вул. Соборності України 50, м.Долинська Кіровоградська обл. 28500
тел: 05(234) 5-04-06, 5-31-61, e-mail: dolmiskrada@ukr.net

Про внесення змін до рішення міської ради від 10 січня 2012 року № 374 « Про міський бюджет на 2012 рік»

УКРАЇНА

 

ДОЛИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Пятнадцята  СЕСІЯ

ШОСТОГО   СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

м.Долинська

від  ___________   2012  року                                                                                    №

 

Про   внесення  змін  до  рішення   міської  ради

від 10  січня  2012 року № 374 « Про міський 

бюджет  на 2012  рік»       

 

 Згідно  пункту  23  статті 26   Закону  України “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні “,     статті  78  “ Бюджетного  кодексу  України “,  

 

міська     рада

ВИРІШИЛА :

   1.  Внести  зміни до  доходної  та   видаткової  частини  міського  бюджету  на  2012  рік , затвердженого   рішенням  міської  ради  від 10  січня    2012 року  № 374  “Про  міський  бюджет  на  2012  рік " згідно додатків 1,2,3,4,6 .     

   2.  Внести  доповнення   до цільових   програм   та  програми  соціально-економічного розвитку міської  ради згідно  додатку 4.

   3.  Додатки   до  цього рішення є  його  невід’ємною  частиною .

   4. Контроль  за  виконанням  даного рішення   покласти  на  постійну планово - бюджетну з питань  підприємництва та торгівлі комісію   міської ради.

Міський голова                                                                                      С.Зеленокорінний                                                                                                                    Додаток 1

                                                                                                                  до проекту  рішення міської  ради 

                                                                                                                   від       травня  2012р  №     

                Доходи  міського  бюджету на  2012  рік 

 

код

Загальний

фонд

Спеціальний

  фонд

із  нього

 бюджет  розвитку

Разом

30000000

Доходи від операцій з капіталом 

 

3290

0

3290

33000000 

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

3290

0

3290

33010000 

Кошти від продажу землі 

 

3290

0

3290

 

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим)

3290

 

3290

 

Всього  доходи

 

3290

0

3290

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток   2
 до  проекту   рішення  міської  ради
   від _____травня 2012року №
 

 

ВИДАТКИ      міського  бюджету  на 2012рік за  тимчасовою класификацією  видатків  та 

редитування  місцевих  бюджетів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грн.

 

Код 
тимчасової класифікації  видатків та кредитування  місцевих бюджетів

Найменування 

коду  тимчасової  класифікації 

видатків 
та кредитування 

місцевих бюджетів

Видатки   загального фонду

                                         Видатки  спеціального  фонду

Разом


Всього

з  них

Всього

Спожи -
вання

      з  них

розвитку

   з  них

оплата  праці

 

комунальні
 послуги  та  енергоносії

оплата  праці

комунальні
послуги  та  енергоносії

бюджету розвитку

  з них

Капітальні  видатки за  рахунок коштів, що передаються із  загального  фонду до бюджету розвитку ( спеціального фонду)

160000

Сільське і лісове господарство,

рибне

господарство та мисливство 

 

 

 

3290

3290

 

 

 

 

 

3290

160101 

Землеустрій 

 

 

 

3290

3290

 

 

 

 

 

3290

170000

Транспорт,

дорожнє 

госодарство,

зв'язок,

телекомунікації,

та  інформатика

 

 

 

67100

 

67100

 

 

 

 

 

 

67100

170703

Видатки на

фінансування

робіт, пов'язаних

з будівництвом, реконструкцією  ремонтом  та  утриманням  доріг  загального 

користування 

 

 

 

67100

67100

 

 

 

 

 

67100

 

Разом  видатки

 

 

 

70390

70390

 

 

 

 

 

70390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Додаток  3
 до  проекту  рішення міської  ради
   від _________травня 2012року

 

Розподіл  видатків  міського  бюджету  на 2012  рік за  головними  розпорядником  коштів   

 

 

 

 

 

 

грн.

 

Код  типової  відомчої класифікації  видатків

Назва 

головного  розпорядника 

коштів

Видатки   загального фонду

 

 

Видатки  спеціального  фонду

 

 

Разом


Всього

з  них

Всього

Спожи-
вання

      з  них

Розвитку

   з  них

 

 оплата
 праці

комунальні
 послуги  та  енергоносії

оплата  праці

комунальні
послуги  та  енергоносії

бюджету розвитку

  з них

Код 
тимчасової класифікаці видатків та кредитування  місцевих бюджетів

Найменування 

коду  тимчасової  класифікації 

видатків  та кредитування 

місцевих

бюджетів

 

 

 

 

Капітальні  видатки за  рахунок коштів, що передаються із  загального  фонду до бюджету розвитку( спеціального фонду)

01

Апарат 

місцевої ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160000

Сільське і

лісове

господарство,

рибне

господарство

та мисливство 

 

 

 

3290

3290

 

 

 

 

 

 3290 

160101 

Землеустрій 

 

 

 

3290

3290

 

 

 

 

 

 3290 

170000

Транспорт,

дорожнє 

госодарство, зв'язок,

телекомунікації, та  інформатика

 

 

 

67100

 

67100

 

 

 

 

 

 

67100

170703

Видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією  ремонтом  та  утриманням  доріг  загального  користування 

 

 

 

67100

67100

 

 

 

 

 

67100

 

Разом  видатки

 

 

 

70390

70390

 

 

 

 

 

70390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Додаток  4
 до  проекту   рішення  міської  ради
  від __________ 2012р  №

 

Перелік  державних  та  регіональних  програм,  які  фінансуватимуться  за  рахунок  коштів  міського  бюджету  у 2012  році

грн

 

№ з/п


Код  типової
 відомчої класифікації  видатків

Назва  головного
 розпорядника  коштів

Загальний  фонд

Спеціальний  фонд

Разом

Код 
тимчасової класифікаціх  видатків та кредитування  місцевих бюджетів

Найменування  коду  тимчасової  класифікації  видатків 
та кредитування  місцевих бюджетів

Найменування  програми

№ і  дата
 рішення   міської  ради про  прийняття  програми

Сума

Найменування  програми

Сума

Сума

 

170703

 

 

№ 341 від 15.12.2011р

 

Програма  будівництва ,  ремонту  та  утримання  доріг
в м.Долинська на 2012  рік

67100

67100

 

170703

 

 

 

 

Поточний  ремонт та  утримання  доріг

67100

67100

 

 

 

 

№348 від 15.12.2011р

 

Програма  проведення  земельтної  реформи в м.Долинська
 на 2012р

3290

3290

 

160000

 

 

 

 

Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 

3290

3290

 

160101

 

 

 

 

Землеустрій 

3290

3290

 

 

 

 

№ 343 від 15.12.2011р

 

Програма  зовнішнього освітлення  м. Долинська на 2012 рік

-50000

-50000

 

150101

 

 

 

 

Будівництво  освітлення тротуару  по  пров. Транспортному

-50000

-50000

 

 

 

 

 

 

Програма  соціально економічного  розвитку  міста
 на 2012 рік

50000

50000

 

150101

 

 

 

 

Капітальний  ремонт  приміщення  міської  ради

30000

30000

 

150101

 

 

 

 

Капітальний ремонт    приміщення  клубу "Волохіно"

20000

20000

 

 

 

 

 

 

 Всього  по  програмах

70390

70390

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6
до рішення    міської  ради
від _____травня   2012 року  №

Перелік  об'єктів,  видатки   на  які   у 2012 році       будуть  проводитися    за  рахунок  бюджету  розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код  типової
відомчої класифікації  видатків

Назва  роговного
розпорядника  коштів

Назва  об'єктів  відповідно до  проектно-

кошторисної  документації; тощо

Загальний  обсяг
фінансування
будівництва 
( грн.)

Відсоток завершеності
будівництва об"єктів  на  майбутні  роки

Всього  видатків    на  завершення  будівництва   об'єктів  на  майбутні  роки

Разом  видатків  на  поточний  рік

Код 
тимчасової класифікаціх  видатків та кредитування  місцевих бюджетів

Найменування  коду  тимчасової  класифікації  видатків 
та кредитування  місцевих бюджетів

01

Апарат  місцевої  ради

 

 

 

 

 

150101

Капітальні  вкладення

Будівництво  освітлення  тротуару 

по   пров .Транспортному

-50 000

 

 

-50 000

 

 

Капітальний ремсонт  приміщення  міської  ради

30000

 

 

30 000

 

 

Капітальний ремонт  приміщення  міського  клубу "Волохіно"

20000

 

 

20 000

 

 

Разом

0

 

 

0