вул. Соборності України 50, м.Долинська Кіровоградська обл. 28500
тел: 05(234) 5-04-06, 5-31-61, e-mail: dolmiskrada@ukr.net

Навігація

Офіційні сайти

Прес - випуск за липень

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ СТАТИСТИКИ У ДОЛИНСЬКОМУ РАЙОНІ

вул.Леніна, 20 м. Долинська, 28500

тел. (234) №№ 5-14-96, 5-04-66, 5-04-58 E-mail: dol219@dialup.ukrtel.net

КОРОТКІ ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО

СТАНОВИЩА КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

за січень–травень 2012 року 

Промисловість. У травні 2012р. промислове виробництво збільшилося порівняно з попереднім місяцем на 15,4%, з травнем 2011р. – на 8,6%.   За підсумками 5 місяців 2012р. приріст виробництва у промисловості   склав 2,4%.

Сільське господарство. У січні–травні 2012р. обсяг валової продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств (у постійних цінах 2010р.) склав, за розрахунками, 771,2 млн.грн. Виробництво сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом 2011р. збільшилось на 1,2%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – на 21,7%, господарствах населення – зменшилось на 4,2%.

Капітальні інвестиції. За січень–березень 2012р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 555,8 млн.грн. капітальних інвестицій, що на 1% більше ніж за січень–березень 2011р.

Будівництво. У січні–травні 2012р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 149,3 млн.грн., що у порівнянних цінах на 7,7% більше ніж у відповідному періоді попереднього року.

Транспорт. У січні–травні 2012р. підприємствами транспорту перевезено 4311,8 тис.т вантажів, що на 9,9% більше ніж у січні–травні 2011р., вантажооборот збільшився на 0,6% і склав 11977,6 млн.ткм.

Всіма видами транспорту перевезено 37 млн. пасажирів, що на 13,5% менше ніж у січні–травні 2011р., пасажирооборот зменшився на 4,3% і склав 521,3 млн.пас.км.

Зовнішня торгівля товарами. Обсяг експорту товарів за січень–квітень 2012р. становив 151,7 млн.дол. США, і збільшився проти відповідного періоду 2011р. на 14%, обсяг імпорту становив 87,9 млн.дол. та збільшився на 6,8%.

Роздрібна торгівля. Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями) за січень–травень 2012р. становив 5017,7 млн.грн., що на 16% більше обсягу січня–травня попереднього року.

У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 31,5%.

Ціни. Індекс споживчих цін у травні 2012р. порівняно з квітнем становив 99,5%, з початку року – 99,9% (по Україні відповідно 99,7% та 100,4%).

Заробітна плата. Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій (по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за квітень 2012р. становила 2331 грн., що  в 2,1 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (1094 грн.). Порівняно з березнем 2012р. розмір заробітної плати збільшився на 1,3%, з квітнем 2011р. – на 16,7%.

Індекс реальної заробітної плати в квітні 2012р. порівняно з березнем 2012р. становив 101,2%, з квітнем 2011р. – 117%.

Загальна сума невиплаченої заробітної плати (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) впродовж квітня 2012р. зменшилася на 2% і на 1 травня 2012р. становила  42,5 млн.грн.

Ринок праці. Кількість зареєстрованих безробітних зменшилася за місяць на 5,7% і на  1 червня 2012р. становила 14,9 тис. осіб, із них 68,7% отримували допомогу по безробіттю.

Населення. Чисельність наявного населення області на 1 травня 2012р., за оцінкою, становила 999,9 тис. осіб.

За січень–квітень 2012р. чисельність населення скоротилася  на 2494 особи або на 7,5 особи у розрахунку на 1000 жителів. 

КОРОТКІ ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО

СТАНОВИЩА ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ

за січень–травень 2012 року

Промисловість. Обсяг реалізованої промислової продукції за  січень–квітень 2012р. становив 6,8 млн.грн.

Сільське господарство. Виробництво валової продукції сільського господарства у січні–травні 2012р. зросло порівняно з відповідним періодом 2011р. на 2,7%.

Будівництво. У січні–травні 2012р. будівельниками району виконано робіт на суму 0,9 млн.грн., що на 47,6% менше порівняно з відповідним періодом 2011р.

Транспорт. Підприємствами автомобільного транспорту у січні–травні 2012р. перевезено 38,9 тис.т вантажів, що в 1,7 р.б. ніж у січні–травні 2011р. Вантажооборот збільшився на 25,4% і склав 6,5 млн.ткм. Перевезено 205,5 тис. пасажирів, що на 39,7% більше ніж у січні–травні 2011р., пасажирооборот збільшився на 12,1% і склав 4,8 млн.пас.км.

Ринок праці. Кількість зареєстрованих безробітних на 1 червня 2012р. становила 0,8 тис. осіб, що на 13% менше ніж на 1 травня 2011р.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по району на 1 червня 2012р. становив 3,79% населення працездатного віку.

Населення. На 1 травня 2012р. в районі проживало 35,4 тис. осіб. Упродовж січня–квітня 2012р. чисельність населення скоротилась на 95 осіб. 

Діяльність малих підприємств Долинського району у 2011 році 

За 2011 рік малими підприємствами Долинського району реалізовано продукції, виконано робіт та надано послуг на суму 259,5 млн.грн. Частка обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) в загальнообласному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств склала 2,9%. У розрахунку на одного найманого працівника малими підприємствами району реалізовано продукції, виконано робіт та надано послуг на суму 208,3 тис.грн.

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення становила 61 одиницю (по області – 59 одиниць).

Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) склали  226,6 млн.грн. та у розрахунку на одиницю реалізованої продукції становили 87,3 коп./грн.

Середньооблікова кількість працівників, зайнятих на малих підприємствах району, становила 1264 особи, найманих працівників –  1246 осіб, що склало 3,4% загальної кількості найманих працівників малих підприємств області.

Середньомісячна заробітна плата одного найманого працівника порівняно з 2010 роком зросла на 395,67 грн. і становила 1385,03 грн. (по області   1219,86 грн.). 

Діяльність підприємств Долинського району у 2011 році

За 2011 рік підприємствами Долинського району реалізовано продукції, виконано робіт та надано послуг на суму 320,6 млн.грн. Частка обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) підприємств району в загальнообласному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) склала один відсоток.  У розрахунку на одного найманого працівника підприємствами району реалізовано продукції, виконано робіт та надано послуг на суму 116,2 тис.грн.

Кількість підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення району склала 63 одиниці (по області – 63 одиниці).

Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) склали    348,9 млн.грн., що у розрахунку на одиницю реалізованої продукції становило 108,8 коп./грн.

Середньооблікова кількість працівників, зайнятих на підприємствах району, становила 2776 осіб, найманих працівників – 2758 осіб, що склало 2,6% загальної кількості найманих працівників підприємств області.

Середньомісячна заробітна плата одного найманого працівника порівняно з 2009 роком зросла на 243,92 грн. і становила 1648,17 грн. (по області –  1741,30 грн.).

Доходи від послуг пошти та зв’язку

у січні–травні 2012 року

Доходи підприємств пошти та зв’язку області від основної діяльності у січні–травні 2012р. склали 174,4 млн.грн., що на 3,5% менше ніж у відповідному періоді 2011 року. Найбільший обсяг доходів отриманий від надання послуг зв’язку: мобільного – 84,5 млн.грн., поштового – 24,3 млн.грн., телефонного міського – 22,8 млн.грн., комп’ютерного – 17,3 млн.грн., передачі    і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв’язку – 9,4 млн.грн. та телефонного міжміського – 8,7 млн.грн.

Підприємства пошти та зв’язку від послуг, наданих населенню, отримали доходи у сумі 65,8 млн.грн., а від послуг, наданих підприємствам –  108,6 млн.грн., що порівняно з cічнем–травнем 2011р. менше на 3,6% та 3,4% відповідно.

Робота підприємств сфери послуг по Долинському району

за січень–травень 2012 року 

Обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, за січень–травень 2012 року становив 8770,3 тис.грн., у тому числі  населенню – на суму  2450,8 тис.грн. або 27,9% загального їх обсягу.

У січні–травні 2012 року питома вага реалізованих послуг по району становила 0,6% загального обсягу послуг, реалізованих по області.

У травні 2012р. фактично на ринку послуг працювало 16 підприємств. Чисельність працівників, зайнятих у сфері послуг, становила 257 осіб.

Обсяг реалізованих послуг у розрахунку на одну особу по району  у січні–травні 2012 року  склав 69,2 грн. проти 191,7 грн. в цілому по області.

Робота підприємств сфери послуг

за січень–травень 2012 року

За січень–травень 2012 року підприємствами сфери нефінансових послуг реалізовано послуг на суму 1399,5 млн.грн. (104,6% рівня cічня– травня 2011 року), у тому числі населенню – на суму 191,9 млн.грн. або 13,7% загального обсягу реалізованих послуг.

Серед послуг, реалізованих у січні–травні 2012 року, значна частка припадала на послуги транспорту – 70,5% або 986,8 млн.грн., пошти та  зв’язку – 13% або 182,4 млн.грн., операції з нерухомим майном – 5,4% або  75,7 млн.грн.

Обсяг реалізованих послуг у розрахунку на одну особу  за січень–травень 2012 року становив 191,7 грн.

Зовнішня торгівля товарами з країнами ЄС

за січень–квітень 2012 року 

Обсяги експорту товарів до країн Європейського Союзу становили  35,3 млн.дол. США, імпорту – 39,9 млн.дол. Питома вага експорту товарів до країн ЄС у зовнішній торгівлі області склала 23%, імпорту – 45%.

У січні–квітні 2012р. зовнішньоторговельні операції проводились з 24 країнами Європейського Союзу. Найбільші обсяги товарів експортовано до Іспанії, Польщі, Франції, Італії.

Найбільше експортовано зернових культур – 34%, насіння і плодів олійних рослин – 28%, залишків та відходів харчової промисловості – 17%.

Основу імпортних надходжень склали механічні машини, продукти тваринного походження, продукти рослинного походження, засоби наземного транспорту, крім залізничного, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, недорогоцінні метали та вироби з них.

 Зовнішня торгівля області товарами з Російською Федерацією

за січень–квітень 2012 року

 У січні–квітні Російська Федерація залишалася найбільшим торговельним партнером області: частка в загальному обсязі обласного експорту товарів склала 26%, імпорту – 4%.

Порівняно з січнем–квітенем 2011р. обсяги експорту товарів до Росії зменшилися на 10,3%, імпорту з Росії – на 61% і становили відповідно  40 млн.дол. США та 3,6 млн.дол.

До Росії експортували переважно механічні машини (59% загального обсягу експорту), мінеральні продукти (13%), жири та олії тваринного або рослинного походження (9%).

 

Основу імпортних надходжень склали механічні машини (23%), електричні машини (22%), мідь і вироби з неї, палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки (по 12%).

Експорт товарів

за січень–квітень 2012 року

Обсяг експорту товарів області становив 151,7 млн.дол. США і порівняно з січнем–квітнем 2011р. збільшився на 14%.

Область експортувала товари до 90 країн світу, серед яких найбільші поставки здійснювались до Російської Федерації, Єгипту, Іспанії, Білорусі,  та Індії.

Найбільше експортовано продуктів рослинного походження   (30% загального обсягу експорту), машин, обладнання та механізмів (28%), жирів та олії тваринного або рослинного походження (23%), решта – готові харчові продукти, мінеральні продукти тощо.

                                                                                                                                                    Головне управління статистики

                                                                                                                                                             у Кіровоградській області

Огляд преси


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання