вул. Соборності України 50, м.Долинська Кіровоградська обл. 28500
тел: 05(234) 5-04-06, 5-31-61, e-mail: dolmiskrada@ukr.net

Навігація

Офіційні сайти

Про погодження програми економічного і соціального розвитку міста Долинська на 2012 рік

 

УКРАЇНА

ДОЛИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА

Долинського  району  кіровоградської  області

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я 

від  10 січня   2012 року                                                                 №  1

м.Долинська

 

Про погодження   програми  економічного

і  соціального розвитку  міста  Долинська

 на  2012  рік

         Розглянувши  проект  програми  економічного і соціального розвитку  міста Долинська  на  2012 рік,  відповідно  до  підпункту 1 пункту а) статті 27, підпункту 1 пункту 2 статті 52  Закону  України  “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні “ 

 

виконавчий комітет міської ради

 вирішив  :

 

    1. Проект програми  економічного  і соціально розвитку  міста Долинська  на  2012  рік схвалити  та  винести  на  розгляд сесії міської  ради (додається).

    2. Цільові  проекти  програм 2012 року вважати  складовими  проекту  програми  економічного і соціального розвитку  міста Долинська  на 2012  рік .

   3. Вважати  головним  завданням  виконавчого  комітету  міської  ради, керівників  підприємств  і  організацій  міста  забезпечення   безумовного  виконання   основних  показників  програми  економічного  і соціально  розвитку міста  на  2012 рік , збільшення  надходжень  до  міського  бюджету,  підвищення  добробуту  населення,  вирішення  соціально – побутових  питань,   створення  умов  для  забезпечення  достатнього  рівня  стабільності  та  можливостей  відновлення  виробничих  галузей, підтримки  малого  та  середнього  бізнесу.

      4. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  першого  заступника  міського  голови   Ю.Бойченка

 

 

 Міський  голова                                                               С.Зеленокорінний

 

 

                                                                                           Додаток

                                                                                           до  рішення   виконкому міської ради

                                                                                           від10 січня 2012р №1

 

 

 Проект Програми  економічного і соціального розвитку

 міста  Долинська на 2012 рік

 

Загальні  положення

Програма економічного і соціального розвитку  міста Долинська  на 2012 рік (далі – Програма) розроблена з  врахуванням  обласної програми "Центральний регіон – 2015" та Програми економічного і соціального розвитку Долинського району на 2012 рік. Реалізація Програми буде здійснюватися шляхом забезпечення узгодженої діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, профспілок та роботодавців.

Під час формування Програми враховано пріоритетні напрями Стратегії економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на період до 2015 року, яка затверджена рішенням обласної ради від 24 листопада 2006 року № 95 «Стратегії економічного та соціального розвитку України (на 2004-2015 роки) шляхом європейської інтеграції», схваленою Указом Президента України від 28 квітня 2004 року № 493 "Про Стратегію економічного та соціального розвитку України "Шляхом європейської інтеграції" на 2004-2015 роки".

   Основні показники бюджетної політики на 2012 рік ґрунтуються на положеннях Програми економічних реформ на 2010-2014 роки  "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"  та  Щорічного  Послання  Президента  України  до Верховної  Ради  України  "Модернізація України - наш стратегічний вибір", а також  Концепції  Державної  програми  економічного  і соціального розвитку України на 2012 рік, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України  від  21  березня  2011  року  №  219-р.

       Реалізація бюджетної політики спрямована на формування сприятливого макроекономічного середовища,  здійснення послідовних та ефективних заходів у податково-бюджетній сфері, забезпечення стабільності державних  фінансів,  високих  темпів  економічного зростання на основі проведення модернізації економіки держави та підвищення її  конкурентоспроможності, формування бюджету  на 2012 рік за принципом середньострокового бюджетного планування з чіткими фіскальними та видатковими орієнтирами.

 

І Мета Програми:

 

            Головною метою Програми економічного і соціального розвитку   міста  на 2012 рік є забезпечення   виконання   плану   надходжень  податків  і  зборів  до   міського  бюджету,  збільшення  надходжень  до  міського бюджету  за  рахунок   інвентаризації та  надання  в оренду  земельних  ділянок,  вирішення  соціально – побутових  питань, створення  умов  для  забезпечення  достатнього  рівня  стабільності  та  можливостей  відновлення  виробничих  галузей, підтримки  малого  та  середнього  бізнесу,   залучення   коштів  державного  бюджету  та  інвестицій   для зміцнення  матеріально - технічної  бази  підприємств комунальної власності,  створення  об’єднань  співвласників  багатоквартирних будинків, посилення соціальної захищеності  малозабезпечених  верств  населення, підвищення матеріального добробуту жителів міста.

 

 

 

 

ІІ Пріоритетні напрямки Програми:

         

   Створення умов для підтримки малого та середнього бізнесу, сприятливого інвестиційного клімату в  місті  за  рахунок   власних  фінансових, матеріальних, трудових та інших ресурсів, що включає:

   1. Cтворення умов для розвитку місцевих товаровиробників.

   2.  Стабілізація діяльності житлово-комунального господарства:

       впровадження заходів по реалізації  міської Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства  м. Долинська на 2010-2014 роки шляхом:

               2.1. створення умов для організації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ( ремонт покрівель та ліфтів у житловому фонді, встановлення засобів обліку  водопостачання  та  теплової енергії);                        

               2.2.реалізація інвестиційного енергозберігаючого проекту «Система теплопостачання  м.Долинська, реконструкція», ІІ черга (реконструкція міжквартальних та внутрішньобудинкових теплових мереж);

              2.3. забезпечення населення міста послугами водопостачання,  водовідведення  та   теплопостачання;    

              2.4. проведення  реконструкції  мереж  водопостачання  низького  тиску  та    внутрішньої системи  водопостачання житлових  будинків мікрорайонів № 4,5 м.Долинська        

              2.5. проведення ремонту комунальних доріг;

              2.6. утримання, проведення реконструкції та будівництва  нових  мереж  вуличного  освітлення міста.

      3. Благоустрій  міста .

      4. Утримання  дошкільних  навчальних  закладів  освіти.

      5.Утримання  клубів та  проведення культурно-масових і  спортивних заходів у  місті.

Перелік інвестиційних  проектів, реалізація  яких  передбачається у 2012році (додаток 1)

 

В бюджетно-податковій сфері

 

   I. Недопущення скорочення бази оподаткування, реалізація заходів  по детінізації:

   1. Легалізація робочих місць та заробітної плати в «тіньовому» бізнесі.

   2. Перегляд договорів оренди земель державної власності з метою збільшення орендної плати згідно чинного законодавства.

   3. Продовження роботи по перегляду договорів оренди земельних ділянок (паїв) з землекористувачами з метою збільшення орендної плати.

   4.  Проведення  інвентаризації та надання  в оренду  земельних  ділянок;

   5. Посилення  претензійної  роботи  та  зменшення  термінів   оформлення  договорів  оренди  земельних  ділянок ;

   6. Оздоровлення фінансового стану   підприємств  міста , створення умов для зменшення збиткової роботи підприємств житлово-комунального господарства  за рахунок реалізації енергозберігаючих заходів, системного моніторингу споживання електроенергії, тепла, води; перегляду діючих тарифів, зменшення  суми заборгованості  за  надані  житлово - комунальні  послуги за  попередні  періоди .

  7. Поступове щоквартальне підвищення розміру прожиткового мінімуму для  всіх  соціальних і демографічних груп населення мінімальної заробітної плати та впорядкування системи оплати праці в бюджетній сфері на основі Єдиної тарифної сітки сприятиме підвищенню рівня доходів населення

    II  Створення умов для розвитку  малого  та середнього бізнесу:

   1. Опрацювання питання щодо здійснення дозвільних процедур, які впливають на діяльність підприємств переробної, будівельної галузей та розгляд розпорядчих документів щодо їх спрощення або скасування.  

     2.  Створення  сприятливих  умов  для  самозайнятості  населення  та  розвитку підприємницької  діяльності

                                                           В соціальній сфері                                                                    

 

     Головною метою Програми є соціальний захист найменш захищених категорій населення міста, зокрема, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; ветеранів війни та праці, осіб похилого віку, малозабезпечених сімей та людей з обмеженими можливостями, підтримка громадської організації інвалідів “Товариш” та УТОГ (Українське товариство глухих); надання матеріальної допомоги громадянам по особистих зверненнях, які опинилися в складних життєвих обставинах; на поховання непрацюючих на  день смерті; надання допомоги населенню в оформленні відповідних документів на різні види державних соціальних допомог, пільг, субсидій.

 

ІІІ Основні завдання Програми

 

 Виконання міських цільових програм як складових Програми економічного і соціального  розвитку, стабілізація діяльності житлово-комунального господарства:

сприяння залученню коштів із Державного бюджету та коштів місцевих бюджетів для проведення ремонту  майна  комунальної  власності, реконструкції  мереж водо та  теплопостачання, капітального та поточного ремонту комунальних доріг, мереж вуличного освітлення;

створення умов для організації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.

 

                  І. Реформування житлово-комунального господарства:

1.      Проблемні питання

Сучасний стан  житлово-комунального господарства міста характеризується значною зношеністю основних фондів, дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для  їх розвитку, поновлення, належної експлуатації та обслуговування, недосконалістю структури управління для забезпечення надійного і ефективного функціонування підприємств. 

2.  Основні завдання:

 

Залучення коштів з Державного бюджету та коштів інвесторів на проведення капітального ремонту покрівель багатоквартирних  житлових будинків:  

 на підвищення теплозахисних властивостей  багатоповерхових житлових будинків за рахунок термомодернізації;

на заміну та ремонт ліфтів у багатоквартирних житлових будинках,  технічне їх обстеження та випробування;

 на виготовлення  проектно-кошторисної  документації на реконструкцію  мереж газопостачання  будинків чеського варіанту та  проведення  робіт по їх реконструкції.

             Забезпечення ефективності тарифної політики в галузі житлово-комунального господарства. Підвищення ефективності використання енергетичних та матеріальних ресурсів. Прозорість у прийнятті рішень щодо реформування житлово-комунального господарства, розвитку комунальних послуг та становлення тарифів на них, залучення громадськості для проведення цих заходів.

          Утримання  в належному стані  будинків,  споруд  та  прибудинкової  території.            

          Створення ОСББ в багатоквартирних житлових будинках міста.

          Зміцнення бази комунального господарства міста : оновлення  автомобільного  парку, в  тому  числі     придбання  автомобіля  для  підвезення води , бульдозера   для  проведення  робіт по  захороненню  сміття  на  сміттєзвалищі , екскаватора для   виконання   ремонтно-відновлюваних  робіт  на  інженерних  мережах  міста   та  утримання  доріг  в осінньо-зимовий період.

          Встановлення   за  рахунок  кооперування  коштів  населення  та  міської  ради теплових  та  водяних лічильників  на  будинках   нового  мікрорайону.

            Доступність житлово-комунальних послуг для громадян з низьким рівнем доходів, адресний соціальний захист населення в оплаті послуг.

             Забезпечення   своєчасної  оплати  споживачами за  отримані  комунальні  послуги. 

 

    3. Ресурсне забезпечення:

Реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, власних надходжень підприємств  комунальної  власності  міста,  коштів  власників  багатоквартирних  будинків.  

4. Кількісні критерії виконання програми:

  Для  виконання  Програми  необхідні  кошти   :

-          на  проведення  капітальних  ремонтів  покрівель будинків   необхідно  - 680.0 тис. грн.   в т.ч  будинків вул. Інтернаціональна,14, вул. Нова,58,68,70,86,88,98,100,106;

-          на модернізацію, заміну та ремонт ліфтів у багатоквартирних житлових будинках по вул. Новій.  №  54 ( 2 під’їзд ),58( 2 під’їзд ),66( 2 під’їзд ), Щорса7  ( 1 та 2  під’їзди )  реконструкцію ліфта по  вул.,Радянська,155 (2 під’їзд ), капітальний  ремонт   12  ліфтів, експертне  обстеження та  отримання  висновку на  подальшу  експлуатацію     ( 22  ліфти ) необхідно кошти з державного та співфінансування з місцевого бюджету  в сумі        1890,4 тис.грн.

-          на заміну газових стояків у багатоквартирних житлових будинках                                             5- мікрорайону(чеський варіант), потреба в фінансуванні  складає 4008,0 тис. грн , в  тому  числі  на виготовлення проектно-кошторисної документації на 12 будинків    90 тис.грн.

-  потреба  у  фінансуванні  робіт  по  реконструкції газопостачання  на  2012 рік складає 424,0 тис. грн в т.ч на виконання робіт по реконструкції  мереж газопостачання   будинку по вул. Новій № 90 - 334,0 тис.грн.  та  на  виготовлення  проектно-кошторисної документації на 12 будинків  - 90 тис.грн. за  рахунок  кооперування  коштів  державного, міського  бюджетів та коштів мешканців   багатоповерхових будинків

-   на реконструкцію  мереж системи теплопостачання м. Долинська ( 2  черга ) - 1098,6 тис. грн .

  Провести  організаційну  роботу  :

       - розрахунок тарифу на теплозабезпечення місць загального користування ( під’їздів, підвалів ті ін.)

       - завершення  створення дільниці по обслуговуванню мереж водопостачання низького тиску та будинкових мереж водопостачання;

       - по безперебійному забезпеченню   водою населення та інших споживачів;

        - по   встановленню  будинкових та квартирних лічильників обліку питної води;

        -  проведення  робіт по ліквідації  втрат  води в  мережах;

        - по забезпеченню підвезення згідно графіка питної води в приватний сектор міста ( в місця підтоплення ґрунтовими водами)  та на вулиці, на яких  ТОВ «Долинський міськводоканал» тимчасово припинено подачу води

                                  

                                                           ІІ.       Благоустрій міста

 

             1.Проблемні питання

Недостатність  фінансування   на  виконання робіт  по  благоустрою  міста, збільшення парку  спеціальних  автомобілів  для  виконання  робіт  по благоустрою  міста.

                                                              

2.      Основні  напрямки та завдання

    Належне  утримання   території  міської  ради,  зменшення  кількості  стихійних   звалищ  сміття за  рахунок   збільшення    послуг  по  вивезенню  сміття  з  приватного  сектору  міста. 

 

  Спрямування зусиль населення міста, керівників підприємств, установ та організацій міста на покращення стану благоустрою. Співпраця з структурними підрозділами райдержадміністрації, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності в питаннях благоустрою – одна із складових успіху.

       Необхідно здійснити заходи по озелененню міста, його освітленню, ремонту та утриманню культурної спадщини, впорядкуванню тротуарного покриття центральної частини міста, ремонту зупинок для очікування пасажирського транспорту та паркування транспортних засобів,  природоохоронні заходи, роботи по знищенню бур’янів,   утриманню  та благоустрою кладовищ.

  За  рахунок  коштів  передбачених  на  благоустрій території  передбачити виконання  робіт  по виготовленню  та  встановленню покажчиків  вулиць  та  нумерацію  будинків в  зв’язку з  переписом  населення 2012 року, та  передбачити  кошти  на  оплату праці  за виконання робіт по прибиранню території міста та утримання кладовищ працівникам направленим   центром  зайнятості  та  студентів на  час літніх канікул.

3. Ресурсне забезпечення:

Реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів  міського  бюджету, власних надходжень підприємств  комунальної  власності  міста, коштів установ та організацій міста,  державних  коштів  на  фінансування  громадських робіт через  центр  зайнятості,  коштів підприємців та  населення   міста.

4. Кількісні критерії виконання програми:

 

факт 2011 (грн..)

потреба 2012р (грн.)

Благоустрій  міст, сіл , селищ

477376,18

700000

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.

307535,40

423000

Оплата електроенергії  (вуличне освітлення )

40946,15

53000,00

Оплата  інших   комунальних  послуг

266589,25

370000

Утримання  мереж вуличного  освітлення

13860,00

50000,00

    -  90.00.2 Послуги  з  видалення   твердих відходів  з приватного  сектору

67835,59

 

    -  90.00.2 Послуги  з  видалення   твердих відходів  з міста  та  ліквідація  стихійних  звалищ

49626,00

160000,00

    -  90.00.3 Санітарне  оброблення  та  аналогічні  послуги      (замітання  вулиць , прибирання  снігу , писипання   сіллю, піском , чищення  доріг  і  громадських  місць )

135267,66

160000,00

Інші  видатки

169840,78

277000

 - виготовлення  покажчиків  вулиць, провулків, площ, номерів  будинків  в  звязку з переписом  населення

4994,40

5000,00

  в тому  числі :Оплата  інших  послуг  та  інші видатки

164846,38

272000

 - утримання  доріг

19294,80

25000,00

  - ліквідація високорослих  дерев

3000,00

8000,00

  -  виготовлення  та  установка  дорожніх знаків

9936,60

15000,00

  - виготовлення  пандусу  в  буд по  вул.Леніна,48

4995,00

 

   - розмітка  вулиць

 

10000,00

  - благоусрій  дитячих майданчиків

 

10000,00

 - облаштування  забору по  вул.Жовтнева біля буд. № 4,6

7502,40

 

 - придбання  та  перевезення протиожеледного  матеріалу

4995,60

15000,00

  - проведення  опоряджувальних  робіт  на  скотомогильнику

4999,20

 

  -на проведення ремонту лавочок розміщених на території міста Долинська

4996,80

10000,00

 - виготовлення  покажчиків  вулиць, провулків, площ, номерів  будинків

 

 

 - планування сміття  з  приватного  сектору

32986,80

60000,00

  -  поховання  безрідних    КП " Центр "

3508,00

4000,00

  -  утримання  кладовищ  КП " Центр " 93.03.1

29655,98

70000,00

  - послуги  з  перекачування  стічних   вод

 

 

   - відлов  бродячих тварин

1000,00

5000,00

   Послуги  в  рослинництві  01.41.1 (послуги   з  садіння  та догляду  за   декоративними  насадженнями 01.41.12)

37975,20

40000,00

 

                ІІІ. Будівництво, ремонт та утримання  доріг на 

території    міської ради

 1.Проблемні питання 

Значна зношеність   покриття  доріг  міста,   несвоєчасне  проведення  їх поточного  та  капітального  ремонту  та  недостатність  коштів  міського  бюджету.

 2.Основні завдання

На виконання Законів України «Про дорожній рух», «Про місцеве самоврядування в Україні» Програма передбачає виконання ремонтних робіт на вулицях міста, виконання робіт по утриманню доріг в належному стані, встановлення і ремонт (оновлення) дорожніх знаків.

     3.Ресурсне забезпечення

Реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, власних надходжень підприємств.

     4. Кількісні критерії виконання програми

    Програма передбачає виконання ремонтних робіт на вулицях міста, виконання робіт по утриманню доріг в належному стані, встановлення і ремонт (оновлення) дорожніх знаків.  за  рахунок  міського бюджету 57,2 , за  рахунок  державного бюджету -408,83 тис. грн

  Загальна потреба у фінансуванні програми на 2012  рік складає 2293.8 тис. грн 

          Враховуючи можливості міського бюджету, першочергово передбачити кошти на:

   - поточний  ремонт доріг: по вул. Жовтнева, Гагаріна, К.Маркса, перехрестя вул. Гагаріна  та пров. Васильченка, дороги  на с. Більшовик

   -    поточний  ремонт  та утримання доріг –  165,80 тис.грн.;

-          капітальний ремонт доріг –278.0 тис. грн.                                    

                   ІV. Водозабезпечення міста Долинська на 2012 рік

1.      Проблемні питання

      З 2011 року водопостачання мікрорайонів міста здійснюється  КП «Координаційний центр по обслуговуванню населення» від розподільчої рамки біля магазину «Спорттовари» по пров. Транспортному до квартир споживачів.

       До  розподільчої рамки вода надходить по мережах ДП «КГЗКОР»  від водосховища «Карачуни» м. Кривий Ріг .          

Але,  в зв’язку з великою  протяжністю водопроводу від ДП «КГЗКОР»  до  міста та  понаднормовим  вмістом  заліза в  воді, виникає  питання  будівництва  альтернативного  джерела  водопостачання  міста.

       Одним з варіантів вирішення проблеми може бути підключення  водопостачання             м. Долинська до групового водопроводу Долинського району, яке планується здійснювати з Лозоватського водозабору.

      Забезпечення водою приватного сектора міста здійснює ТОВ «Долинський міськводоканал» (Черкун М.)

 Вулиці міста, на яких відсутнє централізоване водопостачання, забезпечуються  привозною питною водою, що розвозиться КП «Координаційний центр по обслуговуванню населення» згідно графіка.

     Жителі будинків по  вул. Макаренка  та  пров. Котовського  забезпечуються  водою від  мереж Долинського заводу залізобетонних  виробів.

 

2.Основні завдання

Забезпечення  населення  міста  якісною  питною  водою  в  достатній  кількості,  зменшення  втрат  води.

Забезпечення  якісної  роботи  створеної дільниці по обслуговуванню мереж водопостачання  низького  тиску та будинкових мереж водопостачання колишніх абонентів ДП «Дирекція КГЗКОР» .

 Встановлення   будинкових та квартирних засобів обліку питної води.

 Забезпечити підвезення ,згідно графіка, питної води в приватний сектор міста (в місця підтоплення ґрунтовими водами)  та на вулиці, на яких  ТОВ «Долинський міськводоканал» тимчасово припинено подачу води.

             Відшукати можливості  подачі питної води із мереж водоканалу у західну та північну частини міста.

             Спільно з ТОВ «Долинський міський водоканал» вивчити питання щодо забезпечення населення водою у випадках порушення  функціонування централізованих систем водопостачання  від  мереж  КГЗКОРУ  (аварійні ситуації)  та  залучення  інвестицій і  державних  коштів  на   будівництво   альтернативного водогону   від   Лозоватського водозабору.

  Встановлення економічно обгрунованих тарифів на водопостачання,  водовідведення  та  опрацювання  питання  щодо звернення  до  Кабінету Міністрів України  про  встановлення   вартості   водопостачання  та  водовідведення    для  ДП                « Дирекція  КГКОР»  в  межах  середньої  по Україні , або  Кіровоградській  області. 

 3.Ресурсне забезпечення 

Реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів  державного бюджету, місцевих бюджетів, інвестицій,власних надходжень підприємств  та  населення  міста.

        4. Кількісні критерії виконання програми   

 

    Загальна потреба у фінансуванні Програми з урахуванням цінової політики на 2012 рік складає 8753,0 тис. грн., в тому числі за рахунок державного бюджету 7948,0 тис. грн., міського бюджету 605 ,0 тис.грн. за рахунок інвестицій 200,0 тис.грн.

 

                                V. Зовнішнє  освітлення  м.Долинська

1.Проблемні питання

Недостатність  коштів  міського  бюджету на будівництво, своєчасне  проведення  поточного  та  капітального  ремонту    мереж   вуличного  освітлення, відсутність  матеріальної  бази .  

2.Основні завдання

      Забезпечення освітлення  вулиць  міста  в  вечірній  та  нічний час.

      Виконання робіт по реконструкції  мереж освітлення,  точок  освітлення, заміна  ламп   на енергозберігаючі, заміна  відбивачів світла ліхтарів, встановлення  багатотарифних  лічильників  обліку ел.енергії, проведення повного технічного обстеження автовишки та проведення капітального ремонту автовишки.

 3.Ресурсне забезпечення

Реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів  державного бюджету, місцевих бюджетів, власних надходжень підприємств, установ та організацій міста, фізичних осіб - підприємців.   

         4.Кількісні критерії виконання Програми

            Загальна потреба у фінансуванні Програми з урахуванням цінової політики на 2012 рік складає 521,0 тис грн.

            На виконання  Програми  в 2012 році передбачити в міському бюджеті кошти в сумі  521,0 тис.грн. :

-                            в т.ч  утримання  освітлення вуличної мережі  – 38,0тис.грн.

-                           оплату за електроенергію 53,0тис. грн.

-                           добудова  мережі  вуличного  освітлення  про  вул..Войкова  83,0 тис. грн та капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в м.Долинська  -  97,0тис. грн.  

-                           будівництво тротуарного освітлення по  провулку Транспортному від південного переїзду до вул.Чкалова - 125,0тис.грн.. ( загальна  вартість  будівництва 250,0 тис. грн )      

      Фінансування програми здійснювати   за рахунок  коштів загального та спеціального фонду  міського  бюджету

   

VІ. Проведення  земельної  реформи

1. Проблемні питання

Відсутність  інвентаризації  земель,розмежування земель комунальної, державної  та приватної  власності. Прострочений  термін  дії  грошової  оцінки земель.

Незабезпеченість у повному обсязі фінансування робіт, визначених програмою розвитку земельних відносин.

Недостатнє здійснення природоохоронних та агротехнічних заходів у землекористуванні.

 Недостатній рівень розвитку ринкових відносин у земельній сфері.

2.Основні завдання

Раціональне та ефективне використання землі, гарантування права власності на землю, удосконалення земельних відносин:

проведення робіт із укладання та переукладання договорів оренди земель сільськогосподарського призначення з метою встановлення розміру ставок орендної плати відповідно до чинного законодавства (у межах 3-12 % від нормативно-грошової оцінки землі);

інформаційне забезпечення власників земельних ділянок (паїв) та суб’єктів  господарювання про підвищення вимог до укладання договорів оренди землі та їх державної реєстрації;

проведення аукціонів з продажу права оренди та права власності на землю для запровадження бізнес-проектів;

виготовлення проектів землеустрою з розмежування земель права державної та комунальної власності;

    поліпшення земель шляхом рекультивації порушених земель,

    здійснення контролю за станом дотримання вимог земельного законодавства

     зменшення  строків  виготовлення  документів  на  землю

 3.Ресурсне забезпечення:

Реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів державного та місцевих бюджетів, коштів землевласників і землекористувачів зацікавлених у розробці землевпорядної та землеоціночної документації;

        4.Кількісні критерії виконання програми

Для проведення земельної реформи в м. Долинська   необхідно 1383,22 тис.  грн :

 - виготовлення проектно-технічної документації на вільні від забудови  земельні ділянки для продажу права оренди на земельних аукціонах в сумі 20,0 тис. грн;

-                        проведення робіт по розмежуванню земель державної та комунальної власності в сумі 149,240 тис. грн.  (з розрахунку 37,84 грн/га);

-                         проведення  робіт  по  встановленню  меж  населенного  пункту  в сумі

303,22 тис. грн.;

      -    поновлення грошової оцінки в м. Долинська  в сумі 150,0 тис. грн.;

-                        проведення рекультивації земельних ділянок (сміттєзвалище, скотомогильник та кладовище) – 70,0 тис. грн;

-                        виготовлення технічної документації та державного акта на право постійного

    користування для обслуговування  скотомогильника в сумі  17,0  тис. грн;

-                        одержання державного акта на право постійного користування для

     обслуговування сміттєзвалища – 4,0 тис. грн.;

-                        виготовлення технічної документації та державного акта на право постійного користування для обслуговування  нового кладовища в сумі 17,0 тис. грн.;

-                        для одержання державного акта на право постійного користування по обслуговуванню клубів по вул. Радянська, 2б  в м. Долинська та по вул. Миру, 35 в с. Більшовик в сумі  1,0 тис. грн.;

-                        одержання державного акта на право постійного користування для

     обслуговування футбольного поля, в сумі 4,0 тис. грн.;

-                        інвентаризація земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів – 617,760 тис. грн.;

-       проведення робіт з розроблення схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень – 30 ,0тис. грн. 

 

                                    VІІ. Програми охорони культурної спадщини  

    1.   Проблемні питання

Недостатність бюджетних коштів на утримання пам’яток культурної спадщини  в  належному  вигляді,  та  спорудження  меморіалу  Слави  в  Парку  Слави

    2.Основні завдання

Збереження  пам’яток культурної спадщини, розташованих на території Долинської міської ради, та використання їх з метою патріотичного виховання та відродження духовності українського народу.

Продовження робіт  по  створенню  Меморіального  Парку  Слави

    3.Ресурсне забезпечення

Фінансування Програми  охорони  культурної  спадщини здійснити за рахунок коштів  міського бюджету, спонсорської та благодійної допомоги, виходячи з “Регіональних граничних цін”, затверджених Держбудом України на 2012 рік.

    4.Кількісні критерії виконання програми

     Загальна потреба у фінансуванні Програми з урахуванням цінової політики на 2012 рік складає 250,0 тис.грн.

     Враховуючи можливості міського бюджету  на фінансування Програми у 2012 році, передбачити кошти за рахунок спеціального фонду в сумі 20 тис.грн. на підготовку пам’яток історії до святкування 21 річниці незалежності України  та 50,0 тис.грн. на будівництво Стели  воїнам- долинчанам , які загинули на фронтах ВВВ 1941 -1945 років у Меморіальному парку Слави       

                                          

                          VIII. Розвиток  культури та фізичного виховання                                                                                           

      1. Основні завдання

      Одним із головних завдань органів місцевого самоврядування у сфері культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту  є   створення умов для розвитку національної культури, відродження духовних традицій українського народу та занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення та  в місцях масового відпочинку.

 

       Програма передбачає комплекс різноманітних заходів по  збереженню та розвитку  міського клубу та клубу села Більшовик; проведенню культурно-масових  та спортивних заходів  у місті.

 

 

     

  2. Основні напрямки розвитку клубних закладів та проведення заходів у галузі   

             культури і фізичного виховання

         Основними напрямками розвитку клубних закладів та проведення заходів у галузі культури є:

  матеріально-технічне забезпечення клубних закладів  -  50,0 тис.грн.    

  проведення культурно-масових заходів - 112,0 тис.грн.      

 

         Основними  напрямками   спортивного  розвитку  в  місті  є проведення  масових  спортивних  змагань.  придбання  спортивної  форми  для  команди  міської  ради.

Загальна  потреба  коштів  складає 22,5 тис. грн           

                                

       Кошти на реалізацію Програми передбачити в міському бюджеті  на 2012 рік.

 

                   ІХ. «Шкільний автобус» та пасажироперевезення  по  місту   

                                 

 1.Проблемні питання

   Відсутність конкуренції у  наданні   даних послуг по причині збитковості послуг  по  перевезенню  пасажирів  по  місту  .

                                  

 2.Основні завдання    

Забезпечення  надання  якісних  послуг  по  перевезенню  пасажирів   по місту у ранкові та вечірні години, та  перевезенню  дітей  на навчання  з  с.Більшовик  до        ЗОШ  № 1 і додому.

 

 

3.Ресурсне забезпечення

Реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів  міського бюджету, коштів  населення  міста

  4.Кількісні критерії виконання програми

            Перевезення  пасажирів  за маршрутом: вулиця Будьонного, вул. Войкова через північний переїзд по вул., Радянська, пров. Кірова, вул.Жовтнева, вул.Леніна, вул. Нова, Щорса, до центральної  районної лікарні, птахокомбінат  у робочі дні, з  7 години  ранку  , у  зворотньому  напрямку  з 17  години  вечора . У вихідні дні за  таким маршрутом  з 7 години  ранку, у  зворотньому - о12  годині  дня  із  додатковою  зупинкою  біля  ринку райспоживтовариства .

            Перевезення дітей із села Більшовик до Долинської ЗОШ №1  і додому на виконання Закону України «Про освіту».

Загальна потреба у фінансуванні Програми -  100,0 тис.грн.,  в  тому  числі,  на «Шкільний  автобус»  - 50,0 тис.грн., на  перевезення  пасажирів  по  місту -  50,0 тис.  грн.  

 

          Х. Підтримка підприємництва і  торгівлі

1. Проблемні питання

Недостатній рівень присутності на споживчому ринку товарів місцевого виробництва.

Низький рівень якості обслуговування населення на ринках.

Розповсюдження товарів, які не відповідають вимогам технічних регламентів та нормативних документів щодо їх безпеки і якості.

            Існування проявів стихійної торгівлі (у невстановлених місцях, без наявності дозвільних документів тощо).

           Прояви необґрунтованих цінових коливань на окремі  види споживчих товарів.

  2.Основні завдання:

           Сприяння задоволенню потреб населення міста  у товарах та послугах належної якості та за доступними цінами, розширенню  присутності товарів місцевого виробництва:

 

          забезпечення реалізації в області проекту "Купуй своє, купуй Кіровоградське";

          залучення підприємств торгівлі до участі у сільськогосподарських ярмарках, презентаціях товарів місцевих виробників;

         сприяння розвитку фірмової торговельної мережі підприємств-товаровиробників.

         реалізація заходів обласної програми захисту прав споживачі;.

         забезпечення належного ветеринарного і санітарно-епідеміологічного контролю за умовами реалізації сільськогосподарської продукції та контроль за її відповідністю вимогам стандартів;

         впровадження правових і економічних засад під час  формування цін і тарифів на товари, роботи та послуги, які підлягають регулюванню;

         забезпечення дотримання засад державної регуляторної політики під час підготовки нормативно-правових документів  з питань ціноутворення;

         здійснення моніторингу цін на соціально важливі товари і послуги .

організація проведення щорічного конкурсу.

                                    

     3.Ресурсне забезпечення

            Реалізація основних завдань буде здійснюватись із залученням коштів підприємств торгівлі, інвесторів, населення, банківських кредитів, та  міського  бюджету.

     4.Кількісні та якісні критерії виконання програми.

            З метою забезпечення населення міста необхідними  товарами народного  споживання  та послугами в 2012 році планується:

    у сфері  торгівлі:

відкрити: магазини самообслуговування  по продажу  непродовольчих товарів, ювелірних виробів, радіоелектронної техніки, магазину «Взуття», дитяче кафе, торговельні павільйони по продажу продовольчих товарів у периферійних  зонах міста,  загальною площею 500  кв.м.;

  - організувати в місті   ярмарки:  „Городник- 2012”, „Шкільний базар”  та «Осінній сад»

 -  здійснювати контроль за якістю продуктів харчування, що реалізуються в магазинах  міста, достовірністю відпуску товарів на ваговимірювальних приладах в магазинах та на ринках  міста, не допускати неорганізованої  та несанкціонованої  торгівлі ;      

-  організувати державну повірку  та  клеймування ваговимірювальних  приладів в продовольчих  магазинах , торговельних павільйонах  та ринках міста;

-   співпрацювати з  контролюючими органами по  проведенню дієвих  заходів направлених на    легалізацію  робочих  місць, створених у “тіньовому” бізнесі.

  У сфері  послуг :

        - створювати суб’єктам підприємницької  діяльності різних  форм  власності  сприятливі  умови для розвитку організованого ринку послуг та  розширення їх асортименту;

       -  сприяти зниженню цін на  послуги ,  завдяки  розвитку конкурентних  видів  послуг,   що надаються підприємствами міста;

      -  працювати  із  суб’єктами підприємницької  діяльності різних форм власності по залученню їх до відкриття : автомобільного діагностичного центру,  фітнес клубу, перукарні .

 

    Реалізація даної програми потребує фінансового забезпечення в сумі 10,0 тис. грн.

                   

                    ХІ . Розвиток місцевого самоврядування.

1. Проблемні питання.

           Невідповідність матеріально-технічного забезпечення, оснащеності інформаційними технологіями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування сучасному рівню науки і техніки, передовому світовому досвіду.

                                

   2. Основні завдання

          Створення умов для забезпечення надання місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування управлінських послуг на належному рівні. 

Забезпечення формування кадрового резерву на заміщення вакантних посад державних службовців з урахуванням ділових якостей та рівня професійної підготовки претендентів.

 Забезпечення розширення надання інформаційних та адміністративних інтерактивних послуг через: веб-сайти місцевих органів  самоврядування та виконавчої влади, звернення до державних органів в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису;

 3.Кількісні та якісні показники виконання програми

              Приймати  активну  участь  у  роботі обласної регіональної ради та  всеукраїнської  асоціацій міст України. Переймати  передовий  досвід   та  приймати  активну  участь  у обговоренні  проектів  законодавчих  актів що стосуються роботи органів  місцевого  самоврядування.

              Передбачити  кошти  на сплату  членських  внесків . в  розмірі 9,0 тис. грн.., на  підписку преси  головам  вуличного  комітету   в розмірі  7,0 тис.  грн .

              На  виконання  районної  програми  «Про забезпечення   заходів  призивної підготовки, військово – патріотичного виховання   молоді, допризовної підготовки, приписки  юнаків, призову  та  заходів підготовки до  особливого  періоду»,  передбачити  в  міському  бюджеті  кошти   на   придбання  паливно - мастильних  матеріалів  канцелярських  матеріалів  та   поштових  конвертів  в  розмірі 2,6 тис. грн.

 

            Висвітлювати  роботу  міської  ради  в  засобах  масової  інформації  та   на  офіційній  сторінці  в  мережі Інтернет

                

ХІІ.     Соціальний  захист  населення міста.

 1.Проблемні питання

Збільшення  кількості  населення, яке  потребує  соціального  захисту.

Проблеми в  працевлаштуванні молоді, яка немає практичного досвіду роботи, наявність нелегальної трудової міграції.

Недостатній рівень матеріального добробуту значної частини громадян, поширення негативних проявів у молодіжному середовищі;

 2.Основні завдання

            Забезпечення соціального захисту найменш захищених категорій населення міста, зокрема, дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, ветеранів  війни та праці, підтримка громадських організацій «Товариш» та УТОГ, надання допомоги на поховання непрацюючих.

Реалізація заходів по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціальної інфраструктури.

Створення умов для патріотичного виховання молоді, пропаганда здорового способу життя, запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі шляхом залучення до участі у всеукраїнських і регіональних інформаційно-просвітницьких та мистецьких акціях і заходах.

Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості дітей та молоді у вільний від навчання час.

Забезпечення дітей дошкільних  навчальних  закладів  додатковим  харчуванням  в  літній оздоровчий період .

Сприяння реалізації права дитини на виховання в сім’ї, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка, піклування, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї).

Проведення заходів щодо  підготовки  до Всеукраїнського перепису населення 2012 року;

3.Ресурсне забезпечення

Реалізація основних завдань буде здійснюватись за рахунок коштів міського бюджету із  залученням  коштів  спонсорів.

Реалізація програми з міського  бюджету потребує виділення коштів  в  сумі 90,0 тис. грн.  на   надання   матеріальної  допомоги  дітям  сиротам,  відшкодування  вартості   поховання  безрідних,  надання  допомоги  по  зверненнях  громадян,  допомоги на  поховання   громадян  не пенсійного віку  і  ніде  не  працюючих ,   надання допомоги  у проведенні  ремонтних   робіт  житлових  будинків учасників  та  інвалідів ВВв. 

 

 

4.      Ринок  праці

  Стабілізація ситуації на ринку праці та забезпечення соціального захисту населення міста:

     сприяти здійсненню районним  центром  зайнятості заходів щодо:        

 - залучення безробітних до оплачуваних громадських робіт в  місті,

-  працевлаштування на новостворені та вільні робочі місця.

 

 

ХІІІ.  Управління об'єктами комунальної власності  територіальної  громади  міста.  

                                          

1.      Проблемні питання

            Недостатність  коштів  на  утримання  дошкільних  навчальних  закладів  згідно  розрахункової  формули  трансфертів   органам  місцевого  самоврядування

                                             

                                                    2.Основні  завдання 

в  галузі  дошкільного  виховання  є утримання  чотирьох  дошкільних  навчальних закладів    та  максимальне  охоплення дошкільною  освітою  дітей  ясельного  та  дошкільного  віку  за  рахунок    коштів  міської  ради   та  дотації  з  районного  бюджету.

            В  зв’язку  з  браком   бюджетних  коштів,  всі  витрати  на  утримання  дошкільних навчальних  закладів    зведені  до  мінімуму і  передбачають  в  основному   фінансування  захищених статей  бюджету  .

            Матеріальна   база дошкільних  навчальних закладів потребує оновлення, та ремонту. Протягом багатьох років в дошкільних  навчальних закладах №4 «Казка» та №5 «Ружечка»  не   працюють  басейни.  

            З  метою  вдосконалення  системи  кадрового  відбору,  реалізації  завдань  підготовки , перепідготовки   та  підвищення  кваліфікації  державних  службовців  міської  ради, працівників  дошкільних  навчальних  закладів  та  житлово – комунального  господарства, необхідно  передбачити    періодичність  підвищення  кваліфікації   працюючих   не  рідше  одного  разу  на  5  років,  а  для  вперше  призначених  на  посади -  протягом  першого  року  їх  роботи.

    Потребує вирішення питання    про  добудову  дошкільного навчального  закладу по вулиці Щорса  на 320 місць.

    Для     повноцінного   функціонування  дошкільних  навчальних  закладів  міста    необхідні  кошти  в  сумі  близько 9 мл.грн . 

       У 2012 році планується:

  - забезпечити збереження і раціональне використання майна  дошкільних  навчальних  закладів:

  - проведення капітального  ремонту  приміщення  та реконструкцію  вікон  та  дверей   ДНЗ № 2 « Івушка «

   - проведення  капітального  ремонту  покрівель ДНЗ №»3 « Колобок»  та № 4 « Казка»;

 - завершення  реконструкції  покрівлі  в  ДНЗ № 5 «Ружечка».                                           

     3.Ресурсне забезпечення

            Утримання  дошкільних  навчальних  закладів  за  рахунок   дотації  з  державного  бюджету, власних  надходжень  та   платних послуг (батьківської  плати   за  харчування  дітей)                    

  4.Кількісні критерії виконання програми

 

Факт 2011р

потреба 

на 2012  рік

передбачено
  згідно розрахунків трансфертів

проект

2012 рік

темп
  росту проекту 2012 до  факту 2011р

утримання
 дошкільних  навчальних  закладів

 6719,19

 

 

 10956,21

 

 

 

7900,2

 

 

117,5

 

 

загальний 
фонд

6436,2

 

9050,0

 6354,5

7392,2

114,9

 

захищені  статті

5270,5

 

8814,5

 

7272,8

137,99

спеціальний
 фонд

 438,0

 589,2

 

468,01

 

106,8

 

проведення 

капітальних видатків         

251,6                         

1378,2

 

40

 

 

 

 

 

 

 

ХІV.  Енергозбереження  та  енергоефективність .

1.Основні завдання     

       Серед першочергових завдань Програми на 2012  рік -   раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів підприємствами – надавачами комунальних послуг.

У  2012 році Програмою передбачити:

     - виконання робіт по підвищенню теплозахисних якостей (утепленню) бокових фасадів житлових будинків по вулиці Новій, № 94,96,98,100 , виготовлення проектної документації на утеплення зовнішніх панелей в будинках по вулиці Новій ( румунський варіант) та проектної документації на утеплення зовнішніх панелей  по вулиці Інтернаціональній, № 14,16,18,20,24,26,28,30,32  -  4 687 тис.грн;

     - капітальний ремонт плоских рулонних покрівель  багатоповерхових житлових будинків по вулиці Інтернаціональній, Новій всього – 680,0тис.грн.

    -  добудову  шатрової покрівлі в ДНЗ №5 “ Ружечка” (ІІ черга)  - 446,5тис.грн  (співфінансування з міського бюджету - 120 тис.грн.);

    -   заміну плоскої покрівлі на шатрову в ДНЗ № 4 « Казка»- 1,0 млн.грн.;

        КП “Координаційний центр по обслуговуванню населення”:

 -   з метою економії коштів на використанню теплової енергії та  води,  продовжити роботу по оснащенню інженерних вводів багатоповерхових будинків  засобами обліку споживання води та теплової енергії на суму згідно затвердженої проектно-кошторисної документації – 495,0 тис.грн;

  - продовжити роботу  по встановленню  трьохтарифних  лічильників із заміною діючих та реконструювати мережу вуличного освітлення – 30,0 тис. грн.

   -  завершити роботу  по заміні фотоелементів регулювання вуличного освітлення на більш  економні (Програма зовнішнього освітлення вулиць міста на 2012 рік);

  - для економного використання теплової енергії  проводити ущільнення вікон та дверей, утеплення підвалів.

   На виконання п.3 розпорядження КМУ № 1337-р від 16 жовтня 2008 року  продовжити виконання заходів  щодо скорочення споживання електроенергії в ДНЗ та  на  комунальних підприємствах міста, з метою економії коштів по енергозбереженню  провести капітальний ремонт внутрішніх мереж водопостачання    в ТРП 4,5, ЦТРП  заміна насосів, обпадання для підвищення тиску пітної води внутрішньобудинкових мереж багатоповерхових будинків

2. Основні джерела фінансування

               Фінансування Програми здійснюється за рахунок субвенцій з державного бюджету, коштів міського бюджету, співфінансування коштів на соціальний розвиток міста, спонсорських коштів підприємств різних форм власності, коштів населення та інших коштів, не заборонених законодавством.

               Загальна потреба у фінансуванні Програми з урахуванням цінової політики на 2012 рік складає 7 312,5 тис.грн.                                     

Добудова  шатрової  покрівлі  ДНЗ № 5 « Ружечка « ( ІІ черга)    з  залученням  коштів  державного  бюджету  Загальна  потреба 446,5 тис.  грн .

            Капітальні  ремонти   покрівель  ДНЗ № 3 « Колобок «,ДНЗ № 4 « Казка «,  в  проведення  капітального  ремонту    приміщень та реконструкція   вікон  та  дврей  ДНЗ № 2 « Івушка».

            Своєчасна  підготовка    будинків   комунальної  власності   міської  ради  до роботи  в  осінньо- зимовий  період

ХV. Розвиток інформаційного простору

            Інформаційне забезпечення населення  міста  буде здійснюватися через друковані засоби масової інформації: газети «Долинські новини» та «Провінція», місцеве радіомовлення, мережу Інтернет.

            В 2012  році передбачити кошти на:

 оплату послуг за розміщення публікацій  в друкованих засобах масової інформації - 20,0 тис. грн.

 оприлюднення інформації по місцевому радіомовленню  - 2,0 тис.грн.

 

ХVІ. БЕЗПЕКА МІСТА

    1. Економічна безпека

            Надходження податків і платежів до бюджету   міської  ради  в  2012  році  близько з  врахуванням  дотації  планується у сумі  11,4  млн.грн             

            Виконання прогнозних показників  планується  здійснити за рахунок забезпечення додаткових надходжень та проведення заходів щодо організації роботи з ліквідації схем мінімізації податкових зобов’язань, розширення бази оподаткування шляхом: 

  - легалізації найманих працівників;

  - погашення податкового боргу до бюджету  міста;

  -збільшення надходжень від податку з доходів громадян - власників земельних ділянок (паїв);

   - збільшення надходжень за рахунок перегляду договорів оренди землі та  надання    в оренду  земельних ділянок ;

   - підвищення податкового навантаження та скорочення кількості платників, які мінімізують свої доходи;

       2. Продовольча безпека

            В місті  діє 6 хлібопекарень: 3приватні хлібопекарні (ПП Станенко, ПП Парубенко, ПП Василюк ), пекарні райспоживтовариства та  Криворізького гірничо - збагачувального комбінату окислених руд, ТОВ „Ювітрейд” (магазин „Ареал”).

          Забезпечення  міста  хлібом  та  хлібобулочними  виробами проводиться     приватними  підприємствами міста Кіровограда, Кривого Рогу, смт. Новгородка Зеленодольським  хлібокомбінатом.        

            Потужності   діючих хлібопекарень мають можливість забезпечити  в повному обсязі потребу населення   міста   у хлібі та хлібобулочних  виробах. Розгалужена  мережа  продовольчих  магазинів  міста  забезпечує  населення  всіма  необхідними  продуктами  харчування .                                 

       3.Техногенна безпека

   Головною метою та завданням у сфері захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій є зниження ризиків та пом’якшення наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення гарантованого рівня безпеки населення, докорінне поліпшення заходів з попередження надзвичайних ситуацій та стану готовності до оперативної ліквідації їх наслідків.

   Основними завданнями на 2012 рік є:

  - забезпечення виконання заходів Комплексної районної Програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на 2006 – 2010 роки і на період до 2015 року;

  - забезпечення надійності функціонування системи зв’язку, оповіщення та інформатизації для запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій і високу  готовність органів управління та аварійно-рятувальних служб;

  - накопичення матеріально-технічних ресурсів для проведення запобіжних заходів та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до встановлених нормативів;

   - створення та забезпечення ефективного функціонування і розвитку районної аварійно-рятувальної  служби оперативного реагування на водних об’єктах. З міського бюджету на такі цілі  передбачити 5,0 тис.грн;

   - здійснення заходів програми поліпшення пожежної безпеки   міста  та об’єктів  усіх форм власності.

   На виконання заходів захисту від підтоплення та затоплення території міста Долинська планується залучити кошти із державного та міського бюджетів в межах бюджетних призначень.

       4. Безпека  руху

         На  виконання   районної  програми  «Безпеки  руху   на 2009-2012 роки»,  затвердженої рішенням районної  ради  від 23.12.2008р № 312,  передбачити  кошти  на :

    впровадження  засобів  примусового  зниження  швидкості (встановлення  лежачих  поліцейських) на  суму 7,2 тис.грн.;

    забезпечити  відділення  ДАЇ  паливно-мастильними  матеріалами на  суму 3,0 тис. грн.

     нанесення  дорожньої  розмітки  на  суму 20,0 тис.грн.;

     встановлення  дорожніх  знаків на  суму 1,6 тис. грн.;

     обладнання  куточків  безпеки  руху  в  дошкільних  навчальних  закладах  міста.

      5.  Охорона навколишнього природного середовища

            Екологічна ситуація в місті є задовільною і залишається стабільною. Ведеться  паспортизація  підприємств, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел забруднення.

            У місті діє 1 сміттєзвалище, дорога  до  якого  потребує ремонту. Є потреба у будівництві полігону ТПВ.  

             Згідно  з  змінами в законодавстві  на території  міста зменшується кількість  підприємств,які в ході виробничої діяльності   будуть сплачувати  податки  за  забруднення  навколишнього  природного  середовища.

            З метою поліпшення екологічної ситуації в  місті   необхідно затвердити  на 2012 рік кошторис надходжень та витрат фонду навколишнього природного середовища та бюджетом  міської  ради на 2012  рік   передбачити  видатки  на  озеленення . 

                       ХVІІ Організація  контролю за виконанням Програми

            Контроль за виконанням Програми здійснюється  міською радою .

            Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягнення показників Програми будуть :

            - розпорядження голови  міської  ради про встановлення контролю за ходом реалізації Програми ;

            - щоквартальна звітність структурних підрозділів  виконкому міської  ради про стан виконання відповідних заходів Програми;

            - здійснення аналізу ходу виконання Програми та прийняття додаткових заходів, спрямованих на досягнення мети програми;

            - отримання та аналіз державної статистичної звітності, відомчої звітності про виконання заходів та показників Програми ;

            - залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації Програми, виявлення проблем та недоліків;

            - обговорення стану та проблем реалізації Програми на  щотижневих  нарадах , засіданнях  виконкому  та  сесіях  міської  ради, засіданнях постійних комісій міської ради.     

 

__________________________________________

Огляд преси


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання