вул. Соборності України 50, м.Долинська Кіровоградська обл. 28500
тел: 05(234) 5-04-06, 5-31-61, e-mail: dolmiskrada@ukr.net

Навігація

Офіційні сайти

Про виконання програми соціально –економічного розвитку міста Долинська за 2011 рік

                                                                                         

                                                                  

ДОЛИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Чотирнадцята СЕСІЯ 

ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від    28   лютого    2012  року                                                   №   388            

м.Долинська

 

Про виконання  програми   соціально –економічного

 розвитку  міста  Долинська  за  2011  рік

  

                        Заслухавши  звіт     міського  голови     про  виконання  програми  соціально – економічного  розвитку  міста  Долинська  за 2011  рік  відповідно  до пункту а),підпункту 1 статті 27Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні “ 

М І С Ь К А      Р А Д А

ВИРІШИЛА :

1.  Звіт  про   виконання  програми  соціально – економічного  розвитку  м.Долинська    за  2011  рік взяти  до  відома   (додається) .

2.  Виконкому  міської  ради  спрямувати  зусилля   на  виконання  заходів  щодо  реалізації  програми  економічного  і  соціального  розвитку  міста  на 2012  рік  та  заходів  щодо  збільшення доходної  частини міського бюджету,   підвищення  добробуту  населення,  вирішення  соціально – побутових  питань   та  покращення   фінансово  господарської  діяльності  підприємств  міста.

 

Міський  голова                                         С.Зеленокорінний

 

 

                                                                                                                                         Додаток

                                                                                                                                         до   рішення  міської  ради

                                                                                                                                         від  28  лютого  2012р №388

 

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

соціально-економічногорозвитку

міста Долинська в 2011 році

Головним завданням, над яким працювала міська рада в 2011 році, було забезпечення виконання основних показників програми соціально -економічного  розвитку   міста.   А  саме  вирішення  соціально – побутових  питань,   виконання   плану   надходжень  податків  і  зборів  до   міського  бюджету, посилення соціальної захищеності  малозабезпечених  верств  населення, проведення  капітального  ремонту житлового фонду , утримання дошкільних  навчальних закладів . На виконання цих завдань було розроблено 15 програм.

       Доходи

Доходи  загального фонду міського  бюджету за 2011 рік   склали 8 503789,92  грн в тому  числі  ;

-         надходження  загального  фонду  6 559 489,92 грн. і  складає 101,0% (план 6494610 грн.)

-          дотація вирівнювання, що передається з  районного  бюджету 1 743 200 грн.. надійшла  в повному  обсязі ;                                                             

-          додаткова дотація  з  державного бюджету  на  вирівнювання фінансової забезпеченості  місцевих бюджетів   одержана  в  розмірі 80200,00 грн.  на  фінансування  отриманого  теплопостачання   в  зв’язку з підвищенням вартості теплопостачання,надійшла  в повному  обсязі ;                                                             

-          додаткова  дотація з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам на забезпечення виплат, пов’язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на  підвищення посадового   окладу   одержана  в  розмірі – 120 900,00 грн.,надійшла  в повному  обсязі ;                                                             

 Фактичні доходи міського  бюджету, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (І кошик),за 2011 рік   складають   3 933 438,71грн., або   105,7 відсотки  від  планової  суми   надходжень (2483940 грн.)

Найбільшу питому вагу в доходах міського  бюджету  2011 року становить податок з доходів фізичних осіб – 58,2 % ( в І кошику 97,1%)  і  складає  3820014,00грн.Надходження плати за землю за 2011 рік складає  2269141,06грн., що  становить 105,4 відсотки до  планових показників . Згідно   Бюджетного  кодексу    до міського  бюджету надходить 100 відсотків від земельного податку  та  оренди земельних ділянок .Питома вага плати  за  землю в доходах міського  бюджету  2011 року становить 34,6 відсотків.

В  2011  році   надійшло  по  місцевих податках і зборах, нарахованих до 1 січня 2011 року   в розмірі 14144,59грн.  в тому  числі  податку  з  реклами  302,01грн., комунальному  податку -3122,81грн., збору  за  паркування  автотранспорту 1721,10грн.  ринкового   збору -7646,26 грн., збору за  видачу   ордера  на  квартиру 10,4грн., збору  за видачу  дозволу  на розміщення  об’єктів  торгівлі та  сфери послуг 1342,0грн.

 Отримано  місцевих  податків  і  зборів  нарахованих  в 2011  році  в  розмірі 143748,73 грн. ,  в т.ч.  збору  за  місця  для паркування  транспортних засобів сплачених юридичними  особами 31347,13 грн. та  збору за  провадження  деяких  видів  підприємницької  діяльності  в  розмірі 112401,63 грн.

Питома  вага  місцевих  податків  і  зборів  в доходах міського  бюджету  2011 року становить  2,4 відсотки

Державного мита за 2011рік надійшло 113424,71 грн.Питома  вага  державного мита  в доходах міського  бюджету  2011 року становить  1,7 відсотки

Доходи  спеціального  фонду міського  бюджету за 2011 рік   склали 3231540,82грн    в тому  числі  :

- по податку  від  власників транспортних засобів за 2011 рік надійшло від  юридичних  осіб 15162,25 грн ,  від  фізичних  осіб 23585,44 грн, що  складає  110,7 %  до планового  показника

- по збору   за  першу  реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб) за 2011  рік надійшло  1021,55грн.

- по  місцевих податках  і зборах по спеціальному  фонду надійшло 575920,86 грн.,  що складає 111,4  відсотки від планових показників, в тому  числі надійшли кошти

- від провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами,  скрапленим  газом на стаціонарних малогабаритних і  пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах   в розмірі 8383,00 грн.

-  від єдиного податку 567537,86грн., що складає 109,7 5  від планових показників ,  в т.ч.

  - по   збору за забруднення навколишнього природного  середовища за 2011  рік отримано  14297 грн  ,  що складає 178,7  відсотків  до  планових показників

   - плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю   за  2011рік надійшло 438389,57 грн

   -  по   коду 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки»  надійшло  35533,78 грн.

   -  надійшло  коштів   від  продажу  землі    в  розмірі 276048,29 грн ,  що  складає101,1 відсоток.. 

   -  одержано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування  в  розмірі  1789833,73  на   відшкодування  різниці в  тарифі  на  теплопостачання  у  зв’язку  з  підвищенням вартості газу .

 

Видатки міського  бюджету

Сума видатків по  міському  бюджету  за 2011 рік складає  12 074437,84грн., у тому числі по загальному фонду 8 988431,60грн, по спеціальному – 3 086006,24грн,

З   міського бюджету  передбачено  фінансування на  утримання чотирьох дошкільних навчальних закладів, які  налічують 35 груп , які відвідують 741 дитина. За 2011 рік  по  дошкільних закладах  налічується 88232  діто-днів

На утримання дошкільних навчальних закладів  з міського   бюджету використано коштів  на суму  6 436174,33. грн.,що складає  71,6 %  від  загальної  суми  видаткової частини  загального  фонду міського  бюджету,   утримання    органу  місцевого  самоврядування –18,1 %,   утримання   житлово – комунального  господарства 7,1%,  проведення заходів по культурі та  утримання  закладів культури   1,2% на    виконання  інших програм 2,0% .

За рахунок  коштів  переданих із загального  фонду  до  спеціального  фонду  по  дошкільних  навчальних  закладах придбано  предмети  довгострокового  користування  на суму   25599,00 грн, в  тому  числі :

           -   в  ДНЗ №2 «Івушка» - музикальний  цент на  суму 3200 грн .

           -   в ДНЗ № 3  «Колобок»  -електром’ясорубка  на  суму 6200,00 грн.,

           -   в ДНЗ № 4  «Казка»  -  електроплита  з  електро-духовкою на  суму  8400,00 грн., та  фільтра  для  додаткового  очищення  води на суму  2400,00 грн;

           -   в  ДНЗ № 5 «Ружечка» -  фільтр  для  очищення води  та   холодильник на  суму 5399,00 грн.

За  рахунок  надходження  коштів  від  єдиного  податку  в дошкільних  навчальних закладах   придбано  предметів  довгострокового  користування  на суму 18600,00 грн , в тому числі :

           -   в  ДНЗ №2 «Івушка»    газовий  котел на  суму 4000,00 грн.;

           -   в ДНЗ № 3  «Колобок» пральна  машинка  на  суму 2000,00 грн.,

           -  в ДНЗ № 4  «Казка»    комп’ютер  на  суму  5000,00 грн.;

           -  в  ДНЗ № 5 «Ружечка»     електроплита  на  суму  7600 грн.

         та проведено капітальний  ремонт   покрівлі  в  дошкільних  навчальних  закладах на  суму  158945,45 грн. , в тому  числі :

           -   в ДНЗ № 3  «Колобок»  на  суму  49993,47 грн.;

           -  в ДНЗ № 4  «Казка»       на  суму  52999,99 грн.;

           -  в  ДНЗ № 5 «Ружечка»  на суму   52999,99 грн.;

   За  рахунок  надходжень   благодійних внесків, грантів  та  дарунків    в  Дошкільних  навчальних  закладах  придбано  предметів і  матеріалів  на   суму 32516,72 грн ( в  тому числі  за  готівку 22856,72 грн , матеріальними  цінностями  на суму  9660 грн .)

    -   в ДНЗ № 3  «Колобок»  предмети  та  матеріали для  поточного  ремонту   музичного  залу   на  суму  2350,00грн.;

     -  в ДНЗ № 4  «Казка»    килимове  покриття  на  суму 1360,00 грн,  рецеркулятор  повітря  на  суму 1680,00грн, пилосос- 850,00грн., будматеріали  на  суму  5315,00грн.  всього  на  суму    9205 грн . (  в  тому  числі  за  готівку  4214,00 грн

     -  в  ДНЗ № 5 «Ружечка»  тюлі, килимові  доріжки  та   новорічні  костюми,  стільці  та   проектор на  суму 18981,72грн.(  в тому  числі  за  готівку 14312,72;)

         Окремим напрямком в роботі міської ради, який потребує значних коштів з міського бюджету є житлово-комунальне господарство. На його  підтримку  з загального фонду міського  бюджету було виділено дотації на суму  165,3тис.грн. в  тому  числі  :

   на  погашення  заборгованості  по  обов’язкових  платежах  до  бюджету  129,0тис.грн. ( в 2010 році 98,0 тис. грн.),  на проведення переатестації робочих  місць 2,0тис.грн, на проведення атестації працівників 2,9тис.грн., на виготовлення проектно-кошторисної документації на  заміну газових  мереж будинку по вул. Нова,90, -8,5тис.грн., на  проведення вимірів опору ізоляції силових кабелів та  електромереж житлових будинків  мікрорайонів 22,9тис.грн.

         Великою проблемою для міської ради та жителів багатоповерхових будинків є ремонт покрівель будинків  комунальної  власності  міста. На балансі КП «Координаційний центр по обслуговуванню населення» на сьогодні обліковується 118 будинків,загальною  кількістю  квартир 3646, кількість жителів  будинків  7545 чоловік, кількість орендарів  приміщень  комунальної  власності 208. Загальна  площа житлового  фонду  214,8 тис.м2.

         Із загальної  кількості будинків  9 будинків – німецького проектування, 13 будинків – чеського, 16 – румунського, 80 будинків – вітчизняного проектування.   42 будинки покриті м’якою покрівлею, 63 – шифером.

        З  спеціального  фонду  міського бюджету  для  КП «Координаційний центр» виділено  дотації  на суму 316,33тис.грн. в т.ч на  капітальний  ремонт покрівлі буд по вул.Радянська 155 на суму 138,8 тис.грн. 911,3м2 покрівлі, вул.Нова,94 на суму 39,04тис.грн. площа 224м2. (в 2010 році 50,9 тис.грн.), на погашення заборгованості  по  ремонту  покрівлі в 2010 році -5,5 тис.грн та на проведення капітального ремонту ліфтів  будинків по вул.Нова 70/1, 76/3, 88/5 та 92/5 - 52,96тис.грн. ( в 2010р  на придбання  запчастин  для  ліфтів 28,7 тис. грн.), на придбання причепа  до трактору  для посипання вулиць  міста протиожеледними матеріалами 14,0 тис.грн., на придбання  комплектів   інструментів  для  дільниці  водопостачання   59,97 тис.грн., на придбання  машини  для прочищення каналізаційних труб та каналів 26,1тис.грн., на  придбання комп’ютерів  для дільниці водопостачання 13,0 тис. грн , на будівництво туалету по вул.. Радянська 146  -   6,0 тис.грн.      

         За  рахунок коштів жителів проведено  частковий  ремонт покрівель на будинках по  вул.. Інтернаціональна,18 ( площа 156,8 м2 на суму 7,5  тис. грн.)та по  вул.Інтернаціональна, 26 (площа 157 м2 на  суму 5,4тис.грн.), по  вул..Нова,90 (площа 100м2  на  суму 6,8 тис. грн), Нова,88(площа 139,3м2  на  суму 5,6 тис. грн), Нова,78(площа  143м2  на  суму 5,9 тис. грн), Нова,58(площа 165,3м2  на  суму 6,1тис.грн). Всього  861,4 м на  суму  37,3 тис. грн .

         Заборгованість населення за послуги з утримання будинків та прибудинкової території станом  на 01.01.2012 року1281,9тис.грн.Нараховано  за  2011  рік – 2793,3 тис. грн. оплачено 2793,3 тис. грн.

        Одним  із  напрямків  роботи,  над  яким працює  міська  рада , є  забезпечення населення міста водою.   У  зв’язку  з  закінченням  строку  договору  оренди  мереж  водопостачання  нових  мікрорайонів  міста  з  ДП «  Дирекція КГЗКОР» створена  дільниця  водопостачання  та водовідведення  на  підприємстві  КП «Координаційний  центр по  обслуговуванню  населення». 

        За  рахунок  міського  бюджету  проведено  ремонт внутрішньо будинкових мереж водопостачання на суму 47355,60грн.(  проведено  роботи  по  встановленню  лічильників  водопостачання  в  будинках по вул.Нова,58,64,66,68,70,80,78,76, Щорса 5,7, Інтернаціональна14,16,18,20,24,26, 28,Радянська 155.)  Виготовлена проектно-кошторисна  документація (3,22тис.грн.) та  виконані роботи  по  реконструкції  мереж  водопостачання низького  тиску (фінансування   здійснено  в січні 2012 року  в  розмірі 76,8тис. грн.) .

       Проведений  ремонт насосів  подачі води на  ТРП  4,5

         В  2011 році проведена  значна  робота  по  повірці лічильників. За 2011 рік із  загальної кількості лічильників холодної води 4179 шт., повірено 750 лічильників, встановлено 2025 нових лічильників.

         Встановлено  18 будинкових  лічильників. Придбано  та  встановлено  модем для  ультразвукового лічильника на  камері «Спорттовари» на  суму 5,0 тис.грн..

         Проведено ремонти  мереж водопостачання ( замінено 70 погонних метрів  труб на суму  2,8 тис. грн) Згідно з домовленістю з ДП «Дирекція КГЗКОР»  виведено на  монітор КП «Координаційний  центр» показники  лічильника встановленого  в камері біля магазину спорттовари.  За  рахунок  відключення у вересні несанкціонованих відведень  від  мереж зменшено втрати води в  мережах водопостачання  578 м3  на  добу.

         Проведено  роботи  по  забезпеченню  населення  старої  частини  міста   водою  підприємством  «Долинський  міськводоканал « ( керівник Черкун М.І .) 

         За 2011  рік  товариством за власні кошти виконано значний обсяг  ремонтних  робіт та робіт  по  підготовці до роботи  підприємства в осінньо–зимовий період на  суму     34,0 тис. грн.  в  тому  числі :

-   відремонтовано 18  пожежних  гідрантів -  8 тис. грн.,

-   проведено  ревізію КТП -359,361 – 1,0 тис. грн , 

-   проведена  робота по розширенню мереж  споживачів  -2,0тис. грн, 

-   проведено  роботи  по  очищенню третьої  свердловини – 5,0 тис. грн.;

-   очищено  колодязі  мереж  водопроводу  - 4,0 тис.  грн.,

-   проведено ревізію  5  насосів в машинному залі – 4,0 тис. грн.;

-   проведені роботи по благоустрою території та висаджено 100 дерев на 5,0тис.грн.;

-   проведено  капітальний  ремонт  насосу  на  свердловині № 3 на  суму 3,0тис.грн.

     Комунальним  підприємством  « Координаційний  центр  по  обслуговуванню населення»  постійно проводиться   підвезення  питної  води  населенню підтопленої  території міста на що витрачено 9,9 тис. грн. бюджетних  коштів

 

     За  рахунок  надходжень від квартирної  плати проведено  ремонти покрівель будинків  по вул.,Нова на суму  21,46тис.грн , 537,3м2

по вул.,Інтернаціональна  на суму  11,44 тис.грн , 313,8м2

вивезено  побутового сміття з мікрорайонів міста  5,096 тис м3,оплачено за ел.енергію ліфтів 83,33 тис.грн , оплачено за ел.енергію  освітлення  під’їздів 55,42 тис.грн.

                                                 Теплопостачання

       Сплата споживачами за отриманні послуги теплопостачання  складає   85,8%. Станом на 01.01.2012р заборгованість  населення за  теплову   енергію складає 3564,1тис. грн.

       Опалювальний  сезон 2011-2012 років,  почався     з 15жовтня  після  якісно проведених робіт по підготовці до опалювального періоду.  А саме проведено капітальний  ремонт 11  котлів с заміною двох колекторів на нержавіючі, ревізію  запірної  арматури  міжбудинкових та   внутрішньо-будинкових  мереж, промивку  систем  теплопостачання в  будинках, ( 45 будинків ),  ремонти  насосів , засувок, ревізію  газового устаткування, ремонт теплоізоляційного покриття трубопроводів ремонт робочого та аварійного освітлення, заміну трубопроводів квартальних та внутрішньо будинкових теплових мереж, ремонт покрівель котелень, повірку приладів КІП, утеплення котельні по вул.. Жовтнева, ревізія підживлюючих насосів, відновлення системи диспетчеризації на загальну суму 622 тис. грн.

На  благоустрій  міста  за 2011р використано 479,4тис.грн   майже  в  два рази менше  проти видатків минулого року у  зв’язку з  зменшенням дотації з районного бюджету на 1260,0тис.грн та направленням надходжень другого кошику на фінансування видатків першого кошику. З  метою покращення  благоустрою   території міста  здійснені заходи  по спрямуванню зусиль населення, керівників підприємств, установ та організацій міста на покращення стану  території  міста . Співпраця з структурними підрозділами райдержадміністрації, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності в питаннях благоустрою – одна із складових успіхів  у  роботі .

Назва видатковоїчастини

код

План  на 2011 рік

 Факт 

за 2011 рік

  + , -

%

Благоустрій міст , сіл , селищ

100203

481000,00

479428,53

99,7

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.

1160

310000,00

309587,75

99,9

 

Оплата електроенергії  (вуличне освітлення )

1163

43000,00

42998,56

100,0

 

Оплата  інших комунальних послуг

1165

267000,00

266589,19

99,8

 

Утримання  мереж вуличного освітлення

1165

14000,00

13860,00

99,0

 

Послуги  з  видалення твердих відходів  з приватного  сектору

1165

68000,00

67835,59

99,8

 

Послуги  з  видалення твердих відходів  з міста  та  ліквідація стихійних звалищ

1165

49732,00

49626,00

99,8

 

Санітарне оброблення  та  аналогічні послуги      (замітання вулиць, прибирання снігу, посипання сіллю , піском , чищення доріг  і громадських місць )

1165

135268,00

135267,60

100,0

 

Інші видатки

5000*

171000,00

169840,78

99,3

 

 - виготовлення покажчиків вулиць , провулків, площ, номерів будинків в зв’язку з переписом населення

1131

5000,00

4994,40

99,9

 

  в тому  числі:Оплата  інших послуг  та  інші видатки

1134

166000,00

164846,38

99,3

 

 - утримання доріг

1134

19296,00

19294,80

100,0

 

  - ліквідація високорослих  дерев

1134

3000,00

3000,00

100,0

 

  -  виготовлення  та  установка  дорожніх знаків

1134

9936,60

9936,60

100,0

 

  - виготовлення  пандусу  в  буд по  вул.Леніна,48

1134

5000,00

4995,00

99,9

 

 - облаштування  забору по  вул.Жовтнева біля буд. № 4,6

1134

7502,40

7502,40

100,0

 

 - придбання  та  перевезення протиожеледного матеріалу

1134

5000,00

4995,60

99,9

 

  - проведення опоряджувальних робітна  скотомогильнику

1134

5000,00

4999,20

100,0

 

  -на проведення ремонту лавочок розміщених на території міста Долинська

1134

5000,00

4996,80

99,9

 

 - планування сміття  з  приватного  сектору

1134

33000,00

32986,80

100,0

 

  -  поховання безрідних    КП " Центр "

1134

3508,00

3508,00

100,0

 

  -  утримання кладовищ  КП " Центр "

1134

30757,00

29655,98

96,4

 

   - відлов  бродячих тварин

1134

1000,00

1000,00

100,0

 

Послуги  в  рослинництві послуги   з  садіння  та догляду  за   декоративними насадженнями

1134

38000,00

37975,20

99,9

 

 

         Довжина електороліній у місті складає – 28,68 км., з  них  кабельні  мережі -11,82 км., повітряні -16,86 км. На  них розміщено  346 точок освітлення стабільне зовнішнє освітлення  є по вулицях Леніна, Радянська, Нова, Калініна, частково на вулицях Шевченка, Войкова, провулках Кірова, Колгоспному освітлюється 108 світлоточок.

         В 2011 році розроблена  проектно-кошторисна документація на реконструкцію вуличного освітлення по  вул.Войкова   на  суму 3,1 тис. грн. та освоєно 47,7 тис. грн. на  реконструкцію  мереж вуличного освітлення по по цій же вулиці.  (з них профінансовано  у 2011році 17,2тис.грн.,  та в  зв’язку  з недостатністю  коштів  на  казначейському  рахунку пофінансовано 30,5 тис. грн. в  січні 2012 року )

     Із  загальних  витрат  на  благоустрій кошти  використані  на утримання  мереж  вуличного  освітлення складають  13,9тис.грн.( в т.ч  на 4,16тис.грн  встановлено енергозберігаючі  лампи, потужністю 65Вт – 21 шт.), за електроенергію вуличного  освітлення сплачено 43,0 тис.грн

         Виходячи із  фінансового забезпечення  для виконання Програми освітлення  міста,  необхідно продовжувати  роботи по освітленню міста,  залучивши   на  ці  цілі  кошти  цільового  фонду, кошти  спонсорів  та  зобов’язати  підприємства  установи, організації  та приватних  підприємців  освітлювати  прилеглу  територію  біля  об’єктів.  

         В місті Долинська налічується 62 вулиці та 29 провулків, загальна довжина яких складає більше 130 км. Майже половина вулиць південно-східної та центральної частини міста мають тверде покриття у вигляді асфальту, бетону та білого шосе.

         В зв’язку із  зміною  в  законодавстві  роботи по  капітальному та поточному ремонту  вулиць проводяться за  рахунок коштів державного бюджету.

         За  рахунок коштів державного  бюджету в 2011 році проведено капітальний ремонт вул.Радянська 525,8м2 на суму 90,0 тис.грн., вул Пролетарська, 2370,1м2на суму 50,0 тис.грн ,вул..Чапаєва 2379,48м2 на суму 50,0тис.грн., вул.Мічуріна 2376м2  на суму 50,0 тис.грн. по вул.. Войкова 47,9 тис.грн за рахунок коштів державного бюджету (разом 287,9тис.грн.. та за рахунок міського бюджету на суму 15,0 тис. грн.,проведено опоряджувальні роботи (збивання  виступів та  засипання вибоїн  щебенем   різних фракцій) по вул. Нова та Щорса.

         За  рахунок  коштів ПП «Сантрейд» проведено  частковий поточний ремонт вул.Шевченка. Відремонтовано 60м2 вулиці на загальну суму  11,3тис.грн

         За  рахунок  коштів загального та  спеціального фонду міського бюджету проводилось утримання міських доріг на  суму 148,2 тис грн.. в т.ч  із  загального  фонду 34,2 тис.грн., ( з них  19,3 тис.грн.  на  утримання  доріг, 9,9тис. грн на  встановлення  30 дорожніх  знаків на  придбання  та  перевезення  протиожеледного матеріалу 150 тон  на суму  5,0 тис.грн), із спеціального  фонду 114,0 тис.грн. (з  них  20,0 тис.грн.  на поточний ремонт  вул. Радянська , на  виготовлення   проектно -  кошторисної  документації   на  ремонт  доріг  2,9тис.грн., на   утримання   доріг 22,2 тис.грн та на  ліквідацію  порослі по узбіччях доріг  - 3,0тис.грн. на  реконструкцію тротуару по вул.. Радянська на загальну суму 65,9 тис.грн..).

         Пріоритетним у роботі виконавчого комітету у 2011 році було залучення населення всього  міста до вивезення твердих побутових відходів з приватного сектора.  Такі послуги населенню міста надає  приватний підприємець  Господарюк В.В.З міського бюджету на вивезення  сміття  з  приватного  сектору  міста  у 2009 році було виділено 43.8 тис.грн. ,  у 2010році -  81,5 тис. грн.., у 2011 році - 67,8 тис.грн

         Збільшилася  кількість  населення  яке  користується  послугами   приватного  підприємця ,  так  у  2010  році  вивезено   4,35тис. м3  ТПВ,  у 2009  - близько 3,88 тис. м3  ТПВ,   у 2011 році 4,43 тис.м3, що значно  зменшило  кількість  стихійних    звалищ  сміття.

         Якщо жителі північної  та центральної частин міста користувалися наданням послуг ще з 2008 року, то  вивезення твердих побутових відходів у західній частині міста знайшло схвальну підтримку у мешканців окремих вулиць тільки у 2009 , 2010та 2011  роках, зокрема, вулиці Карла Маркса, Чапаєва, Мічуріна, Котовського, Вишневецького. А після проведення сходів на вулицях Макаренка, Островського, Пролетарська, Матросова, Садова, Ворошилова, Корольова, було  залучено до  вивезення твердих  побутових  відходів  населення  і  цих  вулиць.

         Але ще не всі мешканці міста користуються  цим видом  послуг . Тому завданням міської ради на 2012 рік є залучення всіх жителів приватної частини міста до організованого вивезення ТПВ.

         Не вирішеним залишається і питання  щодо повного залучення  до цього виду послуг  фізичних осіб – підприємців. Так із 53 суб’єктів господарювання, чиї об’єкти розміщені в приватному секторі,  послугами з вивезення ТПВ скористалися лише  12,  інші посилаються на вивезення сміття власним транспортом.  Власним транспортом вивозять ТПВ і окремі господарі садиб.

         Загальна сума на прибирання території міста  у 2011 році складає 135,3тис.грн.

         В галузі  розвитку культури та фізичного виховання  головним завданням міської ради у 2011 році було всебічне забезпечення подальшого розвитку культурно-мистецької галузі та спорту відповідно до запитів жителів міста. Проведено комплекс заходів по збереженню та розвитку міського клубу та клубу села Більшовик, які використовуються для забезпечення потреб молоді у відпочинку та проведення загальноміських заходів.

         Обидва клуби потребують капітального ремонту, придбання нових меблів та облаштування. У 2011 році на їх утримання використано 70,6 тис.грн., на проведення культурно-масових  заходів  використано 37,7 тис.грн. на  проведення  спортивних  змагань  - 7,75тис.грн. ( в  2010 році 5,5 тис. грн ). 

         Заклади культури забезпечено підпискою на періодичні видання та музичною апаратурою. Основними формами клубної роботи є вечори відпочинку для молоді.

         Спортивний розвиток у місті спрямовується на участь населення у проведенні спортивних змагань та спортивних заходів з нагоди Дня визволення міста Долинська від фашистських загарбників,  9 Травня та Дня Незалежності України та інших  свят. За минулий рік проведено біля 20 заходів.

         Серед проблем, які  вирішувалися у 2011 році міською радою і її виконавчим комітетом були і питання  соціального  захисту населення та створення сприятливих умов життєдіяльності долинчан. Саме на це і були спрямовані Програми соціального захисту населення, розвитку культури, «Шкільний автобус» та пасажироперевезень.

          У 2011 році з бюджету міської ради на соціальний захист населення виділено   27,8 тис.грн. у ( 2010році-  20,2   тис.грн.  )Це: 

     - допомога  дітям  сиротам   16,2 тис грн.( у 2010р -13,8 тис. грн.),

     - допомога  на  поховання   рідним  померлих, які  були  не  пенсійного  віку  і  не  працювали на  день  смерті 8,1 тис. грн ( 2010р -5,6 тис. грн.),виплачено  допомоги  по  зверненнях  громадян 2,6 тис. грн ( 2010 р-   0,8 тис. грн.)

         На  фінансову  підтримку   громадських  організацій – 4,0  тис.  грн. , в  тому  числі громадській організації  інвалідів « Товариш « 1,0 тис. грн., УТОГ – 0,5 тис. грн.,  районній  раді  ветеранів 2,5 тис.  грн.

 В  2011  році проведена  підписка районної газети  головам вуличних комітетів на суму 2,1 тис.грн .

         Для задоволення потреб населення здійснюється перевезення по місту та підвезенню дітей з села Більшовик до Долинської ЗОШ №1 за 2011 рік  з міського бюджету витрачено відповідно 36,4тис.грн.  та 31,9 тис.грн.

         На виконання Програми  з проведення земельної реформи в м. Долинська у 2011 році за рахунок  надходжень коштів  від продажу земель було виготовлено експертну оцінку земельної ділянки по вул..Войкова, 12площею 695 м2 на суму  6,3 тис.грн.( ПСП « Степ» )

          Через відсутність коштів в міському бюджеті, підвищення вартості  виконання робіт не вдалось виконати роботи по поновленню грошової оцінки земель, розмежуванню земель, та встановленню меж міста Долинська.

     У галузі  торгівлі та побутового обслуговування  населення

          Протягом   2011 року  виконкомом  міської ради   внесено в базу даних  міста   62об’єкти торгівлі та сфери  послуг.

          З метою забезпечення населення міста  необхідними  товарами народного  споживання  та послугами в 2011 році  за рахунок коштів  суб’єктів підприємницької  діяльності  різних   форм власності   відкрито :

У сфері торгівлі:магазин непродовольчих товарів «Барва-3», фірмові магазин та павільон «Черняхівські ковбаси», магазини: «Мій комп’ютер» ,ФОП Пісний В.В., «Мініфокс» ФОП Малін О.В. , магазин «Наталі» ФОП Іващенко Н.М. та інші.

В місті  проведено    3 ярмарки : „Городник- 2011” ,  „Шкільний базар” та «Осінній сад».

У сфері громадського харчування  відкрито кафе «Долинчанка» СФО «Інгул»,

у сфері послуг: фітнес клуб ФОП Паронян Н.С., майстерня по ремонту взуття ФОП Рубан О.В.

         В 2011 році    у складі робочої групи по контролю та координації на споживчому ринку району  та спільно із спеціалістами Кіровоградського обласного управління захисту прав споживачів проведено  47 контрольних перевірок додержання правил торговельного обслуговування населення  в магазинах міста ( в 2010р -25), під час яких   вилучено  продуктів харчування на  суму 6678 грн  із закінченим  терміном  вживання та без відповідних документів, які засвідчують їх якість(у 2010  - 3181,64грн.)

За захистом прав споживачів до міської ради за 2011 рік звернулось – 112 громадян (за 2010 рік 101).

         На виконання  Програми охорони  культурної  спадщини на 2012 рік  за рахунок  коштів спеціального фонду міського бюджету проведено роботи  по  реконструкції Стели  в  парку Слави, на суму  8,9 тис.грн. , реконструкції водонапірної башти на суму 47,8 тис.грн. ( з них 27739,82 грн профінансовано в січні 2012 року )На  будівництво нової Стели в парку Слави  використано  кошти  на суму 20,0 тис.грн.

         Пріоритетні напрямки у 2012 році - забезпечення населення міста послугами водопостачання, водовідведення, теплопостачання, утримання доріг міста та  його освітлення,  ремонт покрівель та ліфтів багатоповерхових будинків, впровадження енергозберігаючих технологій, програми створення ОСББ, залучення інвестицій у комунальну сферу та всі інші питання , що стосуються забезпечення життєдіяльності  міста.

 _______________________________________

Огляд преси


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання