вул. Соборності України 50, м.Долинська Кіровоградська обл. 28500
тел: 05(234) 5-04-06, 5-31-61, e-mail: dolmiskrada@ukr.net

Навігація

Офіційні сайти

Про затвердження ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців на 2012 рік


 
УКРАЇНА
ДОЛИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА
ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ
ШОСТОГО   СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
м. Долинська


від  15 грудня    2011  року                                                    № 329

Про затвердження ставок
єдиного податку для фізичних
осіб-підприємців на 2012 рік  
    
    Згідно Податкового кодексу України (з наступними змінами), керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності»,  п. 24 ч. 1 ст. 26, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

Міська рада
ВИРІШИЛА:

     1.Затвердити ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців на 2012 рік  згідно з додатком № 1 та додатком № 2 (додаються).
    2. Затвердити Положення по єдиному податку, згідно додатку №3 (додається).
    3. Рішення набирає чинності з 1 січня 2012 року.
    4. Дане рішення довести до мешканців  міста через  розміщення   проекту рішення   на  офіційній  сторінці Долинської  міської  ради  в мережі  Інтернет.
         5. Вважати такими, що втратили чинність рішення міської ради № 122 від 14 квітня 2011 року «Про ставки єдиного податку суб’єктам підприємницької діяльності – фізичним особам», рішення міської ради №164 від 08 червня 2011 року «Про внесення змін до рішення міської ради №122 від 14.04.2011 року «Про ставки єдиного податку суб’єктам підприємницької діяльності – фізичним особам».
    6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну планово-бюджетну та з питань підприємництва і торгівлі комісію міської ради.

Міський голова                                                             С.Зеленокорінний

Додаток № 1
до рішення міської ради
від «15» грудня 2011 року

КВЕД    Перелік видів діяльності    Ставка
 ( у відсотках)
          
52.62.0     Роздрібна торгівля з лотків та на ринках:     10
     На всі інші види діяльності  на які поширюються дії Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності"  №4014 від 04.11.2011 року    10
         

Додаток № 2
до рішення міської ради
від «15» грудня 2011 року


Фіксовані ставки єдиного податку
для фізичних осіб-підприємців для другої групи платників єдиного податку
 (від 2% до 20% мінімальної заробітної плати. Станом на 01.01.2012 рік - 1073 грн.)

КВЕД    Перелік видів діяльності    Ставка
 (у відсотках)
01.11.0    Вирощування зернових та технiчних культур на площі:       
       -   до 10 га    8
       -   до 20 га    10
       -   до 50 га    15
       -   до 100 га    20
       - понад 100 га    20
01.12.0    Овочiвництво, декоративне садiвництво та вирощування продукцiї розсадникiв    10
01.41.0      Надання послуг у рослинництві    20
01.42.0    Надання послуг у тваринництвi    20
05.02.0    Рибництво; надання послуг у рибництвi:    
       -   до 10 га    8
       -   до 20 га    10
       -   до 50 га    15
       -  понад 50 га    20
15.4     Виробництво олії та тваринних жирів     15
15.6     Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалю та крохмальних продуктів     15
15.7     Виробництво готових кормів для тварин     15
15.81.0     Виробництво хліба та хлібобулочних виробів     15
15.85.0     Виробництво макаронних виробів     15
20.52     Виробництво виробів з корка, соломки та матеріалів для плетіння     10
50.2     Технічне обслуговування та ремонт автомобілів     20
     шиномонтаж    10
52.24.0    Роздрібна торгівля хлібом, хлібобулочними та кондитерськими виробами     15
52.5    Роздрібна та комісійна торгівля уживаними товарами в магазинах     13
52.71.1    Ремонт взуття     16
52.73.1    Ремонт годинникiв    6
52.74.1    Ремонт та перероблення одягу     15
52.74.9    Ремонт інших побутових виробів та предметів особистого вжитку     15
55.51.0    Діяльність їдалень ( у школах)    20
60.22.0    Дiяльнiсть таксi    10
64.12.0    Кур'єрська діяльність     10
74.85.0    Надання секретарських послуг та послуг з перекладу(ксерокопіювання)     10
80.21.3     Позашкільна освіта     15
90.03.0    Прибирання смiття, боротьба з забрудненням та подiбнi види дiяльностi    15
93.01.1     Прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів     10
93.02     Надання послуг перукарнями та салонами краси     15
     На всі інші види діяльності  на які поширюються дії Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності"  №4014 від 04.11.2011 року    20


_________________________________________________________


Додаток № 3
до рішення міської ради
від «15» грудня 2011 року

ПОЛОЖЕННЯ
по єдиному податку
І. Загальні положення.
Єдиний податок на території м. Долинська справляється  відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податкового кодексу України (з наступними змінами), та рішення міської ради про встановлення єдиного податку м. Долинська.
ІІ. Платники збору.
Платниками збору є :
-    юридичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких  за рік середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб і обсяг виручки яких від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1млн. грн.
-    фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення  юридичної особи і у трудових відносинах з якими, включаючи членів їх сімей, протягом року перебуває не більше 10 осіб та обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тис. грн.
ІІІ. Об’єкт оподаткування.
Об’єктом оподаткування є дохід суб’єктів підприємницької діяльності.
IV. База оподаткування.
Для юридичних осіб – платників єдиного податку базою оподаткування є виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
Для фізичних осіб  база оподаткування носить фіксований характер і не залежить від суми одержаної виручки.
V. Ставки податку.
1. Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року,  та у відсотках до доходу (відсоткові ставки).
2. Фіксовані  ставки   єдиного   податку   встановлюються сільськими,  селищними  та  міськими  радами  для  фізичних осіб - підприємців,  які здійснюють господарську діяльність,  залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:
1) для першої групи платників єдиного податку - у межах від 1до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
2) для другої групи платників єдиного податку - у межах від 2 до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.
VІ. Податковий період.
Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої групи є календарний рік.
Податковим (звітним) періодом для платників  єдиного  податку другої групи є календарний квартал.
Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.
VІІ. Строк та порядок сплати.
Платники єдиного податку – юридичні  особи за перший і другий місяці  кожного звітного кварталу сплачують єдиний податок авансом не  пізніше 20 числа  наступного місяця. Остаточна сплата податку здійснюється протягом 10 календарних днів, наступних за  останнім днем граничного строку подання розрахунку.
Платники єдиного податку – фізичні особи  сплачують  податок  щомісяця не пізніше 20 числа наступного місяця  на рахунок відділень Держказначейства.
VIII. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку.
Платники єдиного податку   першої  і  другої  груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення  авансового  внеску  не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.
Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року. Сплата єдиного податку здійснюється за  місцем податкової адреси.
IХ.Особливості податкового навантаження.
Платники єдиного податку не є платниками таких податків і зборів, визначених Податковим кодексом України:
а) податок на прибуток підприємств;
б) податок на доходи фізичних осіб (для фізичних осіб - підприємців);
в) податок на додану вартість з операцій з постачання товарів та послуг, місце надання яких розташоване на митній території України, за винятком податку на додану вартість, що сплачується юридичними особами, які обрали ставку оподаткування 6 відсотків;
г) земельний податок, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються для ведення підприємницької діяльності;
ґ) плата за користування надрами;
д) збір за спеціальне використання води;
е) збір за спеціальне використання лісових ресурсів;
є) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
Х. Відповідальність.
Платники  єдиного податку несуть відповідальність за повноту і своєчасність його сплати у відповідності з діючим законодавством.
Контроль за справлянням податку, повнотою та своєчасністю його сплати покладено на органи державної податкової служби.

________________________________________

Огляд преси


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання