вул. Соборності України 50, м.Долинська Кіровоградська обл. 28500
тел: 05(234) 5-04-06, 5-31-61, e-mail: dolmiskrada@ukr.net

Навігація

Офіційні сайти

Про міський бюджет на 2013 рік

ДОЛИНСЬКА  МІСЬКА РАДА

Долинського  району  кіровоградської  області

ДВАДЦЯТА  СЕСІЯ

ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  27  грудня    2012  року                                                                           №  598

м. Долинська

        Про  міський  бюджет  на 2013   рік

     Згідно  статті  26   Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування   в  Україні“, статті 77  Бюджетного  кодексу   України,  Закону  України  “Про  Державний  бюджет  України  на  2013  рік ”, враховуючи   рішення   постійної планово-бюджетної та з питань підприємництва та  торгівлі  комісії міської ради

М І С Ь К А     Р А Д А

В И Р І Ш И Л А :

     1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2012рік у сумі 12517,977 тис. грн. (додаток1)

     Обсяг  доходів   загального  фонду  міського  бюджету  визначено у  сумі 10240,14 тис.грн., в  тому  числі дотація вирівнювання, що передається з районного бюджету – 2920,7 тис.грн., 

     Обсяг доходів спеціального фонду в сумі  2271,837 тис.грн. , в тому  числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у  сумі 451,637 тис. грн., 

     2. Загальний обсяг видатків міського бюджету на  2013 рік у сумі 12517,977 тис. грн.,  у  тому  числі,  обсяг  видатків   загального  фонду  у сумі 10240,14 тис.грн., спеціального фонду у сумі 2271,837 тис. грн., за тимчасовою класифікацією видатків та  кредитування  місцевих  бюджетів (додаток 2) та головними  розпорядниками  коштів  (додаток 3) структурою  бюджету.

     3. Затвердити  субвенцію районному бюджету  в  розмірі 30,0 тис. грн на  капітальний  ремонт  стоматологічного відділення та  5,0  тис.грн субвенцію державній пожежно - рятувальній частині -20

     4. Установити розмір оборотного залишку бюджетних  коштів  на 2013рік  у  сумі  20,0 тис.грн.

     5. Установити розмір резервного фонду міського бюджету на 2013рік, у сумі 10,0 тис.грн.

     6. Затвердити перелік  захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2013рік за їх економічною структурою:

     - оплата праці працівників  бюджетних  установ,

     - нарахування  на  заробітну плату ,

     - придбання медикаментів та перев'язувальних   матеріалів,      

     - забезпечення продуктами   харчування,

     - оплата   комунальних послуг та інших енергоносіїв,

     - поточні трансферти  населенню,

     - поточні трансферти  органам державної  влади та  органам  місцевого  самоврядування .

     7. Установити, що розпорядник  коштів  міського  бюджету має право брати зобов’язання на здійснення видатків, враховуючи  необхідність  виконання  бюджетних  зобов’язань  минулих  років, тільки  у  межах  відповідних  бюджетних  асигнувань,  затверджених  на  2013рік.

     Зобов’язання,  взяті  розпорядником  коштів  міського  бюджету  без  відповідних  бюджетних  асигнувань, не  вважаються  бюджетними  зобов’язаннями  і  не  підлягають  оплаті  за  рахунок  бюджетних  коштів. Взяття  таких  зобов’язань  є  бюджетним  правопорушенням.

    8. Не  приймати  до  розгляду  питання,  що  потребують  додаткових  асигнувань з  міського  бюджету   без  внесення   відповідних  пропозицій  по  збільшенню  доходів    або  зменшенню  видатків .

     9. Дозволити  міському  голові у  процесі  виконання   міського  бюджету здійснювати  перерозподіл  видатків  за  економічною  класифікацією  у  межах  його  бюджетних  призначень. Перерозподіл,  що  призводить  до  зміни  затверджених  бюджетних  призначень по загальному та спеціальному  фонду(крім  власних  надходжень  бюджетних  установ) за  функціональною  класифікацією,  здійснюється    за  погодженням  із постійною  планово-бюджетною та з питань підприємництва  та  торгівлі  комісією міської ради, з  наступним затвердженням  на сесії  міської  ради .

     У  разі  внесення  змін  до  міжбюджетних  трансфертів, у  міжсесійний  період внесення  змін  до  доходів  та  видатків  міського  бюджету  проводиться  за  погодженням з  постійною планово-бюджетною та з питань підприємництва  та  торгівлі  комісією міської ради  з  подальшим  затвердженням  на  сесії  міської  ради.

     У  разі   надходження   додаткових  коштів  до  спеціального  фонду    у  міжсесійний  період внесення  змін  до  доходів  та  видатків  спеціального  фонду   міського  бюджету  проводиться  за  погодженням з  постійною планово-бюджетною та з питань підприємництва  та  торгівлі  комісією міської ради  з  подальшим  затвердженням  на  сесії  міської  ради .

     Установити ,що збільшення   бюджетних  призначень  по  загальному  фонду  на  оплату  праці працівників  бюджетних  установ  , видатки  розвитку проводиться  виключно  за  рішенням    міської  ради ,  крім  випадків  по  упередженню  та  ліквідації  наслідків  надзвичайних ситуацій та  стихійного  лиха (у  частині  збільшення  капітальних  видатків).

     10. Виконкому  міської  ради забезпечити  отримання :

     позики  на  покриття  тимчасових касових  розривів  міського  бюджету, пов’язаних  із  забезпеченням  захищених видатків загального фонду   за  рахунок  коштів  єдиного  казначейського  рахунку   на  договірних  умовах без  нарахування  відсотків за користування цими  коштами з  обов’язковим  їх  поверненням до  кінця  поточного бюджетного періоду;

     середньострокової  позики  на  суми невиконання   у  звітному  періоді розрахункових  обсягів кошика  доходів  міського  бюджету,   визначених  у  Законі України «Про  державний  бюджет України  на 2013 рік» за рахунок коштів єдиного  казначейського  рахунку  на умовах повернення    без нарахування  відсотків за користування цими  коштами.

     11. Розпорядникам  коштів   міського  бюджету  під  час  складання   та  затвердження   кошторисів  доходів  та  видатків  бюджетної  установи  забезпечити   в  повному  обсязі  потребу  в  асигнуваннях :

     -  на  оплату  праці  працівників  бюджетних  установ  відповідно  до  встановлених  чинним  законодавством  умов  оплати  праці та  розміру  мінімальної  заробітної  плати ;

     -  проведення  розрахунків  за  електричну, теплову  енергію  та природний газ,  не  допускаючи будь - якої  простроченої  заборгованості із зазначених  послуг.  Установити  ліміти  споживання  енергоносіїв  по  кожній бюджетній установі,  виходячи  з  обсягів  фінансування,  передбачених  кошторисами  видатків на 2013  рік.

     12. Завідуючим дошкільними навчальними  закладами   за  погодженням   з районним відділом  освіти та  з  головним  розпорядником  коштів  привести  штатну  чисельність працівників дошкільних  навчальних  закладів  у  відповідність  до  нормативів  та затверджених  бюджетних  призначень.

     13. За рахунок коштів, виділених на благоустрій міста, передбачити  35,0тис.грн.  на     оплату  праці   студентам  та   працівникам,  направленим  центром  зайнятості   на виконання громадських робіт, за роботи  по благоустрою  міста  та  кладовищ.

     14. Призупинити дію окремих  пунктів  міських  програм  та  рішень (розпоряджень) у частині проведення заходів, що потребують додаткових  бюджетних  асигнувань,  не  передбачених  даним  рішенням   та  кошторисами  бюджетних  установ, та не  приймати  до  розгляду  питання, що потребують  додаткових асигнувань з міського бюджету,без внесення відповідних  пропозицій по збільшенню  доходів  або  зменшенню  видатків  міського  бюджету .

     15. Зажадати  від  міжрайонної   державної податкової  інспекції  у  Долинському  районі  забезпечити виконання  затверджених   показників  податкових  та  неподаткових  надходжень  загального  та  спеціального  фондів  міського  бюджету .

     16. Встановити,  що  у 2013  році  орендна  плата  по  укладених  договорах  на  надання  в оренду  майна  комунальної  власності  міста

     - для  КП «Координаційний центр»   залишається у  повному  обсязі    на   його рахунку  та  використовується  згідно    чинного  законодавства;

     - для  КП «Долинський  міське комунальне господарство» залишається у  повному  обсязі    на   його рахунку  та  використовується  згідно    чинного  законодавства  за погодженням  міського  голови.

     17. Затвердити  в  складі  видатків  міського  бюджету  кошти    на  реалізацію міських  програм ( додаток 4)

     18. Затвердити  перелік   розпорядників та  одержувачів   коштів  міського  бюджету (додаток 5).

     19. Затвердити перелік  об’єктів, видатки  на  які  будуть  проводитися за  рахунок  бюджету  розвитку ( додаток 6)

     21. Затвердити перелік  робіт одержувачем  коштів  та  замовником робіт  визначено  комунальне  підприємство «Координаційний  центр  по  обслуговуванню населення»  та  «Долинське  міське  комунальне  господарство» ( додаток 7 ).

     20. Додатки  до  цього  рішення 1-7  є  його  невід’ємною  частиною  і  публікуються  разом  з даним  рішенням  для  загального  відома.

     21. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти   на  постійну  планово-бюджетну з питань  підприємництва  та торгівлі   комісію  міської ради.

 

Міський  голова                                                                                               С. Зеленокорінний

 

Додаток 1;

Додаток 2;

Додаток 3; 

Додаток 4; 

Додатки 5, 6, 7. 

Видатки  на 2013 рік
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
                        (грн.)
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду РАЗОМ
Всього з них Всього споживання з них розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6
010000 Державне управління  1903476,00 1229250,00 49405,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 15000,00   1918476,00
010116 Органи місцевого самоврядування  1903476,00 1229250,00 49405,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 15000,00   1918476,00
070000 Освіта  7491214,00 4014020,00 1243580,00 815700,00 468000,00 0,00 0,00 347700,00 347700,00   8306914,00
070101 Дошкільні заклади освіти  7441214,00 4014020,00 1243580,00 815700,00 468000,00 0,00 0,00 347700,00 347700,00   8256914,00
070807 Інші освітні програми  50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   50000,00
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення  34000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   34000,00
090412 Інші видатки на соціальний захист населення  30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   30000,00
091209 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів  4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   4000,00
100000 Житлово-комунальне господарство  500000,00 0,00 80000,00 733680,00 0,00 0,00 0,00 733680,00 733680,00   1233680,00
100102 Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади  0,00 0,00 0,00 155000,00 0,00 0,00 0,00 155000,00 155000,00   155000,00
100103 Дотація житлово-комунальному господарству  68000,00 0,00 0,00 578680,00 0,00 0,00 0,00 578680,00 578680,00   646680,00
100203 Благоустрій міст, сіл, селищ  432000,00 0,00 80000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   432000,00
110000 Культура і мистецтво  151950,00 96300,00 2900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   151950,00
110103 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи  13000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   13000,00
110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу  138950,00 96300,00 2900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   138950,00
130000 Фізична культура і спорт  6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   6000,00
130102 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань  6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   6000,00
150000 Будівництво  0,00 0,00 0,00 146620,00 0,00 0,00 0,00 146620,00 146620,00   146620,00
150101 Капітальні вкладення  0,00 0,00 0,00 146620,00 0,00 0,00 0,00 146620,00 146620,00   146620,00
160000 Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство  74000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   74000,00
160101 Землеустрій  74000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   74000,00
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика  40000,00 0,00 0,00 524237,00 167104,00 0,00 0,00 357133,00 50000,00   564237,00
170103 Інші заходи у сфері автомобільного транспорту  40000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   40000,00
170703 Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг  0,00 0,00 0,00 524237,00 167104,00 0,00 0,00 357133,00 50000,00   524237,00
210000 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха  13000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   13000,00
210105 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха  10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   10000,00
210110 Заходи з організації рятування на водах  3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   3000,00
240000 Цільові фонди  0,00 0,00 0,00 12600,00 12600,00 0,00 0,00 0,00 0,00   12600,00
240601 Охорона та раціональне використання природних ресурсів  0,00 0,00 0,00 12600,00 12600,00 0,00 0,00 0,00 0,00   12600,00
250000 Видатки, не віднесені до основних груп  21500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   21500,00
250102 Резервний фонд  10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   10000,00
250404 Інші видатки  11500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   11500,00
Разом видатків   10235140,00 5339570,00 1375885,00 2247837,00 647704,00 0,00 0,00 1600133,00 1293000,00   12482977,00
Між бюджетні трансферти   5000,00 0,00 0,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 30000,00   35000,00
Субвенції   5000,00 0,00 0,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 30000,00   35000,00
250344 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів  5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   5000,00
250380 Інші субвенції  0,00 0,00 0,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 30000,00   30000,00
Всього видатків   10240140,00 5339570,00 1375885,00 2277837,00 647704,00 0,00 0,00 1630133,00 1323000,00   12517977,00

Огляд преси


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання