вул. Соборності України 50, м.Долинська Кіровоградська обл. 28500
тел: 05(234) 5-04-06, 5-31-61, e-mail: dolmiskrada@ukr.net

Навігація

Офіційні сайти

Про проект міської програми про охорону культурної спадщини на 2012 рік

ДОЛИНСЬКА  МІСЬКА РАДА

Долинського району Кіровоградської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  16 листопада  2011 року                                                          №  261

м.Долинська

 

 

Про проект міської програми про охорону

культурної спадщини  на 2012 рік

    Розглянувши  проект міської програми про охорону культурної спадщини  на 2011 рік,   відповідно  до підпункту 1 пункту а) статті 27, підпункту 1 пункту 2  статті  52 Закону  України  “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні “ 

 

Виконавчий  комітет

 вирішив  :

     Проект міської програми про охорону культурної спадщини  на 2012 рік  внести на розгляд  Долинської міської ради  (додається).

 

Перший заступник

міського голови                                                           Ю.Бойченко

 

 

ПОГОДЖЕНО :                                                                                                                         

рішенням  виконкому

міської ради

від року № 261

 

 

Міська програма

про охорону культурної спадщини на 2012 рік

 

І Вступ

    Програма розроблена відповідно  до статті 32 Закону України  “Про місцеве самоврядування  в Україні”, Закону України “Про охорону культурної спадщини”, статті 54,91 Земельного кодексу України.

ІІ Загальні положення

   На території Долинської міської ради знаходиться  37 об’єктів історії та культури, з них 24 перебувають на державному обліку( 14-занесені до державного реєстру України ,10 до обласного реєстру рам»яток архітектури місцевого значення).

 

ІІІ  Мета Програми

     Головною метою програми є:

-  збереження пам’яток культурної спадщини, що знаходяться на території Долинської міської ради;:

-         контроль за виконанням Закону України “Про охорону культурної

спадщини”, інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини;

-         реалізація державної політики з питань  охорони культурної

спадщини;

-         забезпечення виявлення, дослідження та документування об’єктів

 культурної спадщини, ведення списків цих об’єктів;

-         здійснення  нагляду за виконанням робіт  по реставрації  та ремонту

 пам’яток;

-         погодження надання дозволів на проведення ремонтних робіт на пам’ятках, їхніх  територіях та в зоні охорони;

-         надання дозволів на проведення земляних робі на території пам’яток;

-         погодження відчуження або передачі пам’яток їхніми власниками чи

 уповноваженими органами  іншим особам у володіння ;

      При формуванні  міського бюджету на 2012 рік   передбачити кошти  на :

  1. Підготовку об’єктів  історії та культури  до святкування 21 річниці Незалежності України ,  зокрема:

 - братської могили в Парку Слави; 

-  могили Невідомого солдата в селі Більшовик;

- Пам’ятного Знака на честь визволення міста від  фашистських загарбників по вул. Шевченка;

- пам’ятника радянським танкістам;

- пам’ятника радянським льотчикам; 

- пам’ятника воїнам-водіям і ветераном праці

    2. Продовжити  роботу по будівництву Стели «Загиблим воїнам  –долин чанам, які загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років» у  Меморіальному парку Слави.

    3. Продовжити  роботу по будівництву пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам   у Меморіальному парку Слави

    3. Завершити роботи по реконструкцію  водонапірної башти, яка є символом  на гербі міста, згідно затвердженої  проектно-кошторисної документації;

   4. Присвоєння поштових адрес пам’яткам та пам’ятним знакам;

       5. Утримання охоронних зон  та прилеглих територій до  обєктів культури у належному санітарному стані.

       6.  Встановлення на пам’ятках археології охоронних знаків.

       7. Сприяти відділу культури та туризму райдержадміністраціх у  поновленні  договорів з землекористувачами, на території яких знаходяться об’єкти культурної спадщини  -  пам»ятки археології .

 

ІV. Реалізація Програми

    Реалізація програми здійснюється:

   - КП “Координаційний центр по обслуговуванню населення”( солдатські могили, пам’ятки історії) та мешканців, які проживають в будинках – пам’ятках архітектури місцевого значення;

   - підприємств та організацій різних форм власності;

   - міською радою;

   - СТОВ “ ЛАН” ( утримання пам’яток археології).                               

 

V. Фінансування Програми

     Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів  міського бюджету, спонсорської та благодійної допомоги, виходячи з “Регіональних граничних цін”, затверджених Держбудом України на 2012 рік.

     Загальна потреба у фінансуванні Програми з урахуванням цінової політики на 2012 рік складає 50,0 тис.грн.

     Враховуючи можливості міського бюджету  на фінансування Програми у 2012 році, передбачити кошти за рахунок спеціального фонду в сумі 20 тис.грн. на підготовку пам’яток історії до святкування 21 річниці незалежності України  та 30,0 тис.грн. на будівництво Стели  воїнам- долинчанам ,які загинули на фронтах ВВВ 1941 -1945 років у Меморіальному парку Слави                                                  

VІ.  Термін реалізації Програми.

 

    Термін реалізації Програми – до 31 грудня 2012 року.   

 

                               

Міська програма охорони культурної спадщини

і  збереження історичного середовища міста Долинська

на 2012-2015 роки

І. Мета  Програми

      Долинська — і місто, яке зберегло  в процесі свого розвитку не тільки пам’ятки різних видів, але також історичну планувальну структуру центральної та інших  частин міста.  На державному обліку перебуває24 пам’ятки культурної спадщини, в т.ч. 10 пам’яткок  архітектури та містобудування місцевого значення.   Метою Програми є планування та організаційне забезпечення заходів щодо збереження своєрідного історико-архітектурного міського середовища Долинської, охорони, реставрації, реабілітації та доцільного   використання нерухомих пам’яток та охоронюваних територій, створення комфортних і безпечних умов для проживання населення, комплексного розвитку  міста.

   Програма спрямована на вдосконалення організаційних, матеріально-технічних, правових засад у сфері охорони культурної спадщини  на території міста.

   Програма розрахована на період до 2015 року.      Основні положення Програми ґрунтуються на Законі України “Про охорону культурної спадщини”, Загальнодержавній програмі” Збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 2011-2016 роки”, інших нормативно-правових актах.   На сьогодні близько 10 об’єктів —  пам’яток архітектури та містобудування і пам’яток історії  потребують невідкладних  ремонтно-реставраційних або протиаварійних  робіт.

 ІІ. Основні завдання Програми      1. Забезпечення умов для збереження та  подальшого використання нерухомих об’єктів культурної спадщини шляхом планування та координації роботи органів управління, користувачів, спеціалізованих організацій, громадськості.      2. Вдосконалення системи обліку об’єктів культурної спадщини.      3. Планування контролю за виконанням користувачами, власниками, уповноваженими органами зобов’язань щодо утримання пам’яток у належному стані. 4. Планування та організація заходів з ліквідації аварійного або незадовільного стану історичної забудови, інженерних мереж, конструктивних та архітектурно-художніх елементів будівель і споруд в зонах охорони. 5. Забезпечення   комплексного   послідовного  виконання    ремонтно-реставраційних, інших робіт проектно-ремонтного циклу  в залежності від стану об’єктів.

6. Формування управлінської ідеології та громадської думки у сфері використання культурного надбання. 9. Сприяння діяльності  громадських організацій   з питань  охорони  та  популяризації культурної спадщини міста. 10. Сприяння залученню інвестицій, використанню історико-культурних об’єктів та місцевої  символіки.

ІІІ. Основні напрямки реалізації Програми

   1. Створення сприятливих умов для інвестиційної діяльності і  заохочення фізичних та юридичних осіб до участі у фінансуванні заходів із збереження об’єктів культурної спадщини.  2. Коригування охоронних зон, організація розроблення необхідної містобудівної і проектної документації, розроблення і затвердження правил охорони та використання  територій і дизайну середовища історичного  ареалу міста.    5.  Організація ремонтно-реставраційних робіт,  розміщення нових об’єктів відповідно до місцевих правил.   6. Вдосконалення механізму залучення коштів до спеціального Фонду охорони культурної спадщини (інвестиційні програми, місцеві позики, відрахування коштів з орендної плати, штрафні санкції, плата за використання місцевої символіки  тощо).

ІУ. Етапи реалізації заходів Програми

    Реалізацію заходів Програми передбачено здійснювати у два етапи.   На першому етапі ( у 2012-2013 роках) передбачається:    - подальший облік об’єктів культурної спадщини, паспортизації (за спеціальною програмою), виготовлення містобудівної та  науково-проектної документації з питань охорони культурної спадщини;-            виконання ремонтно-реставраційних робіт на особливо цінних пам’ятках громадського призначення, забезпечення місцевими нормативами умов стимулювання власників (користувачів) об’єктів культурної спадщини щодо їх збереження;-           проведення невідкладних ремонтно-будівельних робіт на інженерних мережах, об’єктах шляхового господарства та з благоустрою території.     На  другому  етапі  (2013-2015)  передбачається  провести  уточнення  та  розширення загальних обсягів фінансування та змісту заходів Програми, спрямованих на інвентаризацію нерухомої культурної спадщини, удосконалення системи охорони, проведення вишукувань,  проектування та ремонтно-реставраційних робіт зі збереження пам’яток і підтримання традиційного середовища. Для фінансування Програми планується залучити кошти з державного та місцевих бюджетів, а також з  інших джерел, зокрема:   -  кошти громадян, підприємств, установ, організацій, в т.ч. власників та орендарів пам’яток;-           інвестиції обласних, міських підприємств енергозбереження, інженерного забезпечення, зв’язку, транспорту і шляхів;-           кредити, залучені  органами  місцевого  самоврядування  та  власниками  житлових приміщень на реконструкцію та модернізацію житлових будівель і кварталів. 

У. Організація виконання заходів

Програми та управління у сфері

охорони культурної спадщини

    Для забезпечення ефективного управління у сфері охорони культурної спадщини та реалізації заходів Програми передбачається узгодити повноваження органів охорони культурної спадщини на обласному та міському рівнях (спільно з облдержадміністрацією), сформувати робочу групу у складі керівників органів охорони культурної спадщини працівників облдержадміністрації, міськвиконкому та уповноважених представників управлінь і служб міста.   Основними функціями робочої групи мають бути:     -      організація  фінансового   забезпечення   реалізації  Програми,  налагодження зовнішньо-економічних зв’язків, сприяння залученню інвестицій;-           контроль за виконанням заходів  Програми, організація  їх виконання;-           забезпечення координації і взаємодії підприємств, установ та організацій з органами місцевого самоврядування та органами охорони культурної спадщини усіх рівнів.   УІ. Прогнозовані результати  Програми   Реалізація заходів Програми дасть змогу:-   отримати грунтовну історико-архітектурну, археологічну інформацію та відомості про інженерно-геологічні, гідрологічні умови в центральній частині міста, на інших територіях історичних ареалів, стан інженерної інфраструктури, екологічної ситуації, технічний стан будівель і споруд, об’єктів благоустрою та озеленення;-           усунути негативні містобудівні, техногенні та екологічні фактори, що спричиняють руйнування  і деградацію забудови, забезпечити умови безпечного проживання населення, функціонування підприємств, установ і організацій;-           зберегти  своєрідність  історико-архітектурного   середовища,  модернізувати  міську інфраструктуру;-           забезпечити охорону об’єктів культурної спадщини та розвиток міста, в тому числі вмежах  історичного  ареалу (ареалів).     

УІІ. Мета і завдання Програми. 

   Програма спрямована на вдосконалення організаційних, матеріально-технічний, правових засад у сфері охорони культурної спадщини і збереження історичного середовища.

   Програма розрахована на період до 2011 року.   У місті Вінниця на державному обліку перебуває 121 пам’ятка містобудування і архітектури в т.ч. 11 об’єктів національного і 100-місцевого значення.   Основні положення Програми ґрунтуються на Законі України “Про охорону культурної спадщини”, Загальнодержавній програмі. Збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 2004-2010 роки”, інших нормативно-правових актах.   На сьогодні понад 12  пам’яток містобудування  та архітектури потребують невідкладних протиаварійних і консерваційних робіт.   Потребує вдосконалення системи обліку, використання, консервації, реставрації об’єктів культурної спадщини, контролю за виконанням користувачами, власниками,  уповноваженими ними органами, зобов’язань щодо утримання пам’яток у належному стані.    Метою Програми є збереження унікального історико-архітектурного міського середовища, його регенерація, реабілітація та використання, створення комфортних і безпечних умов для проживання населення.   Основні завдання:   -   зупинення негативних техногенно-екологічних процесів та їх впливу на технічний стан забудови центру міста.-           забезпечення умов збереження захист, консервацій, реставрація визначення шляхів подальшого використання нерухомих об’єктів культурної спадщини.-            проведення наукових історико-архітектурних досліджень і проектних робіт спрямованих на збереження і регенерацію історичного середовища міста.-           ліквідація аварійного стану історичної забудови, інженерних мереж, конструктивних та архітектурно-художніх елементів будівель і споруд.-           забезпечення комплексного виконання ремонтно-реставраційних і реставраційних робіт.-           поліпшення екологічних, санітарних і протипожежних умов функціонування історичної частини міста.-           забезпечення умов для стабільного і ритмічного фінансування робіт, організаційно-правового забезпечення і здійснення контролю за реалізацією Програми.-           удосконалення управління і підвищення кваліфікації у сфері охорони культурної спадщини. УІІІ. Основні напрямки реалізації Програми.          Основними напрямками реалізації є:   1. Проведення археологічних, історико-архітектурних, інженерно-геологічних досліджень, вивчення технічного стану будинків і споруд, об’єктів благоустрою, озеленення та дизайну, інвентаризація нерухомості зі створенням відповідного банку даних;   2. Охорона пам’яток архітектури та містобудування, регенерація і реконструкція районів історичної забудови, розвиток соціальної інфраструктури;   3. Створення сприятливих умов для інвестиційної діяльності і  заохочення фізичних та юридичних осіб до участі у фінансуванні заходів із збереження об’єктів культурної спадщини;   4. Коригування охоронних зон, розроблення необхідної містобудівної і проектної документації для виведення будинків із аварійного стану, проведення ремонтно-реставраційних робіт, поліпшення екологічного стану забудови, розміщення нових об’єктів;   5. Вдосконалення механізму залучення коштів до спеціального Фонду охорони культурної спадщини (інвестиційні програми, місцеві позики, відрахування коштів з орендної плати, штрафні санкції, тощо);  6. Визначення межі та режиму використання історичного ареалу, розроблення і затвердження правових охорони та використання історичного  ареалу міста для організаційно-правового забезпечення реалізації заходів і контролю їх виконання визначити єдиного замовника та створити координаційну робочу групу.    ІХ. Етапи реалізації заходів Програми.     Реалізацію заходів Програми передбачено здійснювати у два етапи.   На першому етапі ( у 2005-2007 роках) передбачається:-           проведення науково-дослідних і вишукувальних робіт, виготовлення містобудівної і проектної документації;-              відселення сімей і установ із аварійних об’єктів, виконання протиаварійних та ремонтно-реставраційних робіт на особливо цінних пам’ятках архітектури та містобудування громадського призначення;-           розроблену у відповідності до законодавства нормативних актів       (правил охорони) з питань забудови і використання територій у центральній частині міста, утримання  розташованих на ній об’єктів, умов стимулювання власників (користувачів) об’єктів культурної спадщини щодо їх збереження;-           проведення невідкладних ремонтно-будівельних робіт на інженерних мережах, об’єктах шляхового господарства та з благоустрою території, здійснення необхідних природоохоронних заходів;-              На другому етапі (2008-2011) передбачається провести уточнення загальних обсягів фінансування    Програми спрямованих на інвентаризацію нерухомості, вишукувальних і проектних робіт зі збереження і підтримання традиційного середовища та охорони культурної спадщини, відтворення історичних паркових і ландшафтних комплексів архітектурних  домінант.Для фінансування Програми будуть залучені кошти з державного та місцевих бюджетів, а також з  інших джерел, зокрема:   -  кошти громадян, підприємств, установ, організацій, в т.ч. власників історичних будівель;-           інвестицій та капіталовкладення обласних, міських підприємств енергозбереження інженерного забезпечення, зв’язку, транспорту і шляхів;-           кредити, залучені органами місцевого самоврядування та власниками житлових приміщень на реконструкцію та модернізацію житлових будівель і кварталів.Прогнозні джерела фінансування першого етапу Програми викладені у . додатку  1. 

Х. Організація управління виконання заходів Програми

    Для забезпечення ефективного управління реалізацією заходів Програми передбачається створити спеціальний колегіальний орган  координаційну робочу групу (раду) у складі працівників облдержадміністрації, міськвиконкому та уповноважених представників управлінь і служб міста і області.   Основними функціями робочої групи мають бути:-    організація фінансового забезпечення реалізації Програми;-           налагодження зовнішньо-економічних зв’язків, сприяння залучення інвестицій;-           контроль за виконанням заходів  Програми;-           погодження перспективних та поточних завдань, організацій  їх виконання;-           забезпечення координації і взаємодії підприємств установ та організацій з органами місцевого самоврядування;Рішення робочої групи (ради), прийняті в межах її компетенції є обов’язковим для підприємств установ і організацій залучених до виконання Програми.   Для здійснення контролю за реалізацією Програми періодично розглядати її виконання на засіданні колегії облдержадміністрації- щороку;на сесії міської ради-два рази на рік;на засіданнях виконавчого комітету міської ради— щокварталу;на засіданнях координаційної групи —щомісяця;на оперативних нарадах — щотижня.        ХІ. Реалізація заходів Програми дасть змогу:-           отримати ґрунтовну історико-архітектурну, археологічну інформацію, та відомості про інженерно-геологічні, гідрологічні умови в центральній частині міста, стан інженерної інфраструктури, екологічної ситуації, технічний стан будівель і споруд, об’єктів благоустрою та озеленення.-           усунути негативні містобудівні, техногенну та екологічні фактори, що спричиняють руйнування  і деградації забудови, забезпечити умови безпечного проживання населення, функціонування підприємств, установ і організацій;-           зберегти своєрідність історико-архітектурного середовища, модернізувати міську інфраструктуру;-           забезпечити охорону об’єктів культурної спадщини встановити  межі та режим використання історичного  ареалу. ХІІ. Програма паспортизації об’єктів культурної спадщини м.Вінниці на 2005-2010 роки 

Загальні положення

   Програма розроблена на виконання рішення Вінницької обласної ради від 17 січня  2003р. №175.  Одним із важливих завдань державної політики у сфері охорони культурної спадщини є облік, наукове вивчення, класифікація та державна реєстрація об’єктів культурної спадщини.   В місті Вінниця під охороною держави знаходиться 180 пам’яток культурної спадщини, які відповідно до Закону України “Про охорону культурної спадщини” підлягають реєстрації в Державному реєстрі нерухомих пам’яток України.   Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року №160 “Про затвердження Порядку визначення категорій пам’яток для занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру     нерухомих пам’яток України” занесення об’єкта до цього Реєстру без облікової документації не допускається. Основним обліковим документом є паспорт об’єкта культурної спадщини.   Згідно вимог міжнародних конвенцій з охорони культурної спадщини збереження інформації про об’єкти має бути запроваджено в електронній формі. Мета та завдання Програми.   Метою Програми є вдосконалення ведення обліку об’єктів культурної спадщини, забезпечення їх державної реєстрації.   Програма забезпечує реалізацію комплексу заходів щодо паспортизації пам’яток археології, історії, монументального мистецтва, архітектури та містобудування, ландшафтні, науки і техніки, садово-паркового мистецтва місцевого значення. Програма розрахована на 2005-2010 роки.   Основні завдання програми:-          проведення на сучасному інформаційному рівні паспортизації об’єктів культурної спадщини;-          складання паспортів за уніфікованою формою;-          створення електронної бази паспортів;-          інформаційне забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони культурної  спадщини. 

Очікувані результати заходів Програми

Виконання заходів Програми дасть змогу:   -   реалізувати державну пам’яткоохоронну політику в місті;   -   забезпечити повноту та доступність інформації про об’єкти культурної спадщини;   -  поліпшити облік, охорону, збереження та використання об’єктів культурної спадщини, проведення наукових досліджень;   - здійснити контроль за дотриманням пам’яткоохоронного законодавства та оперативне реагування в разі його порушення. 

Фінансове забезпечення

   Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється відповідно до законодавства за рахунок бюджетних,  спонсорських та благодійних надходжень, інших джерел.   Загальний обсяг фінансування Програми становить орієнтовно  271,9 тис.грн. в т.ч. з міського бюджету_195,0__, інших джерел_76,9.     Управління містобудування і архітектури    Спеціально уповноважений орган містобудування та архітектури   Орган охорони культурної спадщини місцевого самоврядування       

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням  міської ради

від 23.12. 2010 року № 54

 

Міська програма

про охорону культурної спадщини на 2011 рік

 

І Вступ

    Програма розроблена відповідно  до статті 32 Закону України  “Про місцеве самоврядування  в Україні”, Закону України “Про охорону культурної спадщини”, статті 54,91 Земельного кодексу України.

ІІ Загальні положення

   На території Долинської міської ради знаходиться  37 об’єктів історії та культури.

     В 2010 році до  пам»яток міста додалася Алея слави Героя  Радянського Союзу та кавалерам орденів Слави , споруджена в парку Слави за проектом районних архітекторів на   кошти спонсорів та  міської ради.

 

ІІІ  Мета Програми

     Головною метою програми є:

-  збереження пам’яток культурної спадщини, що знаходяться на території Долинської міської ради;:

-         контроль за виконанням Закону України “Про охорону культурної

спадщини”, інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини;

-         реалізація державної політики з питань  охорони культурної

спадщини;

-         забезпечення виявлення, дослідження та документування об’єктів

 культурної спадщини, ведення списків цих об’єктів;

-         здійснення  нагляду за виконанням робіт  по реставрації  та ремонту

 пам’яток;

-         надання дозволів на проведення ремонтних робіт на пам’ятках, їхніх

 територіях та в зоні охорони;

-         надання дозволів на проведення земляних робі на території пам’яток;

-         погодження відчуження або передачі пам’яток їхніми власниками чи

 уповноваженими органами  іншим особам у володіння ;

-         надання  допомоги клубу воїнів-інтернаціоналістів “ Факел” у

 встановленні   Пам’ятного Знака воїнам –інтернаціоналістам.

      При формуванні  міського бюджету на 2011 рік   передбачити кошти  на :

  1. Підготовку об’єктів  історії та культури  до святкування 20 річниці Незалежності України ,  зокрема:

 - братської могили в Парку Слави; 

-  могили Невідомого солдата в селі Більшовик;

- Пам’ятного Знака на честь визволення міста від  фашистських загарбників по вул. Шевченка;

- пам’ятника радянським танкістам;

- пам’ятника радянським льотчикам; 

- пам’ятника воїнам-водіям і ветераном праці

    2. Продовження робіт по будівництву Алеї героїв в Парку Слави та проведення заходів щодо прийняття  споруджених   об»єктів в комунальну власність міста ( на баланс КП «Центр»);

    3. Продовження роботи по реконструкцію  водонапірної башти, яка є символом  на гербі міста, згідно проектно-кошторисної документації ( ІІ етап- виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію вікон та дверей, ремонт покрівлі) ;

   4. Присвоєння поштових адрес пам’яткам та пам’ятним знакам;

       5. Утримання охоронних зон  та прилеглих територій до  обєктів культури у належному санітарному стані.

       6.  Встановлення на пам’ятках археології охоронних знаків.

       7. Проведення організаційних заходів  щодо поновлення  договорів з землекористувачами, на території яких знаходяться об’єкти культурної спадщини  на пам»ятки археології та історії.

 

ІV. Реалізація Програми

    Реалізація програми здійснюється:

   - КП “Координаційний центр по обслуговуванню населення”( солдатські могили, пам’ятки історії) та мешканців, які проживають в будинках – пам’ятках архітектури місцевого значення;

   - підприємств та організацій різних форм власності;

   - міською радою;

   - СТОВ “ ЛАН” ( утримання пам’яток археології).                               

 

V. Фінансування Програми

     Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів  міського бюджету, спонсорської та благодійної допомоги, виходячи з “Регіональних граничних цін”, затверджених Держбудом України на 2011 рік.

     Загальна потреба у фінансуванні Програми з урахуванням цінової політики на 2011 рік складає 73,0 тис.грн.

     Враховуючи можливості міського бюджету  на фінансування Програми у 2011 році, передбачити кошти за рахунок спеціального фонду в сумі 30,0 тис.грн. на підготовку пам’яток історії до святкування 20 річниці незалежності України , реконструкція водонапірної башти на Привокзальної площі – пам’ятки архітектури ХІХ століття, що є символом на гербі міста

(включаючи виготовлення проектно-кошторисної документації  на реконструкцію вікон, дверей  та покрівлі ) -  43,0 тис. грн..

                                                     

VІ.  Термін реалізації Програми.

 

    Термін реалізації Програми – до 31 грудня 2011 року.   

 

 

                                  

 

Огляд преси


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання