2,4 млн.грн. відповідно. Змінили негативний фінансовий результат (сальдо) до оподаткування на позитивний підприємства охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (0,2 млн.грн збитку на 0,1 млн.грн. прибутку).

Заборгованість із виплати заробітної плати  на 1 травня 2012 року 

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам області (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців)  на 1 травня 2012 року становила 42,5 млн.грн., у тому числі працівникам економічно активних підприємств – 7,9 млн.грн. або 18,6%.

Загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам Долинського району   на 1 травня 2012 року становила 13,7 тис.грн. Вся сума боргу по району припадала на підприємства-банкрути.

Викиди забруднюючих речовин та парникових газів

в атмосферне повітря Долинського району від стаціонарних джерел забруднення підприємств та організацій  за січень–березень 2012 року

У січні–березні 2012р від стаціонарних джерел забруднення підприємств    та організацій в атмосферне повітря Долинського району надійшло 11,6 т забруднюючих речовин, що на 1,8 т (на 13,2%) менше ніж у січні–березні 2011р., що становило 0,3% викидів по області.

Основними забруднювачами довкілля району є підприємства транспорту    та зв’язку (62,9% загального обсягу викидів забруднюючих речовин) та підприємства, що займаються сільським, мисливським та лісовим господарством (30,6%).

У середньому від діяльності одного підприємства у повітря надійшло  1,1 т забруднюючих речовин. У розрахунку на 1 км2 припадає 9,1 кг загального обсягу викидів забруднюючих речовин, на одну особу – 0,3 кг.

У січні–березні 2012р найбільше надійшло у повітря району речовин   у вигляді суспендованих твердих частинок (29,1%), діоксиду та інших сполук сірки (28,2%), метану (20,3%).

Із загального обсягу викидів 2,3 т або 20,3% забруднюючих речовин мають парниковий ефект (метан та оксид азоту). Крім того, в атмосферу надійшло 236,9 т діоксиду вуглецю, який також має парникову дію.

 Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

за січень–квітень 2012 року

За січень–квітень 2012р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 3645,1 млн.грн., з неї продукції добувної та переробної промисловості – на суму 2806,9 млн.грн. (77% всієї реалізованої продукції). У структурі обсягу реалізованої промислової продукції вагома частка продукції належить підприємствам з виробництва харчових продуктів та напоїв (40%), виробництва та розподілення електроенергії, газу та води (23%), металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів (16,2%), машинобудування (12,1%).

В обсягах реалізації харчових продуктів та напоїв суттєву частку становили олія та тваринні жири (63,2%), м’ясо та м’ясні продукти (17,3%); металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів – виробництво чавуну, сталі та феросплавів (91,6%), машинобудування – машини та устатковання для сільського та лісового господарства (36,7%), механічне устатковання (34,7%).

Найбільше реалізовано продукції добувної промисловості підприємствами Гайворонського, Добровеличківського, Кіровоградського, Новоукраїнського  районів; харчової промисловості – міст Кіровограда, Світловодська, Голованівського, Кіровоградського та Новомиргородського районів; машинобудування – міст Кіровограда та Олександрії.

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу      за січень–квітень 2012р. по області становив 3622,6 грн., найбільше – у Голованівському районі (18735,1 грн.), містах Кіровограді (9479,3 грн.) та Світловодську (6732,7 грн.).

Про оплату населенням Долинського району

житлово-комунальних послуг станом на 1 травня 2012 року

 Упродовж січня–квітня 2012р. населенням Долинського району сплачено за житлово-комунальні послуги 8815,3 тис.грн. (81,1% нарахованих за цей період сум). Рівень оплати житлово-комунальних послуг за квітень 2012р., включаючи погашення боргів попередніх періодів, становив 135,5% (по області – 189,4%).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку у квітні 2012р. порівняно з відповідним місяцем 2011р. збільшились на 27,3% і з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт·год.) становили 328,64 грн. (по області – 218,23 грн.).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у квітні 2012р. порівняно з березнем зменшилась на 6,8% і на початок травня 2012р. становила 7017,8 тис.грн., з початку року заборгованість збільшилась на 9,8%.

 Інвестиційна активність підприємств 

за січень–березень 2012 року

 За січень–березень 2012р. підприємствами та організаціями області освоєно 555,8 млн.грн. капітальних інвестицій, що на один відсоток більше ніж за відповідний період минулого року.

Одним з найбільш вагомих джерел фінансування капітальних інвестицій у січні–березні 2012р. були власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 58,9% усіх капіталовкладень.

 Обсяги капітальних інвестицій, освоєні промисловими підприємствами, зменшилися майже на третину та склали 30,2% загального обсягу капітало-вкладень по області.

За січень–березень 2012р. капітальні інвестиції підприємств сільського господарства, мисливства та лісового господарства зменшилися на 4,2%, а їх частка у загальних обсягах капітальних інвестицій становила 24,4%.

Зросли обсяги капітальних інвестицій освоєних організаціями, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям у 7,5 раза; підприємствами транспорту та зв’язку – в 1,9 раза; установами державного управління – в 1,8 раза.

У соціальній сфері спостерігалося збільшення капітальних інвестицій освоєних установами охорони здоров’я та надання соціальної допомоги   в 6,8 раза та зменшення – установами освіти (на 74,5%), підприємствами, що надають комунальні та індивідуальні послуги та здійснюють діяльність у сфері культури та спорту (на 55,4%).

Капітальні інвестиції у житлові будівлі склали 83 млн.грн., що в 4,1 раза більше ніж у січні–березні 2011р.

 Індекс споживчих цін у травні 2012 року

Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє величину індексу споживчих цін (індексу інфляції) за травень 2012р., яка становила порівняно з квітнем 2012р. по Україні 99,7%,  по області – 99,5%.

 Індекс цін виробників промислової продукції 

у травні 2012 року

 Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє величину індексу цін виробників промислової продукції по Україні за травень 2012р., яка становила 100,2% порівняно з квітнем 2012р.

 Зареєстрований ринок праці в Кіровоградській області   в травні  2012 року

За даними обласної служби зайнятості на обліку цієї установи на 1 червня 2012р. перебувало 15,4 тис. незайнятих громадян області.

Кількість вільних робочих місць ( вакантних посад) заявлених підприємствами, установами й організаціями до служби зайнятості, на 1 червня 2012р. становила  1676  проти  1472 на 1 травня 2012р.

Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце  (вакантну посаду)  на початок червня п.р. становило 9 осіб.

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 червня 2012р. становила 14,9 тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття на зазначену дату становив 2,52% населення працездатного віку.

За сприяння державної служби зайнятості в травні п.р.  працевлаштовано 2,6 тис. осіб проти 4,7 тис. осіб в квітні. 

Із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в травні 2012р. на допомогу по безробіттю витрачено 9 млн. грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували впродовж зазначеного місяця, становила 10,2 тис. осіб. Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного становив 883 грн.

Зміни споживчих цін в області 

у травні 2012 року

Індекс споживчих цін в області у травні 2012р. порівняно з квітнем становив 99,5%, з початку року – 99,9% (по Україні – 99,7% та 100,4% відповідно).

На споживчому ринку в травні п.р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизились на 1,0%. Найбільше (на 38,6%) подешевшали яйця. На 3,7–0,5% знизилися ціни на молоко, сало, кисломолочну продукцію, рис, масло, рибу та продукти з риби, продукти переробки зернових, цукор, сметану, інші продукти харчування, олію, овочі, яловичину. Разом з цим на 4,2–0,2% подорожчали фрукти, соки, мінеральні та джерельні води, м’ясо птиці, хліб, маргарин, кондитерські вироби з борошна, кава.

Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 0,7%.

Підвищення цін у сфері охорони здоров’я на 0,4% відбулося за рахунок подорожчання фармацевтичної продукції на 0,6%, амбулаторних послуг – на 0,5%.

Зростання цін на транспорт у цілому на 0,3% в основному відбулося  за рахунок подорожчання палива та мастил на 0,7% та вартості перевезень автодорожнім пасажирським транспортом – на 0,3%.

Разом з цим на 3,2–1,8% знизились ціни на мобільні телефони, аудіотехніку, фотоапаратуру та обладнання для обробки інформації, побутову техніку.

 Сівба ярих культур господарствами області

станом на 1 червня 2012 року

 Станом на 1 червня 2012р. усіма категоріями господарств області  ярі культури (з урахуванням пересіву по загиблих озимих і багаторічних травах) посіяно на площі 1328,9 тис. га, що на 13,6% більше ніж на 1 червня 2011р., у т.ч. по ярому клину – на площі 1229,6 тис.га, на 9,2% більше. Посіви ярих культур зросли у сільськогосподарських підприємствах усіх районів, значно – Вільшанського (на 34,8%), Долинського (на 24,3%), Петрівського (на 24,1%), Голованівського (на 23,4% ) та Устинівського (на 22%) районів.

Зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) по ярому клину в усіх категоріях господарств посіяно на площі 141,4 тис.га, що на 23,1% менше порівняно з 1 червня 2011р., з них ячменю – 104,8 тис.га (на 21,9% менше).

Порівняно з 1 червня 2011р. збільшилися  посіви кукурудзи на зерно   на 98,1 тис.га (на 36,3%), сої − на 35,8 тис.га (на30,9%), соняшнику на зерно – на 14,9 тис.га (на 3,5%), водночас зменшилися посіви цукрових буряків (фабричних) на 3,3 тис.га (на 15,6%), кользи (ріпаку ярого) – на 242 га (на 21,1%), картоплі – на 1,2 тис.га (на 3%) та овочів відкритого ґрунту – на 134 га (на 0,6%).

У структурі ярого клину зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) становили 11,5% (торік – 16,3%), кукурудза на зерно – 30% (24%),  соняшник на зерно – 36,3% (38,3%), цукрові буряки (фабричні) – 1,5% (1,9%), картопля та овочі – 4,8% (5,3%) посівної площі.

За інформацією сільськогосподарських підприємств (крім малих),  із 359,1 тис.га озимих на зерно і зелений корм, посіяних восени 2011р., у зимовий та весняний період загинуло 111,9 тис.га (31,2% посіяного), у т.ч. озимих на зерно – 75,4 тис.га (25,2%).

 Під посіви ярих культур сільськогосподарськими підприємствами  (крім малих) внесено 432 тис.ц мінеральних добрив (у поживних речовинах). Частка удобреної мінеральними добривами площі становить 63,9%. У розрахунку на 1 га удобреної та підживленої площі внесено 36,6 кг мінеральних добрив.

Основні показники роботи галузі тваринництва в області

за січень–травень 2012 року

 У січні–травні 2012р. в господарствах усіх категорій порівняно з   січнем–травнем 2011р. виробництво м’яса збільшилось на 7,5% і становило 30,2 тис.т, молока – зменшилось на 6% і склало 121,8 тис.т, яєць – на 1,3% і склало 226,9 млн.шт.

У структурі реалізації худоби та птиці на забій сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) частка свиней становила 77,6% (у січні–травні 2011р. – 72,7%), великої рогатої худоби – 19,3% (26,7%), птиці всіх видів – 2,4% (0,2%).

Обсяг вирощування худоби та птиці у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) у січні–травні 2012р. становив 7974 т, що на 43,1% більше ніж у січні–травні 2011р., в т.ч. великої рогатої худоби – 1564 т (на 4,9% більше), свиней – 6219,2 т (в 1,6 р.б.), птиці – 145 т (на 1,1% менше). Відношення загального обсягу вирощування худоби та птиці до реалізації тварин на забій становило 107,1% (у січні–травні 2011р. – 112,1%).

Порівняно з січнем–травнем 2011р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) надій молока від однієї корови (по середньому поголів’ю) збільшився на 269 кг (на 18%) і становив 1761 кг. Несучість курей-несучок залишилась на рівні січня–травня 2011р. та становила 140 штук. Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі зросли на 5,6% та становили 455 г, свиней – на 29,3% (353 г).

Порівняно з 1 червня 2011р. в господарствах усіх категорій  чисельність поголів’я великої рогатої худоби зменшилася на 3,9% та становила 146,7 тис.голів, в т.ч. корів – на 4,3% (68,3 тис.голів), свиней – на 2,3%  (273,3 тис.голів), птиці – на 1,9% (5212 тис.голів). Поголів’я овець та кіз збільшилося на 3,3% та становило 62,8 тис.голів.

 Продаж споживчих товарівза усіма каналами реалізації 

за січень–травень 2012 року

 Оборот роздрібної торгівлі, до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, обсяги продажу товарів на ринках та підприємцями-фізичними особами за січень–травень 2012р. становив майже 5018 млн.грн., що на 16% більше обороту січня–травня 2011р.

Оборот ресторанного господарства (включаючи оборот підприємців-фізичних осіб) зріс на 1,1% і становив 107,2 млн.грн.

Загальний обсяг продажу споживчих товарів за усіма каналами реалізації становив 5124,9 млн.грн., що на 15,6% більше обсягу січня–травня 2011р. У структурі загального продажу обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб складав 45,2%, підприємців-фізичних осіб – 40%, решта – організованих ринків з продажу сільськогосподарських продуктів та неформальних ринків.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб становив 2313,7 млн.грн., що в порівнянних цінах на 15,3% більше ніж у   січні–травні 2011р.

Обсяг обороту роздрібної торгівлі по області в розрахунку на одну особу в середньому за місяць становив 1001,1 грн.

Реалізація сільськогосподарської продукції

сільськогосподарськими підприємствами області

за січень – травень 2012 року

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої сільськогосподарської продукції за січень–травень 2012р. порівняно з січнем–травнем 2011р. збільшився в 2 рази, що зумовлено збільшенням обсягів реалізації продукції рослинництва в 2,1 раза та продукції тваринництва – в 1,5 раза. Частка продукції рослинництва в загальній вартості реалізованої продукції склала 90,9%, тваринництва – 9,1%  (у січні–травні 2011р. – відповідно 87,9% та 12,1%).

Сільськогосподарськими підприємствами області за січень –  травень 2012р. реалізовано 573,9 тис.т зернових культур, у т.ч. пшениці –  157,8 тис.т, ячменю – 37,5 тис.т, кукурудзи – 372,7 тис.т, насіння соняшнику – 261 тис.т, сої – 65,1 тис.т, худоби та птиці (у живій вазі) – 7,2 тис.т, молока та молочних продуктів – 15,3 тис.т, яєць – 99 млн.шт.

Порівняно з січнем – травнем 2011р. обсяг реалізації зернових культур збільшився в 2,1 раза, пшениці – на 21,8%, ячменю – в 1,7 раза, кукурудзи –  в 3,4 раза, насіння соняшнику – в 2,5 раза, сої – в 2,3 раза, худоби та птиці (у живій вазі) – в 1,5 раза, молока та молочних продуктів – на 14,8%, яєць – на 6,5%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами у січні–травні 2012р. порівняно з відповідним періодом 2011р. знизились на 8,7%, у т.ч. на продукцію рослинництва – на 10,3%,      продукцію тваринництва – зросли на 22,1%.

Наявність зернових та олійних культур

на підприємствах області станом на 1 червня 2012 року

На 1 червня 2012р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності  564 тис.т зерна (в 1,6 р.б. проти 1 червня 2011р.), у т.ч. 302,2 тис.т пшениці, 63 тис.т ячменю, 167 тис.т кукурудзи, 2,4 тис.т жита. Безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 322,6 тис.т зерна (в 1,8 р.б.), в т.ч. 149,1 тис.т пшениці, 98,2 тис.т кукурудзи, 57,7 тис.т ячменю, 1,6 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 241,4 тис.т зерна (в 1,5 р.б.), в т.ч. зернозберігаючі –  184,8 тис.т (в 1,5 р.б.).

Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували при закупівлі зберігаючі та переробні підприємства, на 1 червня 2012р. становила 1404,5 грн. за т, з них на пшеницю – 1396,3 грн. за т (торік відповідно    1700,8 та 1678,9 грн. за т), по Україні – відповідно 1546 грн. за т та  1501,7 грн. за т.

Запаси насіння соняшнику становили 279,9 тис.т (в 1,5 р.б. порівняно з 1 червня 2011р.), з них безпосередньо в аграрних підприємствах  (крім малих) – 62 тис.т (в 1,9 р.б.), на підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання – 217,9 тис.т (на 39,9% більше ніж на 1 червня 2011р.).

Середня ціна закупівлі насіння соняшнику зернозберігаючими та зернопереробними підприємствами області на 1 червня 2012р. становила  3889,6 грн. за т (по Україні – 3470,5 грн. за т).

Стан тваринництва в сільськогосподарських підприємствах

у січні–травні 2012 року

Порівняно з січнем–травнем 2011 року в сільськогосподарських підприємствах Кіровоградської області виробництво м’яса збільшилось в 1,5 раза та становило 7,5 тис.т, молока – на 9,9% (18,8 тис.т), яєць зменшилось – на 0,4%   (98,8 млн.шт).

Сільськогосподарськими підприємствами Долинського району (крім малих) у січні–травні 2012р. реалізовано на забій худоби та птиці 51,5 т живої ваги, вироблено 384,6 т молока.

Порівняно з січнем–травнем 2011р. виробництво м’яса зменшилося  на 44 т (в 1,9 раза менше), молока – збільшилося на 77,7 т (на 25,3%).

Надій молока від однієї корови (по середньому поголів’ю) збільшився  на 260 кг (на 23%) і становив 1388 кг.

Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі у січні–травні 2012р. порівняно з січнем–травнем 2011р. збільшилися на 98 г і становили 330 г, свиней – на 34 г (225 г) (в середньому   по області – 455 г та 353 г).

Станом на 1 червня 2012р. в сільськогосподарських підприємствах району налічувалось 0,6 тис.голів великої рогатої худоби, в т.ч. корів – 0,3 тис.голів, свиней – 1,9 тис.голів, овець та кіз – 0,9 тис.голів, птиці всіх видів – 1,8 тис.голів.

Наявність зернових культур на підприємствах району

станом на 1 червня 2012 року

 На 1 червня 2012р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах області, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 564 тис.т зерна (в 1,6 р.б. проти 1 червня 2011р.), у т.ч. 302,2 тис.т пшениці, 63 тис.т ячменю, 167 тис.т кукурудзи,    2,4 тис.т жита. Безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 322,6 тис.т зерна (в 1,8 р.б.), в т.ч. 149,1 тис.т пшениці, 98,2 тис.т кукурудзи, 57,7 тис.т ячменю, 1,6 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 241,4 тис.т зерна (в 1,5 р.б.),   в т.ч. зернозберігаючі – 184,8 тис.т (в 1,5 р.б.).

У сільськогосподарських підприємствах та на зернозберігаючих та зернопереробних підприємствах Долинського району було в наявності  41 тис.т зернових культур (на 25,6% більше ніж на 1 червня 2011р.), в              т.ч. пшениці – 28,0 тис.т (на 2,5% більше). Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося зернових культур 18,5 тис.т (в 3 р.б. порівняно      з 1 червня 2011р.), з них пшениці – 8 тис.т (в 4,5 р.б.).

 Сівба ярих культур сільськогосподарськими підприємствами Долинського району

станом на 1 червня 2012 року

 Сільськогосподарськими підприємствами області (крім малих) посіяно ярих культур (з урахуванням пересіву по загиблих озимих і багаторічних травах)    на площі 920,7 тис. га, що на 15,5% більше ніж на 1 червня 2011р., у тому числі    по ярому клину – 821,4 тис. га (на 9% більше).

Сільськогосподарськими підприємствами Долинського району  (крім малих) посіяно ярих культур – на 24,3% більше ніж на 1 червня 2011р.   (на площі 50,8 тис. га), у т.ч. по ярому клину – на 3,5% більше (41,5 тис. га), зернові та зернобобові культури на зерно – менше на 11,9% (3,9 тис.га), кукурудзи на зерно – на 6,3% більше (12 тис.га), соняшнику на зерно – на 6,8% більше (23,3 тис. га), соя – на 35,3% більше (1,8 тис.га), 

Удобрена та підживлена площ посівів становила 50,0%, під посів ярих та для підживлення посівів озимих культур внесено 16,6 тис. ц мінеральних добрив або 27,2 кг на 1 га удобреної та підживленої площі.

Робота автомобільного транспорту по Долинському району

за січень–травень 2012 року

 За оперативними даними у січні–травні 2012р. автотранспортними підприємствами Долинського району (з урахуванням перевезень, виконаних  фізичними особами-підприємцями) перевезено 38,9 тис.т вантажів, що у 1,7 раза більше ніж у січні–травні 2011р. Вантажооборот збільшився на 25,4% і становив 6,5 млн.ткм.

Питома вага вантажних перевезень по району у загальному обсязі вантажних перевезень по області у січні–травні 2012р. склала 2,3%.

У січні–травні 2012р. перевізниками Долинського району перевезено 205,5 тис.пасажирів, що на 39,7% більше ніж у січні–травні 2011р. Пасажирооборот збільшився на 12,1% і склав 4,8 млн.пас.км.

Робота підприємств авіаційного транспорту області

за січень–травень 2012 року

 Головне управління статистики повідомляє, що підприємствами авіаційного транспорту області за cічень–травень 2012р. перевезено 1,4 тис.т вантажів, що на 27,1% менше ніж за січень–травень 2011р. Порівняно з відповідним періодом 2011р. вантажооборот авіаційного транспорту зменшився    на 35,5% і склав 0,5 млн.ткм.

Кількість перевезених пасажирів за січень–травень 2012р. зменшилась      на 43,4% порівняно з відповідним періодом 2011р. і становила 17,7 тис.осіб, пасажирооборот зменшився на 46,4% і становив 7,4 млн.пас.км.

 Про основні показники роботи промисловості

за січеньтравень 2012 року

 За підсумками січня–травня п.р. індекс промислової продукції становив 102,4%, у тому числі у добувній промисловості – 107%, переробній – 100,7%.

На підприємствах з виробництва харчових продуктів та напоїв випуск промислової продукції у січні–травні 2012р. зменшився на 0,5%. Виробництво свинини свіжої (парної) чи охолодженої зменшилося на 21,6% і становило   1480 т, борошна − на 18,1% (18113 т), оселедців солоних – на 15% (34 т), виробів здобних – на 14,1 % (342 т), яловичини і телятини, свіжої (парної) чи охолодженої − на 12% (1752 т), тортів –  на 8,5% (75 т), виробів хлібо- булочних –  на 0,7%   (10286 т). Водночас збільшилося виробництво круп на 30,3% і становило 5488 т, напівфабрикатів м’ясних (включаючи з м’яса птиці) –   на 19,9% (398 т), олії соняшникової нерафінованої – на 8,8% (182673 т), виробів кондитерських з цукру, включаючи білий шоколад без вмісту какао – на 8,8% (3801 т).

У машинобудуванні випуск промислової продукції в січні–травні 2012р. порівняно з січнем–травнем 2011р. зменшився на 12,6%, в т.ч. на підпри-ємствах з виробництва верстатів – на 47,8%, машин та устатковання загального призначення – на 21,9%, електророзподільної та контрольної апаратури – на 1,9%.

Реалізація сільськогосподарської продукції

на підприємствах району за січень – травень 2012 року

 Аграрними підприємствами області за січень – травень 2012р. реалізовано 573,9 тис.т зернових культур, у т.ч. насіння соняшнику –  261 тис.т, худоби та птиці (у живій вазі) – 7,2 тис.т, молока та молочних продуктів – 15,3 тис.т, яєць – 99 млн.шт.

Підприємствами Долинського району реалізовано 10,5 тис.т зернових культур, що на 28% більше порівняно з січнем – травнем 2011р., насіння соняшнику в 3,9 р.б. (10,9 тис.т), молока та молочних продуктів – на 34,9% більше (0,3 тис. т). Разом з тим зменшились обсяги виробництва худоби та птиці (у живій вазі) – в 2,2 раза менше та становили 32 т.

                                                                                                                                      Головне управління статистики

                                                                                                                                               у Кіровоградській області

Огляд преси


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання